Suy Niệm Tin Mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 8/12

print

Suy Niệm Tin Mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 8/12

https://linhmucmen.com/

Phúc Âm: Lc 1,26-38 “Chào Trinh Nữ đầy ân sủng, Chúa ở cùng Trinh Nữ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận !” Nhưng Maria liền thưa với Thiên Thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam ?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ.

– Ðó là Lời Chúa.
———————————-

8/12-1: ƠN NGHĨA CÙNG CHÚA.. 6

8/12-2: LỄ MẸ VÔ NHIỄM.. 8

8/12-3: MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 9

8/12-4: ĐẶC ÂN “VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI”. 12

8/12-5: ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM.. 16

8/12-6: KÍNH CHÀO TRINH NỮ ĐẦY ƠN PHÚC.. 17

8/12-7: MỪNG VUI LÊN, HỠI ĐẤNG ĐẦY ÂN SỦNG.. 19

8/12-8: MẸ ĐẦY ƠN PHÚC.. 21

8/12-9:  MẸ MARIA ĐƯỢC THỤ THAI VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 24

8/12-10: ĐẶC ÂN VÔ NHIỄM – SLC.. 28

8/12-11: Ô NHIỄM  – NMS/244. 30

8/12-12: VÔ NHIỄM – SN/41. 32

8/12-13: VẺ ĐẸP BÔNG SEN.. 34

8/12-14: MẸ TUYỆT MỸ.. 37

8/12-15: LỄ VÔ NHIỄM.. 39

8/12-16: LỊCH SỬ.. 41

8/12-17: NGƯỜI PHỤ NỮ.. 43

8/12-18: PV/694- SỰ VĨ ĐẠI 45

8/12-19: PV/ 697- NHỮNG HÌNH ẢNH.. 48

8/12-20: Vô nhiễm nguyên tội 50

8/12-21: TÔI ĐÂY LÀ NỮ TỲ CỦA CHÚA.. 51

8/12-22: Lễ Mẹ Vô Nhiễm.. 53

8/12-23: Maria, chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa. 56

8/12-24: Nét đẹp tuyệt vời của Mẹ Maria. 60

8/12-25: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 62

8/12-26: NHỚ LẠI VÀ LẮNG NGHE. 67

8/12-27: Kính Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội. 72

8/12-28: Mẹ Lên Trời Là Hy Vọng Của Chúng Ta. 73

8/12-29: NIỀM AN ỦI 75

8/12-30: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. 78

8/12-31: Đức Maria lên trời, niềm hy vọng của chúng ta. 80

8/12-32: THEO ĐỨC MẸ LÊN TRỜI 83

8/12-33: PV/672 – VINH QUANG.. 86

8/12-34: PV/675- LÒNG TỰ TRỌNG.. 88

8/12-35: STM/178- NGHE THEO MẸ. 90

8/12-36: Ai hy sinh hơn ai?. 93

8/12-37: Chết trong tấm hình. 94

8/12-38:  Mẫu Ảnh Đức Mẹ Hay Làm Phép Lạ. 96

8/12-40: MẸ VÔ NHIỄM – hiểu lầm.. 99

8/12-40. ƠN CỨU CHUỘC VÀ ĐẶC ÂN VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 101

8/12-41.  Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 104

8/12-42. LỄ MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 108

8/12-43. Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm 08-12. 112

8/12-44. Được tái sinh khỏi tội nguyên tổ. 116

8/12-45. Vì được Chúa ở cùng. 120

8/12-46. Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm 08-12. 123

8/12-47. Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm 08-12. 124

8/12-48. Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm 08-12. 128

8/12-49. Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm 08-12. 132

8/12-50. MẸ TRONG TRẮNG TUYỆT VỜI 133

————————————

 

8/12-1: ƠN NGHĨA CÙNG CHÚA

Năm 1492, đúng 500 năm trước đây Colombô khám phá ra Châu Mỹ. Ông đã dùng con: 8/12-1

Năm 1492, đúng 500 năm trước đây Colombô khám phá ra Châu Mỹ. Ông đã dùng con tàu mang tên: Maria Vô nhiễm. Ong đã đặt tên cho hòn đảo đầu tiên ông gặp là San Salvador để tôn kính Đấng cứu thế. Hòn đảo thứ nhì mang tên Conception, Mẹ Vô Nhiễm để tôn kính Mẹ Chúa Kitô. Vào năm 1673, hơn 300 năm trước đây, cha Monquette, một linh mục thám hiểm gan dạ người đầu tiên tới sông Mississipi, một thác nước khổng lồ chạy dài 3.000 km xuyên qua 10 tiểu bang, Ngài kêu lên: tôi đặt tên cho con sông miền tây này là “Maria Vô nhiễm”.

Balboa và Cortez, hai nhà thám hiểm xưa cũng như có lòng tôn sùng Maria Vô nhiễm. Giáo dân Việt Nam cũng hãnh diện vào lòng tôn sùng Đức Maria Vô nhiễm. Năm 1960 khi thành lập hàng Giáo phẩm Việt Nam, các giám mục của chúng ta đã dâng nước Việt Nam chúng ta cho Đức Mẹ vô nhiễm.

Thiên thần nói với Đức Maria: “Bà được ơn nghĩa cùng Chúa”. Thiên Chúa đã chọn một người phụ nữ đặc biệt để làm Mẹ Chúa Con. Chúa tôn vinh và ban đặc ân cho người phụ nữ này. Một trong những đặc ân chúng ta mừng lễ hôm nay là ơn vô nhiễm, nghĩa là từ giây phút đầu tiên Đức Maria thụ thai trong lòng bà thánh Anna, Người đã được khỏi mọi tì ố của tội lỗi, ngay cả tội nguyên tổ, nhờ công nghiệp của Con Người.

Tôi thâm tín rằng: Thiên Chúa đã tỏ phúc lành và ân huệ nơi Đức Mẹ vô nhiễm, thì Thiên Chúa cũng ban tràn đầy phúc lành trên dân tộc chúng ta, dân tộc đã được hiến dâng cho Đức Mẹ.

Qua bao năm chinh chiến, bao nhiêu thiên tai, Đức Mẹ vô nhiễm hằng che chở phù trì cho những ai chạy đến kêu cầu Người. Qua mọi khó khăn, Đức Maria vô nhiễm còn hộ giúp chúng ta trung thành với đức Kitô và Giáo hội của Ngài.

Colombo đã đặt niềm tin cậy vào sự che chở của Đức Maria khi ông tìm ra Tân thế giới, thì chúng ta, những người Việt Nam cũng trông cậy nơi Đức Maria để vượt  qua mọi khó khăn của cuộc sống. Người là Nữ vương bảo trợ cho quê hương thân yêu của chúng ta. Trên trần gian cũng như trên thiên quốc. Đức Mẹ gần gũi Chúa Kitô hơn ai hết, Người đứng duới chân thập giá khi Chúa chết vì chúng ta. Chúng ta cũng phải đứng trước bàn thờ như vậy, nơi hy tế được tái diễn. Một hy tế thật sự, một cái chết không đổ máu.

Được hưởng trước công nghiệp cuôc tử nạn của Chúa Kitô. Mà Đức Mẹ được gìn giữ không vướng mắc tì ố của mọi tội lỗi cùng nhờ công nghiệp của Chúa Kitô. Tội lỗi của  chúng ta được tha thứ. Tội lỗi đã gây ra cho chúng ta bao đau khổ.

Có lúc nào tốt hơn, có nơi nào thuận tiện hơn lúc này và nơi đây để cảm tạ Chúa Kitô vì muôn ơn lành vật chất và thiêng liêng chúng ta đang thừa hưởng. Có cách nào tốt hơn để giúp cho người Việt Nam chúng ta hơn là đứng với Mẹ vô nhiễm bên bàn thờ hy tế này ? Amen.

————————————

 

8/12-2: LỄ MẸ VÔ NHIỄM

Hàng trăm năm trước Đức Trinh Nữ và trước Chúa Giêsu, kẻ thù của dân Chúa vây hãm thành: 8/12-2

Hàng trăm năm trước Đức Trinh Nữ và trước Chúa Giêsu, kẻ thù của dân Chúa vây hãm thành Betthulia. Dân thành muốn đầu hàng, một góa phụ trẻ và đạo đức tên là Yudita cảnh cáo họ rằng: thật có tội nếu không tin vào Chúa.

Dân chúng nghe bà. Họ cầu nguyện và làm việc đền tội. Bà Yudita xin Chúa ban cho bà sức mạnh và can đảm. Bà mặc áo đẹp nhất và cùng với người tớ gái, bà đến với tướng của quân thù, một chiến binh kiêu kỳ tên là Holophec. Ông tướng này bị sắc đẹp của Yudita quyến rũ. Ong đã ra lệnh để bà được lui tới tự do .

Tới đêm thứ tư ông thiết tiệc đãi bạn bè và mời Yudita tham dự. Holophec uống nhiều và ngủ say. Sau khi mọi người đã ra về, Yudita cầu nguyện: “Oi, lạy Chúa ! Xin ban sức mạnh cho con để con có thể hành động theo ý Chúa”, Bà cầm thanh kiếm treo đầu giường của Holophec, chặt đầu hắn, bỏ vào giỏ xách của người tớ gái rồi vội vã trở về trại quân Israel. Người Do thái ca tụng Yudita: “Bà là vinh hiển của Yêrusalem, là niềm vui của Israel. Bà là danh dự và vinh quang của dân Bà”.

Khi quân thù thấy xác không đầu của ông tướng, chúng đã bỏ chạy. Yudita đã cứu dân bà.

Yudita là hình ảnh của Đức trinh Nữ. Holophec là hình ảnh của ma quỉ, kẻ thù của dân Chúa. Cũng như Yudita, Đức Trinh Nữ đã chiến thắng ma quỉ. Thiên Chúa đã hứa trong bài đọc I hôm nay rằng: Người phụ nữ – Maria – sẽ đạp nát đầu tên cám dỗ.

Maria đã hoàn tòan chiến thắng ma quỉ nhờ đặc ân vô nhiễm nguyên tội, nghĩa là Đức trinh Nữ, từ giây phút đầu tiên trong lòng mẹ – thánh Anna – được giải thoát khỏi tội lỗi, ngay cả tội nguyên tổ, bởi hưởng trước công nghiệp của Chúa Giêsu, Con Đức Trinh Nữ. Đó là chân lý chúng ta mừng lễ hôm nay, chân lý Chúa đã hứa với bà Evà trong vườn địa đàng: Người Phụ nữ – Maria – sẽ đạp dầu con rắn – ma quỉ.

Nhưng ma quỉ vẫn còn rảo quanh tìm mồi cắn xé. Nó phải bị đánh bại. Trong mỗi thời đại và nơi mỗi người, ma quỉ vẫn cố gắng. Chúng cố ráng lừa dối mỗi tâm hồn trên thế gian. Chúng cố đưa chúng vào tổ chức tội lỗi: như gia đình, hội đoàn, nòi giống, cộng đoàn, ngay cả cộng đoàn thánh như xứ đạo. Nó giấu bộ mặt xấu xa để đến với chúng ta với mặt nạ một con người hấp dẫn, một con người khôn ngoan, quảng đại mọi hình thức để lừa dối chúng ta, nó cố gắng làm cho chúng ta quên đức Kitô, bằng cách đưa chúng ta ham thích những sự vật làm chúng ta xa Chúa.

Ngày nay, nó càng cố gắng hơn nữa khi chúng ta tiến gần sinh nhật của Chúa Giêsu, một ngày lễ Giáng sinh với Chúa Kitô là trung tâm điểm làm ma quỉ run sợ. Nó cố gắng đưa chúng ta đến dáng vẻ phù hoa và cạm bẫy của mùa Giáng sinh để quên đi tâm điểm là Chúa Kitô trên bàn thờ này. Đừng để ma quỉ lừa gạt bạn.

Với sự hỗ trợ của Mẹ Vô Nhiễm, chúng ta sẽ đạp nát cái đầu lừa gạt. Với ơn trợ giúp Maria lãnh nhận nơi con chí thánh của người, như Người, như bà Yudita, chúng ta sẽ đạp nát kẻ thù của Chúa, kẻ thù của dân Chúa.

Xin Chúa chúc lành cho các bạn.

————————————

 

8/12-3: MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Một trong những lễ đẹp lòng trái tim Mẹ Maria nhất, chắc chắn là lễ vô nhiễm nguyên tội: 8/12-3

Một trong những lễ đẹp lòng trái tim Mẹ Maria nhất, chắc chắn là lễ vô nhiễm nguyên tội. Thánh lễ này nhằm tôn kính đặc ân riêng cho mẹ là đã được thụ thai trong lòng thánh Anna một cách tinh tuyền không vương tì ố. Thiên Chúa đã giữ gìn Mẹ khỏi tội tổ tông, tội mà vì mọi người chúng ta khi sinh ra đều vướng mắc vì thuộc dòng giống Adam. Đức Maria, do một đặc ân duy nhất, từ lúc hình thai, vẫn luôn tinh tuyền xinh đẹp trước mặt Chúa. Bởi vậy, do ơn thánh và do cuộc sống, Mẹ luôn là đối tượng đẹp mắt Chúa, theo như lời thánh kinh đã được quy về Mẹ:

– Mẹ tuyệt mỹ, không hề vương vấn tội tình.

Người ta có thể tự hỏi, làm sao lại có đặc ân này ? Để trả lời cho trường hợp đặc biệt này, chúng ta chạy đến ơn phúc của Chúa Giêsu Kitô. Ơn cứu chuộc của Chúa Kitô đã có sức mạnh toàn năng để cứu nhân loại khỏi tội nguyên tổ, cũng đã giữ gìn cho Mẹ khỏi tội tổ tông. Chắc chắn đây là một phép lạ, nhưng phép lạ này không lạ lùng hơn các điều kỳ diệu trong cuộc đời Đức Mẹ. Hơn nữa, các dặc ân khác Đức Mẹ thụ hưởng mà chúng ta chấp nhận sễ dàng, đều là hiệu quả của ơn vô nhiễm nguyên tội và giả thuyết ơn huệ này, nếu chối bỏ ơn Vô Nhiễm nguyên tội, mỗi biến cố trong cuộc đời Đức Maria đều giả thiết một phép lạ mới, nhưng với ơn vô nhiễm nguyên tội, mọi điều đều có thể giải thích được dễ dàng, vì không vương mắc tội nguyên, Mẹ Maria vượt qua tất cả những gì là hiệu quả và hình phạt do tội gây nên, như tình tư dục, thống khổ và tan rữa sau khi chết. Con người không mắc tội nguyên tổ là một bí ẩn không thể giải thích nổi. Đức Maria, nếu mắc tội nguyên tổ lại còn là một bí ẩn khó giải thích hơn nữa.

Niềm tin vào sự vô nhiễm nguyên tội của Mẹ Maria là một niềm tin không thễ thay đổi. Các nhà thần học đã chứng minh điều đó, các giáo phụ giảng dạy, các nhà giảng thuyết phổ biến… nhưng thời đại của chúng ta được thấy sự vinh quang cao cả này trở thành tín điều trong đức tin Kitô giáo, ngày 8 tháng 12  năm 1854, trước sự hiện diện của 54 hồng y, 42 Đức Tổng giám mục và 92 Đức Giám mục cùng đoàn người đông đảo, vị đại diện Chúa Kitô đã tuyên bố tín điều từ bao thế kỷ đợi trông. Chúng ta kể ra một vài lý do khiến Giáo hội công bố tín điều: ĐỨC TRINH NỮ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI.

1. Chúa Giêsu Kitô, vì sự thánh thiện của Ngài, phải được sinh ra bởi người mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội. Đấng thấy cả tì vết nơi các thiên thần, lại chịu sinh ra từ một thân thể bị nhơ nhớp vì tội lỗi được sao ? Thân xác của Chúa Kitô là xác thân bởi Mẹ Maria. Vậy nếu Mẹ Maria thụ thai trong tội, hẳn Ngài đã thông truyền cho Chúa Giêsu một xác thể bị nhơ uế vì tội lỗi. Quả là một điều ô nhục cho Chúa Giêsu một xác thể bị nhơ uế vì tội lỗi. Quả là một điều ô nhục cho Chúa !

2. Vinh quang của Chúa Giêsu phải giữ cho Mẹ Người khỏi vết nhơ tội nguyên. Mục đích của Chúa Con khi xuống trần gian này là để hủy diệt sự uy quyền của quỉ dữ và tội lỗi. Người đã thắng ma quỉ khi nhờ phép rửa tội, đưa các Kitô hữu ra hỏi vòng tội lỗi, thanh tẩy các tội nhân nhờ phép giải tội. Người đã thắng ma quỉ cả trước khi Người sinh ra, như khi thánh hóa từ lòng mẹ tiên tri Giêrêmia, thánh Gioan tẩy giả, thánh Giuse bạn Đức Trinh Nữ. Nhưng những chiến thắng này chưa hoàn toàn. Còn một lúc mà quyền lực hỏa ngục khoe khoang rằng: có thể làm cho ơn thánh bị vô hiệu, đó là lúc thụ thai. Vậy sự chiến thắng sẽ hoàn hảo nếu Mẹ Maria được ơn vô nhiễm nguyên tội, đặc ân này thể hiện lời hứa đã được loan báo từ trước:

– Ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa giòng giống ngươi và dòng giống nó. Dòng giống nó sẽ đạp nát đầu ngươi, còn ngươi sẽ táp lại gót chân” (St 3,15).

Niềm tin vào ơn vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria đã được chính Đức Mẹ chứng thực. Năm 1858, nghĩa là chỉ bốn năm sau ngày tuyên bố tín điều, Mẹ đã hiện ra tại Lộ Đức và tuyên bố:

– Ta là Đấng vô nhiễm nguyên tội ngay từ buổi đầu thai.

Việc mừng trọng thể lễ Đức Trinh nữ Maria Vô nhiễm nguyên tội vào mùa vọng có một ý nghĩa đặc biệt, như  mừng “cuộc chuẩn bị căn bản cho Đấng Cứu thế xuất hiện, vầng đông sáng tươi của một Hội Thánh không tì vết” (Marialis Cultus 3)

————————————

 

8/12-4: ĐẶC ÂN “VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI”

Phụng vụ đang ở giữa chặng đường Mùa Vọng.  Thời gian chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm Con Thiên: 8/12-4

Phụng vụ đang ở giữa chặng đường Mùa Vọng.  Thời gian chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm Con Thiên Chúa đến trần gian.  Giữa “màu tím đợi chờ và hy vọng” chợt bừng lên “màu trắng tinh tuyền” của ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm.  Ý nghĩa phụng vụ gắn liền với thời điểm quan trọng của lịch sử cứu rỗi.  Cánh cửa thiêng liêng mở ra cho Dân Chúa bước tới cử hành mầu nhiệm Nhập Thể.

Trong hai thế kỷ sau cùng của thiên niên kỷ thứ hai, liên tiếp có hai chân lý về Đức Maria đã được Giáo Hội định tín.  Đó là: tín điều “Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội” (8.12.1854) và tín điều “Đức Maria Hồn Xác Lên Trời” (1.11.1950).

Qua hai tín điều này, Giáo Hội tuyên tín và khái quát về toàn bộ chương trình cứu độ của Thiên Chúa ở hai tận cùng của lịch sử.  Một khởi đầu sáng tạo với vẻ đẹp “Vô Nhiễm Nguyên Tội”, và cuối cùng, với công trình Nhập Thể-Cứu Chuộc của Chúa Con, toàn thể nhân loại lại được nâng lên trong ánh quang phục sinh như “Đức Maria hồn xác lên trời”.

Lòng sùng kính Đức Maria là cả một cảm nghiệm sâu xa của niềm tin Dân Chúa qua dọc dài lịch sử với nền tảng Thánh Kinh và Thánh Truyền.

Sách Sáng thế kể rằng: con người được tạo dựng trong yêu thương và được ân ban cuộc sống hạnh phúc ngay từ thuở ban đầu.  Tuy nhiên, “địa đàng hạnh phúc ấy không may đã khép lại với nguyên tổ.”  Đánh mất địa đàng, con người cũng mất luôn hạnh phúc được chia sẻ sự sống thân mật và vĩnh hằng với Thiên Chúa.  Cái chết đã trở thành một bản án chí tử.  Thiên Chúa tình yêu đã hé mở chân trời hy vọng: “Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó.  Người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi.”  Đó chính là “Tin Mừng đầu tiên,” Tin Mừng nguyên thủy.  Niềm hy vọng trải dài xuyên suốt lịch sử con người từ buổi hồng hoang cho đến ngày Lời hứa được thực hiện.

Từ cuộc “đổ vỡ ban đầu” của Nguyên tổ, Thiên Chúa đã quyết định thực hiện một chương trình cứu rỗi diệu kỳ.  Đức Maria đã được chọn từ muôn thưở: “Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ.”  Thánh Phaolô đã khẳng quyết: “Khi đến thời viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con của Người, sinh bởi người nữ, sinh dưới quyền lề luật, để cứu chuộc những kẻ dưới quyền lề luật, ngõ hầu ta được chịu lấy quyền nghĩa tử” (Gl 4, 4).  Chính người Con đó, Đức Giêsu Kitô, sẽ thực hiện lời hứa “đạp dập đầu con rắn” mà Thiên Chúa đã công bố thuở xưa.  Người nữ đó chính là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Đấng Cứu Chuộc.  Đức Trinh Nữ ấy đã được Đức Piô IX long trọng công bố trong tín điều Vô Nhiễm: “Ta tuyên bố rằng Đức Trinh Nữ rất thánh đã được gìn giữ khỏi mọi tì ố tội tổ tông… ngay từ buổi đầu tượng thai”.

Như thế, rõ ràng mầu nhiệm “Vô Nhiễm Nguyên Tội” là một lộ trình đức tin của Dân Chúa. Đặc ân này, huyền nhiệm này nắm giữ một vai trò, một ý nghĩa, một điều kiện có tính quyết định trong con đường dẫn tới hạnh phúc vĩnh hằng của nhân loại.  Nói cách khác, Đặc ân “Vô Nhiễm Nguyên Tội” của Đức Trinh Nữ Maria chính là “Tin mừng về cuộc chiến thắng của tình yêu cứu độ của Thiên Chúa”.

Tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội bắt nguồn từ trong Thánh Kinh và lớn lên trong đức tin đơn thành và bình dân của tín hữu thời Giáo Hội Sơ Khai.  Ngay từ thế kỷ thứ II, các Thánh Giáo Phụ Justinô và Irénée de Lyon đã ngợi khen sự thánh thiện của Đức Maria.  Giáo Hội Đông Phương đã mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm từ thế kỷ thứ VII.  Vào năm 1432, công đồng Bâle đã coi mầu nhiệm này như một tâm điểm của lòng tin.  Vào thế kỷ XIX, sau khi Đức Mẹ hiện ra với Thánh Catherine Labouré tại nguyện đường nhà Dòng Nữ Tử Bác Ái năm 1830, sau đó Đức Thánh Cha Piô IX đã long trọng ban bố tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội vào ngày 8.12.1854.  Bốn năm sau đó, vào ngày 25.3.1858, Đức Mẹ hiện ra tại hang đá Massabielle Lộ Đức, với thánh nữ Bernadette Soubirous.  Đức Mẹ đã xác nhận tín điều trên đây khi tự xưng mình là “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.”

Đặc ân “Vô Nhiễm Nguyên Tội” tô thắm vẻ đẹp tuyệt mỹ của Đức Mẹ.  Mẹ đầy ơn Chúa.  Sứ Thần cung kính thưa với Mẹ rằng: “Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà!” (Lc 1, 28).  “Ðấng đầy ơn phước” là tên gọi đẹp nhất của Mẹ Maria, tên gọi mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Mẹ, để chỉ cho biết rằng từ muôn thuở và cho đến muôn đời, Đức Mẹ là Ðấng được yêu thương, được Thiên Chúa tuyển chọn, được tiền định để đón nhận hồng ân quý giá nhất, là Chúa Giêsu, “tình thương nhập thể của Thiên Chúa” (x.Thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, số 12).  Tước hiệu “Bà đầy ơn phước” xác nhận lòng Đức Mẹ không có chỗ dành cho tội lỗi vì luôn được đầy tràn ơn phước của Thiên Chúa.  “Thiên Chúa ở cùng Bà”: Ở đâu có Thiên Chúa, ở đó bóng tối của tội lỗi không thể có mặt.  Mẹ luôn sống trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa.  “Bà có phúc hơn mọi người phụ nữ” vì Mẹ là người duy nhất không vướng mắc tội tổ tông.  Mẹ đẹp thánh thiện. Mẹ đẹp cao quý.  Mẹ tuyệt mỹ vì niềm tin đơn sơ và cuộc sống khiêm nhường.  Nét đẹp ấy thoang thoảng như như một hương thơm hảo hạng toả ra lôi cuốn.  Nét đẹp ấy mặn mà như thứ muối thiêng liêng.  Nét đẹp ấy lung linh như ánh sáng dịu mát.  Nét đẹp ấy huyền diệu như âm nhạc dịu êm mời gọi con người nâng tâm hồn lên tới Chúa.

Đặc ân “Vô Nhiễm Nguyên Tội” là một biểu hiện cụ thể và tròn đầy kết quả viên mãn của ơn cứu độ do Đức Kitô mang lại cho phần tử ưu tú nhất của nhân loại.  Đức Maria gắn bó mật thiết với mầu nhiệm “Con Chúa xuống thế làm người”, như sách Giáo Lý chung của Hội Thánh đã viết: “Để làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Đức Maria “đã được Chúa ban cho nhiều ơn xứng với nhiệm vụ cao cả ấy.”  Những đặc ân của Đức Maria chính là kết quả đi trước của cuộc Vượt Qua của Đức Kitô, như sách giáo lý xác tín: “Mẹ có được sự thánh thiện tuyệt vời, có một không hai “ngay từ lúc tượng thai” hoàn toàn là do Đức Kitô: Mẹ được cứu chuộc cách kỳ diệu nhờ công nghiệp Con của Mẹ” (GLCG # 56).  Ngoài ra, Đặc ân Vô Nhiễm cũng còn tiên báo hình ảnh đích thực của Hội Thánh vào ngày cánh chung, ngày mà Dân Chúa sẽ được tác thành như “một trinh nữ vẹn toàn.”  Tất cả những nội dung đó đã được tóm kết trong kinh Tiền Tụng lễ Mẹ Vô Nhiễm hôm nay: “Chúa đã gìn giữ Đức Trinh Nữ Maria rất thánh khỏi mọi vết nhơ nguyên tội, để chọn Người đầy ơn phúc xứng đáng làm Mẹ Con Chúa, và chỉ cho chúng ta thấy nơi Người là khởi điểm Hội Thánh xinh đẹp, không vết nhăn, là bạn Con Chúa.”

Mẹ Maria chính là thụ tạo đầu tiên hưởng được lời hứa cứu độ mà Thiên Chúa công bố ngay buổi đầu với Nguyên tổ.  Với Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Maria trở thành một chứng nhân cụ thể cho tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại.  Chính vì thế, trong ngày lễ hôm nay, Giáo Hội đã mượn lời Thánh Vịnh 97 để cùng hát lên trong hân hoan cảm tạ: “Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới.  Vì Người đã thực hiện những việc lạ lùng… Chúa đã công bố ơn cứu độ, đã tỏ sự công chính Người trước mặt chư dân… mọi dân trên khắp cùng bờ cõi trái đất đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta…”

Với đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Maria được quyền năng và tình yêu Thiên Chúa đổ tràn.  Mẹ được khỏi tội tổ tông và được đầy ơn ơn sủng ngay từ trong lòng mẹ.  Quyền năng và tình yêu Chúa bao phủ suốt cả đời Mẹ trên từng ý nghĩ, từng tình cảm, từng mỗi hành động, từng mỗi bước đi… khiến cho tâm hồn Mẹ luôn hướng về Chúa mà tạ ơn và ngợi khen liên lỉ.  Đặc ân cao trọng này chính là sự thánh thiện tinh tuyền của Mẹ, vốn đã được “Thánh Thần ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao rợp bóng trên bà” (Lc 1, 35).

Giáo hội cùng hiệp ý chung lời với Mẹ ngợi khen tạ ơn Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi.  Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới, từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc”.

Những lời ngợi ca đó nói lên tất cả tâm hồn của Mẹ.  Đó là toát lược cả cuộc đời Mẹ, cả chương trình sống của Mẹ, là con đường tu đức của Mẹ: mãi mãi là người nữ tỳ khiêm tốn, luôn phó thác hoàn toàn trong tay Chúa toàn năng và nhân hậu, hằng dâng lời ngợi khen tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc sống.

Cử hành lễ Mẹ Vô Nhiễm giữa Mùa Vọng, cộng đoàn chúng ta được nhắc nhở thêm nữa về thái độ sửa dọn tâm hồn xứng đáng để đón mừng mầu nhiệm Giáng Sinh, nhất là để từng ngày cộng tác với ân sủng hầu biến cuộc sống trở thành một mảnh đất tốt để Lời Chúa kết trái đơm hoa, như mảnh đất tâm hồn trong trắng của Đức Maria, tinh hoa của bao ngàn năm mong đợi.  Đức Mẹ đã chuẩn bị một lễ Giáng sinh đẹp nhất, công phu nhất, dài nhất bằng chín tháng cưu mang trong tình yêu.  Xin Mẹ cũng giúp chúng ta chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh với tâm tình yêu mến như Mẹ.

