Phong Trào Cursillo Giáo Phận Cần Thơ Thông Báo Về Khóa Tĩnh Huấn 3 Ngày Năm 2024

print
Thư gửi Cha quản Hạt 2024