Mừng Kính Chúa Giêsu Lên Trời 

print

Mừng Kính Chúa Giêsu Lên Trời 

Chúa Nhật 7 Phục Sinh 29.05.22

 vo ha

  1. Từ ngàn xưa, nhân loại đã biết nhìn lên trời, đã thấy bầu trời muôn ngàn vẻ đẹp. Nên cho rằng trời là nơi ở của Thần Thánh, như Lời Thánh Vịnh 113: 11 “Thiên Chúa của chúng ta ngự trên trời. Những gì Người muốn thì Người làm “. Và “Trời là của Chúa; trái đất Chúa ban cho con cái loài người” (Tv 113: 24)

Theo Thánh Kinh, sau khi phục sinh, Chúa Giêsu vẫn ở lại thế gian thêm 40 đêm ngày nữa. Thân thể của Người từ đó, đã bước vào tình trạng hay trạng thái mới. Người không còn lệ thuộc vào không gian và thời gian như trước kia. Người muốn hiện ra cho ai và ở đâu tuỳ ý. 

Khi lên trời, Người bước hẳn vào  thế giới mới của Thần Thánh với toàn thể vinh quang của bổn tính Thiên Chúa.  Khi nói Chúa vào thế giới mới, là nói về nơi chốn theo lối nhìn “nhân ảnh” của loài người bị không gian và thời gian chi phối. 

Phải xem lại cho kỷ,  xưa nay có ai trên đời nầy không chết. “Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử” (Nguyễn công Trứ). Có ai chết mà sống lại. Có ai dưới thế nầy lên trời công khai như trong  Phúc Âm của Thánh Luca tường thuật. Ba biến cố trên nằm trong số những thách thức lớn nhất về niềm tin của toàn thể nhân loại, kể cả cho nhiều Kitô hữu. 

Tuy vậy,  những ai được duyên lành ơn Thiên Chúa, thì chấp nhận ba mầu nhiệm bí mật tôn giáo trên thuộc lãnh vực linh thiêng, như núi đá làm chổ dựa tinh thần, từ đó có niềm hi vọng cao quí, giúp làm lành tránh dữ,  mà thêm vui sống trong kiếp nầy, dù cõi trần tạm bợ, lắm lúc cũng pha trộn nhiều thứ đắng cay. 

Vì chưng, Chúa Giêsu chính là Ông Trời, một Ngôi Vị Thượng Đế toàn năng, làm gì cũng được. Nên việc sinh tử, sống lại và lên trời đốì với Người, chỉ là ba việc nhỏ thuộc bao chuỗi ứng hóa thân và bản tính trong lịch sử cõi trần, mà nhân loại biết và thấy được, vì yêu thương chúng sinh mà Người đã tạo dựng.

Hôm nay, trước khi không còn hiện diện hữu hình nơi trần gian, Chúa Giêsu Đấng chiến thắng tử thần, đã trao nhiệm vụ chính, được thừa hành từ Chúa Cha cho các Tông Đồ nối tiếp trách nhiệm loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho toàn thể nhân loại, cùng với sức mạnh của Chúa Thánh Thần đang đến rất gần.

Tin tưởng vào Lời của Chúa Giê-su là đầu (Côlôsê 1,18; Êphêsô 1,22; 4,15; 5,23) chúng con tràn đầy hi vọng và phó thác vào Chúa, sau cuộc đời trần thế tốt đẹp, chúng con những chi thể, cũng sẽ được về trời với Người.

Vậy, ta cùng đọc chính văn những dòng Lời Chúa cùng xin ơn thêm soi sáng.

  1. Lời Chúa

 Bài Ðọc I: Cv 1, 1-11 “Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Ðức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. 

Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng Người đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. 

Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói: “Như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng: Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần”.

Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?” Người bảo họ rằng: “Ðâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. 

Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất”. Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông.

Ðang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Ðức Giêsu, Ðấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời”.

 Bài Ðọc II: Ep 1, 17-23 “Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời”.

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, 

Xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người.

 Xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau.

Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Ðấng chu toàn mọi sự trong mọi người.

Bài Phúc Âm: Lc 24, 46-53 “Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”.

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như đã ghi chép là Ðức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con Ðấng Cha Thầy đã hứa; vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống”. Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen.

III.   Đôi Dòng Ghi Chú và Tâm Tình

Trước hết bài đọc I trong sách Tông Đồ  Công Vụ của Thánh Luca,  khi mới vào câu đầu quyển nầy, chương 1 câu 1, đã nhắc tới Thêôphilê, được coi như tên chung của “mọi người yêu Chúa”. Trong bài đọc nầy,  cũng như trong bài  Phúc Âm, do Thánh Luca ghi lại, nên nhiều sự kiện trong hai bài có đặc tính bổ túc cho nhau.   Qua Thánh Luca, người đời sau biết được  sự việc, thêm những Lời, coi như Lệnh truyền cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi  lên trời.  

Trong 40 ngày, sau cuộc khổ nạn và phục sinh, Chúa Giêsu thường xuất hiện, đàm đạo, dạy dỗ các môn đệ. Rồi Người  ẩn đi, để tập cho các ông làm quen, khi tới lúc Thầy không trở lại hữu hình nữa. 