LM Giuse Nguyễn Hữu An

————————————

 

8/12-5: ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

Hôm nay chúng ta tụ tập lại đây để mừng kính một trong nhưng hồng ân cao trọng nhất của Mẹ: 8/12-5

Hôm nay chúng ta tụ tập lại đây để mừng kính một trong nhưng hồng ân cao trọng nhất của Mẹ chúng ta: Hồng ân vô nhiễm nguyên tội.

1. Lịch sử tín điều Vô nhiễm nguyên tội đã được  manh nha từ lâu

a/ Ngay từ những thế kỷ đầu tiên, Giáo hội Sơ Khai đã xác tín về sự thánh thiện của Đức Mẹ. Chính Thiên Chúa tuyển chọn Mẹ làm Mẹ của Ngôi Lời Nhập thể thì chẳng có lẽ nào mà Thiên Chúa lại không chọn cho Con mình một người hoàn toàn xứng đáng.

b/ Giáo Hội Đông phương ngay từ rất lần đã coi Mẹ là Đấng Toàn Thánh (Panagia) và ngay từ công đồng Êphêsô năm 413 Đức Mẹ đã được các nghị phụ tôn phong làm Mẹ Thiên Chúa. Chính việc tuyên tín tín điều này một lần nữa đã củng cố thêm sự xác tín của mọi người về sự thánh thiện của Đức Mẹ. Và kể từ đó trở đi thì lòng sùng kính Đức Mẹ mỗi ngày được lan rộng thêm.

2. Tới thế kỷ VII thì Giáo hội Đông Phương đã chính thức cho mừng lễ kính hồng ân Vô Nhiễm của Đức Mẹ. Tuy nhiên việc tuyên tín hồng ân đó như  một tín điều để buộc mọi người phải tin thì còn phải trải qua nhiều cuộc nghiên cứu lâu dài và tốn nhiều công sức nhất là tại Giáo Hội bên Tây Phương, Thời Trung cổ.

————————————

 

8/12-6: KÍNH CHÀO TRINH NỮ ĐẦY ƠN PHÚC

 – Lm Stêphanô Bùi Thượng Lưu

St 3,0-15.20; Ep 1,3-0.11-12; Lc 1,26-36

 

Một trong những lời kinh quen thuộc của người Công giáo chúng ta đã được bập bẹ ngay từ khi: 8/12-6

Một trong những lời kinh quen thuộc của người Công giáo chúng ta đã được bập bẹ ngay từ khi còn tấm bé và trong suốt cuộc đời, cả đến những hơi thở lìa đời là Kinh Kính Mừng. Mỗi lần chúng ta đọc kinh ấy, chúng ta có ý thức rằng chúng ta đang lập lại lời Thiên sứ Gabriel chào Trinh Nữ Maria trong buổi Truyền Tin Con Thiên Chúa xuống thế làm người:

“Kính mừng Maria, đầy ân phúc. Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.”

Lời chào nhiệm lạ đã làm cô trinh nữ khiêm nhường thành Nagiarét xưa bối rối. Sự hiện diện bất ngờ của một vị sứ giả từ trời sai xuống càng làm cô xao xuyến băn khoăn… Như đoán được những tâm tư rối bời của cô, sứ thần Gabriel đã lên tiếng trấn an và trình bày mục đích cuộc viếng thăm: “Maria đừng sợ, vì được ân nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận.”

Lời sứ thần truyền tin trọng đại Con Thiên Chúa giáng trần và Thiên Chúa đã chọn cô làm mẹ cho Con của Người quả là một tin chấn động, ngoài sức tưởng tượng của Maria. Một đàng cô đã khấn giữ mình đồng trinh để được trọn đời phụng thờ Thiên Chúa Giavê. Đàng khác cô chỉ là một thôn nữ khiêm hạ, vô danh tiểu tốt, làm sao xứng với chức vị cao trọng là làm mẹ Con Đấng Tối Cao. Cô liền thưa với sứ thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam.” Sứ thần Chúa đáp: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa.” Sứ thần còn nhắc đến việc bà Isave, chị họ của Maria đang mang thai vào lúc tuổi già và kết luận: “Vì không có việc gì mà Chúa không làm được.” Đặc ân đầu thai vô nhiễm nguyên tội mà Thiên Chúa dành cho Đức Trinh Nữ Maria quả là một không hai trong lịch sử nhân loại. Đây là một kiệt tác của Thiên Chúa Ba ngôi, một kỳ công của Ơn Cứu Chuộc.

Kính mừng Maria đầy ơn phúc: Mẹ Maria là tạo vật duy nhất đầy tràn thánh sủng, nghĩa là đầy tràn Thiên Chúa, thông điệp trọn vẹn với Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần. Kể từ khi người đàn bà đầu tiên nghe lời dụ dỗ đường mật của loài rắn quỷ quyệt để không vâng lời Thiên Chúa, mối thông hảo giữa Thiên Chúa và con người đã bị cắt đứt. Con người đã chạy trốn, lấy lá cây che tấm thân trần trụi mỗi khi Thiên Chúa cất tiếng gọi. Vì bị cắt đứt với nguồn mạch Thánh thiện và sự sống là chính Thiên Chúa, Evà, “mẹ của chúng sinh” đã trở nên bà tổ của nhân loại đã bị tội lỗi và sự chết thống trị. May thay, chính lúc tuyệt vọng vừa lóe rạng qua lời phán hứa của Thiên Chúa:
“Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó. người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người.”

Cây trái cấm gieo chết chóc cho nhân loại xưa đã được thay thế bằng cây sự sống, Cây Thập Giá Chúa Giêsu, A Dong mới chính là Đức Kitô. Mẹ của chúng sinh, của nhân loại mới được tái sinh là chính Đức Trinh Nữ Maria.

Kính mừng Maria đầy ân phúc còn là lời ca mừng vĩnh cửu của Hội Thánh cao rao Tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại sa ngã trong công cuộc cứu độ của người. Maria là hình ảnh đầu tiên của ơn Cứu Chuộc, đúng như lời quả quyết của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu thành Êphêsô: “Chúc tụng Thiên Chúa và là Cha của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: Người đã chúc phúc cho chúng ta bằng mọi phúc lộc thiêng liêng ở trên trời trong Đức Kitô. Nởi Người đã kén chọn chúng ta từ trước khi tạo ra vũ trụ, hầu cho chúng ta được thánh thiện và tinh truyền trước mặt Người. Trong tình thương, Người đã tiền định cho chúng ta được làm dưỡng tử đối với Người, qua Đức Giêsu Kitô, theo như ý Người sở định, cho được ca ngợi vinh quang ân sủng của Người, ân sủng mà Người đã ban tặng chúng ta trong Con yêu quý của Người.” Cả một nhân loại được chúc phúc và được cứu chuộc nhờ A Dong và E Và mới . Từ đây, Maria đã trở nên mẫu mực trọn hảo của tất cả những ai đã được kêu gọi làm con cái Thiên Chúa.

Muốn được tràn đầy ân phúc như Mẹ Maria, mỗi người tín hữu chúng ta hãy học với Mẹ biết sống khiêm hạ, khó nghèo, trong sạch và luôn luôn thưa lời XIN VÂNG trước mọi ý định của Thiên Chúa.

————————————

 

8/12-7: MỪNG VUI LÊN, HỠI ĐẤNG ĐẦY ÂN SỦNG

 – Lm F. Hồng Kim Linh

Lc 1:26-38

 

Phúc âm của ngày lễ trình thuật cuộc truyền tin cho Đức Mẹ trong đó 4 ý liên kết dẫn đưa chúng: 8/12-7

Phúc âm của ngày lễ trình thuật cuộc truyền tin cho Đức Mẹ trong đó 4 ý liên kết dẫn đưa chúng ta đến mầu nhiệm Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Bốn ý đó được thu tóm trong phần đầu của kinh Kính Mừng:

1. Mừng vui lên: Lời chào thiên sứ Gabriel đối với Đức Mẹ nói lên nỗi niềm vui mừng mà Đức Mẹ sắp đón nhận. Lời chào đặc biệt nầy là dư âm của việc loan báo Tin Mừng ơn cứu độ trong Cựu Ước: “Vui ca lên nào, thiếu nữ Sion”..

2. Hỡi Đấng đầy ơn sủng: Thiên sứ không gọi đến danh tính Maria mà gọi đến danh hiệu mới: Đấng đầy ơn sủng, danh hiệu ám chỉ một đặc sủng dành cho đấng được sủng ái.

3. Đức Chúa ở cùng Bà: Chỉ thị Đức Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa, nên được ơn gọi đặc biệt là được tuyển trạch để thực hiện một công trình trọng đại Chúa sắp giao phó.

4. Trinh nữ thụ thai bởi Thánh Thần: qua lời đối đáp của Đức Mẹ với Thiên sứ về việc làm Mẹ Đấng Cứu Chúa, ta được giải đáp rằng: như Thần khí trong Cựu ước làm công việc tác tạo tác sinh của Thiên Chúa thì ở đây sẽ tác sinh Đấng làm Con Đức Maria: tức là do quyền năng của Thánh Thần mà Đức Maria thụ thai Đức Giêsu: Người là trinh nữ duy nhất mang thai sinh son mà vẫn còn đồng trinh.

Bốn điều suy niệm nầy dẫn đưa chúng ta vào mầu nhiệm Đức Mẹ Vô Nhiểm Nguyện Tội mà chúng ta mừng kính hôm nay. Tuy mầu nhiệm giấu kín nầy đã mới được Đức Piô IX công bố như một tín điều năm 1854 nhưng các tín hữu đã được chuẩn bị từ lâu qua sự tin nhận 4 điều đã nói trên.

Sự kiện trinh thai là dấu chỉ tự nó có ý nghĩa đặc biệt, hơn nữa nó còn là dấu chỉ vừa nói lên tính cách bất lực hoàn toàn của nhân loại để tự cứu mình mà cần phải sự can thiệp của Thiên Chúa – đồng thời vừa nói lên khía cạnh bất khả thi của Thiên Chúa nếu con người không cộng tác. Đức Mẹ đầy tràn ân sủng, được Chúa ở cùng thì Đức Mẹ phải được gìn giữ trinh khiết nguyên tuyền trước sau để xứng đáng đón nhận Đức Cứu Chúa làm Con và sau đó tiếp tục cộng tác làm Mẹ sinh ra Giáo Hội nhờ quyền phép của Thánh Thần, trong ngày lễ Hiện Xuống.

Nói một cách khác, qua tiếng “xin vâng” Đức Mẹ trở thành Mẹ của Đức Kitô vĩnh viễn và toàn diện, tức là Mẹ của toàn thể các chi thể của Đức Kitô là Đầu, các chi thể là Giáo Hội, là chúng ta. Với chức phận Mẹ Đức Chúa Giêsu, Người đi vào tất cả sự sống của Giáo Hội, đi vào các công cuộc tông đồ, là việc truyền sự sống của Chúa cho trần thế. Do đó tiếng “xin vâng” của Đức Mẹ không phải là một phát ngôn nhất thời trong dĩ vãng không ăn nhằm với chúng ta, trái lại đó là một ngôn hành kéo dài trong lịch sử cho đến thân thể Đức Kitô đạt đến mức toàn mãn, cho đến khi Thiên Chúa là “tất cả trong mọi người”.

Mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là nhắc đến lòng hân hoan ca tụng Thiên Chúa trong tất cả công trình cứu chuộc kỳ diệu và đòi hỏi chúng ta phải tham dự tích cực để đáp ứng trong tâm tình cảm mến và biết ơn Chúa, biết ơn Mẹ ngõ hầu sống xứng đáng hơn thân phận làm con của mình.

(NS Dân Chúa Âu Châu)

————————————

 

8/12-8: MẸ ĐẦY ƠN PHÚC

– Lm Phạm Quốc Hưng, CSsR
Lc 1:26-38

 

Trong niên lịch phụng vụ của Hội Thánh có rất nhiều lễ được Giáo hội đặt ra để tỏ lòng yêu kính: 8/12-8

Trong niên lịch phụng vụ của Hội Thánh có rất nhiều lễ được Giáo hội đặt ra để tỏ lòng yêu kính dành cho Mẹ Maria. Lễ trọng đầu tiên trong năm phụng vụ để kính Mẹ chính là Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mà chúng ta mừng kính hôm nay. Thật thích hợp khi Giáo Hội chọn cử hành lễ này vào những ngày đầu tiên trong niên lịch phụng vụ. Vì đặc ân Đức Mẹ được Thiên Chúa gìn giữ cho khỏi mắc tội tổ tông cũng chính là đặc ân đầu tiên Chúa ban cho Đức Mẹ, để chuẩn bị cho người trở thành Mẹ Thiên Chúa và tham gia vào việc đồng công cộng tác với Chúa Giêsu để cứu chuộc nhân loại sau này.

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội có một ý nghĩa rất đặc biệt đối với chúng tôi, những tu sĩ linh mục thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế. Vì thánh Anphong Ligôri, tổ phụ của chúng tôi, khi còn sống đã truyền cho tất cả các sĩ tử của mình phải rao giảng về đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Mẹ Maria. Trong quyển sách bất hủ của ngài, quyển Vinh Quang Đức Mẹ, thánh nhân đã có những dòng văn thật hùng hồn xác đáng để chứng thực và diễn giải đặc ân tiên khởi này của Người Mẹ mà ngài hằng tha thiết mến yêu. Ngài còn đặt cả Dòng Chúa Cứu Thế do ngài sáng lập dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria với tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm. Vì vậy lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội chính là lễ thánh quan thầy của Dòng ChúaCứu Thế.

Chúng ta cũng nên biết, vào thời thánh Anphong, Giáo hội chưa định tín đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ. Điều đó cũng giống như hiện nay Giáo hội chưa định tín vai trò Đồng công, Trung gian, và Trạng sư của Mẹ. Nhưng nhờ trí thông minh và ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, cũng như nhờ năng suy niệm Thánh kinh và có sự hiểu biết sâu rộng về Thánh Truyền, thánh Anphong đã sớm nhận ra chân lý cao đẹp về đặc ân này của Mẹ. Vì lẽ ấy, ngài đã xứng đáng với danh hiệu Tiến Sĩ Hội Thánh mà Giáo hội đã tôn phong.

Mãi đến ngày 08/12/1854, trong tông hiến Ineffabilis Deus, Đức Giáo hoàng Piô IX mới chính thức tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và truyền cho toàn thể tín hữu phải tin.

Là những tín hữu Công giáo chân thực, cùng với Mẹ Hội thánh, chúng ta tin rằng Đức Mẹ là người đã được Chúa gìn giữ cho khỏi mang tội tổ từ giây phút Mẹ bắt đầu hoài thai trong lòng bà thánh Anna. Điều quan trọng ở đây là niềm tin của chúng ta vào tín điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến đời sống của ta, sẽ giúp ta sống đạo thế nào?

Trước hết, ta phải nhớ tất cả những đặc ân mà Chúa ban cho Đức Mẹ đều nhằm trong kế đồ cứu chuộc của Người dành cho toàn thể nhân loại cũng như cho từng người trong chúng ta.

Việc Đức Mẹ được Vô Nhiễm Nguyên Tội cho thấy sự quan phòng mầu nhiệm đầy tình thương Chúa dành cho Mẹ Maria, cũng là cho mỗi chúng ta. Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội là một ơn nhưng không Chúa ban cho Mẹ. Mẹ chưa có công gì khi lãnh nhận được đặc ân đầu tiên này, một đặc ân được ban kèm theo với hồng ân sự sống của chính Mẹ. Từ đặc ân này, Mẹ sẽ được hoàn toàn tự do để cộng tác với Chúa trong công trình cứu chuộc nhân loại. Mẹ đã dùng sự tự do hoàn hảo của Mẹ để tỏ lòng yêu mến và vâng phục tuyệt đối thánh ý Chúa, mà hai tiếng “Xin Vâng” trong biến cố truyền tin đã gồm tóm trọn vẹn đời sống “đầy ân phúc” của Mẹ. Và Mẹ đã dùng sự sạch tội của mình để cùng Chúa Con chuộc tội thế gian.

Từ nhận xét như thế, chúng ta thấy rằng, trong chương trình cứu chuộc đầy tình thương Thiên Chúa dành cho chúng ta, Mẹ Maria đã là người được chọn để hưởng ơn cứu chuộc trước hết và một cách viên mãn hơn hết. Để từ sự sung mãn ân sủng của Mẹ như là kho ơn phúc vô tận, Thiên Chúa sẽ tuôn đổ ân sủng dồi dào trên mỗi người chúng ta. Chúng ta phải hết lòng hiệp với Mẹ Maria để cảm tạ Thiên Chúa về đặc ân này của Mẹ, bởi lẽ chính chúng ta cũng được thông phần trong ân sủng tuyệt vời này.

Tuy không được đặc ân khỏi mắc tội tổ tông như Mẹ, nhưng chúng ta cũng được một ơn trọng đại như hệ quả của ơn vô nhiễm nơi Mẹ. Đó là ơn bí tích Rửa tội và bí tích Hòa Giải. Qua đó, ta được giải thoát khỏi tội tổ tông và được tha thứ mọi tội lỗi riêng mình đã phạm.

Mẹ Maria đã biết tận dụng sự tự do hoàn hảo Chúa ban cho Mẹ qua việc Mẹ được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, để vâng phục ý Chúa và trở nên Mẹ Thiên Chúa. Cũng thế, mỗi người chúng ta cũng phải biết tận dụng ơn thánh Chúa nơi các bí tích, nhất là bí tích Rửa tội và bí tích Hòa giải, để chu toàn ý Chúa qua việc thi hành các giới răn yêu thương của Người, để xứng đáng với ơn gọi là con Chúa, là môn đệ Chúa Kitô.

Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội còn là một dịp quý báu giúp ta có một nhận thức sắc bén về thực tại cả tội lỗi nơi con người chúng ta, tội tổ tông cũng như tội riêng ta phạm, một thực tại mà nhiều người ngày nay đã cố tình quên lãng. Khi chúng ta nhìn nhận thực tại tội lỗi nơi con người chúng ta, phẩm giá chúng ta không vì thế mà suy giảm. Trái lại, chúng ta sẽ vui mừng vì chân nhận được tình thương vô biên của Chúa, khi Người đã tha thứ tất cả mọi tội lỗi chúng ta bằng sự hy sinh của Chúa Giêsu nơi máng cỏ Bêlem, trên Thập tự, và trong từng Thánh lễ.

Tình thương bao la của Chúa dành cho ta còn biểu lộ nơi Mẹ Maria. Vì Mẹ đã dùng tất cả mọi ân phúc Chúa ban cho Mẹ để đồng công cứu chuộc chúng ta. Vì khi Mẹ tiến dâng Chúa Giêsu cho Chúa Cha lúc dâng Chúa Con trong đền thờ và dưới chân thập tự, Mẹ cũng đồng thời trao ban Chúa Giêsu cho chúng ta. Cảm nhận tình yêu sâu xa này của Chúa và Mẹ dành cho mình, ta sẽ tận lực đáp trả qua việc nỗ lực xa lánh mọi tội lỗi và tận tâm thực thi thánh ý Chúa.

Mẹ Maria cao cả vì Mẹ sạch mọi tội nhơ và đong đầy ơn phúc. Giá trị của mỗi người chúng ta cũng tùy thuộc nổ lực sống thánh của mình, qua việc nhờ ơn Chúa để thanh tẩy tội lỗi và trau giồi nhân đức. Với ơn thánh Chúa, với lời bầu cử vạn năng và gương sáng tuyệt vời của Mẹ Maria, cùng với sự hướng dẫn và các bí tích của Hội thánh, việc cử hành Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội hôm nay chắc chắn sẽ là cơ hội ân sủng giúp chúng ta tiến lên trong đường thánh thiện.

(Nguồn: NS Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp)

————————————

 

8/12-9:  MẸ MARIA ĐƯỢC THỤ THAI VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

-ĐGH Gioan Phaolô2

 

Đức Maria “đầy ơn phúc” được Giáo Hội công nhận là Đấng “hoàn toàn thánh thiện và không: 8/12-9

1- Đức Maria “đầy ơn phúc” được Giáo Hội công nhận là Đấng “hoàn toàn thánh thiện và không vương nhiễm một tì ố tội lỗi nào”, “từ giây phút đầu tiên trong lòng thai mẫu đã được sáng ngời với một sự thánh thiện trọn vẹn có một không hai” (Lumen Gentium, 56).

Việc nhận biết này đã phải trải qua một tiến trình dài suy tư về tín lý để rồi cuối cùng đã dẫn đến việc long trọng công bố tín điều Đầu Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Danh xưng “được đầy ơn phúc”, do thiên thần ngỏ cùng Đức Maria vào lúc Truyền Tin, ám chỉ hồng ân thần linh phi thường ban cho người nữ trẻ Nazarét này liên quan đến vai trò làm mẹ như lời loan báo, thế nhưng, một cách trực tiếp hơn, danh xưng ấy cho thấy hiệu quả của ân sủng thần linh nơi Đức Maria; Đức Maria được tràn đầy ơn phúc bề trong một cách vĩnh viễn nên Mẹ cũng đã được thánh hóa. Danh hiệu kecharitoméne này có một ý nghĩa rất phong phú và Chúa Thánh Thần đã không ngừng làm cho Giáo Hội ngày càng hiểu biết sâu xa hơn.

2- Trong các bài giáo lý trước đây, Tôi đã cho thấy là nơi lời chào của thiên thần, lời diễn tả “đầy ơn phúc” hầu như đóng vai trò như là một tên gọi: đó là tên gọi của Đức Maria trong con mắt của Thiên Chúa. Theo dụng ngữ của các dân Semite (biệt chú của người dịch: chính yếu là Do Thái và Ả Rập, trước đó có cả Assyria và Phonicia) thì tên gọi nói lên thực tại của người và vật mang tên ấy. Bởi thế, danh xưng “đầy ơn phúc” cho thấy chiều kích sâu xa nhất nơi bản vị của người nữ trẻ Nazarét này, ở chỗ, người nữ trẻ Nazarét ấy được ân sủng khuôn đúc và là đối tượng của lòng Thiên Chúa ưu ái, đến độ bản chất của người nữ này được làm nên bởi tấm lòng biệt ái ấy.

Công Đồng Chung Vaticanô II nhắc lại việc các Vị Giáo Phụ ám chỉ về sự thật này khi các ngài gọi Mẹ Maria là “Đấng hoàn toàn thánh hảo”, đồng thời các ngài cũng xác nhận là Mẹ được “Chúa Thánh Thần thực sự khuôn đúc và hình thành như một tạo vật mới” (Lumen Gentium, 56).

Nếu hiểu ân sủng theo ý nghĩa của “ơn thánh hóa” là ơn làm phát sinh thánh đức nơi con người thì ân sủng đã làm cho Mẹ Maria trở thành tạo vật mới, làm cho Mẹ hoàn toàn phù hợp với dự án của Thiên Chúa.

3- Việc suy tư về tín lý bởi thế có thể qui về cho Mẹ Maria một tầm mức trọn lành thánh thiện mà, để hoàn bị, cần phải bao gồm cả giây phút mở màn cuộc sống của Mẹ nữa.

Đức Giám Mục Theoteknos ở Livias miền Palestine, vị đã sống vào khoảng thời gian giữa năm 550 và 650, xem như đã ngả về chiều hướng tinh tuyền nguyên thủy này. Khi trình bày cho thấy Mẹ Maria “thánh hảo và tuyệt mỹ”, “tinh tuyền và vô tì tích”, ngài đã nói đến việc hạ sinh của Mẹ bằng những lời thế này: “Là người bởi đất xét tinh tuyền vô nhiễm, Mẹ được sinh ra như thần cherubim” (Panegyric for the feast of the Assumption, 5-6).

Lời diễn tả vừa rồi, khi nhắc lại việc tạo dựng nên con người đầu tiên, một con người được khuôn đúc bởi đất xét không nhiễm tội lỗi, đã gán cho việc Mẹ Maria vào đời cũng có những đặc tính này, đặc tính nguồn gốc của Mẹ Maria cũng “tinh tuyền và vô nhiễm”, tức là, không có bất cứ một tội lỗi nào. Việc so sánh với thần cherubim cũng nhấn mạnh đến sự thánh thiện trổi vượt làm nên đặc tính của cuộc sống Mẹ Maria từ giây phút hiện hữu đầu tiên của Mẹ.

Chủ trương của giám mục Theoteknos đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc suy tư về tín lý nơi mầu nhiệm của Mẹ Chúa. Các vị Giáo Phụ Hy Lạp và Đông Phương công nhận ân sủng đã làm cho Mẹ Maria tinh tuyền, một là trước biến cố Nhập Thể (Thánh Gregory Nazianzen, Oratio, 38, 16), hai là vào chính giây phút Nhập Thể (Thánh Ephrem, Severian Gabala, James Sarug). Giám mục Theoteknos Livias xem ra muốn thấy Mẹ Maria hoàn toàn tinh tuyền ngay từ khi Mẹ bắt đầu cuộc sống. Thật vậy, vị được ấn định trở nên Mẹ Đấng Cứu Thế phải có một nguồn gốc trọn lành thánh hảo, hoàn toàn vô tì tích.

4- Vào thế kỷ thứ tám, Andrew ở Crete là thần học gia đầu tiên thấy được Mẹ Maria là một tạo vật mới nơi việc vào đời của Mẹ. Nhà thần học ấy lập luận như thế này: “Hôm nay đây (biệt chú của người dịch: hiểu theo ý nghĩa toàn câu văn thì chữ “hôm nay đây” ám chỉ ngày lễ Sinh Nhật Đức Mẹ) nhân loại nhận được nét đẹp cổ kính xa xưa của mình, nơi tất cả những gì chiếu tỏa ra từ tính cách cao sang vô nhiễm của họ. Nỗi ô nhục của tội lỗi đã làm tối tăm mù mịt đi ánh quang cùng với nét hấp dẫn của bản tính nhân loại; thế nhưng, khi Người Mẹ của Đấng Tuyệt Mỹ sinh vào đời thì bản tính này đã lấy lại nơi con người của Mẹ những đặc ân xưa kia, cũng như được khuôn đúc theo mẫu thức hoàn hảo thực sự xứng đáng với Thiên Chúa… Việc canh tân bản tính của chúng ta bắt đầu vào ngày hôm nay đây, và cái thế giới già lão, được Thiên Chúa hoàn toàn biến đổi, sẽ lãnh nhận những hoa trái của cuộc tạo dựng lần hai” (Serm. I on the Birth of Mary).

Thế rồi, sử dụng lại hình ảnh đất xét của thuở nguyên khai, nhà thần học này phát biểu: “Thân xác của Đức Trinh Nữ là thứ đất Thiên Chúa đã cầy sới, là hoa trái đầu mùa của thứ đất Adong được Chúa Kitô thần linh hóa, là hình ảnh đúng như vẻ đẹp trước kia, là đất xét được nhào nặn bởi Vị Nghệ Sĩ thần linh”. (Serm I on the Dormition of Mary).

Cuộc đầu thai tinh tuyền và vô nhiễm của Mẹ Maria như thế được coi như mở màn cho việc tân tạo. Đó là vấn đề liên quan đến đặc ân riêng giành cho người nữ được tuyển chọn làm Mẹ Chúa Kitô, Người Mẹ loan báo thời gian viên mãn ân sủng cho toàn thể nhân loại biết như ý Thiên Chúa muốn.

Tín lý này, cũng vào thế kỷ thứ tám còn được Thánh Germanus Contantinople và Thánh John Damascene bàn đến, đã làm sáng tỏ giá trị về sự thánh thiện ngay từ ban đầu của Mẹ Maria, một sự thánh thiện được trình bày cho thấy như mở màn cho việc Cứu Chuộc thế giới.

Như thế, truyền thống Giáo Hội đã thấm nhuần và làm sáng tỏ ý nghĩa đích thực của danh xưng “đầy ơn phúc” như thiên thần đặt cho Đức Thánh Trinh Nữ. Mẹ Maria đầy ơn thánh hóa và đầy ơn thánh hóa này ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc sống. Ơn thánh hóa này, theo Thư gửi Giáo Đoàn Êphêsô (1:6) là ơn được ban trong Chúa Kitô cho tất cả mọi tín hữu. Sự thánh thiện ngay từ ban đầu của Mẹ Maria là tiêu biểu cho một thứ mẫu mực thượng đẳng về tặng ân, cũng như tiêu biểu cho việc phân phát ân sủng của Chúa Kitô trên thế gian.

(ĐTC Gioan Phaolô II, Buổi Triều Kiến Chung ngày Thứ Tư 15/5/1996,
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, trích dịch từ tuần san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ ngày 22/5/1996)

————————————

 

8/12-10: ĐẶC ÂN VÔ NHIỄM – SLC

LỄ MẸ VÔ NHIỄM

 

Tại Bắc cực và nam cực, có những nơi mặt trời không bao giờ lặn trong suốt những tháng mùa: 8/12-10

Tại Bắc cực và nam cực, có những nơi mặt trời không bao giờ lặn trong suốt những tháng mùa hè. Mặt trời lúc bấy giờ sẽ chiếu sáng 24/24. Đó cũng là một hình ảnh tượng trưng cho sự thánh thiện của Mẹ Maria.

