Ngôn Sứ Êdêkien

print

Ngôn Sứ Êdêkien

Dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa là Đấng luôn biệu lộ tình yêu của Ngài bằng sự quan phòng, che chở và giúp sức cho dân Ítraen với nhiều cách thức khác nhau. Một trong những cách bày tỏ sự hiện diện của Ngài đó là gửi đến những vị ngôn sứ để bày tỏ thánh ý của Ngài cho dân Ítraen. Thế kỷ VI TCN, tình cảnh nước mất nhà tan của dân Ítraen đã được Thiên Chúa động lòng thương. Vì thế Ngài đã chọn gọi và ban ngôn sứ Êdêkien đến với dân của Ngài, để giữ cho niềm tin vào Thiên Chúa luôn sống động nơi con dân Ítraen đang phải sống kiếp lưu đày.

 

CUỘC ĐỜI VÀ THÂN THẾ CỦA NGÔN SỨ ÊDÊKIEN

Nhìn về tên của ông Êdêkien, tiếng Hípri có nghĩa là “Thiên Chúa làm cho mạnh sức”[1]. Ông ra đời khoảng năm 623 TCN, là con ông Burdi, thuộc một gia đình dòng dõi tư tế[2].  Ông lập gia đình và rất quý mến vợ của mình (x. Ed 24,15-18). Ông là một ngôn sứ được Thiên Chúa gọi để loan báo lời của Ngài cho dân Ítraen với những lời sấm ngôn và chính hành động, cử chỉ, sau cùng là chính mạng sống của mình. Do đó, những thử thách trong sứ vụ của ông như là một lời loan báo về vận mệnh của Ítraen sẽ phải chia cắt đất nước của mình và rơi vào cảnh nước mất nhà tan. Theo truyền thống Do Thái, ông bị kết án tử hình bởi một vị thẩm phán đã từng bị ông khiển trách nặng nề[3].

 

SỨ VỤ NGÔN SỨ ÊDÊKIEN TRONG LỊCH SỬ CỨU ĐỘ

Ngôn sứ Êdêkien là một ngôn sứ tư tế và với tư cách đó ông còn giải quyết những trường hợp khó khăn về luân lý[4]. Với chức tư tế, ông bận tâm hơn hết là Đền Thờ và việc phụng tự theo lề luật. Vì thế, ông rất gớm ghét những điều nhơ nhớp trái luật. Đồng thời, ông chú trọng tới việc phân biệt điều linh thánh thuộc về phụng tự với những cái trần tục khác. Nhắc về đền thờ Giêrusalem, ông mô tả cuộc tàn phá bởi đạo quân Can-đê, điều đó thật sự xảy ra vào khoảng năm 587 TCN. Các lời sấm mà Êdêkien loan báo trước đây nay đã hoàn tất. Nhưng trước cảnh đau thương của dân tộc, ông thao thức với sứ vụ và đồng cảnh ngộ với dân tộc của mình. Ông bắt đầu xây dựng tinh thần dân tộc bằng cách loan báo dân tộc Ítraen sẽ được phục hưng, sẽ sống trong một thế giới với lý tưởng và những khát vọng của một dòng dõi phát xuất từ Thiên Chúa. Điểm nổi bật nơi ngôn sứ Êdêkien là tin thần ngôn sứ và tư tế trong ông luôn ngược nhau nhưng lại liên kết chặt chẽ: các nghi thức và giá trị nhờ những tâm tình bên trong quan trọng hơn, thôi thúc con người tập trung vào sự canh tân tâm hồn thông qua những nghi thức bên ngoài.

 

CÂU NÓI – TƯ TƯỞNG MÀ ÊDÊKIEN GỬI ĐẾN CÁC BẠN TRẺ

Với câu nói: “Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới”[5]. Êdêkien cũng muốn gửi đến mọi người nhất là các bạn trẻ ngày nay cần tập trung vào sự canh tân tâm hồn: một trái tim mới và tinh thần mới. Trước trào lưu tục hóa của thời đại, các bạn trẻ có chịu canh tân hay để chính Thiên Chúa canh tân bản thân mình. Đúng hơn, chính Thiên Chúa sẽ ban một trái tim khác, tức là một trái tim mới và sẽ đặt vào trong con người một tinh thần mới[6]. Có được điều này trong cuộc sống, các bạn trẻ cũng như bản thân tôi sẽ cảm nhận Chúa ngay trong phút sống hiện tại của mình và sống đạo đức của Chúa một cách tuyệt hảo hơn. Như khi xưa, nhờ vào điểm này mà Êdêkien đã gây được trào lưu sống đạo sâu xa trong Do Thái giáo trước thời Tân Ước. Thì nay, với câu nói và tư tưởng của Êdêkien giúp các bạn trẻ sống đạo Công Giáo như chúng ta vẫn thường nói với nhau: “Vừa có hình thức mà nội dung tuyệt vời”. Đạo Thiên Chúa sẽ được tỏa rạng nơi cuộc sống của các bạn trẻ Công Giáo nhất là tại quê hương Việt Nam thân yêu này.

Michael K23

ĐCV. Thánh Quý Cần Thơ

[1] NPDCGKPV, Kinh Thánh ấn bản 2011. Hà Nội: NXB Tôn Giáo, 2011, tr.1806.

[2] Lm Nguyễn Ngọc Rao, O.P, Các sách ngôn sứ, 2006, tr.231.

[3] Ibid.,tr. 231.

[4] NPDCGKPV, Kinh Thánh ấn bản 2011. Hà Nội: NXB Tôn Giáo, 2011, tr.1806.

[5] x. Gr 18,31.

[6] x. Gr 11,19; 36,26.