Sống Giới Răn Yêu Thương

print

Chầu Thánh Thể CN 5 PS Năm C

Sống Giới Răn Yêu Thương

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí Tích Tình Yêu. Chúng con dâng lời ngợi khen, cảm tạ và tôn vinh vì muôn hồng ân Chúa ban cho chúng con. Trong giờ phút linh thiêng này, chúng con xin dâng Chúa những ưu tư, ước vọng của cuộc sống. Nhờ đó, chúng con được ở trọn vẹn bên Chúa và nhất là được lắng nghe Lời Chúa dạy bảo. Xin Chúa cho chúng con và các bạn trẻ cảm nghiệm được sư hiện diện đầy yêu thương của Chúa, ngõ hầu chúng con được biến đổi nên giống Chúa hơn trong suy nghĩ, lời nói và việc làm.

  • “Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau…, như Thầy yêu thương các con”.

Lạy Chúa Giêsu, sau khi rửa chân cho các môn đệ,  Chúa đã trao cho các ông một điều răn mới, đó là “giới luật yêu thương”, “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con”.

Lạy Chúa, khi nói đến tình yêu có vẻ như chúng con dễ dàng cảm nghiệm được, bởi lẽ trong cuộc đời ai cũng đã từng yêu và được yêu. Thế nhưng, để có thể cảm nếm được cách yêu như Chúa yêu, chúng con lại nhận ra không hề dễ. Yêu như Chúa yêu chính là mot tình yêu dành cho hết mọi người, hoàn toàn vị tha, luôn hướng về người mình yêu, một tình yêu không tính toán thiệt hơn, chỉ cho đi mà không cần đòi lại, một tình yêu không giới hạn, yêu cho đến cùng, yêu đến nỗi chết vì người mình yêu. Đây chính là cái mới trong giới răn yêu thương Chúa muốn chúng con thi hành.

(Thinh lặng)

  • “Chính nơi điều này mà mọi người sẽ biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau”.

Lạy Chúa Giêsu, sống yêu thương như Chúa đã yêu, không còn là một giới răn, chúng con muốn tuân giữ hay không tuỳ ý, nhưng đã trở nên một dấu chỉ cho mọi người nhận biết chúng con là môn đệ của Chúa. Xác tín vào Lời Chúa, các Tông đo đã nhiệt thành yêu thương nhau, ngày ngày đồng tâm nhất trí cầu nguyện, cùng chia cơm sẻ bánh và hân hoan ca tụng Chúa. Cũng chính tình yêu đó đã thúc đẩy bước chân các ngài lên đường đến với anh chị em chưa biết Chúa đe loan truyền Tin mùng Phục Sinh đến cho mọi người.

Lạy Chúa, sống trong thời đại mới này, yêu như Chúa yêu thật không dễ dàng. Giới răn này là một thách đố cho mỗi người chúng con. Nhiều lúc, chúng con tự đặt giới hạn cho tình yêu của mình trong một phạm vi hạn hẹp, hay một số người nào đó. Tình yêu chúng con dành cho nhau đôi khi vẫn còn mang trong đó những phép tính cộng trừ nhân chia, bởi chúng con bị chi phối quá nhiều bởi hám danh hay sợ thiệt thòi sẽ về phần mình… Yêu như Chúa yêu đòi hỏi mỗi người chúng con một sự hy sinh, từ bỏ về vật chất, thời gian, tinh thần hay đôi khi cả nước mắt và máu.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đổ tràn tình yêu Chúa trên chúng con và các bạn trẻ, cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu Chúa trên cuộc đời mình, ngõ hầu, chúng con dám cúi xuống rửa chân cho anh em, dám quên mình phục vụ và yêu thương anh em bằng chính tình yêu Chúa dành cho chúng con. Amen.

Nguồn Gp Bà Rịa