Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 22/06/2021: Bí Tích Hòa Giải – Bình An Nhờ Được Tha Thứ

print