Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Lái xe hay Tài xế

print

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Lái xe hay Tài xế

 

  

1. Lái xe:

Ngày trước, “lái xe” là một “động từ”. Ngày nay, “lái xe” là một là “danh từ”: nghĩa là người sinh sống bằng nghề lái ô tô.
Nếu “lái xe” là “danh từ” thì làm sao phân biệt với “lái xe” là “động từ”? Thí dụ: “Sáng nay, lái xe đang lái xe gặp một lái xe khác cũng lái xe, cả hai lái xe cùng lái xe về nhà”.

2. Tài xế:

“Tài xế” là từ phiên âm tiếng Quảng Đông, là người làm nghề lái ôtô hoặc xe lửa. Như vậy, câu nói trên sẽ dễ hiểu hơn: “Sáng nay, tài xế đang lái xe gặp một tài xế khác cũng lái xe, cả hai tài xế cùng lái xe về nhà”.