Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 15 TN  Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 15 TN  Năm B

 

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã sai 12 tông đồ đi loan báo Tin mừng. Chúng ta đã lãnh nhận bí tích Rửa tội và Thêm sức nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta cũng được sai đi để Tin mừng hóa anh chị em đồng bào chúng ta. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện :

  1. Hội thánh có sứ vụ loan báo Tin mừng cho mọi dân tộc mút cùng trái đất / Xin cho các giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân trong Hội thánh luôn hăng say thi hành sứ vụ Chúa đã trao phó / dầu gặp thuận lợi hay bất cứ khó khăn nào.
  2. Nhiều nhà cầm quyền trên thế giới còn hạn chế cấm đoán, và bách hại các sứ giả Tin mừng của Chúa / Xin cho họ biết dẹp bỏ mọi thành kiến sai lầm / vì việc Tin mừng hóa chỉ nhằm mục đích đem lại hạnh phúc thật cho con người.
  3. Chung quanh chúng ta còn rất nhiều người chưa biết Tin mừng của Chúa / còn sống trong mê tín dị đoan hoặc nô lệ vật chất / Xin cho họ sớm được nghe biết Tin mừng giải phóng của Chúa.
  4. Nhiều giáo hữu trong họ đạo chúng ta còn dửng dưng và chẳng quan tâm gì đến nhiệm vụ truyền giáo / Xin Chúa cho họ biết cầu nguyện và góp công góp của cho việc truyền giáo của Hội thánh.

Chủ tế  : Lạy Chúa, xin cho mọi Kitô hữu chúng con biết nghe theo lệnh truyền của Chúa, để sẵn sàng cộng tác bằng bất cứ cách nào có thể, cho mọi người được nghe biết và đón nhận Tin mừng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Gp Thái Bình

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nhấn mạnh giá trị của đời sống chứng nhân trong việc loan báo Tin Mừng như sau: “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân”. Với tâm tình yêu mến chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin:

  1. Hành trang của người môn đệ là sự gắn bó mật thiết với Đức Giê-su và phải có tình liên đới với nhau cùng nhau chia sẻ sứ vụ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh luôn biết gắn bó với Chúa Giê-su qua Bí Tích Thánh Thể, từ đó biết dấn thân quên mình vì sứ vụ nhờ đó nhiều người được nhận biết ơn cứu độ của Chúa.
  2. Đức Giê-su sai Nhóm Mười Hai đi từng hai người để nâng đỡ nhau và biểu lộ sự hiệp nhất yêu thương là dấu hiệu môn đệ đích thực của Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu luôn biết sống tinh thần của Chúa qua việc biết quan tâm đến những bạn trẻ đang sống trong cảnh cô đơn, dửng dưng, vô cảm.
  3. Tinh thần nghèo khó Chúa nói ở đây hệ tại ở thái độ nội tâm, không dính bén của cải vật chất để toàn tâm phục vụ cho ơn cứu độ và trở nên sứ giả phục vụ cho việc rao giảng Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ, biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa. Để sống đời dâng hiến như Chúa ước mong.
  4. “Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối”. Triều Đại Thiên Chúa mà Đức Giê-su rao giảng mời gọi mọi người thực hiện hành trình sám hối. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết hoán cải từng ngày để không rơi vào thói kiêu căng, ích kỷ, giả hình. Nhưng biết luôn khiêm tốn và cậy trông nơi Chúa qua việc sống đời chứng nhân như Chúa truyền dạy.

Chủ tế: Lạy Chúa Giê-su, chúng con đang sống trong một xã hội đề cao vật chất, đề cao cái tôi. Xin sai chúng con ra đi nhẹ nhàng và thanh thoát, không chút cậy dựa vào khả năng bản thân hay vào những phương tiện trần thế. Xin Chúa giúp chúng con chỉ biết cậy dựa vào Chúa vì chỉ mình Chúa là đủ cho chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.