Người Trẻ Giới Thiệu Chúa Cho Mọi Người

print

19.01.2020 – Chúa nhật II Thường niên – Ga 1,29-34

Người Trẻ Giới Thiệu Chúa Cho Mọi Người

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúng con xác tín Chúa đang hiện diện với chúng con. Chúng con xin thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh Chúa. Biết Chúa, có Chúa và được sống trong Chúa là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời chúng con. Chúa muốn chúng con hôm nay cũng như thánh Gioan Tẩy Giả xưa, không chỉ giữ Chúa cho riêng mình mà còn phải giới thiệu Chúa cho mọi người. Chúng con phải loan báo bằng lời, bằng hành động, bằng cả cuộc sống của chúng con.

  • “Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thánh Gioan Tẩy Giả năm xưa đã giới thiệu Chúa cho mọi người cách đầy xác tín: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian”. Để có thể nói lên lời xác tín ấy, trước đó, chính Chúa đã khiêm hạ, đi bước trước đến “kết thân” với thánh Gioan Tẩy Giả, mở mắt đức tin, giúp thánh nhân nhận ra Chúa chính là Chiên Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ mà toàn dân Israel đang trông ngóng đợi chờ. Nhờ lời loan báo đầy xác tín của thánh Gioan Tẩy Giả nhiều người đã tin theo Chúa để được cứu độ.

Hôm nay, rất nhiều người xung quanh chúng con vẫn chưa biết và tin Chúa là Đấng Cứu Thế. Mỗi người, mỗi bạn trẻ Công giáo phải trở nên những “Gioan Tẩy Giả” trong thời đại này, dám mạnh dạn loan báo về Chúa. Để lời loan báo được xác tín, trước hết chúng con cần có Chúa đồng hành, cần gặp gỡ, cảm nghiệm về Chúa qua cầu nguyện, qua Lời Chúa và Thánh Thể. Khi đã có Chúa, chúng con sẽ hân hoan ra đi loan báo cho mọi người.

(thinh lặng)

  • “Tôi đã thấy và làm chứng Người này là Con Thiên Chúa”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thánh Gioan Tẩy Giả ngày xưa đã trực tiếp gặp Chúa, đã thấy, đã nghe biết về những phép lạ Chúa làm, nhất là đã tận mắt chứng kiến “Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời ngự xuống trên Chúa”. Đây là dấu chỉ cho biết Chúa là Đấng làm phép rửa bằng Thánh Thần. Những điều này đã giúp thánh Gioan Tẩy Giả xác tín và làm chứng: “Chúa chính là Con Thiên Chúa”, là Đấng Cứu Độ. Thánh Gioan đã trở nên một chứng nhân cho Chúa không chỉ qua lời nói nhưng còn bằng cách khiêm tốn ẩn mình “nhỏ lại” để “Chúa lớn lên”. Thánh Gioan chấp nhận hy sinh cả tính mạng để bảo vệ cho chân lý, cho sự thật. Đó là lời làm chứng, lời giới thiệu hùng hồn về Chúa, Đấng là chân lý, là sự thật cho người khác được biết để tin theo.

Lạy Chúa, được gặp Chúa qua Lời và Thánh Thể mỗi ngày, mỗi tuần, thôi thúc chúng con nhanh chóng chia sẻ niềm hạnh phúc cứu độ cho những người khác. Chúng con phải rao giảng về Chúa bằng lời nói, việc làm, bằng lối sống đậm chất Tin mừng, bằng tình yêu thương và bác với mọi người. Xin cho mỗi bạn trẻ Công giáo hôm nay khi đã gặp và sống với Chúa, biết mạnh dạn kể cho các bạn cùng trang lứa về kinh nghiệm đức tin của mình, kể bằng lời, bằng chính cuộc sống tốt lành thánh thiện.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, những giây phút gặp gỡ và tỏ bày thân tình với Chúa đang dần khép lại, chúng con sẽ trở về với gia đình, với môi trường sống. Xin ban thêm ơn Chúa cho chúng con để qua lời nói, việc làm và cuộc sống chứng nhân của chúng con, mọi người sẽ nhận ra Chúa là Đấng Cứu Độ trần gian. Amen.