Với đặc ân Vô nhiễm, Mẹ được gìn giữ trong sạch suốt cuộc sống trần gian. Thực vậy, Thiên Chúa có thể bảo vệ Mẹ khỏi mọi tỳ vết của tội nguyên tổ, bởi vì với quyền năng vô cùng, Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn.

Là con cháu Adong, Mẹ cũng cần đến ơn cứu độ. Tuy nhiên đặc ân vô nhiễm Mẹ lãnh nhận là một sự áp dụng trước công nghiệp của Đức Kitô.

Thực vậy, nếu Kinh thánh kể lại: Thiên Chúa đã thánh hóa tiên tri Giêrêmia, và tiền hô Gioan ngay từ khi còn trong lòng mẹ, vì sứ mạng các ông sẽ lãnh nhận, thì phải chăng Ngài lại không có thể gìn giữ Mẹ khỏi bóng dáng tội lỗi để xứng đáng   làm Mẹ Đấng Cứu Thế ?

Nếu Thiên Chúa đã dùng quyền năng của mình mà ngăn chặn dòng nước Biển Đỏ, để dân Do Thái được đi qua mà thoát khỏi sự kìm kẹp của người Ai Cập, lẽ nào Ngài lại không thể ngăn chặn được làn sóng tội lỗi, không cho nó vùi dập Mẹ, để Mẹ xứng đáng với chức vụ làm mẹ Thiên Chúa.

Hơn thế nữa, nếu suy nghĩ chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa đã hành động thật hợp lý. Giữa mẹ và con có một mối dây liên hệ rất mật thiết. Biết bao nhiêu người mẹ đã khổ đau chỉ vì con cái của mình đã từ bỏ đường ngay nẻo chính. Đồng thời, biết bao người con cũng đã khổ đau chỉ vì người mẹ của mình đã có một nếp sống tội lỗi.
Định luật này cũng được áp dụng cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Một tỳ vết nơi Mẹ Maria cũng sẽ hằn in một bóng đen nơi Chúa Giêsu, là mặt trời công chính và là đỉnh cao tuyệt đối của sự thánh thiện.

Chúng ta sẽ không thể nào chấp nhận được nếu như có một giây phút nào đó, Mẹ Maria đã sống trong tội lỗi. Mẹ là đấng đã cưu mang Chúa trong cung lòng của mình, đã ẵm bế Chúa trên vòng tay yêu thương và đã sống thân mật với Chúa suốt 30 năm dưới mái nhà Nagiarét.

Đồng thời địa vị và chức vụ của mẹ đòi buộc Mẹ phải được tinh tuyền, không bóng dáng tội lỗi. Là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ trổi vượt hơn mọi tạo vật Chúa đã dựng nên. Nếu có một giây phút nào đó, Mẹ dính bén tội lỗi thì Mẹ đã kém xa các thiên thần và ông bà nguyên tổ, khi vừa mới được dựng nên và còn được ở trong tình trạng ơn thánh. Điều Thiên Chúa đã ban cho các thiên thần và Adong Evà thì tại sao Ngài lại không có thể ban cho Đức Maria, là nữ vương các thiên thần và là Mẹ của cả nhân loại?

Trước khi công bố tín điều Mẹ Vô nhiễm vào ngày 8.12. 1854, hẳn rằng Đức Thánh cha Piô IX đã suy nghĩ về đoạn sách Sáng thế ký, trong đó Chúa đã phán:

– Ta sẽ đặt mối thù  nghịch giữa ngươi và người phụ nữ.

Nếu Đức Maria rơi vào quyền năng của ma quỉ, thì lời phán hứa này làm sao mà được thực hiện.

Đức Thánh cha Piô IX còn trích dẫn hai đoạn kinh thánh khác. Trước hết là thư thánh Phaolô gửi giáo dân Rôma (5,12), trong đó xác quyết
————————————
 

– Mọi người  đều đã phạm tội trong Adong.

Nhưng định luật này được miễn trừ cho một người, mà bản văn thứ hai đã xác định. Đó là Đức Mẹ Maria. Bởi vì chính trong hoạt cảnh truyền tin (Lc 1,28) sứ thần Gabriel đã nghiêng mình chào kính:

– Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà.

Nếu Mẹ Maria đã sống trong tội lỗi, thì làm sao lời chào kính này có thể là một sự thật. Mẹ Maria Vô nhiễm nguyên tội, tỏa sáng như một bình minh không bao giờ tàn úa. Mẹ là ngày không có chiều và cũng chẳng có đêm.

Người ta kể lại thánh nữ Jeanne d’ Arc là một người thánh thiện đến nỗi trước mặt thánh nhân không một ai dám nói những câu chuyện tục tĩu. Với Đức Maria thì còn hơn thế nữa.

Suy ngắm về Mẹ sẽ thắp lên trong chúng ta ngọn lửa yêu mến các nhân đức và sự thánh thiện.

——————————–

 

8/12-11: Ô NHIỄM  – NMS/244

MẸ VÔ NHIỄM

 

Một người theo phái thuyết tự nhiên đã đến chất vấn một nhà tu hành như sau:”Tôi xin ông: 8/12-11

Một người theo phái thuyết tự nhiên đã đến chất vấn một nhà tu hành như sau:”Tôi xin ông giải thích điều này: Tại sao trong cuộc sống không ai dạy thú làm thú, chẳng hạn như dạy chó làm chó, ngựa làm ngựa, heo làm lợn… mà lại cực nhọc đứng ra dạy người làm người? Tại sao thú vật không ai dạy mà chúng vẫn biết làm thú, còn con người tại sao không được dạy thì không biết làm người?”. Vị tu hành trả lời:”Vì con người vừa là thần vừa là thú, nhưng đa số thích làm thú nên phải dạy cho họ biết làm thần”.

Thoạt mới nghe dường như nhận xét của nhà tu hành có vẻ xúc phạm mạ lị, nhưng nếu ngẫm nghĩ kỹ lại rất ý nhị sâu sắc, nhất là với người thời đại ngày nay, một thời đại đang bị băng hoại và ô nhiễm về đủ mọi mặt.

Thật vậy, con người đúng là một vị thần bị sa đọa và trở thành một thứ thú vật vừa phức tạp vừa bí hiểm do mầm mống tội nguyên tổ gây nên. Do đó, nếu không được dạy dỗ, huấn luyện cách chu đáo, chắc chắn con người không thể sống đúng tư cách của mình, trái lại với bản năng tự nhiên luôn hướng về thấp kém, sẽ hành động còn tồi bại và độc ác hơn cả thú vật.

Thêm vào đó, được sinh ra và lớn lên giữa một môi trường đầy dẫy gương mù gương xấu, lắm kiểu cách ăn chơi trác táng làm sao thể xác và tâm hồn con người không bị bầu khí ô nhiễm đầu độc và làm sao có thể sống cao thượng nếu như không có một lý tưởng hướng dẫn, một ai chỉ bày.

Trước làn sóng băng hoại ngày càng tràn ngập lòng trí con người và để thổi một luồng gió mới gieo niềm khát vọng sống thanh cao vào tâm hồn nhân loại, ngày 8 tháng 12 năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pio IX đã long trọng công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đó là một động viên lớn lao đối với những tâm hồn thành tâm thiện chí và cũng là một lời cảnh báo đối với những kẻ chủ trương sống sa đọa, tầm thường.

Dĩ nhiên, việc tuyên tín này của Giáo Hội hoàn vũ không chỉ cốt tôn vinh Đức Mẹ là đấng vẹn tuyền tinh sạch mọi đàng, nhưng còn muốn nói lên một chân lý cơ bản đầy hy vọng rằng: Đã là người, nếu có thiện chí và nỗ lực phấn đấu, ai cũng có thể sống một cuộc đời cao thượng và trong sạch xứng đáng với kiếp làm người của mình trên con đường trần ai lắm thử thách này. Hơn nữa, việc mừng kính Mẹ Vô Nhiễm cũng khẳng định rằng con người đâu chỉ sống theo bản năng sa đọa như thú vật, trái lại trên hết và trước hết còn phải biết sống đúng lương tri trong sáng  và đạo đức đòi hỏi nữa.

Nếu cho rằng Đức Mẹ là một mẫu mực quá cao vời đối với con người vì ngay từ đầu đời Ngài đã được Thiên Chúa giữ gìn nên Ngài mới có thể sống thánh thiện cách dễ dàng như vậy. Hiểu như thế là hạ giá công sức của Đức Mẹ và tự bào chữa cho những tội lỗi của mình vì ngay từ nhỏ chúng ta cũng được khỏi tội tổ tông nhờ lãnh Bí tích Rửa tội, thế thì tại sao chúng ta cứ sống bậy bạ, tầm thường mà không cố gắng sống trong sạch  như Đức Mẹ được?

Như thế, lỗi không do ơn Chúa ban ơn nhiều hay ít vì ơn thánh dư tràn cho mỗi người, nhưng do chính chúng ta không biết sống theo sự trợ giúp của ơn Chúa như Đức Mẹ, không nỗ lực phấn đấu để hướng đời mình theo những điều chỉ dạy của Chúa, không coi trọng sự thánh thiện hơn những thú vui trần thế. Thần hay thú do nơi mỗi người chúng ta tự quyết định lấy số phận của mình.

——————————–

 

8/12-12: VÔ NHIỄM – SN/41

Trong quyển “Tiểu Sử Đời Sống Của Thánh Don Boscô” có thuật: lại một sự việt sau đây: 8/12-12

Trong quyển “Tiểu Sử Đời Sống Của Thánh Don Boscô” có thuật lại một sự việt sau đây:

Hôm ấy là ngày 8.12.1841, người lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Cha Don Boscô vị tân Linh mục đang mặc áo sửa soạn dâng Thánh Lễ, bỗng từ trong phòng áo Cha nghe tiếng ồn ào từ phía ngoài cửa. Cha bước ra và gặp thấy ông từ coi phòng áo hà thờ đang cầm chổi lông gà đánh đuổi một cậu bé nghèo ăn mặc rách rưới, chỉ vì cậu dám bén mảng đến phòng áo và lại không biết giúp lễ. Cha Don Boscô tỏ vẻ không bằng lòng và bảo ông từ phải đi tìm cậu bé đem trở lại phòng áo cho Cha. Cha lại còn quá quyết rằng đó là bạn thân của Cha.

Vâng ! Tất cả các thanh thiếu niên nghèo bị bỏ rơi đều là bạn thân của Cha hết.

Một lúc sau, ông từ trở lại phòng áo, dẫn theo cậu bé bị đánh đuổi. Cha bảo cậu ngồi đợi một chút, sau lễ ngài sẽ nói với cậu về một điều mà cậu rất vui thích. Có lẽ đó chỉ là cách Cha muốn bù đắp lại sự tàn nhẫn của ông từ hoặc xóa bỏ đi những mặc cảm và ấn tượng xấu đã gây nên trong tâm hồn cậu.

Nhưng đường lối của Chúa còn đi xa hơn nữa, vì chính trong người lễ kính Mẹ Vô Nhiễm đó, Thiên Chúa muốn ngài khởi công một sứ mệnh Tông đồ cao cả mà vẫn còn hiện hữu cho tới ngày nay tại mọi dân tộc, mọi nền văn hóa. Điều gì đã xảy ra trong cuộc gặp gỡ đó ? Như lời đã hứa, sau lễ Cha bắt đầu cuộc đối thoại thân mật với cậu bé, đó là cậu Betolêmêo Galendi. Don Boscô bắt đầu bằng những câu hỏi thân mật từ gia đình dậu, cha mẹ cậu.

Cậu đáp lại là cả hai đều đã qua đời.

Cha hỏi tiếp về tuổi của cậu, về công ăn việc làm và nơi ăn chốn ở của cậu.

Hết những câu hỏi đó, cậu chỉ đáp lại bằng tiếng “không” hơi cọc cằn.

Tuy nhiên, Cha vẫn không nản nòng. Sau cùng Chúa hỏi: Con biết huýt sáo không ? Mắt cậu sáng lên và cậu bắt đầu mỉm cười gật đầu. Đó là điều duy nhất Cha mong ước. Cậu đã chinh phục và đã trở nên bạn thân của Cha. Từ đó, cha bắt đầu đối thoại bằng những câu hỏi về đời sống người công giáo của cậu. Đáng thương thay, tuy cậu đã lên 16 tuổi nhưng chỉ được xưng tội lần đầu mà thôi. Còn về giáo lý thật không biết gì hết, vì không được ai chỉ bảo cho. Ngay cả đến việc làm dấu Thánh giá và đọc một kinh Kính Mừng phó thác cho Mẹ Maria và nhân danh mẹ bắt đầu sứ mệnh Tông đồ của Cha, cầu xin Mẹ giúp Cha cứu rỗi linh hồn cậu bé này.

Trước khi cho cậu ra về, Cha tặng cậu một mẫu ảnh Đức Mẹ và cậu hứa sẽ trở lại tuần tới đem theo chúng bạn của cậu để cùng được học giáo lý nữa.

Nhân dịp toàn thể Dòng con cái Boscô mừng kỷ niệm một trăm năm mươi năm cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Don Boscô và cậu bé Batolômêo Galendy, ngày khởi đầy sinh hoạt Khánh Lễ Viện mà Don Boscô là vị Sáng Lập và cậu Batôlômêo là viên đá đầu tiên. Nơi cậu Batôlômêô, Don Boscô đã nhìn thấy trước hàng ngàn thanh thiếu niên bị bỏ rơi cầu được nhận biết tình thương của Chúa và ngài đã hiến trọn đời mình để giáo dục niềm tin trong tâm hồn các em. Hơn nữa, ngài còn đào luyện cá em trở thành tông đồ giữa chúng bạn, dẫn đưa chúng bạn về với Chúa qua đời sống bí tích và việc học hỏi giáo lý. Một trăm năm mươi năm đã qua và sứ mệnh tông đồ của Don Boscô dã được các con thiêng liêng của ngài tiếp tục tời ngày nay trên khắp Năm Châu. Hàng ngàn triệu thanh thiếu niên qua nhiều năm đã nhận biết, yêu mến Chúa và dấn thân để Chúa cũng được nhận biết, yêu mến và tôn thờ.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, một tấm gương tinh tuyền và trần đầy ơn thánh Chúa. Cám ơn Chúa đã làm phong phú Giáo Hội Chúa với ơn đặc sủng của Tu hội Slésien. Xin Chúa chúc lành cho sứ mệnh tông đồ mà ngài đã hiến thân phục vụ đến hơi thở cuối cùng, để giới trẻ qua mọi thời đại và trong mọi môi trường văn hóa tìam được thầy chỉ dẫn, nhận được sự hiểu biết tình thương của Chúa và trở nên bị Tông đồ khác giữa giới trẻ, dẫn đưa chúng bạn gặp gỡ Chúa, xa tránh tội lỗi và gìn giữ luôn mãi vẻ đẹp trong sáng của tâm hồn là bí quyết niềm an ủi và hạnh phúc thật. Amen.

——————————–

 

8/12-13: VẺ ĐẸP BÔNG SEN

Sau khi đã cử một ủy ban chuyên môn nghiên cứu

 

Sau khi đã cử một ủy ban chuyên môn nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề Mẹ Vô Nhiễm, sau khi đã truyền: 8/12-13

Anh chị em thân mến,

Sau khi đã cử một ủy ban chuyên môn nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề Mẹ Vô Nhiễm, sau khi đã truyền cho tất cả các tín hữu trên khắp mọi nơi ăn chay và cầu nguyện, và sau khi đã xem xét mọi góc cạnh, thì ngày 08-12-1854. tại đền thờ Thánh Phêrô ở Roma, trước mặt nhiều vị Hồng y, Giám mục, Linh mục, và đông đảo giáo dân, Đức Thánh Cha Piô IX đã long trọng công bố tín điều Mẹ Vô nhiễm trong thông điệp Ineffabilis. Muôn ngàn vạn con tim đã dâng lên Chúa lời cảm tạ, cùng với tiếng chuông ngân vang của các nhà thờ như để chúc tụng người Mẹ tuyệt vời.

Bốn năm sau, tức là vào năm 1858, chính Mẹ đã hiện ra với Bernadette, một cô bé chăn chiên 14 tuổi tại hang Massabielle ở Lộ Đức. Và trong lần hiện ra thứ tám, Mẹ đã xác quyết Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Rồi từ hang đá Lộ Đức, đã vọt ra một suối nước, chữa lành biét bao nhiêu bệnh hoạn tật nguyền, là như cái hậu qủa đương nhiên của tội nguyên tổ, của tội riêng chúng ta, cũng như của tội chung toàn thể nhân loại. Vậy thì đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội là như thế nào?

Người ta kể lại: Appelle là một họa sĩ tài ba trong thời thượng cổ của Hy Lạp. Ngày kia Hoàng đế Alexandre truyền cho ông phải vẽ hình một nữ thần. Để diễn tả vẻ đẹp của vị nữ thần này, ông đã phải mượn đền màu sắc sống động của cầu vồng, ánh sáng dịu mát của vầng trăng, màu xanh thăm thẳm của bầu trời, vẻ huy hoàng của buổi sáng bình minh, thế nhưng dường như thiên nhiên đã ghen với bức họa tuyệt vời ấy, để rồi Appelle phải lâm bệnh và từ trần với bức họa còn dang dở. Hoàng đế Alexandre không thể tìm được một họa sĩ nào khác để tiếp nối công trình nghệ thuật ấy.

Tuy nhiên, cho dù nhà họa sĩ tài ba nhất của Hy Lạp có hoàn thành được tác phẩm của mình, thì hình ảnh của vị nữ thần ngoại giáo kia, dầu huy hoàng lộng lẫy đến đâu chăng nữa, thì cũng chỉ là bóng tối nếu đem so sánh với vẻ huy hoàng lộng lẫy của Đức Maria, Mẹ Vô Nhiễm, như lời kinh Giáo Hội dâng lên: Lạy Mẹ Maria, Mẹ diễm lệ tuyệt vời, nơi Mẹ khônghề dính bén chút bùn nhơ tội lỗi. Hay như sách Nhã Ca đã ngợi khen người thiếu nữ mà chúng ta thường dùng để chúc tụng Mẹ: Kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận. Trong sách Khải Huyền, Thánh Gioan cũng đã diễn tả: Một điềm lạ xuất hiện trên không trung, một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên mười hai sao sáng.

Từ những diễn tả trên chúng ta thấy đặc ân Vô nhiễm trước hết có nghĩa là ngay từ lúc đầu thai trong lòng bà thánh Anna, Mẹ đã chẳng hề vướng mắc tội tổ tông và trong suốt cả cuộc đời, Mẹ cũng không hề vấp ngã, không hề sống dưới sự thống trị của tội lỗi. Tác phẩm của Appelle, dù có được hoàn thành, thì làm sao có thể sánh ví được với tác phẩm độc nhất vô nhị do chính Thiên Chúa tạo thành. Đó là Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Vẻ cao cả tuyệt vời của Mẹ phải chiếu trên một nhân loại đang bị tàn úa và hoen ố do hậu quả của tội lỗi. Chúng ta hãy nhớ lại lời Thiên Chúa đã phán với ma quỷ khi nó lừa gạt hai ôngbà nguyên tổ trong vườn địa đàng: Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa ngươi và người phụ nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người phụ nữ. Người phụ nữ sẽ đạp dập đầu ngươi, còn ngươi thì chỉ rình cắn trộm gót chân Người. Vì là Mẹ của Thiên Chúa, cho nên ngay từ những giây phút đầu tiên, Mẹ đã được Ngài gìn giữ khỏi mọi tội lỗi để Mẹ bước vào trần gian với vẻ rạng ngời của muôn vàn hồng ân Thiên Chúa.

Khía cạnh thứ hai của đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, đó là Mẹ được Chúa ban cho dư tràn muôn ơn lành hồn xác. Trong hoạt cảnh Truyền tin, sứ thần Gabriel đã chào Mẹ bằng một lời chào bất hủ: ôKính mừng Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bàọ, tâm hồn của Mẹ mang trọn vẻ đẹp của ơn thánh, của nhân đức. Thánh nữ Têrêxa đã sánh ví tâm hồn Mẹ là như một tòa lâu đài được dát bằng những viên ngọc quý, hay là như một thiên đàng nhỏ bé được Chúa ngự trị.

Sau cùng, từạ đặc ân Vô nhiễm của Mẹ, chúng ta sẽ rút ra được những kết luận cụ thể nào? Tôi xin thưa: Đó là hãy noi gương bắt chước Mẹ, xa tránh tội lỗi, bởi vì tội lỗi sẽ là sợi dây xích cột chặt chân chúng ta, không cho chúng ta cất bước tiến đến cùng Chúa… Tội lỗi sẽ làm cho tâm hồn trở thành ô uế, không còn xứng đáng làm nơi cho Thiên Chúa ngự trị. Đồng thời hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận hồng ân Thiên Chúa, nhờ đó mà sẽ phản chiếu được vẻ đẹp tuyệt vời của Mẹ. Có một chàng thanh niên cầu nguyện rằng: ôLạy Mẹ, xin cho con được nhìn thấy Mẹ, dù có phải mù một mắt con cũng cam chịu. Mẹ đã hiện ra với chàng, nhưng sau đó thì chàng liền bị mù một mắt. Nhưng rồi chàng lại ao ước được nhìn thấy Mẹ một lần nữa, dù có bị mù cả hai mắt. Lời van xin của chàng được chấp nhận. Mẹ đã hiện ra với chàng và để thưởng công Mẹ đã chữa lành cho chàng. Đây chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn, nói lên một ý nghĩa: Để bước theo Mẹ, để trở nên giống Mẹ, để bảo vệ vẻ trong trắng của tâm hồn, chúng ta không được lùi bước trước những hy sinh và gian khổ. Chúng ta phải cố gắng dứt bỏ những đam mê, tội lỗi, những quyến rũ của trần gian.

Ca dao Việt Nam đã diễn tả về bông sen như sau: Nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Mẹ chính là bông sen thơm ngát, sống giữa trần gian ô trọc mà vẫn không hề vấn vương tội lỗi. Vì thế Mẹ là người đầu tiên được diễm phúc đón nhận Chúa.

Anh chị em thân mến,

Hãy cố gắng bảo vệ vẻ trong trắng của tâm hồn, nhờ đó tâm hồn chúng ta sẽ trở thành một gian cung thánh nhỏ bé cho Chúa ngự trị và cuộc đời chúng ta cũng sẽ kết thành một bông sen dâng lên cho Chúa.

——————————–

 

8/12-14: MẸ TUYỆT MỸ

VÔNHIỄM

 

Có hai vị thiền sư vừa xuống núi, họ đi vào một con đường lầy lội lội. Cơn mưa nặng hạt đã khiến một: 8/12-14

Có hai vị thiền sư vừa xuống núi, họ đi vào một con đường lầy lội. Cơn mưa nặng hạt đã khiến một thiếu nữ xinh đẹp không thể băng qua một ngã tư sình lầy được. Lập tức một trong hai vị thiền sư đã đến bồng người thiêu nữ trên tay và đưa chị qua đường. Vị thiền sư kia lấy làm khó chịu, nên không mở miệng nói với bạn mình một lời. Mãi một lúc sau, không còn nhịn được nữa, ông ta mới lên tiếng:

-Chúng ta là người tu hành, không được phép gần đàn bà, nhất là những cô gái đẹp, sao anh lại bồng người thiếu nữ đó trên tay ?

Vị thiền sư đã bồng người thiếu nữ mỉm cười đáp:

-Tôi đã bỏ cô ta tại chỗ đó rồi, còn anh, anh cứ mang cô ta theo mãi tới đây !

Chúa Giêsu nói: “chính tự lòng người mới phát xuất mọi tội lỗi”. Cũng có câu: “lòng đầy miệng mới nói ra”. Chính vị thiền sư kia trong lòng có đầy tà ý, nên ông đã lên án nghĩa cử bác ái của bạn đồng hành. Trái lại, vị thiền sư đã bồng người thiếu nữ qua vùng lầy, trong thâm tâm chỉ có thiện ý giúp đỡ người qua đường, nên tâm hồn ông nhẹ nhàng, thư thái, hân hoan vì đã làm một việc nghĩa.

Mẹ Maria, một tấm gương tuyệt vời về lòng thanh khiết. Nơi Mẹ không vương vấn một chút bợn nhơ tội lỗi. Mẹ hoàn toàn trong sạch thanh khiết. Tâm hồn Mẹ tràn đầy phúc đức thánh ân. Chính vì thế, Giáo Hội đã dâng lên Mẹ lời kinh nguyện đầy ý nghĩa: “Lạy Mẹ Maria, Mẹ diễm lệ tuyệt vời, nơi Mẹ không hề dính bén một chút bùn nhơ tội lỗi”. Sách Nhã Ca đã viết: “kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận” Thánh Gioan trong sách Khải Huyền cũng diễn tả: “Một điềm lạ xuất hiện trên không trung, một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội mũ triều thiên mười hai sao sáng”. Đó là những lời diễn tả vẻ tuyệt mỹ của Mẹ Maria.

Nhưng lời nói, bút mực làm sao có thể diễn tả cho đầy đủ mà không khỏi hàm hồ, tối nghĩa và thiếu sót. Vâng, không có lời nào xứng hợp để diễn tả vẻ tuyệt mỹ của Mẹ. Chỉ có sự thinh lặng và thán phục.

Mẹ tuyệt mỹ, vì Mẹ đã được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội ngay từ lúc đầu thai trong lòng bà Thánh Anna. Mẹ tuyệt mỹ, vì Mẹ chẳng hề mắc tội tổ tông, và suốt cuộc đời Mẹ, Mẹ cũng không hề vấp ngã, không hề sống dưới sự thống trị của tội lỗi. Mẹ tuyệt mỹ, vì Mẹ được chọn làm Mẹ Thiên Chúa, nên Ngài đã gìn giừ Mẹ khỏi mọi tội lỗi để cung lòng Mẹ xứng đáng ngai tòa cho con Thiên Chúa ngự. Mẹ tuyệt mỹ, vì Mẹ được sứ thần Gabriel kính chào là Đấng “Đầy Ơn phúc”, nên tâm hồn Mẹ mang trọn vẻ đẹp của ơn thánh và nhân đức, đến nỗi thánh Terêsa đã sánh ví: Tâm hồn Mẹ như một tòa lâu đài dát bằng những viên ngọc quí, như một thiên đàng nhỏ bé cho Thiên Chúa ngự trị. Mẹ tuyệt mỹ vì cái xấu xa khuyết điểm chỉ đến với con người sau khi nguyên tổ phạm tội, mà linh hồn Mẹ vô nhiễm nguyên tội, nên Mẹ kiều diễm nhất trong con cái loài người. Thánh nữ Bernadette đã phải thốt lên: Mẹ đẹp lắm, đẹp đến nỗi nếu ai đã thấy Mẹ một lần, thì người ta sẵn sàng chết đễ được thấy Mẹ trên thiên đàng mãi mãi.

Mẹ như giọt sương mai lóng lánh dưới tia nắng mặt trới, tâm hôn thanh khết của Mẹ phản chiếu nguồn sáng vô tận của Thiên Chúa: Nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Vâng, chính Mẹ là bông sen thơm ngát sống giữa trần gian ô trọc, nhưng Mẹ vẫn không vương bấn bùn nhơ tội lỗi.

——————————–

 

8/12-15: LỄ VÔ NHIỄM

JM

 

Để nhấn mạnh lễ Mẹ Ma-ri-a  Vô Nhiễm Nguyên Tội, phụng vu trích đoạn Tin Mừng Truyền: 8/12-15

Để nhấn mạnh lễ Mẹ Ma-ri-a  Vô Nhiễm Nguyên Tội, phụng vụ trích đoạn Tin Mừng Truyền Tin. Đoạn này dẫn chúng ta vào mục đích của Thiên Chúa, Đấng được loài người đoán nhận.

Thực vậy, từ đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã loan báo ngày Ngài đến. Và suốt dòng lịch sử, Ngài không ngừng nhắc lại, biết bao nhiêu lần trong thời cựu ước. Trước cuộc tuyền tin cho Đức Ma-ri-a , Thiên Chúa đã tự loan báo cho loài người. Thời kiên nhẫn chờ đợi đã viên mãn vì đã có người hoàn toàn biết nghe lời Thiên Chúa, Người ấy là Đức Ma-ri-a .

Trong Đức Ma-ri-a , hơi thở thần khí của Thiên Chúa không bị sức nặng của tội lỗi, sức nặng của từ chối ngăn cản. Trong Đức Ma-ri-a  không còn bị sai biệt giữa lời loan báo của Thiên Chúa với người lắng nghe, giữa lời đề nghị với lời đón nhận.

Còn chúng ta, chúng ta gọi đó là sự cưu mang Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Vô Nhiễm là không có vết nhơ tội nguyên tổ, nói kiểu tích cực Ma-ri-a  tinh tuyền trong sạch ngay lúc ở trong lòng bà Anna, đó là hành động của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta vẫn không hiểu được rõ ràng.

