Rabbouni 30

print

Rabbouni 30

Lạy Chúa,

con được no nê mà vẫn thiếu ăn,

vì bên con còn có người đói lã

 

Con uống nước mát mà lòng vẫn khô ran

vì bên con còn có người đang khát

 

Con vui cười mà nước mắt tuôn rơi

vì bên con còn có người phiền muộn.

 

Con sáng mắt mà vẫn ở trong bóng đêm

vì bên con còn có người mù tối

 

Con mặc áo đẹp mà vẫn rách tả tơi.

vì bên con còn có người trần trụi

 

Con nằm trong nệm êm mà vẫn thao thức,

vì bên con còn có bao nhiêu người thiếu thốn.