Người Trẻ Sống Ơn Gọi Làm Con Chúa

print

12.01.2020 – Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Mt 3,13-17

NGƯỜI TRẺ SỐNG ƠN GỌI LÀM CON CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa. Qua Bí tích Thánh tẩy, chúng con được trở nên con cái Chúa và được sống trong gia đình của Chúa. Giờ đây, quỳ trước Thánh Thể Chúa, xin Chúa thứ tha cho những lỗi phạm và thiếu sót mà chúng con chưa sống đúng với ơn gọi làm con Chúa. Xin cho chúng con được lắng nghe những lời yêu thương xuất phát từ chính Chúa đang hiện diện trong sâu thẳm hồn con. Xin khơi dậy nơi người trẻ chúng con niềm khao khát sống ơn gọi làm con Chúa trong tinh thần vâng phục và mến yêu.

  • “Chúa Giêsu từ xứ Galilêa đến với Gioan ở sông Giođan, để được ông làm phép rửa cho”.

Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa bước xuống sông Giođan để chịu phép rửa, Chúa đã xuống chỗ thấp nhất không chỉ về chiều sâu theo không gian địa lý mà còn về chiều sâu tăm tối của phận người. Là Con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa, Chúa lại chọn sống kiếp con người. Là Đấng xóa tội trần gian, Chúa lại hòa mình trong đoàn người tội lỗi. Là Đấng thanh sạch vô biên, Chúa lại chịu dìm mình trong dòng sông sám hối. Là Đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần, Chúa lại đón nhận phép rửa của Gioan.

Xin cho mỗi người chúng con cảm nhận được lòng xót thương bao la của Chúa để chúng con cũng biết xót thương người khác, biết bỏ đi những tự cao tự đại để khiêm tốn phục vụ mọi người. Xin cho chúng con luôn ý thức mình là người hèn mọn, đầy tội lỗi, biết đến với Chúa qua Bí tích Hoà giải, để được thanh tẩy và sống xứng đáng với ơn Chúa ban cho từng người chúng con.

(thinh lặng)

  • “Có tiếng từ trời phán: ‘Này là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người’”.

Lạy Chúa Giêsu, khi hòa mình vào phận người tội lỗi để cứu nhân độ thế, Chúa biểu lộ Chúa chính là Người Con Chí Ái của Chúa Cha trao ban cho nhân loại. Lời Chúa Cha từ trời không chỉ xác định tương quan phụ tử từ muôn thuở, nhưng còn là lời công bố tư cách hiện hữu tại thế của Người Con Chí Ái. Xin cho chúng con, cách riêng là các bạn trẻ luôn biết noi theo gương mẫu cuộc đời của Chúa, sống đúng theo Lời Chúa dạy, tuân giữ lề luật và vâng nghe giáo huấn của Hội Thánh.

Lạy Chúa Giêsu, qua Bí tích Thánh tẩy, mỗi người chúng con đã đón nhận ơn tái sinh và nên con cái Thiên Chúa, được mang danh là Kitô hữu và thuộc trọn về Chúa. Xin Chúa thanh tẩy và đổi mới đời sống chúng con, giúp chúng con luôn sống xứng đáng là con chí ái của Chúa Cha trên trời. Xin cho các người trẻ được quan tâm và hướng dẫn trong việc phân định tiếng gọi của Thiên Chúa, Đấng kêu mời họ bước vào đời sống tu trì hoặc đời sống hôn nhân, để họ có thể đáp lại tiếng gọi của Chúa với tất cả tự do, ý thức đức tin và quảng đại dấn thân.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tất cả chúng con đều là những tội nhân, chúng con cần được Chúa thương thanh tẩy, đổi mới và cần được nâng đỡ để sống ơn gọi làm con Chúa. Xin cho từng người chúng con, cách riêng là các bạn trẻ, biết mở lòng đón nhận sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa, nhờ đó, chúng con sẽ biết sống theo thánh ý Chúa mời gọi và trở nên chứng nhân cho Chúa trong thế giới hôm nay. Amen.