  Rồi trong một bữa ăn, là nơi có bầu khí thân mật và thuận tiện nhất, Chúa Giêsu căn dặn các Môn đệ chớ rời  Giêrusalem là trung tâm chính của những sự kiện quan trọng thời Tân Ước. Chính tại nơi nầy các tông đồ sẽ nhận phép rửa của Thánh Thần mà Chúa Cha đã hứa.

 Dù các Tông Đồ đã theo Chúa Giêsu 3 năm, được huấn luyện cẩn thận dường ấy, mà khi thấy cơ hội thuận tiện, thì ước mơ sâu kín về danh lợi thú trần thế lại trồi lên qua câu hỏi: “Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?”. Nhưng Chúa Giêsu trả lời thời gian hay kỳ hạn  là của Chúa Cha, rồi lái các ông lên hướng tinh thần:  các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần và làm chứng nhân cho Thầy … đến tận cùng trái đất”.

Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông. Đám mây chỉ sự hiện diện cũng như vinh quang của Thiên Chúa.

Ðang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? –  Hai người mặc áo trắng là Thiên sứ của Thiên Chúa, nhắc nhắc nhở mọi người rằng nhiệm cục cứu rỗi do Chúa Giêsu thực hiện, đã hoàn tất.  Bây giờ là lúc khai thác, áp dụng và tiếp tục kho tàng cứu độ của Thiên Chúa cho muôn dân tới ngày sau hết. 

Chúng con tin rằng sau lễ Thăng Thiên, Chúa Giêsu không hiện diện tại thế gian hữu hình nữa, nhưng vẫn ở cùng chúng con mọi ngày cho  tới tận thế (Mt 28:20).

Chúa luôn ở với chúng con để giúp chúng con làm chứng cho Chúa. Làm nhân chứng cho Chúa,  trước hết phải cảm nhận Chúa qua trực giác tâm linh,  ngoài việc tìm kiếm học hỏi về Chúa. Nhờ cảm nhận nầy, mà chúng con được biến đổi từ xấu thành tốt và thấy hạnh phúc trong Chúa: dù  khi ăn, khi uống hay khi làm việc gì khác – như thương người có 14 mối –   luôn làm vì sáng danh Chúa (1 Cr 18: 31).

Chúa Giêsu lìa các môn đệ mà lên trời cả hồn và xác, là bằng chứng cho loài người chúng con cũng sẽ sống lại và đoàn tụ với Người, khi chúng con sống đẹp lòng chúa.

Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania, chân núi dây dầu,  là nơi Chúa Giêsu đã làm cho Lagiarô sống lại, tượng trưng cho đời sống mới,   và giơ tay chúc phúc cho các ông, đại diện cho dân mới của Chúa. Đang khi chúc phúc cho các ông, thì Người rời khỏi mà lên trời.

 “Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa”.  Đền thở ở đây là đền thờ tâm hồn vì có Chúa hiện diện. Còn đền thờ vật chất Giêrusalem, thì do nhóm Biệt Phái thù địch với Chúa Giêsu cai quản. 

 Trở lại bài đọc 2, Thánh Phaolô cầu  xin Chúa Cha ban cho các tín hữu Thần Trí khôn ngoan mạc khải cho biết về Đức Kitô. 

Thiên Chúa đã cho Chúa Giêsu sống lại, lên trời, ngự bên hữu – vị trí quan trọng nhất – trên hết mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau.  

 Thiên Chúa lại đặt mọi sự dưới chân Chúa Giêsu, và Người lại là đầu Hội Thánh thân thể mầu nhiệm của Người, trong đó chúng con là những chi thể. 

  1. Xin Dâng Lời Cầu

Chúa Giêsu Phục Sinh chiến thắng tử thần và mọi đau khổ,  đã thăng thiên ngự bên hữu Chúa Cha toàn năng trong vinh quang. Chúa về trời trước để dọn chỗ cho chúng con. 

Xin cho những vị Lãnh Đạo tinh thần các cấp trong Hội Thánh, được tràn đầy  Thánh Thần, để  làm gương mẩu dẫn đường cho con dân Thánh của Chúa.

Xin cho những vị lãnh đạo trần thế chuyên lo đời sống vật chất, cũng biết hướng lòng lên những  giá trị trên trời, không quá tìm kiếm cõi trần hư nát bằng chinh chiến, cho  loài người thoát mọi đao binh khói lửa.

Xin cho chúng con chuẩn bị đời sống trên trời, bằng cách xây dựng trên trái đất nầy môi trường sống vật chất và tinh thần lành mạnh, công bình, bác ái theo giới luật yêu thương của Chúa, để mọi người cùng được về trời mai sau.

 

Xin cho những ai đang gặp khó khăn mọi mặt trong đời sống, nhận ra Đức Giêsu chiến thắng mọi đau khổ và lên trời, nơi vui vẻ, là bảo đảm hạnh phúc thật mai sau cho mọi người.

 

 Xin Đức Giêsu Kitô phục sinh và lên trời,  giúp chúng con biết sống theo  Ngài, để  được hưởng vinh quang với Người trên trời mai sau.  Amen. Alleluia.