Thiên Chúa, Đấng thương yêu quảng đại vô cùng đối với loài người, đã muốn mọi sự tốt lành cho một con tim loài người biết đón nhận. Thiên Chúa đã làm cho Đức Ma-ri-a  được như vậy, cho đôi tai Ma-ri-a luôn lắng nghe lời Chúa trọn vẹn. Không ai lấy làm sững sờ khi Ngài làm cho Ma-ri-a nên nơi Ngài ngự. Vô Nhiễm thai của Ma-ri-a chính là lời Chúa được thực hiện hoàn toàn nơi một người trong loài người, chấm dứt sự xa cách giữa lời mời của Chúa với sự nhận lời của loài người. Đây chính là sự chuẩn bị một khu vườn mầu mỡ cho Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể, xuống thế làm người.

Thiên Chúa lại tiếp tục cuộc hành trình với loài người trong mọi thế kỷ, và Ngài hằng theo dõi kế hoạch cứu độ của Ngài nơi loài người cho đến tận thế, nên Đức Giê-su Ki-tô đã loan báo ngày Người đến lần thứ hai nữa. Chúng ta đón tiếp kế hoach của Người thế nào ? chúng ta có thái độ gì ? chúng ta có chuẩn bị sẵn sàng để hiện diện trọn vẹn trước Đấng lại đến không ? hay là lại mặc một bộ áo giáp sắt nhơ bẩn che chắn việc đón nhận Thiên Chúa tái sinh chúng ta và làm cho chúng ta nên thánh để được hoàn toàn nên giống Người.

——————————–

 

8/12-16: LỊCH SỬ

– Lm Trọng Hương

* LỊCH SỬ

 

Tín điều về “Đức Trinh Nữ Maria ngay từ thuở ban đầu đã được gìn gữi khỏi tội nguyên tổ”, qua: 8/12-16

Tín điều về “Đức Trinh Nữ Maria ngay từ thuở ban đầu đã được gìn gữi khỏi tội nguyên tổ”, qua thời gian càng ngày càng rõ rệt.

Thánh Kinh không chỗ nào nói rõ điểm này cả, nhưng Hội Thánh qua thời gian (Thán Truyền) đã hiểu những lời Thánh Kinh và giải thích: Đức Maria là tạo vật trong sạch nhất và có thể nói “thành công” nhất của Thiên Chúa. Đức Maria được ví như Eva Mới, không vương nhiễn đến tội và trở thành “Mẹ của chúng sinh”.

Dù vậy chúng ta phải nắm vững:

1. Đức Maria cũng được sinh ra một cách bình thương như mọi người khác.

2. Đức Maria được hưởng hồng ân lớn lao này là nhờ Đức Giêsu Kitô, qua công nghiệp của cái chết thập giá cứu độ của Người.

Về Phụng Vụ, chúng ta đã thấy có những thánh lễ tôn kính Mẹ Vô Nhiễm từ thế kỷ thứ IX, bắt đầu từ Constantinople tràn sang miền Nam Ý và Sicile. Nhưng rõ nét nhất là thánh Anselmô thành Canterburry đã du nhập thánh lễ này vào giáo phận của ngài.

Vào năm 1476 Đức Giáo Hoàng Sixtus IV, xuất thân từ dòng Anh Em Hèn Mọn, đã đem thánh lễ này vào Giáo Hội La Mã.

Ngày 8.12.1854 Đức Giáo Hoàng Piô IX trong Thông Điệp “Ineffabilis Deus” đã long trọng công bố tín điều “Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội” cho toàn thể Hội Thánh Công Giáo.  (Lm Nguyễn văn Trinh, Phụng vụ chư thánh)

A. Hạt giống…

Vai chính trong tường thuật này là Đức Maria, được Thánh Luca mô tả với những nét như sau:

– một thiếu nữ bề ngoài bình thường như mọi thiếu nữ khác (câu 27)

– nhưng đặc biệt hơn mọi thiếu nữ vì “đầy ơn sủng” và được “Đức Chúa ở cùng” (câu 28)

– được Thiên Chúa chọn làm mẹ Đấng Messia Con Thiên Chúa (cc 30-33)

– dù không hiểu rõ (câu 34), Maria cũng sẵn sàng cho Chúa dùng mình để làm công việc của Chúa (câu 38: Fiat = “Xin Chúa cứ làm nơi tôi…”).

B. … nẩy mầm.

1. Đức Maria hỏi “Việc ấy xảy ra cách nào được, vì…”. Thiên sứ đáp “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (câu 37). Rất nhiều điều con người tưởng không thể nào làm được thế mà Thiên Chúa vẫn làm được: Ngài đã làm cho Êlisabét son sẻ được có con, đã làm cho Đức Maria đồng trinh sinh ra Đấng Cứu Thế. Thiên Chúa cũng có thể làm nơi mỗi người chúng ta những việc trọng đại, miễn là chúng ta sẵn sàng để Ngài hoạt động trong chúng ta.

2. Mặc dù “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”, nhưng thường Thiên Chúa không làm một mình, Ngài thích có sự hợp tác của con người. Để cho Đấng Cứu Thế nhập thể, Thiên Chúa đã nhờ Đức Maria hợp tác. Và Đức Maria đã hợp tác bằng cách ngoan ngoãn để cho ơn Chúa hành động trong mình và qua mình: “Xin cứ làm cho tôi…”.

3. Một thanh niên kia có thói quen ngủ rất say, luôn cần có mẹ gọi mới thức dậy được. Sau khi tốt nghiệp, anh đi làm ở một chỗ xa nhà. Mẹ anh mua cho anh một chiếc đồng hồ báo thức. Ngày đầu tiên anh quên vặn đồng hồ trước khi ngủ nên đến sở làm trễ. Ngày thứ hai, anh nhớ vặn đồng hồ, nhưng sáng sớm khi nó reo thì anh đưa tay tắt bỏ, nên lại đi làm trễ. Và anh bị đuổi việc. Khi anh trở về gia đình, mẹ anh hỏi về chiếc đồng hồ. Anh đáp:

– Chiếc đồng hồ đó hoàn toàn vô dụng đối với con.
– Nó vô dụng là vì con không chịu dùng nó. Mẹ anh đáp.

Bao nhiêu ơn Chúa ban cho ta cũng đều vô dụng nếu ta không xử dụng đến. (Góp nhặt)

4. “Sứ thần vào nhà Trinh nữ và nói: Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng Bà. Nghe lời chào ấy, Bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì” (Lc 1,28-29)

Đứng trước một biến cố trọng đại, bất ngờ, Mẹ đã bối rối. Sự bối rối ấy không đến từ sự hoang mang nghi ngờ như trường hợp ông Dacaria, nhưng đến từ sự băn khoăn muốn tìm hiểu thánh ý Thiên Chúa.

Phần tôi, đứng trước những khó khăn xảy đến trong cuộc sống thì hầu như chỉ biết than vãn, kêu trách Chúa mà không thử tìm xem Chúa muốn nói gì với tôi qua những biến cố ấy. Chúa vẫn đi ngang qua đời tôi nhưng tôi đã không gặp được Ngài. Chúa đứng ngoài và gõ cửa nhà tôi nhưng tôi đã không nghe được tiếng Ngài. Lòng tôi vẫn khép kín.

Lạy Chúa. Xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa trong từng biến cố của cuộc sống, và biết xin vâng như Mẹ. (Epphata)

——————————–

 

8/12-17: NGƯỜI PHỤ NỮ

Trong ngày mừng kính Mẹ Vô Nhiễm, chúng ta cùng nhau tìm hiểu và chia sẻ về thân phận và địa: 8/12-17

Trong ngày mừng kính Mẹ Vô Nhiễm, chúng ta cùng nhau tìm hiểu và chia sẻ về thân phận và địa vị của người phụ nữ để tránh đi những ngộ nhận, những hiểu lầm tai hại.

Tại nhiều nơi trên thế giới, người phụ nữ đã bị coi thường và khinh rẻ. Chẳng hạn bên Phi Châu, tại một số bộ lạc, thì việc sinh ba cháu gái, đó là một điềm xui. Nếu có vui, thì chỉ vì người cha nghĩ rằng sau này sẽ bán nó đi để kiếm một số tiền nho nhỏ.

Ngày xưa, người phụ nữ Phi Châu bị coi như là một kẻ nô lệ cho chồng và tình trạng này, đến nay cũng chẳng thay đổi là bao. Người chồng là chủ của gia đình, còn người vợ bị xếp vào hàng thứ yếu và không có một quyền hành gì đối với tài sản trên phương diện pháp lý. Phải hoàn toàn vâng phục chồng dù chồng có đánh đập, có đối xử tàn nhẫn hay bán đi cho kẻ khác, người vợ bị coi như là một thứ tài sản của người chồng, giống như một thửa ruộng, một mảnh vườn.

Đối với xã hội Hồi giáo, số phận của người phụ nữ cũng không sáng sủa gì hơn? Ngay cả nơi những dân tộc văn minh thời xưa, chúng ta cũng thấy được một quan niệm như vậy. Làm gì có chuyện bình đẳng giữa chồng và vợ? Người vợ bị coi như một loại hàng có thể bán đi bất cứ lúc nào. Còn ở trong gia đình, thì bị coi như là tôi đòi, giữa đám thê thiếp của người chồng, bị bó buộc phải làm những công việc nặng nhọc…

Xã hội Việt Nam ngày xưa, dưới ảnh hưởng của nền luân lý Khổng Mạnh, cũng vậy mà thôi. Người ta trọng nam khinh nữ: Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, sinh được một cậu con giai thì đã kể là có, còn sinh được mười cô con gái cũng kể là không. Rồi trai năm thê bảy thiếp, trong khi đó, gái chính chuyên chỉ có một chồng. Đó là những nét chấm phá nói lên thân phận của người phụ nữ trải qua hàng ngàn vạn năm ở khắp nơi trên thế giới.

Còn ngày hôm nay thì sao? Có lẽ cũng chẳng thay đổi nhiều lắm. Để hiểu được phần nào, chúng ta thử đọc qua những cuốn tiểu thuyết, nhìn qua những hình ảnh quảng cáo cho hàng hóa và phim ảnh. Địa vị của người phụ nữ đã bị chà đạp, xưa cũng như nay. Phải chăng đó chính là lời chúc dữ  xảy đến cho con cháu Eva.

Thế nhưng lời chúc dữ này đã được đổi thay nhờ Đức Maria. Eva, đọc ngược lại là Ave, lời mở đầu của kinh kính mừng, của một giai đoạn mới. Lầm lỗi của người phụ nữ thứ nhất đã được chuộc lại bởi một người phụ nữ khác, không tỳ vết nhưng đầy ơn sủng vượt trên mọi thiên thần và các thánh… Bất kỳ nơi nào người ta sùng kính Đức Mẹ, thì tập tục trở nên lành mạnh, người đàn ông trở nên tế nhị và người phụ nữ được trọng kính.

Chân phước Henri Susô, một người nhiệt tâm yêu mến Đức Mẹ, ngày kia ngài đi trên một con đường hẹp, chung quanh là xình lầy. Ngài gặp một bà già đi ngược lại. Không ngần ngại, ngài nhường chỗ cho bà cụ, còn mình phải bước xuống bùn. Và khi bà cụ đi ngang qua, ngài đã cúi đầu chào một cách kính cẩn, khiến bà cụ ngạc nhiên, nhưng ngài đã nói:

– Cụ không biết rằng cụ là con của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa hay sao ?

Với câu trả lời này, tôi cũng muốn mỗi người chúng ta, dù là đàn ông hay đàn bà, dù già hay trẻ, hãy suy nghĩ và tìm lấy cách đối xử tế nhị và xứng hợp với nhau. Riêng người phụ nữ, chúng ta hãy ý thức địa vị và phẩm giá của mình. Hãy tôn trọng mình trước để rồi người khác cũng sẽ tôn trọng chúng ta.

——————————–

 

8/12-18: PV/694- SỰ VĨ ĐẠI

Khi nói rằng Đức Maria được thụ thai màkhông phạm tội, chúng ta không nói một điều gì đó tiêu: 8/12-18

Khi nói rằng Đức Maria được thụ thai màkhông phạm tội, chúng ta không nói một điều gì đó tiêu cực về Đức Maria, nhưng nói một điều gì đó rất tích cực. Sau đây là một câu chuyện minh họa, có thể giúp chúng ta hiểu được điều này.

Bạch Tuyết và Bạch Huệ là hai tờ giấy vẽ nghệ thuật trắng tinh tuyền. Một ngày kia, khi đang đứng khen ngợi sự trong trắng của nhau, thì chúng nhìn thấy một người nghệ sĩ đang đi tới, cầm theo một bảng vẽ, màu sơn và những cây cọ. Liệu chúng nên hoặc không nên để cho ông ta đụng chạm vào mình?

Bạch Tuyết: Không cách nào để ông ta đụng chạm vào tôi được. Hãy nhìn vào những cây cọ thô nhám của ông ta kìa, và còn tất cả những màu sơn có mùi vị kinh khủng của ông ta nữa! Không, công việc nghệ thuật này không dành cho tôi được. Tôi được chế tạo ra thật tinh tuyền, và tôi sẽ duy trì sự tinh tuyền đó. Thà tôi chịu thiêu đốt, để trở thành tro tàn trắng toát, còn hơn là để mặc cho bất cứ thứ bột màu nào đụng chạm vào tôi, hoặc sự đen tối nào làm hủy hoại tôi.

Bạch Huệ: Nhưng nếu ông ta là một nghệ sĩ thực sự thì sao? Trong trường hợp đó, bạn có thể trở thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Bạch Tuyết: Ý bạn muốn nói gì? Tôi đã đẹp sẵn rồi cơ mà.

Bạch Huệ: Nhưng nếu ông ta vẽ lên trên mình bạn, thì bạn có thể biến thành một bức kiệt tác. Sau đó, bạn sẽ trở nên rất có giá trị, và hàng triệu người sẽ tuôn đến ngắm nhìn và khen ngợi bạn.

Bạch Tuyết: À, nhưng giả thử ông ta không tài giỏi, thế là tôi bị hủy hoại. Sau đó, bạn biết rằng điều gì sẽ xảy ra cho tôi rồi chứ? Tôi sẽ bị ném vào sọt rác cùng với tất cả những thứ rác rưởi khác. Ngay cả nếu ông ta biết cách vẽ, thì ai có thể nói rằng ông ta sẽ vẽ một bức tranh đẹp trên mình tôi? Nếu ông ta vẽ một điều gì đó xấu xa thì sao? Thế là tôi sẽ là người mang sự xấu xa; rồi người ta sẽ khinh thường và ghét bỏ tôi. Tôi sẽ chẳng chịu liên quan gì đến ông ta đâu. Thật là một rủi ro lớn.

Bạch Huệ: Nhưng nếu bạn cứ giữ nguyên trạng, thì người ta sẽ không nhận thấy bất cứ điều gì khen ngợi nơi bạn. Chắc chắn rằng ngay cả một bức tranh nghèo nàn cũng sẽ được ưa thích hơn là bạn trong tình trạng hiện nay – hoàn toàn trống rỗng.

Bạch Tuyết: Tôi vẫn nói rằng đó là một điều quá rủi ro. Thà tôi bảo tồn sự trong trắng của mình còn hơn. Tên của tôi là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết chính là con người tôi, và điều đó có nghĩa là tôi sẽ giữ nguyên như vậy.

Bạch Huệ: À, thế thì tôi lại có ý định liều thử xem sao. Tôi sẽ nói đồng ý với người nghệ sĩ.

Đúng là một cú liều đáng giá đối với Bạch Huệ. Người nghệ sĩ biết rõ công việc của mình, và đã vẽ ra một bức tranh đẹp tuyệt vời trên mình cô nàng. Còn đối với Bạch Tuyết, cô nàng vẫn giữ nguyên trạng – hoàn toàn tinh sạch, nhưng cũng hoàn toàn trống rỗng.

Người ta có khuynh hướng nhìn Đức Maria trong vai trò của Bạch Tuyết. Nhưng đây là một sai lầm. Mẹ giống như Bạch Huệ hơn. Mẹ đã tin tưởng vào nét vẽ và cây cọ của người Nghệ Sĩ Tối Cao, Thiên Chúa, Đấng đã tạo ra bức kiệt tác của Người – Đức Giêsu Kitô – từ nơi Mẹ và thông qua Mẹ.

Tất nhiên Đức Maria không phải là một tờ giấy thụ động trong đôi tay của Thiên Chúa. Mẹ là một con người có tự do. Trước hết, Mẹ phải đồng ý, rồi cộng tác một cách tích cực trong từng giai đoạn. Đây không phải là điều dễ dàng, hoặc không có rủi ro. Có rất nhiều những vết nhòe đen tối, hoặc những vết nhơ bẩn (nước mắt, gian nan, khổ sở), vào một lúc nào đó, đã không mang lại ý nghĩa, và đã gây ra nỗi khổ đau và buồn phiền cho Mẹ. Nhưng sau đó, cũng có những mảng màu sắc tươi sáng (vui mừng, có ý nghĩa, hy vọng, yêu thương), đã mang lại cho Mẹ hạnh phúc và củng cố đức tin nơi Mẹ.

Mặc dù phải mất một thời gian dài, để cho bất cứ kiểu mẫu tươi sáng nào nổi bật lên. Mẹ vẫn tiếp tục xác quyết vào lời xin vâng đầu tiên mà Mẹ đã thưa với Người Nghệ Sĩ. Cuối cùng, lời nói đó thật đáng giá, cho cả bản thân Mẹ lẫn chúng ta. Mẹ đã trở thành một bà mẹ đầy yêu thương và trung thành đối với Con của Thiên Chúa. Và nhờ Mẹ, chúng ta mới có một Đấng Cứu Độ và một Người Anh Cả.

Đức Maria đạt được sự thánh thiện bằng cách vâng phục Thiên Chúa. Mẹ duy trì ơn gọi nên thánh trước chúng ta, và phù hợp với vai trò gương mẫu đối với chúng ta. Mẹ được chúc phúc, không đơn giản chỉ vì Mẹ là mẹ của Đức Giêsu, mà còn vì Mẹ đã lắng nghe và thực hiện lời Thiên Chúa.

——————————–

 

8/12-19: PV/ 697- NHỮNG HÌNH ẢNH

Nhiều người có một hình ảnh hoàn toàn không đúng sự thật đối với Đức Maria. Dường như thể: 8/12-19

Nhiều người có một hình ảnh hoàn toàn không đúng sự thật đối với Đức Maria. Dường như thể Mẹ không bao giờ có đôi bàn tay dơ bẩn, không bao giờ sai lầm, không bao giờ trải qua nghi ngờ hoặc sợ hãi, không bao giờ phải đấu tranh chống lại sự dữ… Vì thế, chúng ta cảm thấy thật khó mà nhận ra được làm thế nào mà Mẹ có thể đáp ứng được như một gương mẫu đối với chúng ta. Donald Nicholl cũng thuộc vào loại người có suy nghĩ như vậy, cho đến khi có một sự kiện xảy ra với ông.

Donald Nicholl là một tín hữu Công giáo người Anh, và là một người rất tốt. Ông qua đời vào năm 1997. Với tư cách là một giảng viên, ông đã sống hầu hết cuộc đời của mình tại các trường đại học. Từ năm 1981 đến 1985, ông là hiệu trưởng của học viện quốc tế tại Tantur, gần Giêrusalem. Trong nhiều năm, kinh nghiệm sống trên Đất Thánh đã giúp ông mở mắt ra, nhưng có một kinh nghiệm đặc biệt, đã mãi mãi thay đổi hình ảnh của Đức Maria nơi ông.

Trong cuốn sách của ông, Cuộc Thử Nghiệm Của Những Tấm Lòng, ông nói với chúng ta rằng trước khi đến Đất Thánh, hình ảnh của Đức Maria nơi ông phát xuất từ các bức họa, vần thơ và bản nhạc nổi tiếng. Đó là hình ảnh “một người phụ nữ trẻ mang nét gì đó mơ mộng, siêu phàm, không hề đụng chạm gì đến công việc lao động của con người”. Nhưng sau khi được gặp gỡ những phụ nữ nông dân ở Galilê. Ông nói:

“Bấy giờ, hình ảnh về Đức Maria tự nhiên đến trong tâm trí tôi là hình ảnh của một người phụ nữ có đôi bàn tay mạnh mẻ, gân guốc, vì làm việc nhiều; với gương mặt có làn da thô nhám, vì phơi bày ra dưới nắng gió; với đôi bàn chân to bè, vì leo trèo bằng chân không trên những ngọn đồi chung quanh Nagiarét; nhưng trên hết tất cả, đó là đôi mắt vững chãi và đôi môi kiên định, vì chịu đựng những đau khổ của cảnh tị nạn, nghèo nàn và bị áp bức”.

Đức Maria đã không sống một cuộc sống được che chở. Mẹ là một người phụ nữ của cả thế giới, và là một người phụ nữ mạnh mẽ. Sức mạnh không đồng nghĩa với quyền lực. Người ta có thể thừa hưởng quyền lực lớn lao, nhưng họ vẫn là kẻ rất yếu đuối. Và có thể người ta  không hề có quyền lực gì cả, nhưng họ vẫn rất mạnh mẽ.

Phụ nữ có một loại sức mạnh khác nam giới. Sức mạnh của họ ít lộ liễu, ít tỏ hiện ra, và lại liên kết với tính mỏng giòn rõ rệt. Sức mạnh này tồn tại lâu hơn, và được đánh dấú bằng tinh thần chịu đựng, khôn ngoan, kinh nghiệm, can đảm và quyết tâm sắt thép. Loại sức mạnh này có thể không ai nhận thấy. Thật vậy, thậm chí sức mạnh này còn có thể bị coi như sự yếu đuối nữa. Nhưng không điều gì có thể vượt ra khỏi sự thật được.

Đức Maria có loại sức mạnh này. Giống như hầu hết các bà mẹ, Mẹ có những khả năng đáng kể về sức chịu đựng và sự dẻo dai bền bỉ, chế ngự được nỗi thất vọng và đau khổ đã đeo bám Mẹ, nhưng Mẹ vẫn không trở nên mất nhạy cảm, và dường như Mẹ luôn luôn có khả năng đổi mới lại chính mình, bất chấp cảnh bất trắc nào.

Trong ngày lễ hôm nay, chúng ta tôn vinh sự không phạm tội của Mẹ. Nhưng không được coi như đó là một điều gì đó tiêu cực, mà mang ý nghĩa tích cực. Đức Maria là một con người đầy tình yêu thương tận tụy và khoan dung. Sự thánh thiện của Mẹ chính là ở điểm đó. Và sự thánh thiện của chúng ta cũng phải hệ tại ở điều đó, vì chúng ta cũng được mời gọi để nên thánh. Không thể có sự thánh thiện nào mà không có tấm lòng tốt. Đức Maria là một gương mẫu không chỉ cho các bà mẹ, mà còn cho tất cả các Kitô hữu. Mẹ thấu hiểu tất cả những người nào đang phải phấn đấu để đạt được những nhu cầu của cuộc sống bình thường, tươm tất của con người. Trong một thế giới mà đôi khi, chỉ mang ý nghĩa nhỏ bé, Mẹ thấu hiểu và đặc biệt nâng đỡ những ai cố gắng trung thành đi theo Đức Giêsu, Con Mẹ.

——————————–

 

8/12-20: Vô nhiễm nguyên tội

Năm 1858 sau khi Đức Giáo Hoàng Piô IX công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, Đức Mẹ: 8/12-20

Năm 1858 sau khi Đức Giáo Hoàng Piô IX công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, Đức Mẹ đã hiện ra với thánh nữ Bernadette tại Lộ Đức để xưng mình là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Như thế rõ ràng mẹ đã công nhận tuyên bố của Giáo hội.

Như một thụ tạo tuyệt vời Mẹ Maria đã được Thiên Chúa thương yêu đặc biệt chọn làm Mẹ Ngôi Hai ra đời. Ngôi Hai ra đời để chiến thắng tội lỗi và sự chết là hậu quả của tội tổ tông nên Mẹ Ngài là Maria theo cái logic thường tình phải là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội.

Ngay từ những trang đầu của sách Sáng Thế ký Chúa đã hứa cho nhân loại một phụ nữ đặc biệt và con của Ngài sẽ đạp dập đầu rắn dữ. Đó chính là Mẹ Maria.

Khi Thiên Thần đến truyền tin cho Mẹ, đã chào Mẹ: Hỡi Bà đầy ơn phúc. Danh xưng này cho thấy Mẹ không thể đầy ơn nếu không hoàn toàn được cứu độ trước và được gìn giữ khỏi mọi hình bóng tội lỗi. Thiên Chúa đã dùng trước ơn Cứu chuộc sẽ có do Chúa Giêsu sẽ ban cho loài người để ban cho Mẹ những đặc ân dành cho Mẹ của Thiên Chúa Giáng Trần.

Thật là sỉ nhục cho Thiên Chúa nếu Mẹ Maria không vô nhiễm nguyên tội và không đồng trinh trọn đời. Mẹ chỉ có một mình Chúa Giêsu nên dưới chân Thánh Giá Chúa đã trao Mẹ cho Gioan tông đồ dấu yêu. Mấy nhà truyền giáo tạo nhà khi nghe lý chứng này đã nói là Chúa giận anh em ruột Ngài nên đã trao Mẹ chomôn đệ thay vì cho anh em ruột thịt khác. Nếu Chúa giận theo kiểu người thế gian và theo kiểu tiểu nhân như thế Ngài không phải là Thiên Chúa Đấng Thánh và Hoàn Thiện có thể cứu độ chúng ta.

Một ông vua trần gian còn ban cho Mẹ mình bao nhiêu hồng ân tại sao Vua trên trời không ban cho Mẹ mình những hồng ân để tôn vinh Mẹ và làm cho vai trò của Mẹ thật đặc biệt trong việc cứu độ loài người. Các Thánh nói ai tôn sùng Mẹ sẽ không mất linh hồn. Sư tôn sùng chính yếu là bắt chước các nhân đức của mẹ và cuộc sống luôn tuân theo ý Chúa, luôn kết hợp với Chúa. Không chỉ đến với Mẹ khi có nhu cầu vật chất cụ thể mà hãy đến với Mẹ như người con để Mẹ thu xếp cho cuộc đời ta hoàn toàn theo thánh ý Chúa . Hãy nghe lời Mẹ nhắn nhủ trong tiệc cưới Cana: Ngài bảo gì hãy làm như vậy.

——————————–

 

8/12-21: TÔI ĐÂY LÀ NỮ TỲ CỦA CHÚA

 – Phó tế Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Ngày 8/12 – Lc 1, 26-38

 

Tin mừng của ngày Lễ Đức mẹ Vô Nhiễm nguyên tội được đặt sau sự kiện lạ lùng xảy ra nơi: 8/12-21

Tin mừng của ngày Lễ Đức mẹ Vô Nhiễm nguyên tội được đặt sau sự kiện lạ lùng xảy ra nơi gia đình ông Dacaria, bà Êlisabét mang thai trong lúc tuổi già; ông Dacaria bổng nhiên câm không nói được. Có thể người ta chưa hết ngỡ ngàng bởi sự kiện trên thì tại ngôi làng nhỏ bé Nazarét, điều kỳ diệu xảy ra, đó chính là đỉnh cao của chương trình cứu độ mà Thiên Chúa thực hiện nơi Mẹ Maria. Chúng ta hãy xem điều kỳ diệu này xảy đến thế nào.

Địa điểm truyền tin: Khác với việc truyền tin cho Dacaria, diễn ra trong sự huy hoàng của Đền thờ Giêrusalem, Sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria ở một nơi thật khiêm tốn trong “một thành xứ Galilê” trong gian nhà đơn sơ tại Nazarét. Đây là một khung cảnh tuyệt vời, trong đó mầu nhiệm cao siêu nhất lại sát cánh với sự nghèo khó trần trụi nhất.

Trái với tôn ti thứ bậc thời đó, Đức Maria được nêu tên đầu tiên như người nhận sứ điệp của Thiên Chúa. Thánh Luca đã hai lần nhấn mạnh người thiếu nữ này là một trinh nữ. Từ Trinh nữ ở đây phải hiểu như thế nào?

Trinh nữ tiếng Hylạp là Par-the-nos: chỉ mọi thiếu nữ mặc nhiên được coi là đồng trinh. Điều này càng được khẳng định cách vững chắc trước câu nói của Đức Me với sự thần: “Việc ấy xảy đến thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?”

“Đấng đẩy ân sủng” được coi là danh hiệu của Đức Mẹ. Kiểu nói này chỉ gặp hai lần trong Kinh thánh (x. Hc 18,17; Ep 1,16) chỉ đặc sủng của nhà vua và lòng sủng ái của người yêu.

Trước sứ điệp của sứ thần, Đức Mẹ chỉ bối rối chứ không sợ hãi như trường hợp Dacaria. Đức Mẹ cố tìm hiểu ý nghĩa của mầu nhiệm vừa được mạc khải một cách bất ngờ.

Cũng như Dacaria, Đức Mẹ cũng đặt vấn đề với Sứ thần nhưng khác với Dacaria, Đức Mẹ không hoài nghi mà xúat phát từ lòng tin đi tìm ánh sáng. Câu hỏi của Đức Mẹ đưa đến một mạc khải rõ ràng về Chúa Giêsu.

“Con Thiên Chúa” là tước hiệu mà Cựu ước và Luca dùng để chỉ Đấng Mêsia, tức Chúa Giêsu.

