Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 22 TN Năm C

print

Lời Nguyện Tín Hữu GPCT 2019: Chúa Nhật 22 TN Năm C

Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, chúng ta được mời gọi trở nên giống Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn, vì chính Người là con đường dẫn chúng ta đến chân lý vẹn toàn. Luôn tin tưởng vào ơn Chúa trợ giúp, chúng ta cùng dâng lời cầu xin :

  1. “Anh em hãy học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”. Chúng ta cầu xin Chúa cho các vị Mục tử trong Hội Thánh / luôn phản chiếu gương mặt hiền lành và khiêm nhường của Chúa Giêsu, sẵn sàng phục vụ mọi người theo gương Thầy Chí Thánh.
  2. Giàu sang, địa vị, quyền lực là những điều mà con người thích tìm kiếm trong xã hội.Chúng ta cầu xin Chúa cho những người lãnh đạo quốc gia / luôn biết phục vụ vì lợi ích của cộng đồng, để mọi dân mọi nước được an vui hạnh phúc.
  3. Người khiêm nhường được Chúa yêu thương.Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người Kitô hữu / biết làm chứng cho Chúa qua đời sống hiền lành, khiêm hạ và chân thành, để hình ảnh Chúa được tỏa rạng khắp mọi nơi.
  4. Yêu thương phải được thể hiện qua việc bác ái cụ thể. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn / biết quan tâm giúp đỡ tha nhân, nhất là những người nghèo khổ, bệnh tật nơi các giáo điểm truyền giáo.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sống hiền lành khiêm nhường, và xin ban ơn giúp chúng con dám sống theo Lời Chúa dạy, biết tin tưởng vào lòng Chúa xót thương. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

Lời Nguyện Tín Hữu CN 20 TN Năm C – Manna Bảo Lộc  

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu đã nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy biết sống khiêm nhường và lấy tình yêu để đối xử với nhau một cách vô vị lợi. Tin tưởng vâng nghe theo Lời Chúa dạy, chúng ta hãy thành tâm dâng lên Ngài những lời cầu xin:

  1. Lòng khiêm tốn và nhân hậu chính là nền tảng của đạo đức. Xin cho các vị Mục tử trong Hội thánh, luôn hiền hòa bao dung với tất cả mọi người, đặc biệt là những người mang bệnh tật, và những hối nhân lâu năm xa cách Chúa, để dẫn đưa họ về trên đường ngay nẻo chính.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Sách Huấn ca dạy rằng:“Càng làm lớn thì càng phải hạ mình trong mọi sự”. Xin cho các nhà lãnh đạo đất nước, những người đứng đầu các tổ chức đoàn thể xã hội, luôn có lòng bác ái và đạo đức thật sự, để cống hiến tài năng trí tuệ đem lại lợi ích chung cho cộng đồng, hầu góp phần xây dựng một xã hội công bằng đầy tình người.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Nước Trời chỉ dành cho những ai có lòng đơn sơ khiêm nhường. Xin cho các Kitô hữu luôn ý thức rằng: tất cả những gì mình có đều là do Chúa ban, và biết nhìn nhận sự yếu đuối bất toàn của bản thân, để sửa đổi canh tân theo thánh ý Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Một tinh thần khiêm tốn đi đôi với tấm lòng vô vị lợi là điều đẹp ý Chúa. Xin cho mọi người trong xứ đạo chúng con luôn sống khiêm nhu, thật thà từ trong suy nghĩ- lời nói cũng như việc làm, và mau mắn nhiệt tình phục vụ anh em xung quanh mà không cần sự đền đáp.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, xin cho tất cả chúng con biết noi gương bắt chước Chúa: dùng mọi tài năng, sức lực của mình để phục vụ và giúp đỡ mọi người, hầu xứng đáng là những Kitô hữu đích thực của Chúa – Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.