Người Trẻ Sống Ơn Gọi Nên Thánh

print

02.02.2020 – Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh – Lc 2,22-40

Người Trẻ Sống Ơn Gọi Nên Thánh

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cung kính, mến yêu và thờ lạy Chúa đang ngự trong Bí tích Thánh Thể. Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng lễ dâng Chúa trong đền thánh. Mỗi người chúng con, qua Bí tích Rửa tội, cũng đã được thánh hiến để dành riêng cho Chúa. Xin cho mỗi người trẻ chúng con luôn sống đúng ơn gọi làm con Chúa, ơn gọi nên thánh để nên chứng nhân đích thực cho Chúa.

  • “Đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa”.

Lạy Chúa Giêsu, vì muốn tuân giữ luật Môsê, Chúa đã để cho Mẹ Maria và thánh Giuse đem Chúa vào đền thờ dâng lên Chúa Cha. Hôm nay Chúa cũng muốn các bậc cha mẹ, một khi đã dâng con cho Chúa, biết chu toàn bổn phận và trách nhiệm trong việc nuôi dưỡng và giáo dục đức tin cho con cái, quan tâm đem con cái đến với Chúa. Lạy Chúa, chúng con tin rằng cuộc đời của mỗi người chúng con, dù trong hoàn cảnh đặc biệt hay bình thường, cũng đều do bàn tay Thiên Chúa can thiệp dẫn đưa.

Lạy Chúa, thế giới hôm nay đề cao hưởng thụ, hạ thấp phẩm giá con người, nạn ly dị, phá thai lan tràn, chúng con cầu xin Chúa cho các thiếu nhi bị bỏ rơi, không nơi nương tựa gặp được những tấm lòng quảng đại yêu thương. Xin Chúa cho mọi người biết tôn trọng và bảo vệ sự sống từ trong bào thai, vì các thai nhi cũng là con người do bàn tay quan phòng của Chúa tác tạo. Xin cho các bậc cha mẹ biết ý thức trách nhiệm và bổn phận cao quí trong việc sinh thành và giáo dục con cái nên người.

(thinh lặng)

  • “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh thuộc về Chúa”.

Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã cho mỗi người chúng con được sinh ra trong tình thương của Chúa, của cha mẹ, được lãnh nhận Bí tích Rửa tội và trở nên con cái Chúa, chúng con đã thuộc trọn về Chúa. Xin cho những ai đã được thánh hiến trong ơn gọi tu trì luôn biết trung thành sống trọn vẹn lời tuyên khấn, ngày càng liên kết mật thiết hơn với Chúa trong đời sống khiết tịnh, vâng phục và thanh bần.

Lạy Chúa, chúng con ý thức ơn gọi cao quí là được sinh ra làm người, được Chúa cứu chuộc, và hơn nữa được nên con cái Chúa trong lòng Mẹ Giáo Hội. Xin biến đổi chúng con thành những chứng nhân của Chúa, để đời sống chúng con làm lan tỏa ánh sáng Tin Mừng niềm vui và bình an của Chúa cho mọi người. Xin Chúa ban ơn thánh hóa, giúp các người trẻ biết quí trọng phẩm giá của ơn gọi làm con Chúa, biết sống thánh thiện và sung mãn tuổi trẻ của mình như chính quà tặng của Thiên Chúa.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu, khi đến trần gian, Chúa đã được hiến dâng cho Thiên Chúa, hôm nay, Chúa cũng muốn chúng con làm mới lại những ân huệ chúng con đã lãnh nhận ngày lãnh Bí tích Rửa tội, là được tái sinh, được làm con cái Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con, nhất là các bạn trẻ, luôn sống đúng địa vị làm con Chúa, trở nên như những ngọn nến được thắp sáng thêm mỗi khi đến với Lời Chúa và Thánh Thể, để khi trở về với cuộc sống thường ngày, chúng con biết giới thiệu Chúa cho mọi người, trao tặng bình an và niềm vui cứu độ cho những người chúng con gặp gỡ, đưa mọi người đến gần Chúa hơn. Amen.