“Tôi đây là nữ tỳ”. Đây là thái độ tin kính và mến yêu hơn là thái độ khiêm tốn, vì trong Kinh thánh, được làm tôi tớ Thiên Chúa là một vinh dự.

Sứ thần Gabriel loan báo việc Chúa Giêsu sinh ra nhằm thực hiện hai lời tiên tri quan trong đã được loan báo trong Cựu ước:

1. Lời thứ nhất của Isaia 7, 14 “Này đây một Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con, và ngài sẽ đặt tên cho con trẻ là Emanuel”

2. Lời thứ hai là sấm ngôn của Nathan, Thiên Chúa tuyên bố cùng David:”Đối với Ta, nó sẽ là Con& ngai vàng nó sẽ tồn tại mãi mãi.

Mừng lễ Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, chúng ta Tạ ơn Thiên Chúa vì đã dành cho Mẹ niềm vinh dự lớn lao: Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội; đồng thời chúng ta cũng tự hào vì Mẹ là đại diện duy nhất của nhân loại lãnh nhận đặc ân này. Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp ngõ hầu nhờ ơn Chúa soi sáng chúng ta sẽ đến với Chúa -qua cuộc sống trần thế- trên con đường thánh thiện như xưa Mẹ đã đi.

Phó tế Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb

—————————–

 

8/12-22: Lễ Mẹ Vô Nhiễm

VietCatholic News (06/12/2003 )

Viết gởi các chị Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Phú Xuân, Huế. (-Viết chia sẻ với các nữ tu dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm-Huế)

Các chị thân mến,

 

Hôm nay lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cũng là Bổn Mạng của Hội Dòng của các chị. Thiên: 8/12-22

Hôm nay lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cũng là Bổn Mạng của Hội Dòng của các chị.

Thiên Chúa -từ trước vô cùng- đã chọn Đức Trinh Nữ Maria làm Mẹ của Đấng Cứu Thế, nghĩa là đã chọn Mẹ trở nên người cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, cho nên Mẹ đã trở nên vai trò quan trọng đối với người Kitô hữu qua mọi thời đại, và Mẹ đã trở nên một chứng nhân sống động của Đức Tin: đã cưu mang, sinh hạ, nuôi dưỡng và hiến tế người con duy nhất của mình là Chúa Giêsu Kitô lên cho Thiên Chúa Cha.

Trong niềm hân hoan này, là một học trò của các chị, trong những năm tiểu học (cấp I) và được các chị dạy dỗ giáo lí vỡ lòng, thêm sức và bao đồng, tôi xin chia sẻ hai nét chấm phá của đặc ân mà Thiên Chúa ban cho Đức Trinh nữ Maria.

1. Thiên Chúa đã chọn Mẹ Maria để cọng tác với Ngài trong chương trình cứu chuộc nhân loại, và đã ban cho Mẹ những đặc ân cao quý nhất để Mẹ xứng đáng trở nên Mẹ của Đấng Cứu Thế, mà Vô Nhiễm Nguyên Tội là một trong các đặc ân ấy.

Ngày hôm nay Thiên Chúa cũng chọn các chị vào trong Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, để các chị tiếp tục sứ mạng của Mẹ Maria: sinh hạ và dưỡng nuôi Chúa Giêsu trong các linh hồn mà các chị đã và đang phục vụ với tất cả tình yêu của Chúa Giêsu. Đức Trinh nữ Maria đã sinh hạChúa Giêsu bằng tấm lòng khiêm tốn và nuôi dưỡng Ngài bằng tình yêu tuyệt vời của một người mẹ, đó chính là điều cốt lõi mà mỗi nữ tu Con Đức Mẹ ngày đêm suy tư để những người con -các linh hồn- mà các chị sinh hạ trong tình yêu của Chúa Giêsu được trở nên hoàn hảo hơn.

Cuộc sinh hạ nào cũng đau khổ và sự nuôi dưỡng nào cũng đầy nước mắt và hi vọng, Đức Trinh nữ Maria cũng như thế: sinh con trong hang lừa máng cỏ, nuôi dưỡng con trong cảnh khó nghèo, nhưng Mẹ đã có một hi vọng lớn lao: con mình là Đấng cứu thế của nhân loại.

Nơi cánh đồng truyền giáo các chị cũng đang sinh con trong đau khổ, bởi vì các linh hồn được giao phó cho các chị đang bị chai lì trước những bon chen của xã hội, những người con ấy -lớn và nhỏ- đều làm cho các chị đau khổ và cảm thương, nhưng như Đức Trinh nữ Maria các chị cũng có một niềm hi vọng sáng lạng: những người con ấy tương lai sẽ là những mục tử tương lại của Giáo Hội, là những bậc cha mẹ thánh thiện đạo đức của gia đình, tóm lại các chị hi vọng họ sẽ là những Kitô hữu tốt đẹp, là những chứng nhân cho Chúa…

2. Vô Nhiễm Nguyên Tội là một đặc ân của Thiên Chúa dành cho Đức Trinh nữ Maria để Mẹ xứng đáng với chức phận làm mẹ của Đấng Cứu Thế.

Là con cháu của Adong và Eva, các chị cũng mang trong mình tội nguyên tổ, nhưng chính vì tình yêu của Chúa Cha, mà Chúa Con đã xuống thế làm người trong cung lòng Đức Trinh nữ Maria nhờ ân sủng và quyền năng của Chúa Thánh Thần, mà tội nguyên tổ của những kẻ tin đều được xóa sạch trong bí tích Rửa Tội, để tất cả trở nên con cái của Thiên Chúa, đó cũng là một đặc ân mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, những người Kitô hữu, và các chị -con cái của Mẹ trong Hội Dòng Vô Nhiễm- là những người phải khám phá ra hồng ân cao cả này để yêu mến và phục vụ Chúa nhiều hơn trong cuộc đời truyền giáo của mình.

Các chị không còn bị tội nguyên tổ ràng buộc nữa, nhưng hậu quả của tội ấy thì vẫn còn cho đến hôm nay, tùy theo bổn phận và thân phận của mỗi người mà cám dỗ, các chị là những nữ tu thì tội nguyên tổ sẽ đưa đến cho các chị những hậu quả như sau: thích khoe khoang, kiêu ngạo với giáo dân, nói xấu chị em, ganh tức với chị em, lấy lòng bề trên, thích được người khác khen và hay xét đoán chị em.v.v… Tất cả những thói xấu ấy đều là hậu quả của nguyên tội, nhưng cũng như Đức Mẹ có Chúa Giêsu là một bảo trân gìn giữ, các chị cũng có các bí tích và ân sủng của Chúa Giêsu và hiến chương của hội dòng gìn giữ để các chị khỏi phải đi lạc hướng vì những hậu quả do tội nguyên tổ gây ra.

Các chị thân mến,

Hồi còn học tiểu học trường làng với các chị dòng Phú Xuân (dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm), qua 6 đời nữ tu giáo viên (mỗi lớp một nữ tu dạy) các chị đã để lại trong tôi một ấn tượng về tinh thần phục vụ mà sau này lớn lên tôi mới thấy, có những nữ tu rất tận tình với công việc của giáo xứ, có những nữ tu rất tận tâm với học trò, mà quả thật như vậy, ai đã học qua trường Tiểu Học do các chị dạy đều thi đậu vào lớp sáu với kiến thức căn bản và giáo lí thì không chê vào đâu được…

Trong ngày mừng Bổn Mạng của Hội Dòng, xin chúc các chị luôn trở nên những người mẹ tinh thần trong sáng và thánh thiện như Đức Trinh nữ Maria, và học hỏi nơi Mẹ ba phương pháp để trở nên con cái của Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm: Khiêm tốn, yêu thương, phục vụ.

Xin Chúa và Mẹ Vô Nhiễm luôn chúc lành cho các chị.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

—————————–

 

8/12-23: Maria, chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

Bài đọc 1: St 3, 9-15. 20

Bài đọc 2: Ep 1, 3-6. 11-12

Tin mừng: Lc 1, 26-36

 

Hôm nay, cộng đoàn chúng ta tụ họp nơi đây để cùng với toàn thể Giáo Hội long trọng mừng: 8/12-23

Hôm nay, cộng đoàn chúng ta tụ họp nơi đây để cùng với toàn thể Giáo Hội long trọng mừng kính Mẹ Maria. Chúng ta mừng Mẹ, vì Mẹ đã được Thiên Chúa ưu ái ban cho được đặc ân không vương vết nhơ của Nguyên tội. Đồng thời, đây cũng có thể nói được là ngày vui mừng của tất cả chúng ta, vì Mẹ Maria cũng là Mẹ của từng người chúng ta, nên vinh dự của Mẹ cũng là vinh dự của các con cái Mẹ. Hơn nữa, đặc ân Thiên Chúa ban cho Mẹ cũng là hồng ân cho hết thảy chúng ta, vì nhờ đó, cung lòng Mẹ trở nên xứng đáng cho Ngôi Lời Nhập Thể để cứu chuộc chúng ta.

Như thế, với đặc ân Vô Nhiễm Nguyên tội, Mẹ Maria trở nên chứng nhân cho tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với con người. Tình yêu cao cả đó của Thiên Chúa đã được lời Chúa hôm nay diễn tả thật cụ thể.

1. Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa:

Đọc lại Kinh thánh, chúng ta thấy ngay từ buổi đầu tạo dựng, Thiên Chúa đã yêu thương cho con người được hưởng hạnh phúc với Ngài nơi vườn Địa Đàng. Thế nhưng, con người đã lạm dụng tự do Thiên Chúa ban để phản bội lại Ngài. Con người đã quay lưng lại với tình yêu của Thiên Chúa. Họ muốn tách khỏi Thiên Chúa là nguồn Sống và là nguồn Sáng của mình. Điều này được sách Sáng Thế diễn tả bằng hình ảnh ông bà nguyên tổ đã ăn trái cây mà Thiên Chúa cấm. Họ tưởng rằng làm như thế, họ sẽ được trở nên khôn ngoan và hùng mạnh hơn. Thế nhưng, thực tế thì ngược lại, hậu quả liền ngay sau đó là sự trần truồng, xấu hổ, không dám đối mặt với Thiên Chúa. Chính Chúa đã nói với hai ông bà nguyên tổ: “Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta cấm ngươi không được ăn ư?”. Và hậu quả cuối cùng của sự lìa xa Nguồn Sống của ông bà Nguyên tổ, đó là sự chết. Thế nhưng, Thiên Chúa yêu thương đã không muốn bỏ mặc con người. Liền đó, Ngài đã nói với con rắn, hình ảnh của thế lực sự dữ: “Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi”. Lời hứa này của Thiên Chúa được gọi là Tin mừng đệ nhất và là nguồn hy vọng cho loài người chúng ta.

Khởi từ đây, Thiên Chúa đã bắt đầu một cuộc chuẩn bị thật kỳ diệu để thực hiện lời hứa của mình. Ngài đã chuẩn bị một dân riêng và tuyển chọn giữa dân này một người nữ để Con Ngài được sinh ra, như lời thánh Phaolô: “khi đến thời viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con của Người, sinh bởi người nữ, sinh dưới quyền Lề luật, để cứu chuộc những kẻ dưới quyền Lề luật, ngõ hầu ta được chịu lấy quyền nghĩa tử” (Gl 4, 4). Chính người Con này sẽ thực hiện lời hứa “đạp dập đầu con rắn” mà Thiên Chúa đã hứa với ông bà Nguyên tổ. Và người nữ đó chính là Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ đã được đặc ân làm Mẹ Con Thiên Chúa.

2. Mẹ Maria, người tiên hưởng tình yêu cứu độ:

Được tuyển chọn để làm Mẹ Đấng Cứu Thế là một đặc ân cao cả mà Thiên Chúa dành riêng cho Mẹ. Và để xứng đáng với nhiệm vụ này, Thiên Chúa đã ban cho Mẹ nhiều đặc ân, mà nổi bật hơn cả là đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội. Sách Giáo lý Chung của Hội Thánh Công Giáo số 490 viết: “Để làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Đức Maria “đã được Chúa ban cho nhiều ơn xứng với nhiệm vụ cao cả ấy” (LG 56). Lúc truyền tin, thiên sứ Gabriel đã chào Mẹ là “Đấng đầy ân sủng” (Lc 1, 28)”. Chính đặc ân này đã sửa soạn cung lòng của Mẹ xứng đáng làm nơi cho Con Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian (x. Ga 1, 29) Nhập Thể.

Mặt khác, được làm Mẹ của Đấng Cứu Thế, Đấng đem lại tình yêu cứu độ của Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại, thì lẽ đương nhiên, người đầu tiên được hưởng tình yêu cứu độ ấy, không ai khác hơn Mẹ. Mẹ Maria được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội không có nghĩa là Mẹ không cần ơn cứu độ nhờ cuộc Vượt Qua của Con Mẹ, nhưng là do Mẹ được hưởng trước chính ơn cứu độ này. Sách Giáo lý chung của Giáo Hội khẳng định: “Mẹ có được sự thánh thiện tuyệt vời, có một không hai “ngay từ lúc tượng thai” (LG 56) hoàn toàn là do Đức Kitô: Mẹ “được cứu chuộc cách kỳ diệu nhờ công nghiệp Con của Mẹ” (LG 56). Hơn bất kỳ thụ tạo nào khác, Chúa Cha đã thi ân giáng phúc, cho Mẹ “hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần, từ cõi trời, trong Đức Kitô” (Ep 1, 3). Người đã chọn Mẹ trong Đức Kitô, trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, Mẹ trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người (x. Ep 1, 4)” (GLTC 492).

Như thế, Mẹ Maria chính là thụ tạo đầu tiên hưởng được lời hứa cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa với ông bà Nguyên tổ. Hay nói cách khác, với đặc ân Vô Nhiễm Nguyên tội, Mẹ Maria trở thành một chứng nhân cụ thể cho tình yêu bao la, mà Thiên Chúa dành cho từng người chúng ta.

3. Ơn cứu độ được ban cho tất cả chúng ta:

Tình yêu của Thiên Chúa không chỉ dành riêng cho Mẹ Maria mà còn qua Mẹ tuôn đổ đến từng người chúng ta. Mẹ Maria chính là hình ảnh báo trước của cả Giáo Hội và cũng là của từng người chúng ta. Mỗi người chúng ta đây tuy không được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội như Mẹ Maria, nhưng nhờ phép Rửa trong Đức Kitô, chúng ta cũng được tha khỏi tội Nguyên tổ, được trở nên con Thiên Chúa. Thánh Phaolô trong thư gởi tín hữu Êphêsô chúng ta vừa nghe đã khẳng định: “Thiên Chúa đã chúc phúc cho chúng ta bằng mọi phúc lộc thiêng liêng ở trên trời trong Đức Kitô. Bởi Người đã kén chọn chúng ta trong Đức Kitô từ trước khi tạo thành vũ trụ, hầu cho chúng ta được thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Người. Trong tình thương, Người đã tiền định cho chúng ta được làm dưỡng tử đối với Người”.

Như thế, tình yêu của Thiên Chúa không dừng ở việc xoá bỏ án chết bởi tội Nguyên tổ nơi loài người chúng ta, nhưng tình yêu đó còn đi đến chỗ nhận từng người chúng ta làm dưỡng tử, và trao cho chúng ta phần gia nghiệp Nước Trời, như lời của thánh Phaolô: “Cũng trong Đức Kitô, chúng ta đã được chọn trước làm phần gia nghiệp”. Đây quả là một hồng ân tuyệt vời mà Thiên Chúa dành cho từng người chúng ta. Một hồng ân vượt trên mọi sự trí hiểu và tưởng tượng của chúng ta. Chính vì thế mà trong ngày lễ hôm nay, Giáo Hội đã muốn từng người chúng ta mượn lời của tác giả Thánh vịnh để ngợi và cảm tạ Thiên Chúa: “Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện những việc lạ lùng… Chúa đã công bố ơn cứu độ, đã tỏ sự công chính Người trước mặt chư dân… Mọi dân trên khắp cùng bờ cõi trái đất đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta”.

Giờ đây, trong tâm tình cảm tạ và tri ân Thiên Chúa vì những hồng ân mà Ngài đã ban cho Mẹ Maria và qua Mẹ đến với từng người chúng ta, chúng ta hãy dọn mình sốt sắng để xứng đáng đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng. Đồng thời, khi trở về trong cuộc sống đời thường, nhờ ơn Chúa trợ lực, từng người chúng ta sẽ can đảm dứt khoát với mọi hình thức của tội lỗi, luôn sống bác ái, yêu thương đối với những người chúng ta tiếp xúc, gặp gỡ. Nhờ đó, cùng với Mẹ Maria, tất cả mọi người chúng ta sẽ trở nên những nhân chứng cho tình yêu của Thiên Chúa giữa cuộc sống trần thế này. Sống được như vậy, tôi tin chắc rằng, vào ngày sau hết, tất cả chúng ta sẽ cùng được đoàn tụ với Mẹ Maria trên quê Trời. Amen.

Lm Phêrô Trần Thanh Sơn

—————————–

 

8/12-24: Nét đẹp tuyệt vời của Mẹ Maria

VietCatholic News (06/12/2003 )

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội – Ngày 08/12

Lc 1,26-38
 

Mẹ Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm mẹ Chúa Giêsu và là mẹ nhân loại, chính vì thế,: 8/12-24

Mẹ Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm mẹ Chúa Giêsu và là mẹ nhân loại, chính vì thế, Thiên Chúa đã ban cho mẹ nhiều đặc ân mà trên trần thế không ai được như mẹ. Mẹ được ơn trinh thai, một ân huệ đặc biệt chỉ mình mẹ mới có. Thiên Chúa còn cho mẹ ơn vô nhiễm nguyên tội nghĩa là Thiên Chúa đã gìn giữ linh hồn Đức Mẹ không vướng phải vết nhơ tội nguyên tổ. Và sau khi mẹ qua đời, Thiên Chúa lại đưa cả hồn lẫn xác mẹ về trời.

NÉT ĐẸP TUYỆT VỜI CỦA NGƯỜI N” TỬ SION CÓ TÊN MARIA:

Ađam và Evà đã phản nghịch cùng Chúa:hai ông bà đã ăn trái cấm,nghịch lại lệnh của Chúa. Quả thực, trái cây mà hai ông bà tổ tiên đã ăn chẳng đáng gì, nhưng sở dĩ hai ông bà nguyên tổ bị Chúa giáng phạt vì họ đã không vâng lời Chúa. Đây là tội phản bội.Tội này đã mang sự chết vào trần gian và tội tổ tông đã truyền cho con cái qua muôn thế hệ. Tuy nhiên, chỉ riêng mình mẹ Maria vì được Thiên Chúa chọn để làm mẹ Đấng Cứu Thế, nên mẹ đã được Thiên Chúa gìn giữ cách riêng không mắc tội tổ tông truyền.

Vì vậy, không một giây phút nào trong cuộc đời của mẹ phải lệ thuộc ma quỉ, lệ thuộc tà thần hung ác. Đức mẹ ngay từ lúc mang thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, linh hồn Đức mẹ đã được tràn đầy thánh sủng, và các nhân đức siêu nhiên, đầy ân huệ của Chúa Thánh Thần. Cho nên, khi thiên thần Gabrien đến truyền tin cho Đức mẹ, thiên thần đã cất tiếng:” Kính chào trinh nữ đầy ơn phước”(Lc 1,28). Đức mẹ được đặc ân vô nhiễm nguyên tội vì mẹ là mẹ Đấng Cứu Thế. Mẹ là mẹ Đấng cứu chuộc, nên Mẹ phải trong trắng vẹn tuyền, không vương tì ố của tội nguyên tổ và tội riêng mình làm. Đây là nét đẹp tuyệt vời của người nữ tử Sion có tên là Maria. Một tên gọi dịu dàng, nhưng mang ý nghĩa cao vời. Tên Maria gói trọn tất cả. Trong tên gọi của Người

đã gồm tóm cả nhân loại và đem lại cho từng người, cho nhân loại, cho lịch sử cứu độ niềm hạnh phúc vô biên. Hạnh phúc chỉ có thể có nơi thập giá sau này của Con mẹ sẽ sinh ra cho trần gian. Mẹ Maria đã sống trọn nét đẹp sâu xa nhất Thiên Chúa dành để cho mẹ. Với những nét đẹp tuyệt diệu nhất Thiên Chúa chỉ để cho mẹ. Tên Maria quả là cuốn sách chứa đựng toàn những điều quí hóa nhất. Đó là bình sành quí giá tuyệt vời Thiên Chúa đã dành cho mẹ.

MẸ MARIA LÀ MỘT TRONG NHỮNG ANAWIM CỦA THIÊN CHÚA:

Nếu đoạn sách khởi nguyên 3, 9-15.20 cho biết tại sao lại có tội và rằng Thiên Chúa không chịu khuất phục sự tội, Ngài quyết tuyên chiến với sự ác, sự tội và Ngài đã dự liệu để chiến thắng tội lỗi. Dân chúa chọn quả có nhiều người phản nghịch với Chúa, nhưng bên cạnh ấy còn có nhiều người không chịu cúi đầu lệ thuộc sự tội, nhưng họ đang đẩy lui sự tội, đạp dập đầu con rắn là ma quỉ. Những con người quí hiếm ấy là các ngôn sứ, các người đạo đức, biết nghe và tuân giữ lời Chúa, những người nghèo khao khát Chúa. Mẹ Maria là một người trong nhóm người nghèo của Giavê Thiên Chúa. Mẹ đơn sơ, khiêm nhượng, đạo hạnh, vì vậy đoạn Tin Mừng trích đọc hôm nay Thiên sứ Gabrien gọi mẹ là đầy ơn huệ, đầy ơn phước của Chúa. Mẹ là nữ tử Sion đầy cảm kích Thiên Chúa để ý và tuyển chọn giữa muôn vàn người nữ. Mẹ là Anawim của Thiên Chúa vì cả cuộc đời của mẹ đã luôn nói lời xin vâng cảm phục Thiên Chúa và tuân theo ý Chúa. Vì cả đời mẹ là lời xin vâng, cho nên ơn vô nhiễm nguyên tội mà Thiên Chúa ban cho mẹ ngay lúc mẹ còn ở cung lòng bà Anna luôn còn nguyên vẹn.

Mẹ là mẫu mực cho toàn nhân loại vì con người được Thiên Chúa tiền định để hưởng ơn cứu độ và trở nên con cái của Người. Đồng thời, nhân loại cũng được sinh ra như lời thánh Phaolô viết là nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô Con của mẹ.

Mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội trùng với Mùa Vọng, chúng ta hãy nhớ tới ơn huệ tuyệt hảo Thiên Chúa dành cho mỗi người là có mẹ vô nhiễm, do đó chúng ta phải có lòng sám hối, ăn năn để sống xứng đáng là Con của Mẹ Maria vô nhiễm.

“Lạy Chúa, Chúa đã dọn sẵn một cung điện xứng đáng cho Con Chúa giáng trần khi làm cho Đức Trinh Nữ Maria khỏi mắc tội tổ tông ngay từ trong lòng mẹ. Chúa cũng gìn giữ Người khỏi mọi vết nhơ tội lỗi nhờ công nghiệp Con Chúa sẽ chịu chết sau này vì lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin Chúa cũng ban cho chúng con, được trở nên công chính thánh thiện mà đón rước Con Chúa”( lời nguyện nhập lễ, lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội).

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT

—————————–

 

8/12-25: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lễ Đức Mẹ Vơ Nhiễm Nguyn Tội

VietCatholic News (06/12/2003 )

Ep 1,3-6

Thưa quý vị.

 

Năm nay lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội rơi vào ngày thứ hai đầu tuần chắc nhiều giáo dân: 8/12-25

Năm nay lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội rơi vào ngày thứ hai đầu tuần chắc nhiều giáo dân không có thời gian tham dự thánh lễ. Họ phải đi làm việc kiếm sống. Dẫu sao tôi cũng xin chia sẻ vài ý tưởng về ngày lễ. Năm nay tôi chọn bài đọc 2, thư gởi tín hữu thành Ephêsô. Thư này có liên hệ mật thiết với ơn phép rửa tội và từ đó với việc cử hành lễ Vô Nhiễm và hiệu quả của nó đối với mọi tín hữu.

Có lẽ một số lớn giáo dân không thấu hiểu nội dung của ngày lễ này. Nó không cử hành mầu nhiệm Chúa Giêsu thụ thai và sinh hạ bởi Đức Trinh Nữ Maria. Theo tín điều Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố năm 1854 thì ngày lễ kính nhớ Đức Maria được giải thoát khỏi mọi tội khiên. Nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu, Đức Mẹ từ giây phút đầu tiên của cuộc sống, được Thiên Chúa giữ gìn khỏi lây nhiễm bất cứ tội luỵ nào, kể cả tội nguyên tổ. Bởi lẽ công nghiệp của Chúa Giêsu có quyền năng cứu chữa nhân loại khỏi hết mọi tội khiên và các hệ luỵ của lỗi lầm. Đức Giáo Hoàng tuyên bố tín điều này dựa vào Kinh Thánh và sau khi đã tham khảo ý kiến của tất cả các Giám Mục trên thế giới, về đức tin của các tín hữu (Sensus Fidelium) liên quan đến Đức Maria. Các Đức Giám Mục trả lời thuận lợi. Để thăng tiến lòng sùng kính Đức Mẹ cho khắp năm châu, nên Đức Thánh Cha long trọng công bố học thuyết vô nhiễm thành tín điều (8-12-1854). Lập tức các chuông nhà thờ trên thế giới đổ hồi vui mừng.

Bài đọc 2 chọn thư Êphêsô (1,3-6) cho ngày lễ. Sứ điệp trung tâm của đoạn thư này là tính hợp nhất. Nó khích lệ sự hợp nhất của cộng đoàn tại gia cũng nhữ tại các buổi tụ họp trong nhà thờ. Thường thì các buổi tụ họp này mang nhiều sắc thái văn hoá, địa phương khác nhau. Bài đọc hôm nay phản ánh tinh thần ngày lễ. Tức nói đến việc các tín hữu được giải phóng khỏi tội lỗi, nhờ lòng Thiên Chúa thương xót chọn lựa cách nhưng không. Đức Maria đã được làm mẹ Chúa Giêsu là bởi sự chọn lựa đó. Thiên Chúa đã sửa soạn Đức Maria làm mẹ Thiên Chúa (Theotokos) mà không qua một điều kiện nào. Đức Mẹ chưa có công nghiệp hay tính tốt nào để Ngài chọn lựa. Hoàn toàn là ý muốn của Thiên Chúa. Xin duy trì giọng điệu của bài đọc và thể văn của nó. Đây là một kinh cầu nguyện có tính ngợi khen. Ngợi khen Thiên Chúa vì những công trình của Ngài giữa nhân loại. Đức Mẹ là mẫu gương tuyệt hảo về công trình đó. Thiên Chúa cũng thực hiện ơn phúc cho mỗi linh hồn trong suốt cuộc sống như vậy. Xin tin chắc để có thể luôn luôn hướng lòng về Ngài mà dâng lời tạ ơn. Ngày lễ hôm nay không cử hành mừng kính các nhân đức của Mẹ như thể là điều kiện để Thiên Chúa đoái thương, mà là vị trí của Ngài. Thiên Chúa luôn luôn là Đấng gây nên ơn cứu rỗi cho mọi người. Ngài là nguyên nhân đệ nhất các ơn phúc và tính xứng hợp nơi Đức Mẹ và nơi chúng ta. Giáo lý của Hội Thánh và nội dung bài đọc 2 đều nhất trí như vậy: “Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người.”

Bài đọc hai hôm nay trích từ ngay đầu thư. Lá thư được gửi cho các thánh ở Ephêsô. Chúng ta được phép hiểu ý nghĩa rộng hơn cộng đoàn địa phương. Mọi người có thể sử dụng nó, cộng đồng hay cá nhân, như lời cầu nguyện cảm tạ ngợi khen. Trong suốt lá thư thánh Phaolô đều giữ giọng văn như vậy. Có lẽ khi viết ông nghĩ đến ân huệ đặc biệt của Đức Chúa Trời trong đời mình. Sau này người ta dùng nó như kinh cầu nguyện ở giếng rửa tội. Vậy thì có thể gọi nó là kinh đọc sau bí tích thanh tẩy cho người lớn. Bí tích này giải thoát con người khỏi mọi tội khiên và tháp nhập vào thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô. Đọc kinh này sau khi được rửa tội là am hợp. Thánh ý Thiên Chúa được thực hiện trên mỗi người qua và trong Đức Kitô. Như vậy ơn cứu độ đã hiện diện thực sự nơi các tín hữu. Họ được chúc phúc trong Đức Kitô “với muôn vàn ơn sủng của Thánh Thần”.

