Lời Nguyện Của Người Trẻ : Hãy Mở Ra

print

HÃY MỞ RA

“Lập tức, tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại” (Mc 7, 31-37)

  

Lạy Chúa Giêsu!

Điếc và ngọng thể chất ai cũng biết,
điếc và ngọng tâm linh khó mà lường,
đây là bệnh ít nhiều ai cũng vướng,
khiến cuộc đời có những nỗi bi thương.

 Trong cuộc sống có thể nhiều thứ điếc,
điếc vì đã có định kiến với ai,
nên khi nghe là tìm cách chê bai,
khiến tương giao lại trở thành ngang trái.

 Điếc vì không muốn sống hiệp thông,
vì tự mình đã đóng kín cửa lòng,
hoặc đã đánh mất niềm hy vọng,
không nghe được tiếng Chúa bên trong.

 Cuộc sống cũng có nhiều thứ ngọng,
vì ích kỷ đã làm cho cứng đọng,
vì tham lam và cố chấp tự kiêu,
nên lời lẽ nói ra không ai hiểu.

 Ngọng vì luôn lo âu và sợ sệt,
sợ khinh chê và thua thiệt ở đời,
sợ xui rủi và tai ương đưa tới,
nên co ro mà nói chẳng nên lời.

 Có thứ ngọng phát xuất từ lười biếng,
lo an thân tránh mọi chuyện thế trần,
không còn ý thức sống lòng nhân,
làm cho tinh thần mình xa lạc.

 Xin mở tai con để lắng nghe Lời Chúa,
lời trần tình lời sự sống trường sinh,
xin mở miệng con để chúc tụng tôn vinh,

vì đời con là công trình của Chúa.

Xin cho con dám lắng nghe hết mọi điều,
cho dù tha nhân nói bằng nhiều kiểu,
con vẫn nói bằng ngôn ngữ của tình yêu. Amen.

Lm. Thái Nguyên