Nghi Thức Tuyên Hứa Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ GPCT

print

NGHI THỨC TUYÊN HỨA

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

***

Sau bài giảng, một thứa tác viên đọc:

Giờ đây là nghi thức tuyên hứa của Hội đồng mục vụ giáo xứ (HĐMVGX) nhiệm kỳ 2022-2026. Trước hết là phần xướng danh và chức vụ của các thành viên HĐMVGX.

I.       XƯỚNG DANH VÀ CHỨC VỤ

Chủ sự: Cộng đoàn (giáo xứ) thân mến,

Sau khi cầu nguyện, suy nghĩ, và tiến hành bầu cử theo Quy chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Giáo Phận Cần Thơ, những vị được xướng danh sau đây đã được (các) cộng đoàn giáo xứ bầu chọn và được coi là xứng đáng để tham gia vào HĐMVGX. Đây là danh sách những vị đã được Đức Giám mục giáo phận và Cha Chánh xứ phê chuẩn vào những chức vụ khác nhau nhiệm kỳ 2022-2026.

Hôm nay, các vị này sẽ long trọng tuyên hứa đảm nhận chức vụ. Xin mọi người cầu nguyện và cộng tác, để nhờ ơn Chúa, họ sẽ quảng đại dấn thân, tích cực phục vụ và phát triển giáo xứ theo ý định của Thiên Chúa và đường hướng mục vụ của giáo phận.

Thừa tác viên: (xướng danh và chức vụ, gồm tên thánh, họ và tên gọi, chức  vụ)

Kính mời quý vị HĐMVGX nhiệm kỳ 2022-2026 tiến lên, trân trọng kính mời:

Ông/bà……………………; chức vụ…………..

(Thành viên được xướng danh thưa: “Có mặt”, rồi tiến lên xếp thành hàng ngang trước bàn thờ).

II.       THẨM VẤN VÀ TUYÊN HỨA

Khi việc xướng danh kết thúc và mọi người đã ổn định vị trí, Thừa tac viên giới thiệu: Sau đây là phần thẩm vấn và tuyên hứa các thành viên HĐMVGX.

CHỦ SỰ: Anh chị em thân mến,

Anh chị em là những người đã được (các) cộng đoàn giáo xứ tín nhiệm và bầu chọn vào HĐMVGX. Anh chị em đã được Đức Giám mục giáo phận cũng như (các) Cha Chánh xứ phê chuẩn. Vậy, anh chị em có hứa sẽ chu toàn mọi trách vụ được  trao phó không?

HĐMVGX: Thưa con hứa.

CHỦ SỰ: Trong khi thi hành nhiệm vụ, anh chị em có hứa luôn trung thành với lề luật Thiên Chúa và giáo huấn của Hội Thánh, hiệp nhất với nhau và với các vị chủ chăn trong tinh thần bác ái và tôn trọng không?

HĐMVGX: Thưa con hứa.

CHỦ SỰ: Anh chị em có hứa sẽ kiên trì vượt qua mọi khó khăn trở ngại, tích cực dấn thân trong các hoạt động tông đồ, ngõ hầu làm sáng danh Chúa và mưu ích cho cộng đoàn là Nhiệm thể Chúa Kitô không?

HĐMVGX: Thưa con hứa.

CHỦ SỰ: Vậy giờ đây, trước nhan Thiên Chúa và trước sự hiện diện của toàn thể cộng đoàn, anh chị em hãy long trọng nói lên lời cam kết của mình.

Tất cả các thành viên HĐMVGX quỳ, đưa tay phải lên khỏi đầu, lòng bàn tay mở ra hướng về phía trước, và cùng đọc lời tuyên hứa:

Nhờ ơn Chúa giúp,/ cùng nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và toàn thể các Thánh/ cách riêng các Thánh Tử Đạo Việt Nam,/ chúng con xin hứa sẽ đem hết khả năng cộng tác với linh mục Chánh xứ/ và các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ/ trong mọi hoạt động mục vụ và loan báo Tin mừng/ để Thiên Chúa thêm vinh danh/ và cộng đoàn giáo xứ ngày càng phát triển./ Chúng con cũng sẵn sàng liên kết và hưởng ứng trong các sinh hoạt mục vụ và loan báo Tin mừng / cấp giáo hạt hoặc giáo phận,/ để củng cố tình hiệp thông/ và làm cho đời sống đức tin của Giáo hội địa phương thêm sống động./ Xin Thiên Chúa phù trợ và giúp sức cho chúng con./ Amen.

(Tuyên hứa xong, mọi người hạ tay xuống nhưng vẫn quỳ).

III.        LỜI NGUYỆN CHUNG

CHỦ SỰ: Cộng đoàn phụng vụ thân mến,

Qua những lời cam kết mà quí vị đây vừa long trọng tuyên bố, họ đã chính thức là những  thành  viên  thuộc  Hội  đồng  mục vụ giáo xứ trong nhiệm kỳ 2022-2026. Cộng đoàn chúng ta hãy tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Hội đồng mục vụ giáo xứ nhiệm kỳ mới, để mọi người cùng cộng tác với nhau và với  chủ chăn trong việc phục vụ Nước Chúa.

  1. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh. Xin Chúa ban tràn đầy ơn trợ giúp của Thánh Thần, để các ngài thêm sức mạnh và khôn ngoan, luôn chu toàn sứ mạng lãnh đạo đoàn chiên của Chúa Kitô.

Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

  1. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các thành viên của Hội đồng mục vụ giáo xứ vừa tuyên hứa nhận nhiệm vụ. Xin cho họ được dồi dào ơn Chúa, luôn trung thành trong quyết định dấn thân, và đồng tâm nhất trí với nhau trong việc phục vụ cộng đoàn.
  2. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tình bác ái huynh đệ Kitô giáo luôn triển nở trong từng gia đình và trong các đoàn thể của (các) giáo xứ, để mọi hoạt động của chúng ta trở nên dấu chỉ sống động của lòng Chúa thương xót đối với mọi người.
  3. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay được thấm nhuần tinh thần tông đồ, luôn tích cực tham gia mọi sinh hoạt của giáo xứ và nỗ lực trở nên “muối và ánh sáng” cho môi trường chung quanh.

CHỦ SỰ: (đặt tay trên quý chức)

Lạy Thiên Chúa là Đấng ban phát mọi chức vụ và quyền bính, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và đoái thương chúc phúc † cho các tôi tớ Chúa đây là những người đang quyết tâm dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ cộng đoàn. Xin làm cho họ trở nên những tông đồ giáo dân nhiệt thành trong vườn nho của Chúa. Xin ban cho họ ơn can đảm và thần trí khôn ngoan, để họ biết những việc phải làm và chu toàn cách đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.