Toàn thể lá thư bàn về những hiệu quả của bí tích thánh tẩy, nhờ đó ta có mối tương giao mới với Thiên Chúa. Mối tương giao này được bài đọc hôm nay mô tả như được làm “nghĩa tử” của Thiên Chúa. Nghĩa là Ngài nắm vai trò chủ động trong đời sống mỗi Kitô hữu. Chính Ngài lựa chọn và chúc phúc cho họ trong Đức Kitô. Xin suy nghĩ nhiều hơn về phương diện này. Chúng ta được Thiên Chúa yêu thương và ấp ủ. Phản bội Ngài quả là một trọng tội không thể tưởng tượng và tha thứ. Chống lại chính Người đã cưu mang, cứu thoát mình! Địa vị, phẩm giá làm con Chúa là do Ngài rộng rãi ban cho, không phải chúng ta lựa chọn. Còn chi cao quý cho một tạo vật? Câu 5: “Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử trong Đức Kitô”, gây nhiều tranh cãi trong giới thần học gia xưa nay. Tiền định (predestinatio) có nghĩa làm sao? Theo sự hiểu biết bình dân thì hình như Thiên Chúa đã sắp đặt trước cho một số người được ơn cứu rỗi? Đúng như vậy sao? Chúng ta chẳng thể vội vàng đi đến kết luận quan trọng như vậy dựa vào duy một câu.

Tân Ước có khá nhiều bằng chứng khác để nói lên trách nhiệm của con người trong nhiệm cục cứu rỗi. Tất cả phải được xem xét để cân đối với câu văn trên. Hiện thời xin đừng hạn chế hoạt động tự do của Thượng Đế vào một số ít ưu tuyển. Có lẽ ở đây thánh Phaolô (hay tác giả khác còn đang tranh cãi) chỉ muốn khuyến khích chúng ta cộng tác vào chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Ông nhấn mạnh khía cạnh cụ thể của ơn cứu rỗi. Thế thôi. Chúng ta có trách nhiệm đáp ứng lời mời gọi từ phía Thiên Chúa, Đấng hoàn toàn tự do hành động vì nhân loại qua Đức Kitô. Ở đoạn này thánh Phaolô chủ yếu dâng lời ngợi khen Thiên Chúa, Diễn Viên chính trong vở kịch cứu độ trần gian. Ngài hoạt động qua Đức Kitô, Nguồn mạch hợp nhất của cộng đồng. Đấng liên kết mọi thành phần trong vũ trụ. Đấng biểu lộ mình như nguyên tố nhờ đó Thiên Chúa tạo dựng trời mới đất mới. Thế thì nhiệm cục cứu thế hệ tại điều chi? Cứ theo như nội dung lá thư, nó hệ tại chúng ta hợp thành gia đình của Thiên Chúa. Lúc ấy mọi chia rẻ bị triệt tiêu, chỉ còn một cộng đoàn duy nhất trong đường hướng tồn tại mới.

Một trong những hiệu quả của bí tích thanh tẩy là sức mạnh chống lại quyền lực hoả ngục. Trong linh hồn người tín hữu chân chính luôn hiện diện tinh thần hiệp nhất. Nó cương quyết chống lại mọi thứ gây chia rẻ như thù oán, ghen ghét, ganh tỵ, bạo lực, cục bộ, rượu chè, trai gái, nghiện ngập. Nó còn trợ giúp chúng ta tẩy trừ các thói hư nết xấu cá nhân như kiêu ngạo, tham lam, bất nhẫn, lười biếng, hoá đá, võ đoán, thành kiến, vô tâm. Những thói xấu này khiến chúng ta cảm thấy không gần gũi Thiên Chúa, bởi thiếu ngay lành, thánh thiện, giống như một thứ hàng hoá kém chất lượng hoặc hư hỏng. Hôm nay đã vào tháng cuối năm, lễ Giáng Sinh gần kề, không khí trao đổi quà cáp đầy ắp không gian, các cửa tiệm bày bán đủ loại hàng hoá sinh nhật, tết nhất. Khi chúng ta chẳng may mua phải món hàng không đủ chất lượng, chúng ta mang trả lại, đổi lấy món khác tốt hơn. Tương tự như thế, những lực lượng tăm tối có thể làm chúng ta cảm thấy mình như một thứ hàng hoá hư hỏng. Có thể bởi những nguyên nhân tâm lý tự kỷ, những chấn thương tinh thần như tuổi thơ bị bỏ rơi, bị lạm dụng tình dục, thất bại trong học đường, tình bạn phản bội, không được người khác chấp nhận… và cũng có thể chúng ta không sống đúng với tiêu chuẩn lý tưởng mà xã hội áp đặt lên mình, những sai lầm về nghề nghiệp,kinh tế.

Tuy vậy bài đọc 2 đảm bảo với chúng ta rằng Thiên Chúa luôn có chương trình lạ lùng cho đời sống mỗi người. Điều này kêu gọi các tín hữu nhớ lại căn cước rửa tội của mình. Chúng ta không là hàng hoá hư hỏng, nhưng là nghĩa tử của Thiên Chúa, là con nuôi của Ngài. Bằng ơn thánh Ngài đã thâu nhận chúng ta vào gia đình hạnh phúc của Ngài. Mỗi người đều là chi thể quý báu của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô. Ngài đã chọn chúng ta theo ý muốn của mình. Chúng ta không hề bị Ngài bỏ rơi, ruồng rẫy. Tuy rằng nhiều khi chúng ta không cảm nhận như vậy, nhưng đó là sự thật được mặc khải qua thư Êphêsô. Cho nên đừng bao giờ để mình rơi vào nhát đảm, thất vọng. Ngược lại, xin cứ nhìn nơi Đức Maria Vô Nhiễm hôm nay, chúng ta sẽ nhận ra chương trình của Đức Chúa Trời nhân lành dành cho mỗi tín hữu trên trần gian. Amen.

Hoa tư tưởng: Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo. Đức Maria đúng là gương sáng kỳ diệu lôi cuốn chúng ta sống đời trinh trong vô tội. Đó là cách thức tín hữu sùng kính Đức Mẹ Chúa Trời hợp lý nhất.

Lm. Jude Siciliano, OP.

—————————–

 

8/12-26: NHỚ LẠI VÀ LẮNG NGHE

+ GM Bùi Tuần

VietCatholic News (06/12/2003 )

Nhân lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm: NHỚ LẠI VÀ LẮNG NGHE

 

Mừng lễ Đức Mẹ Vô nhiễm là một niềm vui của các con cái Đức Mẹ. Có nhiều cách mừng: 8/12-26

Mừng lễ Đức Mẹ Vô nhiễm là một niềm vui của các con cái Đức Mẹ. Có nhiều cách mừng.

Riêng tôi, khi cuộc đời đã sang thu, sắp bước vào mùa đông, tôi mừng lễ Đức Mẹ vô nhiễm một cách cũng rất riêng tư.

Tôi mừng lễ bằng cách vừa nhớ lại Đức Mẹ trong Phúc Âm, vừa nhìn lại Đức Mẹ trong đời tôi. Để rồi lắng nghe Mẹ nhắn nhủ hôm nay.

Nhớ lại.

Tôi thấy Đức Mẹ thuở xưa trong Phúc Âm cũng là Đức Mẹ trong chuyến đi dài đời tôi.

Đức Mẹ dạy tôi bằng Phúc Âm. Đức Mẹ cũng dạy tôi bằng những dắt dìu trong dòng lịch sử.

Nếu cần tóm tắt, thì xin vắn gọn thế này:

Đức Mẹ, tuy được ơn vô nhiễm, nhưng cũng chịu nhiều đau đớn, để góp phần vào công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu. Đúng như lời tiên tri Simeon đã báo trước: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà” (Lc 2,25).

Những con cái Mẹ, nhất là tôi, mình đầy ô nhiễm, càng không được phép miễn khỏi thánh giá. Ít là phần nào.

Chúa Giêsu là con Mẹ, xưa “đã hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thánh giá” (Pl 2,8).

Đức Mẹ nên giống Chúa cứu thế không phải ở sự chịu đóng đinh, nhưng ở sự Mẹ chịu những lưỡi gươm đâm vào lòng. Những lưỡi gươm vô hình, với những nhát đâm vô hình, cùng những vết thương vô hình. Vô hình, nhưng thực sự đau đớn.

Chẳng nói hết được những đau đớn đó của Mẹ.

Còn những con cái Mẹ, thì kẻ cách này, người cách nọ, họ cũng được thanh luyện bằng trải qua những đớn đau lớn nhỏ. Đớn đau của họ tự nó chẳng có gì là giá trị. Nhưng nhờ Mẹ nhuộm nó vào tình yêu của Mẹ, nên nó trở thành bông hoa.

Những bông hoa như thế nơi tôi chẳng nhiều. Nếu muốn tìm nó, thì phải tìm ở những dòng nước mắt.

Trước hết là hoa sám hối trong những nước mắt ở cuộc chiến nội tâm.

Cuộc chiến nội tâm của tôi cũng đã có một người xưa trải qua và diễn tả rất rõ. Đó là thánh Phaolô. Ngài phơi bày như những tiếng nức nở nghẹn ngào: “Vẫn biết rằng Lề luật là bởi Thần Khí, nhưng tôi thì lại mang tính xác thịt, bị bán làm tôi cho tội lỗi. Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu, vì điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm..

Bởi đó tôi khám phá ra luật này: Khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa. Nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác: Luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí. Nó giam cầm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi.

Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng ta” (Rm 7,14-25).

Cuộc chiến nội tâm giữa thiện và ác nơi thánh Phaolô chỉ được tả là rất cam go. Còn chiến thắng hay chiến bại thì không thấy ngài nói. Phần tôi, có lúc thắng và cũng có lúc bại. Vì thế mà tôi sám hối. Sám hối là bông hoa đầu tiên tôi dâng lên Mẹ vô nhiễm. Mẹ đã thương giúp tôi trở về, như Mẹ đã giúp kẻ trộm lành xưa chịu treo trên thập giá.

Bên cạnh bông hoa sám hối trồng trong dòng nước mắt ăn năn, tôi có thể lượm được một bông hoa khác. Tôi tạm gọi nó là hoa cảm thương trôi trong dòng nước mắt bất lực không thể phục vụ.

Biết bao lần, tôi cảm thấy đau đớn vì bất lực trong việc loan báo Tin Mừng. Tôi nghĩ Đức Mẹ xưa đã khóc khi phải chấp nhận âm thầm bồng con trốn sang Ai Cập và ở lại đó ẩn mình trong cảnh nghèo khó (Mt 2,13-18).

Đức Mẹ chắc cũng đã khóc, khi phải chứng kiến cảnh con mình bị hành hạ và bị giết (Ga 19,25-27). Mẹ đã không cứu được con mình. Nhưng Chúa lại muốn như vậy. Sự vâng lời như thế còn đau hơn là chết.

Chương trình cứu độ của Chúa rất khác ý nghĩ của con người. Chúng ta tưởng sẽ cứu được các linh hồn và làm vinh danh Chúa, nhờ những phô trương quyền bính, cao rao chức tước, thổi phồng uy tín, tổ chức lễ lạt linh đình. Nhưng tất cả sẽ không có giá trị bằng sự vâng phục ý Chúa. Ý Chúa là muốn ta chấp nhận hạ mình xuống, đi theo con đường Chúa cứu thế đã đi, và Đức Mẹ vô nhiễm cũng đã vâng ý Chúa bước theo từng bước.

Ngoài ra, biết bao lần, tôi cảm thương đau đớn vì bất lực trong việc cứu giúp những người cần được giúp đỡ, hoặc về vật chất hoặc về tinh thần. Tôi muốn giúp. Nhưng ý muốn của tôi đụng vào những giới hạn khắp nơi của tôi. Những giới hạn đó càng ngày càng lớn, khi tuổi tác bệnh tật càng tăng lên. Phục vụ trong những tình trạng này sẽ chỉ còn là tập trung vào cầu nguyện và dâng đau khổ với tình yêu siêu nhiên lên Chúa giàu lòng thương xót, qua trái tim Mẹ vô nhiễm, để góp phần nào vào việc loan báo Tin Mừng.

Chính trong những tình trạng này, mà tôi được thu hút nhiều hơn đến việc lắng nghe Đức Mẹ nhắn nhủ con cái Mẹ đang sống trong thời điểm hiện nay.

Lắng nghe.

Thời điểm hôm nay là một thời điểm rất đáng ngại. Ngại vì ma quỉ và thế tục xấu đang cố tình tạo ra một môi trường ô nhiễm. Tôi không muốn nói về môi trường ô nhiễm sinh thái, mà về môi trường phong hoá và luân lý.

Ô nhiễm khắp nơi. Ai cũng phải sống chung với ô nhiễm. Nhưng khả năng và mức độ chịu ảnh hưởng ô nhiễm sẽ tuỳ theo ba cái mốc này:

Nơi chốn, lứa tuổi và giới phái.

Nơi chốn là một nước, một vùng, hoặc một văn hoá, một tôn giáo hay không tôn giáo, hoặc một giai cấp, một mức sống, một tổ chức. Có nơi ô nhiễm hơn nơi khác.

Lứa tuổi là lớp già, lớp thanh niên, lớp thiếu nhi, lớp trẻ thơ. Có lớp tuổi dễ bị ô nhiễm hơn lớp tuổi khác.

Giới phái là nam, là nữ. Có giới phái dễ bị ô nhiễm hơn giới phái khác.

Hiện nay, làm sóng ô nhiễm mạnh nhất về phong hoá là hưởng thụ độc hại. Người ta tìm mọi cách để tìm hưởng thụ đó. Hưởng thụ nhờ danh vọng, chức tước, địa vị, quyền lợi, tiền bạc, ăn uống, tiện nghi, giải trí, sắc dục, vv…. Nếu không cảnh giác, thì cả những gì vốn được tôn trọng là thánh thiêng, cũng có thể bị lợi dụng cho mục đích hưởng thụ xấu xa.

Trước một nguy cơ lớn mạnh và tinh vi có khả năng tiêu diệt những giá trị thiêng liêng, đẩy các linh hồn vào tay thần dữ, để chúng tha hồ lôi xuống hoả ngục, Đức Mẹ vô nhiễm đã hiện ra ở Lộ Đức, ở Fatima, ở Mễ Du và nhiều nơi khác, để tha thiết kêu gọi nhân loại sám hối, khiêm tốn đi vào đàng thiện. Kẻo sẽ quá muộn.

Vậy ta hãy lắng nghe Mẹ, mà vâng phục ý Chúa. Chính bản thân ta hãy trở thành đền thờ Chúa Thánh Thần, trong đó ta được hưởng thụ những gì là chân thiện mỹ, bình an, hạnh phúc đích thực và bền vững.

Tôi có cảm tưởng là nhiều người hiện nay đang sống như không có lương tâm, hoặc với một cái tâm đã lạnh cứng. Không còn khả năng rung cảm với những nỗi đau của Chúa, của Đức Mẹ, của Hội Thánh, của những kẻ khốn cùng đang dở sống dở chết xung quanh mình.

Nhưng tôi vẫn tin vững vàng lời Chúa phán trong Phúc Âm: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Nhất là với lời cầu bầu của Đức Mẹ vô nhiễm. Nên sự phục hưng lại Hội Thánh giữa một thế giới đầy ô nhiễm sẽ thực hiện được.

Nhưng đừng quên sự phục hưng như thế phải bắt đầu từ mỗi người chúng ta, con cái của Mẹ vô nhiễm.

Trong mỗi người, việc phục hưng sẽ bắt đầu và nhấn mạnh ở cái tâm. Cái tâm làm sao giữ không bị nhiễm, sẽ dẫn đưa tất cả con người về đàng thiện. Không bị nhiễm là nhờ thánh giá. Hoặc bị nhiễm mà được rửa sạch cũng là nhờ thánh giá.

Chúng ta ít là hãy ước muốn việc đó, và dâng ước muốn chân thành đó lên trái tim Mẹ vô nhiễm. Người là Mẹ Chúa Cứu thế và cũng là mẹ chúng ta. Người là hy vọng của những ai sống bé mọn và tín thác nơi trái tim vô nhiễm đầy tình mẫu tử dịu dàng xót thương của Người. Người là nơi trú ẩn của những kẻ lỗi lầm biết sám hối. Người là Đấng cầu bầu đắc lực nhất trước toà Chúa cho tất cả những ai tin tưởng nơi Người.

+ GM Bùi Tuần

—————————–

 

8/12-27: Kính Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội.

VietCatholic News (08/12/2003 )

 

Giáo Hội Đông phương đã tôn kính sự tinh tuyền của Mẹ Maria từ xưa và ngày lễ đó được gọi: 8/12-27

Giáo Hội Đông phương đã tôn kính sự tinh tuyền của Mẹ Maria từ xưa và ngày lễ đó được gọi là “Ngày lễ tôn kính Nguồn gốc Tinh tuyền của Mẹ Thiên Chúa” hay là ngày lễ Thánh Ana bắt đầu cưu mang Đức Mẹ trong lòng.

Mặc dù Giáo Hội Đông phương không đưa ra như một tín điều nhưng tuyên xưng Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa (Theotokos). Đức Bà Maria là Mẹ của Con Thiên Chúa làm người, một người duy nhất mang bản tính người và Thiên Chúa. Nên trong phụng vụ chúng ta kêu cầu: “Lạy Mẹ cao cả và uy danh trên hết mọi tạo vật và trên hết mọi Thiên thần, chúng con ngợi khen Mẹ vì Mẹ đã cưu mang Ngôi Lời, Mẹ chính thật là Mẹ Thiên Chúa.”

Giáo Hội Roma bắt đầu thâu nhận ý tưởng đó và trở thành tín điều chỉ bắt đầu vào thế kỷ thứ 10. Thánh Gioan Dun Scot đã đem ra bàn cải sôi nổi và tuyên xưng mạnh mẽ tại Đại Học Sorbone Paris trong các khóa học về Thần học: “Phải hiểu rằng Vô nhiễm nguyên tội không chỉ là không có tội tổ tông mà là một sự thánh thiện tinh tuyền ngay từ khi thụ thai Đức Trinh Nữ, một dự phóng toàn vẹn để cưu mang Đức Chúa Giêsu Kitô.”

Các Đức Giáo Hoàng thời bây giờ đã ra lệnh tránh bàn cải về “Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội”. Cho đến đời Đức Giáo Hoàng Pius IX, nhờ ơn Thánh thần soi sáng và đã dùng quyền vô ngộ mà tuyên xưng đây là một Tín điều vào năm 1854: “ Nhờ vào ân huệ đặc biệt và duy nhất của Thiên Chúa toàn năng, từ giây phút đầu tiên khi được thụ thai Đức Nữ Rất Thánh Đồng Trinh Maria không hề vướng tội tổ tông.”

Mầu nhiệm về Mẹ Maria không thể tách rời ra khỏi mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Đức Mẹ là ánh sáng soi đường cho thân phận con người. Chính Mẹ là hình ảnh của nhân loại đóng góp vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Đức Mẹ là một tạo vật như chúng ta, tự do hoàn toàn, tự do đón nhận Lời Chúa cũng như ân sủng của Thiên Chúa. Thiên Chúa nhập thể không chỉ là công trình của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần mà còn là công trình, ý nguyện, lòng tin cao cả của Đức Trinh Nữ Maria. Chính Đức Mẹ đã đóng góp toàn diện vào công cuộc cứu độ nhân loại.

Như trong ngày đầu tiên Sáng Tạo, khi Ông Adong và Bà Eva vừa mới được tạo dựng, Mẹ của Đấng Con Thiên Chúa đã hiện diện trong hạt tế bào với một linh hồn toàn vẹn tinh tuyền. Đức Mẹ chính là niềm cao cả uy danh của chúng ta dù cho chúng ta mang nặng bản chất hèn kém tội lỗi.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

—————————–

 

8/12-28: Mẹ Lên Trời Là Hy Vọng Của Chúng Ta

Tại một số thành phố trong nước Ý có một cách mừng Lễ Mẹ Lên Trời thật đơn sơ nhưng có ý nghĩa: 8/12-28

Tại một số thành phố trong nước Ý có một cách mừng Lễ Mẹ Lên Trời thật đơn sơ nhưng có ý nghĩa: Họ bắt đầu không phải ở nhà thờ nhưng ở đường phố chính. Việc cử hành gồm hai cuộc rước.

Cuộc rước tượng Đức Mẹ bắt đầu từ ngoại ô thành phố tiến vào trung tâm thành phố. Cuộc rước này tượng trưng cho cuộc hành trình của Đức Mẹ từ cuộc sống trần gian tiến về trời.

Cuộc rước khác là cuộc rước tượng Chúa Giêsu qua các đường phố lớn. Ý nghĩa cuộc rước này là Chúa Giêsu đi đón Đức Mẹ khi Đức Mẹ tiến vào thiên đàng.

Giây phút nổi bật là khi hai cuộc rước gặp nhau tại một cổng chào được trang hoàng lộng lẫy. Chúa Giêsu và Đức Mẹ cúi chào nhau ba lần nói lên rằng Chúa Giêsu chào mừng Đức Mẹ tại cổng thiên đàng.

Sau nghi thức này, tất cả mọi người kiệu Chúa Giêsu và Đức Mẹ vào nhà thờ. Ý nghĩa việc rước này là Chúa Giêsu đưa Mẹ Ngài lên toà vinh quang trên trời. Khi mọi người vào nhà thờ thì Thánh Lễ được bắt đầu.

Theo phương diện thần học, Lễ Mẹ Lên Trời nói với chúng ta rằng cả hồn và xác Mẹ Maria đang ở trên thiên quốc. Vì Đức Mẹ không vướng mắc tội lỗi, giống như thân xác Chúa Giêsu, thân xác Mẹ không hư nát. Thể chất trần gian của Mẹ biến sang thể chất thiên đàng.

Theo phương diện thực hành, Lễ Mẹ Lên Trời nhắc nhở rằng chúng ta một ngày nào đó cũng được ở trên thiên đàng cả hồn và xác.

Có khi chúng ta quên rằng chúng ta cũng có thân thể trên thiên đàng. Dĩ nhiên, nó không phải là cái xác hay chết này như là thân thể thiêng liêng giống như thân thể Chúa Giêsu sau khi sống lại.

Nói về loại thân thể của chúng ta trên thiên đàng, chúng ta tìm đọc Thư thứ I Thánh Phaolô gửi cho Corintô: “Kẻ chết sống lại thể nào? Lấy thân xác nào mà đến?” Thánh Nhân so sánh thân xác dưới đất này với hạt giống và thân thể trên thiên đàng với cây lớn lên từ hạt giống đó: “Vật ngươi gieo nào phải là thân hình tương lai, nó chỉ là cái hạt, như lúa mì hay thứ khác chẳng hạn… Thiên Chúa cho nó hình thể nào tùy ý, mỗi hạt đều được hình thù riêng… Có hình thể thuộc về trời, có hình thể thuộc về đất. Việc kẻ chết sống lại cũng như thế: đã gieo sẽ mục nát, sống lại rồi thành bất hủ. Gieo xuống là nhục, sống lại là vinh, gieo vào đau yếu, sống lại mạnh khỏe. Gieo thể xác sinh vật, sống lại thân hình thiêng liêng.” (I Cor 15:36-44).

Lễ Mẹ Lên Trời nhắc nhở chúng ta một điểm thực hành nữa là Đức Mẹ ở trên trời là để giúp chúng ta. Đức Mẹ không ngồi nghỉ, chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa, chờ đợi chúng ta lên trời. Thật ra, Đức Mẹ luôn quan tâm đến mỗi người chúng ta. Đức Mẹ luôn giúp đỡ chúng ta trong cuộc chiến đấu tiến về quê trời. Đức Mẹ trên trời có thế lực để giúp chúng ta.

Đó là tin mừng cho chúng ta khi mừng Lễ Đức Mẹ. Phần thưởng Đức Mẹ nhận lãnh cho cuộc đời phục vụ, hứa hẹn cho chúng ta cũng được thưởng công cho cuộc đời vất vả của chúng ta. Chúng ta chắc chắn được hưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Chúa Giêsu đón mừng  Đức Mẹ lên trời cũng sẽ chào đón chúng ta về thiên đàng.

Chúng ta cùng cầu nguyện, dùng lời kinh của lễ hôm nay: “Lạy Chúa chí thánh, hôm nay, Đức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa, được đưa về trời. Người là khởi đầu, là hình ảnh của Hội Thánh viên mãn, là niềm an ủi và hy vọng tràn trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thế. Chúa không muốn Người chịu cảnh hư nát trong mồ, vì đã sinh hạ Con Cha yêu quí là Đấng ban sự sống cho mọi loài.” Xin cho chúng con được cùng Đức Mẹ, một ngày nào đó trên thiên đàng, ca tụng Chúa muôn đời.

—————————–

 

8/12-29: NIỀM AN ỦI

Hôm nay, chúng ta mừng kính một tạo vật đầu tiên đã được khải hoàn và bước vào quê hương nước: 8/12-29

Hôm nay, chúng ta mừng kính một tạo vật đầu tiên đã được khải hoàn và bước vào quê hương nước trời. Tạo vật ấy chính là Mẹ Maria.

Bàu khí phụng vụ mang một sắc thái vui tươi với những lời ngợi khen và chúc tụng Đức Trinh Nữ lên trời hiển vinh, để rồi nắm giữ vai trò quan trọng nhất, vai trò Nữ vương trời đất, cũng như chiếm lấy một địa vị cao cả nhất, thật gần với Thiên Chúa và trổi vượt trên mọi tạo vật, địa vị làm Mẹ Thiên Chúa và làm Mẹ nhân loại.

Thực vậy, sau những ngày tháng khổ đau, giờ đây Mẹ được vui hưởng niềm hạnh phúc bất diệt như lời thánh Phaolô đã diễn tả:

– Mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe và trái tim chưa một lần cảm nhận được những gì Thiên Chúa đã sắm sẵn cho những người yêu mến Ngài.

Trong ngày mừng kính Mẹ hồn xác về trời, chúng ta không phải chỉ ngợi khen và chúc tụng, mà còn phải tìm lấy cho mình một niềm vui mừng và hy vọng.

Thực vậy, kể từ khi Mẹ bước vào quê hương Nước Trời, chúng ta cảm thấy được an ủi và khích lệ rất nhiều, bởi vì tình mẫu tử, một thứ tình cảm đẹp đẽ và tinh ròng nhất của trái tim con người, đã được cụ thể hóa nơi Mẹ Maria trước ngai tòa Thiên Chúa.

Nó không phải chỉ mang lấy vẻ dịu hiền của tình thương, mà còn mang lấy vẻ uy nghi của quyền năng, nhờ đó Mẹ sẵn sàng ra tay nâng đỡ và trợ giúp chúng ta trên đường lữ thứ trần gian.

Đúng thế, trên đỉnh đồi Canvê, Đức Maria đã trở nên Mẹ của nhân loại, cũng như trở nên Mẹ của mỗi người chúng ta, qua lời trăn trối của của Chúa Giêsu:

– Này là Mẹ con…và này là con Mẹ.

Qua lời xin vâng trong hoạt cảnh truyền tin, Mẹ đã cưu mang chúng ta. Đồng thời, qua những đau khổ phải chịu, nhất là khi đứng dưới chân cây thập giá, Mẹ đã sinh chúng ta trong đời sống ơn sủng. Và bây giờ ở trên trời, với tước hiệu là Mẹ chúng ta, Mẹ vẫn nhớ đến từng người  và Mẹ sẽ dùng tình thương của một người mẹ và uy quyền của một vị nữ vương để bầu cử và giúp đỡ  chúng ta trước mặt Thiên Chúa.

Chúng ta có thể nói được rằng:

– Mẹ nắm giữ số phận của mỗi người chúng ta trong lòng bàn tay yêu thương và quyền năng của Mẹ.

Vì thế, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ trong những phút giây hạnh phúc để cảm tạ, cũng như hãy chạy đến với Mẹ trong những tháng ngày đau khổ để xin Mẹ chở che.

Trong cuộc sống dương thế, Mẹ đã trải qua biết bao nhiêu cay đắng, nên Mẹ sẽ hiểu biết và chia sẻ với chúng ta hơn ai hết, bởi vì  “đoạn trường ai có qua cầu mới hay”. Có khổ đau, thì mới dễ dàng cảm thông với người đau khổ. Nếu chúng ta kêu cầu Mẹ, chắc chắn Mẹ sẽ trợ giúp và dẫn chúng ta đến cùng Chúa.

Douglas Hyde là một người cộng sản, chủ trương tờ nhật báo “Công Nhân” tại Anh, đã trở lại Công giáo trong một hoàn cảnh như thế này:

Sáng hôm ấy, đứng trước cổng một nhà thờ Công giáo, ông ta nhìn thấy một thiếu nữ khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt chất đầy những khổ đau. Cô ta bước vào nhà thớ và quì cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ, nhưng khi cô ta ra về, thì dường như những nét khổ đau đã được xóa tan, không còn để lại một dấu vết nào cả.

Tò mò, ông ta cũng bước vào và đến bên tượng Đức Mẹ. Ông ta thắp lên một ngọn nến và quì cầu nguyện. Thế nhưng, đầu óc thì trống rỗng, ông ta không thể nhớ nổi một câu kinh mà hồi còn nhỏ ông ta đã thuộc lòng. Cây nến cứ giảm dần, giảm dần. Sau cùng, ông ta nghe như có một tiếng nói thì thầm bên tai, nhưng cũng không được rõ.

Sau khi ra khỏi nhà thờ, ông ta cố gắng nhớ lại. Rồi ông ta đã mỉm cười, bởi vì trong lúc cầu nguyện, ông ta đã khẽ hát một bản tình ca đang thịnh hành lúc bấy giờ:

– Nàng xinh đẹp quá, xin hãy nhớ đến tôi…

Nhưng Mẹ Maria đã thấu suốt cõi lòng ông ta và đã dẫn đưa ông ta về cùng Chúa.

