Người Trẻ Theo Chúa Trên Đường Thương Khó

print

05.04.2020 – Chúa nhật lễ Lá – Mt 27,11-54

Người Trẻ Theo Chúa Trên Đường Thương Khó

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa. Hôm nay Chúa bước vào thành thánh Giêrusalem trong muôn tiếng tung hô và cũng hôm nay Chúa đã vác lấy thập giá bước lên núi Sọ. Theo Chúa trên đường thương khó là chúng con dõi theo bước chân tình yêu. Bước theo đường thương khó của Chúa là chúng con bước theo con đường tình yêu cứu độ. Xin ban ơn giúp sức cho người trẻ chúng con can đảm vác thánh giá theo Chúa trên đường thương khó, thông phần đau khổ với Chúa, hầu được chia sẻ vinh quang Phục sinh với Chúa.

  • “Phía trên đầu Người, họ đặt bản án viết rằng: ‘Người này là Giêsu, vua dân Do Thái’”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là vua dân Do Thái, vua của vũ trụ. Vị vua được tôn vinh và bị kết án bởi một đám đông hùa theo. Căn bệnh hùa theo đám đông kết án Chúa ngày xưa lại đầy rẫy trong cuộc sống chúng con ngày nay. Dường như người ta nghĩ rằng nhờ đám đông mà giảm bớt trách nhiệm, người ta làm sao, tôi làm vậy, đám đông làm bậy khiến tội trở thành bình thường. Người ta dễ dàng phạm tội mà không e ngại, không xấu hổ và không còn ý thức về tội.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho người trẻ chúng con biết tỉnh thức trước sự dữ, sáng suốt với những cám dỗ trong cuộc sống. Xin cho những gian khổ, lao nhọc của cuộc sống chúng con khi được dâng lên và kết hợp với hy tế của Chúa cũng trở thành dấu chứng tình yêu, như Chúa đã chấp nhận vì yêu.

(thinh lặng)

  • “Đúng thật người này là Con Thiên Chúa!”

Lạy Chúa Giêsu, là Con Thiên Chúa nhưng Chúa chẳng nề hà để hạ mình vì chúng con. Con đường thương khó mà Chúa đã đi là ý muốn yêu thương mà Chúa Cha đã muốn bày tỏ cho nhân loại, cho chúng con về giá trị của tình yêu thương nơi những đau khổ trong đời người, điều mà chẳng ai có thể trốn tránh. Và tình yêu làm cho chúng con nên giống Chúa, và trở nên con Thiên Chúa. Xin cho người trẻ chúng con dám vượt trên đám đông, vượt qua dư luận để can đảm bảo vệ lẽ phải, tôn trọng sự thật và sống đạo tử tế theo giáo huấn của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng thánh giá để cứu độ chúng con, và Chúa mời gọi chúng con vác thánh giá theo Chúa mỗi ngày. Xin cho chúng con biết chiêm ngắm tình yêu vô biên của Chúa qua con đường thương khó, để nhìn lại con người của mình đầy tội lỗi, yếu đuối và giới hạn. Để rồi từng mỗi người chúng con cùng bước với Chúa trên con đường thương khó khi chúng con biết đón nhận những khó khăn thử thách, những đau khổ trái ý trong đời sống hằng ngày với niềm tin vào chiến thắng của Chúa.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đường thương khó Chúa đi là đường tình yêu, đường mang lại sự sống và dẫn tới ơn cứu độ. Xin cho mỗi người chúng con nhận ra thánh ý Chúa trong mọi nỗi khổ đau và gian nan của cuộc sống. Xin Chúa cho các bạn trẻ đủ sức vác lấy thánh giá đời mình, luôn vững bước đi trên con đường dẫn tới tương lai là con đường tình yêu mà Chúa đã bước đi, để họ tìm được niềm vui, bình an và ơn cứu độ của Chúa. Amen.