Quán nước đầu làng – Niềm tin Việt Nam

print
Quán nước đầu làng – Niềm tin Việt Nam
 
 
Bước vô quán, chủ quán mời người Việt Nam không phân biệt tôn giáo uống một ly trà xanh, một cốc nước vối, một ly café đen nóng, trong khi nghe chủ quán kể chuyện Đức Giêsu qua những nhân vật Việt Nam đang sống niềm tin ở cả hai nơi, hải ngoại và quốc nội. Dưới mái tranh Quán Nước Đầu Làng, chủ quán sẽ kể độc giả nghe “Chuyện Tu Sĩ Chuyện Em,” “Chuyện Ông Tư Dì Tư,” “Chuyện Vợ Chuyện Chồng,” “Chuyện Bác Chuyện Em,” “Chuyện Peter, Michelle, Andy.” Nếu độc giả tìm kiếm những tư tưởng sâu xa, chủ quán biết mình không làm được điều này. Chủ quán xin chỉ kể những câu chuyện rất tầm thường và rất Việt Nam.
Tác phẩm: Quán nước đầu làng – Niềm tin Việt Nam
Tác giả: Lm. Nguyễn Trung Tây