Nhập Lễ & Đáp Ca & Hiệp Lễ : Lễ Tro & CN 1 MC A

print

 THỨ TƯ LỄ TRO

Nhập lễ: Tâm tình sám hối:

Đáp Ca: TV 50.

Dâng lễ : Dâng thân phận:

Xức tro: Về với cát bụi :

Hiệp lễ. Đến với Chúa:

 

CHÚA NHẬT I MC A

Nhập lễ: Mùa Chay:

Đap Ca: TV 50. TV 50:

Hiệp Lễ: Cám dỗ trong đời: