Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A

 

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế:   Anh chị em thân mến

Thiên Chúa là Cha nhân từ hay thương xót, lúc nào Ngài cũng sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho những ai thật lòng sám hối ăn năn. Luôn tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.

1- Hội Thánh là một bà mẹ hiền / đầy lòng bao dung đối với lỗi lầm của con cái mình / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử / biết luôn quảng đại tha thứ mọi xúc phạm / mọi đau khổ do kẻ khác gây ra cho mình.

2- Trong cuộc sống thường ngày / người ta vẫn còn có khuynh hướng ăn miếng tả miếng / sẵn sàng chém giết nhau / chỉ vì chưa tha thứ cho nhau như Chúa đã dạy / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho tinh thần tha thứ của Đức Kitô / tác động đến mọi sinh hoạt thường ngày của xã hội.

3- Tha thứ / nhất là tha thứ luôn luôn / trong thực tế là một việc làm con người không thể thực hiện được / nếu không có ơn Chúa trợ giúp / Vậy Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho hết thảy các kitô hữu / để họ có thể tha thứ được như Chúa đã dạy.

4- Đức Giêsu nói / “Hãy tha thứ để được thứ tha” / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của người khác / hầu xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải tha thứ cho nhau, nếu muốn được Chúa tha thứ mọi lỗi lầm. Nhưng lạy Chúa, nói tha thứ thì dễ, còn thực hành tha thứ thì rất khó. Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể sống như Chúa đã dạy. Chúa hằng sống và hiển trị…

 

Lời Nguyện Tín Hữu –  Manna Bảo Lộc

Chủ tế:  Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa đã luôn yêu thương và tha thứ tội lỗi cho con người, Ngài cũng mong muốn chúng ta hãy biết quảng đại tha thứ cho nhau. Giờ đây chúng ta hãy khiêm tốn nhìn lại những yếu đuối khuyết điểm của mình và sốt sắng dâng lời cầu xin:

  1. Thánh Phaolô nhắc nhở: Con người dù sống hay chết, vẫn thuộc về Đức Kitô. Xin Chúa thanh tẩy hết những bất hòa chia rẽ của các thành phần trong Hội thánh, để mọi người được sống hiệp nhất yêu thương, cùng nâng đỡ nhau thăng tiến trong đời sống đức tin- đức cậy và đức mến.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Thiên Chúa như một người cha bao dung luôn mở rộng vòng tay chờ đợi con cái quay về. Xin cho những người khô khan nguội lạnh, lâu năm xa cách Chúa, được ơn thức tỉnh trở về nhìn nhận lỗi lầm, để ăn năn sám hối và quyết tâm hoán cải đời mình qua Bí tích Hòa giải.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải luôn tha thứ để được Thiên Chúa thứ tha. Xin cho mọi người nơi xứ đạo chúng ta biết đem Lời Chúa vào trong cuộc sống hằng ngày, và nỗ lực vượt qua những tranh chấp bất hòa với tấm lòng quảng đại, bao dung.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Sách Huấn Ca khuyên nhủ: “Hãy bỏ qua sự lầm lỗi của kẻ khác”. Xin cho mỗi người chúng ta luôn nghĩ tốt- nói tốt cho nhau, biết khôn khéo trong cách cư xử để không làm tổn thương những người anh em bên cạnh, và sẵn lòng tha thứ cho những lỗi phạm của tha nhân.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con đến nỗi không tiếc hy sinh bản thân mình. Xin cho tất cả chúng con biết đáp lại tình yêu Chúa, bằng cách sống khiêm tốn, chân thành tha thứ cho những lầm lỗi thiếu sót của nhau, để tâm hồn chúng con luôn được thanh thản và bình an. Chúa là Đấng hng sống và hiển trị muôn đời.