Nghi Thức Làm Phép Trường Học Và Trường Dạy Giáo Lý

print

NGHI THỨC LÀM PHÉP TRƯỜNG HỌC và TRƯỜNG DẠY GIÁO LÝ

Mọi người tập trung trước ngôi trường sắp được khánh thành và làm phép.

KHỞI ĐẦU

Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

               Chúa ở cùng anh chị em…

Chủ sự nói vài lời vắn tắt hoặc những lời tương tự như sau:

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là nguồn cội của sự thông minh thượng trí. Chính Người hướng dẫn chúng ta theo nhiều cách thế khác nhau, nhằm giúp chúng ta đạt đến sự hiểu biết ngày càng sâu sắc hơn về Người. Chính trong Đức Giêsu Ki-tô, chúng ta tìm thấy tất cả mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết về Thiên Chúa. Mọi phương thức học tập, giảng dạy và sự hiểu biết đều nhằm mở mang trí não của con người, giúp con người khám phá ra Chân Lý chính là Chúa và tôn thờ Người. Đây cũng chính là vai trò mà ngôi trường (nhà) giáo lý này. Chính nơi đây, quý thầy cô giáo lý viên và các em thiếu nhi sẽ phải hoàn thành sứ mạng giảng dạy và học hỏi về Chân – Thiện – Mỹ đích thực. Chính trong ngôi trường (nhà) này, Thiên Chúa sẽ tỏ mình ra qua các bài giáo lý. Vì vậy, hôm nay, chúng ta xin Chúa chúc lành cho ngôi trường (này). Nguyện xin Chúa chiếu tỏ ánh sáng hiểu biết về Chúa cho tất cả những ai tụ họp nơi đây. Giờ đây, xin anh chị em lắng nghe Lời Chúa.

Một người đọc

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô (4, 11-15)

Anh em thân mến, chính Đức Ki-tô đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ.12 Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Ki-tô,13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô.14 Như vậy, chúng ta sẽ không còn là những trẻ nhỏ, bị sóng đánh trôi giạt theo mọi chiều gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của những kẻ giảo quyệt khéo dùng mưu ma chước quỷ để làm cho kẻ khác lầm đường.15 Nhưng, sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-tô vì Người là Đầu.

Đó là Lời Chúa. Tạ ơn Chúa

Đáp ca (Tv 18)

1. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,

không trung loan báo việc tay Người làm.

Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia.

Đ. Lạy Chúa, Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời.

2. Luật pháp CHÚA quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn.

Thánh ý CHÚA thật là vững chắc, cho người dại nên khôn.

Huấn lệnh CHÚA hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng.

Mệnh lệnh CHÚA xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời.

Đ. Lạy Chúa, Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời.

 3. Lòng kính sợ CHÚA luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời.

Quyết định CHÚA phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh,

thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng,

ngọt ngào hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất.

Nên tôi tớ Ngài đây xin ra công học hỏi;

ai giữ những điều này sẽ được nhiều lợi ích.

Đ. Lạy Chúa, Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời.

 

(Alleluia – Alleluia) Chúa nói: Khi thần chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả các sự thật. (Alleluia)

 Chủ sự

Bài trích Tin Mừng Chúa Giêsu Ki-tô theo thánh Mat-thêu (5, 13-16)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ rằng: 13 “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-tô ngợi khen Chúa

(Có thể giảng vắn tắt)

LỜI CẦU

Anh chị em thân mến, tôn thờ Thiên Chúa là khởi đầu của khôn ngoan. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa giúp chúng ta biết lắng nghe Lời Chúa và ban ơn cho chúng ta đủ sức thi hành trọn vẹn Lời Người.

  1. Lạy Chúa, Chúa yêu thương chúng con vô ngần. Chúa đã làm cho chúng con trở thành con cái Chúa. Xin giúp chúng con hiểu biết rõ ràng hơn ơn được làm con Chúa từ các bài giáo lý của chúng con.

Đ. Xin Chúa nhận lời chúng con

  1. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được trở nên tạo vật mới trong Chúa Ki-tô. Xin giúp chúng con hiểu biết mỗi ngày một hơn về Chúa Giêsu Ki-tô qua các bài giáo lý, để chúng con được lớn lên trong sự khôn ngoan của Người.

Đ. Xin Chúa nhận lời chúng con

  1. Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con cộng tác với Chúa Thánh Thần và gắng sức trao dồi kiến thức về khoa học tự nhiên. Xin Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn chúng ta đạt đến Chân Lý trọn vẹn là hiểu biết và yêu mến Chúa Ki-tô mỗi ngày một hơn.

Đ. Xin Chúa nhận lời chúng con.

  1. Lạy Chúa, Chúa là Chủ và là Đấng Bảo Vệ mọi phẩm giá con người. Xin giúp cho mọi người trên trái đất đều được thụ hưởng một nền giáo dục lành mạnh và chân chính.

Đ. Xin Chúa nhận lời chúng con.

Kinh Lạy Cha.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện

Lạy Chúa, hôm nay Chúa tập hợp chúng con

để khánh thành ngôi trường (nhà) giáo lý

vừa được xây dựng để dành cho việc giáo dục đức tin cho con cái Chúa.

Xin Chúa ban phúc lành cho tất cả những ai đến ngôi trường (nhà) này

để giảng dạy và học hỏi về Đạo Thánh Chúa.

Xin cho họ luôn luôn tìm kiếm Sự Thật và Sự Tốt Lành

và xin họ nhận biết ra Chúa chính là nguồn Chân Lý.

Chúng con cầu xin…

 

Chủ sự rảy nước thánh trên ngôi trường mới, cộng đoàn hát bài tạ ơn thích hợp.

KẾT THÚC

Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em…

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Chủ sự: Nào ta chúc tụng Chúa.

: Tạ ơn Chúa.