Với tình thương của một người mẹ, Đức Maria sẵn sàng nâng đỡ chúng ta và với uy quyền của một bậc nữ vương, Đức Maria có thể làm được tất cả những gì chúng ta kêu cầu.

Chúng ta vốn thường đọc:

– Xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời.

Phải chăng đó là chính là niềm an ủi và khích lệ chúng ta gặp được khi mừng kính Mẹ hồn xác lên trời ngày hôm nay ?

—————————–

 

8/12-30: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa

 – Lm Trần Bình Trọng

 

Đọc thánh kinh ta thấy thánh sử Luca thường đề cao cái giá trị của người đàn bà vì họ đóng vai: 8/12-30

Đọc thánh kinh ta thấy thánh sử Luca thường đề cao cái giá trị của người đàn bà vì họ đóng vai trò quan trọng trong chương trình cứu chuộc và trong việc rao giảng phúc âm thời Giáo hội sơ khai. Trong Phúc âm hôm nay, thánh Luca đề cao hai người đàn bà. Bà Isave đã được Chúa can thiệp một cách đặc biệt cho thụ thai và sinh con lúc tuổi già. Vì thế mà khi nghe tin bà thụ thai, ông Zacharia chồng bà đã phá lên cười. Chắc là giọng cười của ông phải ngạo nghễ lắm nên mới bị Chúa phạt cho câm tới ngày bà sinh con. Còn trinh nữ Maria được thụ thai do quyền phép Chúa Thánh thần. Khi nghe sứ thần truyền tin là bà chị họ đã cao niên mà còn được thụ thai, trinh nữ Maria vội vã ra đi khỏi nhà đến với bà Isave, không phải để khoe là mình đang mang thai Đấng cứu thế, nhưng là để phục vụ bà chị họ đã cao niên.

Phúc âm hôm nay thuật lại là bà Isave cất tiếng ca tụng Thiên Chúa vì được mẹ và Con Thiên Chúa đến viếng thăm.: Này tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng nhảy lên vì vui mừng (Lc 1:44). Còn trinh nữ Maria cũng cất tiếng ca tụng Thiên Chúa về những ân huệ Chúa đã ban cho mình trong kinh Magnificat. Cái việc nhận ra những ân huệ và quyền năng Chúa đã làm nơi mình không làm giảm thiểu đức khiêm tốn của trinh nữ Maria. Cái việc nhắc đến những ân huệ và quyền năng của Thiên Chúa đã làm nơi mình, không phải để khoe khoang, nhưng để từ nay thiên hạ muôn đời sẽ ca tụng Thiên Chúa.

Trong ngày lễ Mẹ Lên Trời, ta xin Mẹ dạy cho ta biết ngợi khen và cảm tạ Chúa. Trong lời cầu nguyện, đã có bao giờ ta cất tiếng ca tụng và cảm tạ Thiên Chúa về những ân huệ Chúa đã làm nơi mình: cho cá nhân, cho gia đình như ơn được sinh ra làm người, ơn được sống trong gia đình, ơn được nhận lãnh đức tin, ơn được đến miền đất tự do để có thể tự do làm ăn sinh sống và giữ đức tin. Mỗi người đều nhận lãnh những ân huệ khác nhau hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc ít hay nhiều. Điều quan trọng là ta cần khám phá những ân huệ đó để ca tụng và cảm tạ Thiên Chúa. Có tài năng mà không nhận là mình có tài, có thể là cách khiêm nhượng giả, chứ không nhất thiết là khiêm tốn. Có tài năng mà cho là tự mình tạo nên là chiếm đoạt quyền năng và vinh danh của Chúa là Đấng ban phát mọi sự. Với đức tin, ta tin rằng mọi sự ta có là do Chúa ban gồm sự sống, sức khoẻ, tài năng, công ăn việc làm và nhà ở.
Nếu trong lời cầu nguyện, ta chỉ phàn nàn kêu trách Chúa, là ta đã mặc nhiên quên ơn Chúa, hay ta đòi hỏi quá nhiều. Khi mà ta chỉ phàn nàn kêu trách Chúa, ta không nhìn thấy cái chiều sáng của cuộc đời. Do đó tâm trí ta bị bao phủ bởi những thái độ và những lời nói tiêu cực. Chỉ khi nào ta sống trong tâm tình biết ơn, ta mới nhìn thấy cái chiều sáng của cuộc đời. Ta không cần đợi tới khi nhận được ân huệ lớn, mới dâng lời cảm tạ. Hằng ngày có nhiều cơ hội để ta dâng lời tạ ơn Chúa: tạ ơn cho một ngày đẹp trời có nắng ấm, tạ ơn Chúa cho một giấc ngủ ngon lành, khiến tâm thần được thoải mái, tạ ơn Chúa có được việc làm tốt để được tăng lương, tạ ơn Chúa cho một bữa ăn ngon… Có những người không dám tạ ơn Chúa cho bữa ăn ngon, sợ làm như vậy thì mất nhân đức hi sinh hãm mình. Khi nào cần hãm mình thì hãm mình. Còn khi nào cần thưởng thức món ăn ngon thì ta cứ việc thưởng thức. Cảm tạ Chúa cho được thưởng thức và sống trong tâm tình cảm tạ.

Đi dự lễ, đối với người giáo hữu thời giáo hội sơ khai là dâng lời cảm tạ. Bằng một biểu hiệu tạ ơn và biết ơn, ta dâng lên Chúa bánh rượu, là do kết quả của sức lao công hằng ngày, được trở thành Thịt Máu Thánh Chúa. Do đó cái việc tạ ơn, lễ vật tạ ơn của ta được hiệp nhất với Mình Máu thánh Chúa Kitô, dâng lên Thiên Chúa, làm của lễ ca tụng và cảm tạ.

—————————–

 

8/12-31: Đức Maria lên trời, niềm hy vọng của chúng ta

– Lm. Jos. Phạm ngọc Ngôn

 

Hôm nay, toàn thể Giáo hội long trọng mừng Lễ Đức Maria vinh hiển hồn xác về trời. Từ sau tín: 8/12-31

Hôm nay, toàn thể Giáo hội long trọng mừng Lễ Đức Maria vinh hiển hồn xác về trời. Từ sau tín điều Đức Maria hồn xác lên trời được Đức giáo hoàng Piô XII định tín ngày 1.11.1950, niềm vui mừng và hy vọng hướng về tương lai, hướng về cuộc sống mai sau của tất cả chúng ta lại có thêm cơ sở để tin tưởng và phó thác trong tình yêu Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta khám phá vì sao Đức Maria lại được Thiên Chúa ưu tuyển và ban muôn đặc ân tuyệt vời như thế.

Bước chân vội vã lên đường của Đức Maria đến miền sơn cước Giêrusalem – có lẽ là miền Ain Carim hiện nay, cách Giêrusalem khoảng 6 km về phía tây- thăm người chị họ không chỉ nhằm loan báo mầu nhiệm Nhập thể của Con Thiên Chúa hay chỉ hát lên bài ca cảm tạ tri ân Thiên Chúa (bài ca Magnificat), nhưng đó còn là hình ảnh gợi nhớ điều mà Ngôn sứ Isaia loan báo ngày xưa về Đấng Thiên Sai sẽ đến. Thật vậy, trong bối cảnh thời đại Isaia, lúc Batư tiến đánh Babylon, Ngôn sứ Isaia cũng như nhiều người Dothái lưu đày khác đang ở Babylon. Chính trong hoàn cảnh ấy, ông ước mơ làm sao có thể chạy về Giêrusalem để báo tin rằng Thiên Chúa sắp giải phóng dân Người. Ong đã nhảy lên vui sướng và reo vang: “Đẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo Tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ” (Is 52,7). Như thế, hình ảnh Đức Maria với sự hiện diện của Ngôi Hai Thiên Chúa mà Mẹ đang cưu mang, băng ngàn để loan báo tin vui cũng chính là hình ảnh mà khi xưa Isaia đã loan báo. Hơn thế nữa, đó còn là hình ảnh của Giáo hội “ra khơi” (Duc in altum) mang Chúa đến cho muôn dân.

Nhìn từ bên ngoài, chúng ta chỉ thấy được sự kiện hai bà mẹ gặp nhau, vui vẻ hàn huyên; thế nhưng, thực chất lại là sự gặp gỡ của hai hài nhi. Bằng chứng là với lời chào thăm của Đức Maria, hài nhi Gioan – mà đúng theo nguyên ngữ Hylạp- là đã “nhảy cẫng lên”, “nhảy tung lên” vui sướng. Như thế, hài nhi Gioan ngay từ khi còn trong lòng mẹ đã tiên báo về Đấng Cứu thế – Đấng mà mình sẽ là tiền hô sau này. Có điều chúng ta thấy, điều tiên báo đó không thực hiện bằng lời nói mà bằng ngôn ngữ của thân xác.

Bà Elisabét – qua Thánh Thần- đọc được ý nghĩa mà người con trong lòng bà “nhảy cẫng” lên cũng như ý nghĩa của cuộc gặp gỡ với Mẹ Thiên Chúa, bà đã thốt lên lời tụng ca ca ngợi Mẹ Maria như là người phụ nữ có phúc hơn hết mọi phụ nữ. Chúng ta thấy, lời tụng ca của bà Elisabét trước hết chịu ảnh hưởng của ca vịnh Debora trong Cựu ước. Đây là ca vịnh dùng để tụng ca bà Giaên, vợ ông Kheve người Kêni. Chúng ta biết, khi thủ lãnh Canaan là Xixơra chạy trốn vì thua trận, ông chạy vào lều bà Giaên. Bà đã dùng cọc để đóng vào tai Xixơra giết chết kẻ thù. Nhờ đó, bà được ca ngợi là người phụ nữ trổi vượt hơn muôn ngàn phụ nữ (x. Tl 5, 24).

Mười thế kỷ sau, dân Thiên Chúa cũng hát bài ca đó để ca ngợi bà Giuđitha. Đứng trước tình cảnh bi đát mà dân Thiên Chúa sắp phải chịu là trao tất cả dân chúng và thành thánh vào tay quân Atsua, bà Giuđitha – một phụ nữ đạo đức và kính sợ Thiên Chúa- đã sẵn sàng ra đi vào hang ổ của kẻ thù. Với nhan sắc tuyệt mỹ, bà đã lọt vào doanh trại của quân Atsua và sau đó được gặp tướng Atsua là Hôlôphécnê để rồi dùng mưu chặt đầu tướng giặc mang vinh quang cho dân Israel. Bởi đó, Giuđitha cũng được ngợi ca là người phụ nữ được Thiên Chúa chúc phúc hơn mọi người phụ nữ (x. Gđt 8-13)

Như thế, khi bà Elisabét ca ngợi Đức Maria là người “được chúc phúc hơn hết mọi người phụ nữ”, thánh Luca muốn ám chỉ việc Thiên Chúa thực hiện công trình cứu chuộc của Người nơi Mẹ. Nơi Mẹ, không chỉ thay thế bà Giaên, bà Giuđitha mà Mẹ còn vượt xa họ về mọi phương diện, đặc biệt là vì dòng dõi Mẹ sẽ là dòng dõi “đạp nát đầu con rắn” vốn được xem là kẻ thù của dân Thiên Chúa (x. St 3,15).

Việc bà Elisabét được Thánh Thần soi sáng để nhận ra Đức Maria là “thân mẫu Thiên Chúa” không chỉ là nền tảng kinh thánh để đi đến tín điều Mẹ Thiên Chúa (Theolokos) vốn được công đồng Ephêxô tuyên tín vào ngày 22. 6. 431, mà theo Luca, đó còn là mối liên hệ giữa Đức Maria với Hòm bia Thiên Chúa. Thật vậy, nhìn vào trình thuật Truyền tin và Thăm viếng, chúng ta thấy có một sự tương đồng cách nào đó giữa Mẹ với Hòm bia Giao ước thời Vua Đavít. Nếu như trước kia, Hòm bia Giao ước luôn được đám mây che phủ thì nay Đức Maria được “Thánh Thần rợp bóng” khi cưu mang Con Thiên Chúa; ngày xưa Vua Đavít nhảy mừng khi gặp Hòm bia thì nay, chính Gioan cũng nhảy lên vui sướng khi gặp Mẹ viếng thăm; Hòm bia Giao ước được rước lên Giêsusalem để muôn dân chiêm ngưỡng và thờ lạy thì nay Đức Maria cũng băng rừng vượt suối để lên miền núi Giêrusalem để gia đình Dacaria tán tụng Thiên Chúa; và cuối cùng, ngày xưa, Hòm bia Giáo ước đã ở lại nhà của ông Ôvết Êđôm 3 tháng thì nay, Đức Maria cũng đã ở lại nhà ông Dacaria 3 tháng để phục vụ cho bà Elisabét (x. 2Sm 6, 9-11).

Đức Maria là niềm tin và là mẫu gương cho hết mọi người chúng ta. Hành trình đức tin của Mẹ cũng chính là hành trình đức tin của chúng ta. Chúng ta học hỏi nơi Mẹ để có thể trở nên người có niềm tin vững vàng. Qua Mẹ, chúng ta sẽ tìm gặp được Thiên Chúa, sẽ được thấy Chúa Giêsu – người con yêu dấu của Mẹ. Nói như thánh Grignon de Monfort: “Nếu chúng ta kêu đến danh thánh Maria, thì tiếng vọng trả lời chúng ta sẽ là Đức Giêsu”. Thánh Don Bosco còn mạnh bạo hơn khi quả quyết với con cái của người về niềm tin tưởng phó thác trong tình yêu của Mẹ: “Hãy đến với Đức Maria, các con sẽ thấy phép lạ là gì”.

—————————–

 

8/12-32: THEO ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

– Đức Cha JB. Bùi Tuần

 

Sắp đến lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Lên Trời là lên thiên đàng. Mẹ Maria lên trời là một sự: 8/12-32

Sắp đến lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Lên Trời là lên thiên đàng. Mẹ Maria lên trời là một sự kiện đầy hân hoan. Sự kiện vui mừng này gợi lên trong chúng ta khát vọng chính chúng ta cũng được lên trời.

Nhưng, để theo Đức Mẹ lên trời, ta không thể tự mình lên được. Ta phải tuân theo chỉ dẫn của Mẹ. Chỉ dẫn của Mẹ rất đơn sơ: Hãy sống vâng phục thánh ý Chúa (Lc 1,18).

Thánh ý Chúa về ta là thế nào? Tôi thiết nghĩ: Trong một nơi đặt truyền giáo là ưu tiên như tại đây, thì thánh ý Chúa về ta là lời Chúa Giêsu truyền dạy các môn đệ Người, trước khi Người về trời: “Các con hãy là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem… cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8).

Lời truyền dạy đó phải được coi là rất cần hiện nay. Nó phải được áp dụng một cách sống động. Nghĩa là đối với mỗi người chúng ta, ai cũng phải làm chứng về Chúa tại nơi mình đang sống, trong những hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống mình. Làm chứng cho Chúa tại nơi mình sống phải được coi như một nhiệm vụ sống còn. Vì thế tôi thường nghĩ: “Làm chứng cho Chúa” tại đây lúc này là con đường tôi phải đi, để được lên trời với Đức Mẹ.

Với ý nghĩ đó, tôi xin phép chia sẻ vài suy tư, để xét mình, nhân dịp mừng lễ Mẹ lên trời.

Làm Chứng Cho Chúa

Làm chứng cho Chúa là làm chứng cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu phán: “Các con hãy là chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8). Làm chứng cho Chúa Giêsu là làm chứng Người là Đấng Cứu thế. Người cứu độ nhân loại bằng chịu khổ hình và sống lại. Phúc Âm ghi rõ nội dung làm chứng: “Bấy giờ Người mở trí cho các môn đệ hiểu Kinh Thánh, và bảo: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính các con là chứng nhân của những điều này” (Lc 24,45-48).

Chắc chắn chúng ta có làm chứng cho Chúa Giêsu theo chứng từ trên đây. Làm chứng như thế cũng đã là việc tốt. Nhưng điều tốt hơn, mà mục vụ và truyền giáo mong muốn nơi ta, là chúng ta làm chứng Chúa Giêsu đã và đang cứu độ ta, trong chính cuộc sống cụ thể của ta, một cuộc sống có vô vàn phức tạp. Hơn nữa, ta cũng làm chứng rằng: chính ta cũng đã và đang cộng tác với Chúa Giêsu trong việc cứu độ những người xung quanh, cả đồng bào ta.

Hôm nay, nếu tôi và nhiều người khác biết sám hối, bỏ được tội lỗi, trở về đàng lành, giải quyết được nhiều vấn đề, thì chính là nhờ ơn cứu độ của Chúa, Đấng đã chịu nạn và phục sinh cho tôi và cho mọi người. Tin Mừng qui chiếu vào hiện tại, vào hôm nay, vào cuộc sống và vấn đề của chúng ta. Tôi có kinh nghiệm như vậy. Những bước đường làm chứng một cách cụ thể như thế sẽ không dễ dàng. Nhưng chúng ta sẽ thực hiện được nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Với Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần

Khi sai các tông đồ đi làm chứng, Chúa Giêsu đã hứa: “Các con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần” (Cv 1,8).

Kinh nghiệm cho tôi hiểu lời đó thế này: Chúa Giêsu cứu độ thường đến với ta qua sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Sức mạnh ấy được thể hiện nhiều cách, nhất là ơn đổi mới tâm hồn.

Chẳng hạn, trước đây có những người dễ chạy theo những thú vui hưởng thụ thế gian, thì nay họ trở thành dửng dưng với những thứ đó, để hăng say chìm đắm trong sự bình an của ơn Chúa hiện diện. Trước đây, có những tính tình rất tự phụ tự mãn, coi như đã ximăng-hoá rất vững trong chất kiêu căng, nhưng nay họ trở thành khiêm tốn nhã nhặn, từ các suy nghĩ, đến các cử chỉ thái độ và lời nói.

Các đổi mới như thế thường rất sâu xa, nhưng lại rất âm thầm. Nơi từng cá nhân, nơi cả một tập thể.

Tôi coi những đổi mới như thế là sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Nhiều khi, nhìn thấy những sự lạ lùng mà Chúa Thánh Thần đã và đang thực hiện tại đây trong các tâm hồn giữa những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, tôi có cảm tưởng công việc Ngôi Lời nhập thể vẫn đang tiếp tục. Rất lặng lẽ, rất ẩn dật, nhưng Chúa Thánh Thần đang đưa ơn cứu độ vào lịch sử từng người và từng địa phương.

Chính tôi đã cảm nghiệm được sự kiện đó. Chúa hiện diện trong đời tôi, nhất là trong những giai đoạn tăm tối nhất. Người hiện diện để ủi an, để nâng đỡ, để soi sáng, để thứ tha, để chia sẻ, để cải hoá, để thanh luyện.

Từ kinh nghiệm bản thân, tôi có thể tiên đoán được sự chuyển biến tốt của lịch sử đang diễn ra âm thầm, qua những đổi mới các tâm hồn, do sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Tôi càng có lý để tin điều đó, khi nghĩ đến sự Đức Mẹ đang đồng hành với chúng ta trên đường truyền giáo.

Nhờ Mẹ Maria Cầu Bầu

Trên thánh giá, Chúa Giêsu đã trối Đức Mẹ cho thánh Gioan: “Này là mẹ con” (Ga 19,26). Tôi coi lời trối quí giá đó cũng dành cho mọi người sẽ được sai đi làm chứng cho Chúa.

Xin tạm bỏ qua lý thuyết cắt nghĩa lời đó. tôi chỉ xin dựa vào kinh nghiệm. Kinh nghiệm làm chứng điều này: Đức Mẹ giữ một địa vị rất quan trọng trong việc chúng tôi làm chứng cho Chúa.

Nhiều người biết Đức Mẹ, trước khi biết Chúa. Nhiều nơi cầu nguyện với Đức Mẹ, trước khi cầu nguyện với Chúa. Đức Mẹ là nơi ẩn náu của những ai tội lỗi, là nguồn an ủi cho những ai lo buồn. Đặc biệt, Đức Mẹ là hy vọng của những ai bé nhỏ, mọn hèn.

Riêng với những người làm chứng cho Chúa, Đức Mẹ dạy cho họ cách riêng tinh thần khiêm tốn, khó nghèo. Bởi vì, để làm chứng cho Đấng cứu thế là Đấng rất khiêm tốn, khó nghèo, người ta không thể phản chứng bằng đời sống của mình trái ngược với khó nghèo khiêm tốn.

Hơn nữa, Chúa chỉ ban ơn biết làm chứng về Chúa cho những ai có tinh thần khiêm tốn. Như lời Chúa Giêsu đã nói với Chúa Cha: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha” (Lc 10,21). Người sống bé mọn với Chúa, luôn là người sống bé mọn với Đức Mẹ và với Hội Thánh của Chúa.

***

Trên đây là một thoáng nhìn về con đường tôi theo Mẹ lên trời. Tôi thấy rõ tôi không đi một mình. Chúng tôi đi với nhau, trong tình hiệp thông và phấn đấu, luôn tìm vâng phục thánh ý Chúa, để làm chứng cho Đấng Cứu độ. Người là Tin Mừng cho mọi người. Loan báo Tin Mừng, sống Tin Mừng là con đường Mẹ đã đi để lên trời. Con cái Mẹ cũng theo Mẹ mà đi trên con đường đó, để về trời.

—————————–

 

8/12-33: PV/672 – VINH QUANG       

Ngày lễ Thăng thiên, chúng ta cử hành sự kiện Chúa Giêsu được tôn vinh, còn hôm nay ngày lễ: 8/12-33

Ngày lễ Thăng thiên, chúng ta cử hành sự kiện Chúa Giêsu được tôn vinh, còn hôm nay ngày lễ Mông triệu, chúng ta cử hành sự kện Mẹ Maria được tôn vinh. Chúng ta được lãnh nhận ơn Cứu độ từ Chúa Giêsu, nhưng chúng ta được lãnh nhận Chúa Giêsu từ Mẹ Maria.

Có một câu chuyện kể về cách thức người Da Đỏ Comache đã từng cầu nguyện để cho có mưa “Lạy Thầy Linh vĩ đại, xin nói cho chúng tôi biết chúng tôi đã làm điều gì sai trái, khiến cho ngài tức giận. Xin nói cho chúng tôi biết chúng ta phải làm gì, để ngài sẽ cho mưa xuống một lần nữa, và phục hồi sự sống cho mảnh đất của chúng tôi”. Họ cứ cầu nguyện như thế trong vòng ba ngày, nhưng vẫn không hề có mưa. Trẻ con và người già bắt đầu chết.

Thế rồi những người  lớn  tuổi trên bộ lạc đi lên các ngọn đồi, để lắng nghe tiếng gió thổi, mang theo giọng nói của Thần Linh. Khi trở về, họ nói với dân chúng “Cảnh hạn hán gây ra là do tính ích kỷ của chúng ta. Từ bao năm qua , chúng ta đã lấy đi đủ thứ từ mặt đất, mà không hề trả lại gì cả. Tất cả chúng ta phải làm cuả lễ toàn thiêu, để dâng lên Thần Linh những tài sản giá trị nhất của chúng ta. Chúng ta phải rải tro trên mặt đất. Rồi mưa sẽ đến, và sự sống sẽ trở lại trên mặt đất. Rồi mưa sẽ đến, và sự sống sẽ trở lại trên địa cầu”.

Dân chúng cảm ơn Thần Linh về thông điệp đó. Nhưng khi trở về nhà, và nhìn vào những tài sản giá trị nhất của mình, họ lại lưỡng lự, và bắt đầu tìm cách thoái thác. Thay vì hy sinh những tài sản giá trị nhất, họ chỉ hy sinh một số thứ khác thay thế vào đó. Bây giờ, một cô bé tên là Miriam, có một con búp bê màu xanh, mà cô bé yêu quý trên hết mọi thứ khác. Vì là một đứa trẻ duy nhất còn sống sót, cô bé nhận ra rằng mình cũng phải hy sinh. Thế là một đêm kia, cô bé bò ra khỏi căn lều, đem theo con búp bê và một cây quy diêm, rồi đi lên đỉnh đồi. Tại đó, cô bé châm lửa đốt con búp bê. Vừa khóc, cô bé vừa nhìn con búp bê biến thành tro bụi. Sau đó, cô bé dùng bàn tay thu gom đống tro lại, và ném lên không trung. Sao cho gió sẽ rải đám tro đó lên mặt đất. Rồi cô bé lăn ra ngủ vùi ngay tại đỉnh đồi.

Sáng hôm sau khi thức dậy, cô bé nhìn khắp mặt đất, và thấy mặt đất phủ đầy những bông hoa màu xanh, khắp cả một vùng xa tít tắp mà tầm mắt của cô bé có thể thấy được. Dân chúng rất vui mừng khi nhìn thấy sự kiện xảy ra. Ngay tức khắc, họ nhận ra được điều mình phải làm. Họ cảm thấy xấu hổ vì tính ích kỉ của mình, mỗi người đều lấy số tài sản mà họ đã cất giữ rất cẩn thận, hi sinh đốt đi, và rải đám tro đó lên mặt đất. Một lần nữa, họ bắt đầu cầu nguyện với Thần Linh, và lần này Thần Linh đã nhận lời họ. Chẳng bao lâu, một cơn mưa bắt đầu chút xuống. Khi nhìn thấy sự kiện đó, họ ôm cô bé Miriam, người đã làm cho họ hổ thẹn, vì đã không làm theo yêu cầu của Thần Linh.

Câu chuyện nhỏ này giúp chúng ta hiểu được vai trò của Đức Maria, và nhận ra được tại sao Giáo hội tôn vinh ngài trong ngày hôm nay. Chính thông qua sự hy sinh Con của ngài, mà ơn tha thứ, bình an và yêu thương của Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống trên mặt đất, và mang lại sự sống cho chúng ta, Đức Maria đóng một vai trò sống còn trong của lễ hy sinh đó.

Mẹ đã sẵn lòng đem Đức Giêsu đi vào trong thế giới này. Mẹ hết lòng yêu thương Người, và quý trọng Người vượt lên trên tất cả mọi thứ sở hữu khác. Nhưng khi công trình Cứu Độ toàn dân đòi hỏi rằng chính Đức Giêsu phải hy sinh, thì Mẹ vẫn đứng về phía Người, ngay cả mặc dù nỗi đau khổ giống như một lưỡi gươm sắc nhọn, đã đâm thâu qua trái tim Mẹ.

Hôm nay, chúng ta mừng kính ngày Mẹ được tôn vinh trên trời, có nghĩa là Mẹ được chia sẻ trọn vẹn vinh quang của Đức Kitô. Đây là một ngày dành cho niềm vui và ca ngợi. Mẹ sẽ thúc giục chúng ta phải quảng đại hơn trong việc đi theo Con của Mẹ, và trong việc hy sinh những gì chúng ta quý giá, để mang lại sự sống cho những người khác.

 Đức Maria được chúc phúc vì Mẹ là mẹ của Đức Giêsu. Nhưng Mẹ còn được chúc phúc hơn vì, giống như cố bé Miriam, Mẹ đã lắng nghe và vâng phục lời của Thiên Chúa. Mẹ sẽ giúp đỡ chúng ta cũng biết vâng phục Lời Chúa, và từ đó, chúng ta được đi theo Đức Giêsu trên đường dẫn tới vinh quang.

—————————–

 

8/12-34: PV/675- LÒNG TỰ TRỌNG

Bà Elisabét nói với Đức Maria “Em được chúc phúc nhất trên tất cả mọi phụ nữ”. Quả thật: 8/12-34

Bà Elisabét nói với Đức Maria “Em được chúc phúc nhất trên tất cả mọi phụ nữ”. Quả thật đó là một lời khen ngợi vĩ đại. Lời khen ngợi này nói lên vị trí đứng đầu của Đức Maria. Nhưng điều gì đã xảy ra Mẹ có khước từ lời khen ngợi này một cách nhẹ nhàng, nhưng quy tất cả mọi sự về Thiên Chúa, và về lòng từ ái củ Người đối với Mẹ “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa…Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao nhiêu cao cả”.

Có thể chúng ta đã được dạy dỗ rằng sự khiêm tốn bao hàm sự tự đánh giá thấp bản thân mình. Nhưng đức khiêm nhường trái ngược với điều đó. Đây là sự nhận ra điều tốt đẹp nơi bản thân mình với lòng biết ơn, nhưng thừa nhận rằng điều tốt đẹp đó là một ân sủng của Thiên Chúa.

Ngày nay, về mặt tâm lý trị liệu, người ta nhấn mạnh rất nhiều vào lòng tự trọng. Sự tự ti mặc cảm đưa đến tình trạng bất hạnh cho tất cả mọi người, còn lòng tự trọng cao độ đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Chúng ta được hướng dẫn rằng điều quan trọng là cảm thấy bản thân mình tốt đẹp, yêu mến mình, có khả năng để nói rằng “Tôi là người tốt”.

Về một mặt nào đó, đây là một phương pháp tốt. Tự trọng là điều tốt đẹp. Thật quan trọng khi có được một hình ảnh tốt đẹp về bản thân, nhưng sự tự ý thức này phải được xây dựng trên sự thật, nếu không, đó chỉ là một việc xây dựng trên cát.

Chúng ta có lý do để nên có lòng tự trọng cao độ. Mỗi người trong chúng ta đều có thể nói rằng “Tôi có giá trị lớn lao, một nhân cách vĩ đại. Thiên Chúa đã tạo dựng tôi theo hình ảnh Người, Người gìn giữ và yêu thương tôi, vì tôi có tư cách là con cái của Người”. Do đó, chúng ta có quyền cảm thấy hài lòng về bản thân mình được đón nhận mọi sự từ nơi Thiên Chúa. Từ đó, chúng ta không nên chần chừ trong việc đọc lời kinh thật tươi đẹp và vui mừng của chính Đức Maria “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa… Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”.

Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng sự thật đối với chúng ta. Chúng ta cũng có mặt tối tăm, khiến cho chúng ta bị sự dữ chế ngự, và vì thế, chúng ta cần được cứu độ. Tâm lý học sẽ không cứu nỗi chúng ta. Tâm lý học lại còn không thừa nhận rằng chúng ta cần được cứu độ. Chỉ duy nhất một mình Thiên Chúa có thể cứu độ chúng ta. Chúng ta không được e sợ khi nhìn vào khía cạnh tối tăm của bản thân mình.

Sự tự trọng không đúng cách làm cho chúng ta bối rối ngay với chính mình, và do đó khiến chúng ta chỉ tập trung vào bản thân. Mặt khác, lòng tự trọng đích thực lại giúp chúng ta biết quên mình, và làm cho chúng ta biết yêu thương hơn, có nhiều khả năng tiếp cận với người khác hơn. Chúng ta nhận thấy điều này nơi Đức Maria.

Sau khi nghe được những lời khen ngợi tuyệt vời của bà Elisabét, Mẹ có thể trở về nhà ngay tức khắc, và sự phô bày mình ra dưới anh nắng của sự tự khen ngợi mình, mong đợi người khác phục dịch mình. Nhưng thay vào đó, Mẹ ở lại với người chị họ lớn tuổi trong vòng ba tháng, để giúp đỡ bà trong thời kỳ mang thai.

Hôm nay, chúng ta ca ngợi vinh quang của Đức Maria. Bởi vì Mẹ đã chia sẻ cuộc đời, sự thương khó, và sự chết của Đức Giêsu khi còn tại thế, điều này phù hợp với việc Mẹ được chia sẻ vinh quang của Người trên Nước Trời. Nhưng chúng ta không được nghĩ rằng mọi sự đều dễ dàng đối với Mẹ. Sự thật gần như trái ngược lại. Mẹ cũng phải sống cuộc đời của mình trong bóng tối đức tin. Đối với Mẹ, không hề có con đường tắt nào cả. Mẹ đã không chỉ lắng nghe lời Thiên Chúa, mà còn thực hành nữa.

 Chúng ta cũng được mời gọi chia sẻ vinh quang của Chúa Giêsu. Đức Maria người mẹ thiêng liêng của chúng ta, sẽ giúp đỡ chúng ta trong những giây phút chán nản và thất bại. Mẹ ở trên trời không có nghĩa là Mẹ không thể giúp đỡ chúng ta trên trái đất này. Nói một cách chính xác, chính vì hiện nay Mẹ đang được ở cùng Thiên Chúa, mà Mẹ càng có thể giúp đỡ chúng ta hơn nữa.

—————————–

 

8/12-35: STM/178- NGHE THEO MẸ

Trong một bài giảng về lễ Mẹ hồn xác lên trời, Đức thánh cha Gioan Phaolô II đã nói: khi đặt: 8/12-35

Trong một bài giảng về lễ Mẹ hồn xác lên trời, Đức thánh cha Gioan Phaolô II đã nói: khi đặt mình vào trường học của Mẹ.

“khi đặt mình vào trường học của Mẹ một cách đặc biệt, trong đó các tín hữu được mời gọi thực hiện cuộc ăn năn trở lại cách sâu xa hơn, củng cố đức tin của họ, sống chăm chú hơn, lắng nghe lời Chúa và trở nên sẵn sàng hơn để phục vụ những anh chị em của mình. Đối với tất cả những đồ đệ của Chúa Kitô, Mẹ là mẫu gưỡng tốt nhất cho đời sống Kitô, Mẹ chuẩn bị tâm hồn chúng ta đón nhận và trao Chúa Kitô cho chúng ta, giống như xưa kia Mẹ đã trao cho những người giúp việc tại tiệc vưới Cana một mệnh lệnh: “Hãy làm tất cả những gì Chúa truyền dạy”. Mẹ mời gọi chúng ta hãy ra đi đến với những ai đang cần nâng đỡ và trợ giúp của chúng ta như chính Mẹ đã lm cho người chị họ Elizabeth, như thế chúng ta lãnh nhận từ Mẹ rất thân yêu này sự thích thú của cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và của sứ mạng xống đức ái phục vụ tha nhân”.

Đó là tâm tình của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II mong muốn cho mọi thành phần trong Giáo hội, cho tất cả những ai đang tôn kính Mẹ Maria, trong tâm tình này, mọi người hãy kết hiệp với nhau, và Đức Thánh Cha nói là mời Mẹ đến ở nhà chúng ta. Mời Mẹ đến với chúng ta để xin Mẹ giúp thực thi lời Chúa truyền dạy: “Hãy làm những gì Chúa truyền dạy”.

Trẻ em Tây Phương thường được người lớn kể cho câu chuyện thần tiên như sau:

Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình nghèo sống bên cạnh rừng, người chồng lo việc tiều phu, người vợ lo việc nội trợ. Họ chỉ có ba người con gái, sáng sớm người chồng đi vào rừng kiếm củi, người vợ đi vào làng để mua thức ăn và cô gái nhỏ trông chừng nhà cửa.

Một buổi sáng nọ, đang nô đùa trước cửa nhà, ba cô bé nhỏ thấy một bà lão đang tiến lại gần, người đàn bà mặc áo đen, từ xa ba cô bé nhỏ cũng có thể nhận ra gương mặt xấu xí của bà. Vừa thấy bà lão đến gần, người chị hét lên:

Mụ phù thủy, mụ phù thủy.

Nghe tiếng báo động của người chị, hai cô bé nhỏ chạy vội vào nhà đóng cửa lại, còn cô lớn chạy ra phía sau nhà để thả chó ra. Lão bà dừng lại trước những tiếng gầm gừ của con  chó. Bên trong hai đứa nhỏ vẫn còn run cầm cập. Một lát sau người đàn bà xấu xí đành bỏ đi về phía rừng.

Hôm sau, sinh hoạt của gia đình tiều phu vẫn diễn ra bình thường, người cha vẫn đưa con chó vào rừng, người mẹ đem đứa con gái lớn và cả đứa kế đi ra chợ, chỉ còn lại đứa bé nhỏ nhất mới lên năm tuổi trông nhà. Vào giữa buổi trưa, khi đứa nhỏ đang chơi trước sân thì bà lão xấu xí lại xuất hiện một lần nữa. Vừa trông thấy, nó thét lên như hai đứa chị:

Mụ phù thủy, mụ phù thủy.

Và chạy nhanh vào nhà cài then cửa lại, đứng nhìn người đàn bà. Qua lỗ nhỏ của khe của, bỗng nó nhìn thấy và nhận ra một điều mà nó chưa hề thấy trước đó, người đàn bà không có vẻ gì là một mụ phù thủy cả, nó chỉ thấy một người đàn bà vẻ đau yếu và mệt lả. Đứa bé năm tuổi tự nhiên cảm thấy thương mến bà vô cùng, nó liền mở cửa và tiến đến bên bà thưa:

Thưa bà, cháu có thể giúp bà cái gì được không ạ?

Quả thật, gương mặt bà lão xấu xí kinh khủng. Khi trông thấy đứa bé kháu khỉnh bà nói:

Lão còn phải đi đường xa, lão mệt lắm, cháu có thể cho bà ly nước được không?

Nó liền chạy ra sau nhà, lấy gáo múc nước đem ra cho bà cụ uống. Bà cụ cầm lấy chiếc gáo, cảm ơn đứa bé rồi uống cạn. Bà rùng mình đứng thẳng, đứng thẳng rồi biến thành một cô công chúa xinh đẹp.

—————————–

 

8/12-36: Ai hy sinh hơn ai?

Có vị bề trên một tu viện nổi tiếng thánh thiện và hạnh phúc. Một tu sinh dưới quyền ngài, khi: 8/12-36

Có vị bề trên một tu viện nổi tiếng thánh thiện và hạnh phúc. Một tu sinh dưới quyền ngài, khi biết được sự từ bỏ ít người làm

Có vị bề trên một tu viện nổi tiếng thánh thiện và hạnh phúc. Một tu sinh dưới quyền ngài, khi biết được sự từ bỏ ít người làm được, và thấy đời sống hết sức thánh thiện của ngài, bèn thốt lên:

– «Thưa Cha, đời sống Cha thật là tuyệt vời, Cha đã từ bỏ mọi sự giàu sang sung sướng để tìm Thiên Chúa, và để dạy cho chúng con sự khôn ngoan của Ngài».

– «Con đã nói phản lại sự thật rồi! – Vị bề trên trả lời – Cha chỉ bỏ có vài cuộn giấy bạc và những thú vui trần tục để chinh phục một niềm phúc lạc vô biên. So với cái kho tàng tâm linh quí báu này thì đó có thật là một sự hy sinh chăng? Trái hẳn lại, chính những người thế gian đã từ bỏ và hy sinh những kho tàng tâm linh vô giá trên đường Đạo để chạy theo những của cải vật chất giả tạm vô thường.

«Những vị khổ tu tuy áo quần đơn sơ thô thiển, trong người không giữ riêng một đồng bạc, lại trở thành những phú ông về tâm linh. Còn những người tỷ phú kiêu hãnh lại là những kẻ đáng thương về tâm linh mà không hay biết. Đó chính là điều mâu thuẫn về sự dứt bỏ và hy sinh».

Vì thế, trong đời sống Ki-tô hữu hiện nay, chúng ta cần xác định một lần cho rõ ràng và dứt khốt mục đích cuộc đời ta là gì, ta chọn cái lợi lớn hay cái lợi nhỏ, loại hạnh phúc ta mong muốn là loại nào: ngắn hạn hay dài hạn, đích thực hay giả tạm, tùy thuộc hoàn cảnh bên ngoài hay độc lập với mọi hoàn cảnh, v.v… Một khi đã xác định rồi thì ta chỉ cần sống theo sự lựa chọn nền tảng đó. Lúc đó ta không còn nghĩ là mình phải hy sinh cái này hay cái kia, nghĩ như thế là chỉ nghĩ đến cái ta bị mất mà không nghĩ đến cái ta sẽ được. Thánh Phao-lô nói: «Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta» (Rm 8,18). Nếu cái được lớn hơn cái mất thì làm sao gọi là hy sinh được? Còn nếu cái mất lớn hơn cái được thì mới đáng gọi là hy sinh, và nếu lựa chọn như thế thì thật là ngu xuẩn!

Sự khôn ngoan như thế thật đáng khâm phục, nhưng nó vẫn phảng phất mùi vị kỷ: lo cho hạnh phúc của mình, cho dù là hạnh phúc vĩnh cửu. Sự thánh thiện của Mẹ Ma-ri-a không dừng lại ở sự vị kỷ «cao cả» đó, mà vượt lên cao nữa, vượt khỏi những gì là vị kỷ của mình. Theo niềm tin Công giáo, Mẹ đã được Thiên Chúa giữ gìn khỏi mọi tội lỗi và khỏi vòng kiềm tỏa của tội lỗi. Vì thế, nhờ ơn Chúa và nỗ lực bản thân, Mẹ đã thắng vượt mọi hình thức ích kỷ cho dù vi tế nhất. Điều đó không có nghĩa là Mẹ không bị cám dỗ về tính vị kỷ, nhưng Mẹ luôn luôn chiến thắng. Động lực khiến Mẹ luôn luôn chiến thắng chính là tình yêu mạnh mẽ đối với Thiên Chúa và tha nhân. Mẹ yêu Thiên Chúa vì Thiên Chúa, yêu tha nhân vì tha nhân, chứ không phải vì mình. Chính vì thế, Mẹ không còn đặt nặng hạnh phúc – cho dù là vĩnh cửu – của mình, mà đặt nặng vinh quang và thánh ý của Thiên Chúa. Chính vì thế, Mẹ trở nên người đạt được hạnh phúc vĩnh cửu ở mức độ cao nhất, trọn vẹn nhất. Đúng như lời Đức Giê-su nói: «Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy» (Mt 16,25; x. Mc 8,35; Lc 9,24; Ga 12,25). Mẹ đã sống tinh thần câu Tin Mừng này một cách trọn hảo nhất.

Mẹ đã được Thiên Chúa thưởng vì sự chọn lựa đầy khôn ngoan và sáng suốt đó. Mẹ đã đạt được hạnh phúc đích thật và vĩnh cửu vì Mẹ đã sống phù hợp với sự chọn lựa đó suốt cả cuộc đời, trong tất cả mọi hoàn cảnh. Việc Mẹ là người duy nhất trên trần gian được về thiên đàng cả hồn lẫn xác cùng với Đức Giê-su là một ơn xứng đáng với sự lựa chọn căn bản rất tuyệt vời của Mẹ. Chúng ta hãy bắt chước Mẹ trong cách chọn lựa căn bản của chúng ta.

—————————–

 

8/12-37: Chết trong tấm hình

Một bé gái mới năm tuổi được cha mẹ dẫn đến tiệm chụp hình, nhưng em nhất định từ chối, không: 8/12-37

Một bé gái mới năm tuổi được cha mẹ dẫn đến tiệm chụp hình, nhưng em nhất định từ chối, không chịu đứng trước máy ảnh.Để khích lệ em, mẹ cho em xem tấm hình đẹp của ông nội chết ba năm trước. Nhưng em vẫn không muốn chụp hình. Em dứt khoát từ chối. Đe dọa cũng không làm em đổi ý. Hứa hẹn cũng không làm em an lòng, không giải quyết được sự gì.Thấy vậy người cha nói với em:Này con gái cưng của ba! con hãy làm ba vui lòng một chút đi.Người mẹ nói tiếp:Mẹ bảo với con, chụp hình chẳng có gì xấu đâu. Em vẫn khăng khăng không chịu. Bấy giờ người mẹ mới bảo em:Thôi được, ba má không bắt con chụp hình nữa. Nhưng con hãy nói cho ba má hay, tại sao con không để cho người ta chụp hình? Co bé bật khóc nứa nở và nghẹn ngào nói:Con không muốn làm như ông nội. Con không muốn chết trong tấm hình. Thật tội nghiệp Phương An, bé mới mấy tuổi mà đã thiết tha với cuộc sống.Người mẹ nhanh trí vội vàng rút trong bóp một tấm hình gia đình. Phương An nhìn thấy ba má và anh trai của em trong tấm hình nhưng đâu có chết. Lúc đó em mới chịu chụp hình. Em lại còn mỉm cười vui vẻ hơn. Ai trong chúng ta cũng giống cô bé cả. Sợ chết là một bản năng hoạt động rất mạnh trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Chúng ta muốn sống, thực ra đó cũng là bản tính tự nhiên và cũng là ơn gọi của con người trước mặt Thiên Chúa: Ơn gọi làm con Thiên Chúa, ơn gọi sống đời sống trường sinh. Sự sống của chúng ta chính là một ân sủng, một món quà quí báu mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Không ai đã sống mầm sống đó trước chúng ta và cũng không ai sẽ sống sau chúng ta, mỗi một mầm sống được trao ban đều ” duy nhất vô nhị “. Sự sống đó có những điều huyền bí chúng ta không thể nào hiểu hết được, nếu không có đức tin soi sáng…Nhất là sống trong thế giới ngày nay: tội lỗi và đau khổ luôn đe dọa con người, làm tê liệt và ảnh hưởng đến đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Đôi khi chúng ta cũng nản lòng và nghi ngờ sự tồn tại cũng như hiện diện của Thiên Chúa nơi vũ trụ này. Ngày lễ Mẹ hồn xác lên trời hôm nay có thể trả lời cho chúng ta một phần nào thắc mắc trên. Vì Mẹ Maria cho chúng ta thấy tình yêu Thiên Chúa thắng sự chết và đau khổ. Ngài sẽ biến sự chết và đau khổ đó bằng sự sống trường sinh. Chính Thiên Chúa sẽ nâng người hèn mọn lên hàng quyền quí cao sang. Hãy nhìn lên gương Mẹ, sợ hãi và nghi ngờ sẽ giúp chúng ta can đảm và tin yêu hơn.

—————————–

 

8/12-38:  Mẫu Ảnh Đức Mẹ Hay Làm Phép Lạ

Từ tháng 6 đến tháng 11/1830, liên tiếp trong nhiều lần, Đức Mẹ đã hiện ra cho một nữ tập: 8/12-38

Từ tháng 6 đến tháng 11/1830, liên tiếp trong nhiều lần, Đức Mẹ đã hiện ra cho một nữ tập sinh Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh-sơn, tên là Catherine Labouret tại Nguyện Đường của Nhà Dòng, phố Du Bac, thủ đô Paris nước Pháp. Nơi đây, chị đã được thấy, được nói chuyện, và còn được phép sờ vào người Đức Mẹ.

Chuyện này xảy ra một cách âm thầm, đến độ trong 46 năm liền, chị đã được diễm phúc thấy Đức Mẹ đi lại phục vụ các bệnh nhân nghèo trong Chẩn Y Viện nhỏ bé của Nhà Dòng mà không ai biết chút gì. Các nữ tu sống bên cạnh chị vẫn cho rằng chị là một người khù khờ dốt nát, chuyên lo những công việc tầm thường và nặng nhọc trong nhà. Ngoài một số rất ít các vị Bề Trên tại chỗ, không ai ngờ chị đã được Đức Mẹ hiện ra. Sau khi chị qua đời, nghe chuyện, họ đã dứt khoát không tin. Cho đến khi mộ của chị được mở ra, người ta kinh ngạc nhận ra đôi tay và đôi mắt của chị vẫn hồng hào nguyên vẹn.

Chị Catherine Labouret đã được Giáo Hội tôn phong Chân Phúc vào năm 1935, nghĩa là 2 năm sau khi chị Bernadette được phong Thánh. Đến năm 1947 thì chị Catherine cũng được phong Thánh. Người ta ước tính mỗi năm có gần 2 triệu người hành hương từ khắp nơi trên thế giới đến kính viếng và cầu nguyện tại ngôi Nhà Thờ bé nhỏ trên phố Du Bac ở Paris.

Trong các lần hiện ra, Đức Mẹ đã trao cho chị sứ mạng phải quảng bá việc tôn kính Mẹ qua bức ảnh nói trên, thường được gọi là “Ảnh Đức Mẹ-Hay-Làm-Phép-Lạ”. Mẹ hứa: “Tất cả những ai mang ảnh này với tất cả lòng tín thác, sẽ lãnh được nhiều ơn trọng đại”.

Sau 2 năm do dự và giấu kín, cuối cùng thì cha giải tội của chị cùng với vị nữ tu Bề Trên đã quyết định nhờ một nghệ sĩ đúc lại bức ảnh theo mô tả chi tiết của chị. Không mấy chốc, “Ảnh Đức Mẹ-Hay-Làm-Phép-Lạ” được quảng bá rộng khắp. Ngày 11 tháng 2 năm 1858, khi được Đức Mẹ hiện ra tại Lộ-đức (Lourdes), Thánh Nữ Bernadette cũng có đeo trên ngực mẫu ảnh này.

Chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngắm mẫu ảnh đặc biệt này:

Có một lần vào ngày 27 tháng 11 năm 1830, chị đã thấy Đức Mẹ hiện ra với những luồng ánh sáng chói lòa phát xuất từ đôi tay và với quả địa cầu dưới chân có một con rắn bị Mẹ đạp lên, còn trên đầu Mẹ thì có một vầng hào quang được kết bằng 12 ngôi sao. Chi tiết này gợi lại thị kiến của Thánh Gio-an: “Một người phụ nữ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao” (Kh 12,1). Các tia sáng được hiểu là dấu chỉ tình bằng hữu với Thiên Chúa và với mọi người. Đức Giê-su ban cho chúng ta niềm vui và lòng can đảm của Người để chúng ta có thể yêu thương nhiều hơn nữa.

Con rắn là biểu tượng của sự xấu, của các khó khăn, của những hành động thiếu yêu thương, đã cản trở chúng ta sống bình an với chính mình và với tha nhân. Quả cầu là biểu hiện các nơi chốn khác nhau trên thế giới, nơi chúng ta được mời gọi sống tình yêu thương một cách chan hòa. Những ngôi sao biểu hiện niềm vui được làm Ki-tô hữu, dấu chứng tình bạn thân thiết với Đức Giê-su Ki-tô. Chúng ta không được giữ riêng bảo vật này một cách ích kỷ, nhưng phải đem chia sẻ, tỏa sáng, để mọi người cũng có thể nhờ chúng ta mà khám phá ra mối tình tuyệt vời ấy.

Tất cả như được đóng khung trong một vòng hình trái xoan với giòng chữ: “Lạy Mẹ Ma-ri-a vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con là kẻ chạy đến cùng Mẹ”.

Bên dưới mẫu ảnh còn có hình hai quả tim, một của Đức Giê-su bị đâm thủng bởi một vòng gai, một của Đức Mẹ bị một lưỡi gươm xuyên thâu. Tất cả nói lên Tình Yêu cao sâu mà Thiên Chúa Cha đã dành cho chúng ta: Đức Giê-su Ki-tô đã hiến mạng sống mình vì yêu thương. Còn Đức Mẹ thì đã đau khổ vì yêu thương khi chứng kiến Con của Mẹ chết trên thập giá.

Trên mẫu ảnh còn có ghi một chữ M lớn, đan chéo trong một cây Thánh Giá. Đây sẽ là chữ M mà Đức Karol Wojtyla đã chọn làm huy hiệu khi được sắc phong làm Giám Mục, và cả sau này khi được bầu làm Giáo Hoàng. Không phải ngẫu nhiên mà trong chuyến viếng thăm nước Pháp năm 1980, Đức Gio-an Phao-lô đệ nhị đã bày tỏ ước muốn được kính viếng mộ Thánh Nữ Catherine Labouret nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày Đức Mẹ hiện ra với chị.

Một chi tiết khác nữa là màu xanh da trời trên áo choàng của Mẹ. Đúng ngày 15 tháng 8 năm 1955, cũng chính là ngày kính trọng thể Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Hội Đồng Các Nước Âu-Châu vừa được khai sinh với mục đích tiến tới một Liên Bang Âu Châu, lúc bấy giờ chỉ gồm có 12 quốc gia, đã quyết định chọn mẫu lá cờ có 12 ngôi sao trắng trên nền xanh da trời do một họa sĩ trẻ đưa ra. Đây không phải là chuyện ngẫu nhiên. Vốn có lòng sùng kính Đức Mẹ đặc biệt, vợ chồng người họa sĩ này lần chuỗi Mai Khôi mỗi ngày, mỗi người đều đeo một mẫu “Ảnh Đức Mẹ-Hay-Làm-Phép-Lạ”. Và người họa sĩ đã tham gia cuộc thi vẽ mẫu lá cờ đang lúc đọc tiểu sử của chị Catherine Labouret. Anh kể lại: “Một cách vô thức, hình ảnh 12 ngôi sao trên nền xanh da trời đã đến với tôi một cách tự nhiên…”

(Dựa theo tài liệu của Thánh Nữ Catherine Labouret trên INTERNET 03/2000)

Cầu Nguyện:

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

(Mẫu Ảnh Đức Mẹ Hay Làm Phép Lạ)

—————————–

 

8/12-40: MẸ VÔ NHIỄM – hiểu lầm

Một số học thuyết của Giáo hội Công giáo bị hiểu lầm là tín điều Vô nhiễm Nguyên tội. Nhiều: 8/12-40

Một số học thuyết của Giáo hội Công giáo bị hiểu lầm là tín điều Vô nhiễm Nguyên tội. Nhiều người, kể cả nhiều người Công giáo, nghĩ rằng học thuyết đó nói đến việc thụ thai Đức Kitô qua tác động của Chúa Thánh Thần trong cung lòng Trinh nữ Maria. Sự kiện đó được mừng kính trong lễ Truyền tin (ngày 25-3, trước lễ Giáng sinh 9 tháng).

 Vô nhiễm nó đến tình trạng Đức Mẹ không mắc Nguyên tội ngay từ lúc Đức Mẹ được thụ thai trong lòng người mẹ, thánh Anna. Chúng ta mừng lễ Sinh nhật Đức Mẹ vào ngày 8-9, 9 tháng trước ngày 8-12 (lễ Mẹ Vô nhiễm).

 LM John Hardon, S.J. (Dòng Tên), trong cuốn Từ điển Công giáo Hiện đại (Modern Catholic Dictionary), ngài nói: “Không phải các giáo phụ Hy Lạp hoặc Latin dạy rõ ràng về Vô nhiễm Nguyên tội, mà các ngài bày tỏ điều đó một cách mặc nhiên”. Phải mất nhiều thế kỷ để Giáo hội Công giáo nhận biết đặc ân Vô nhiễm Nguyên tội là tín điều, và mãi đến ngày 8-12-1854 ĐGH Piô IX mới tuyên bố đó là tín điều.

 ĐGH Piô IX viết trong Hiến chế Ineffabilis Deus (Thiên Chúa bất khả ngộ): “Chúng tôi công bố và xác nhận rằng tín điều về Đức Maria, ngay lúc được thụ thai, nhờ đặc ân và đặc quyền của Thiên Chúa Toàn năng, vì công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ nhân loại, được giữ không mắc Nguyên tội, là tín điều được Thiên Chúa mạc khải, và vì thế mỗi tín hữu phải luôn tin vững vàng”.

 LM Hardon viết thêm: “Đức Mẹ không mắc Nguyên tội là một tặng phẩm hoặc một đặc ân của Thiên Chúa, một ngoại trừ hoặc một đặc ân, điều mà không một thụ tạo nào có được”.

 Khái niệm sai lầm về Vô nhiễm Nguyên tội

Một khái niệm sai lầm khác là ơn Vô nhiễm Nguyên tội của Đức Maria cần thiết để bảo đảm rằng Nguyên tội không bị truyền qua Đức Kitô. Điều này không là một phần trong giáo huấn về Vô nhiễm Nguyên tội. Hơn nữa, ơn Vô nhiễm Nguyên tội thể hiện Ơn Cứu Độ của Đức Kitô hoạt động nơi Mẹ Maria khi đồng công cứu chuộc nhân loại và trong sự tiên liệu của Thiên Chúa đối với sự chấp nhận Ý Chúa nơi Đức Mẹ.

 Nói cách khác, Vô nhiễm Nguyên tội không là điều kiện tiên quyết để công cuộc cứu độ của Đức Kitô mà là kết quả của Ơn Cứu Độ. Đó là cách giải thích cụ thể về Tình yêu Thiên Chúa dành cho Đức Maria, vì Đức Mẹ hiến dâng trọn vẹn, đầy đủ, không chút do dự khi tuân phục Thánh Ý Chúa.

 Lịch sử

Lễ Vô nhiễm Nguyên tội có dạng cổ xưa nhất, trở lại từ thế kỷ VII, khi các Giáo hội Đông phương bắt đầu mừng lễ Sinh nhật Đức Mẹ. Nói cách khác, lễ này mừng Đức Mẹ được thụ thai trong lòng thánh Anna.

 Tuy nhiên, lễ Sinh nhật Đức Mẹ không được hiểu như lễ Vô nhiễm Nguyên tội trong Giáo hội Công giáo ngày nay, dù Giáo hội Chính thống Đông phương vẫn mừng. Lễ này đến Tây phương có lẽ từ thế kỷ XI, lúc đó bắt đầu liên quan việc tranh luận về thần học. Cả Giáo hội Đông phương và Tây phương vẫn cho rằng Đức Mẹ không mắc Nguyên tội, nhưng có những cách hiểu khác nhau về ý nghĩa.

 Đối với giáo lý về Nguyên tội, một số người ở Tây phương bắt đầu tin rằng Đức Maria không thể vô tội nếu Đức Mẹ không được cứu thoát khỏi Nguyên tội vào lúc được thụ thai (như vậy làm cho việc thụ thai thành “vô nhiễm”). Tuy nhiên, một số thần học gia, kể cả thánh Thomas Aquinas, cho rằng Đức Maria không được cứu độ nếu Đức Mẹ không mắc tội – ít nhất là Nguyên tội.

 Để trả lời cách phản đối của thánh Thomas Aquinas, như chân phước John Duns Scotus (qua đời năm 1308) đã bày tỏ, đó là Thiên Chúa đã thánh hóa Đức Mẹ ngay lúc Đức Mẹ thụ thai trong sự tiên liệu của Thiên Chúa về việc Đức Mẹ vui nhận mang thai Đức Kitô. Nói cách khác, Đức Mẹ cũng được cứu độ – ơn cứu độ của Đức Mẹ được hoàn tất ngay lúc Đức Mẹ thụ thai, còn các Kitô hữu là lúc lãnh nhận Bí tích Thánha tẩy.

 Phát triển lễ ở Tây phương

Sau khi chân phước John Duns Scotus phản đối về Vô nhiễm Nguyên tội, lễ này phát triển khắp Tây phương, dù lễ này vẫn thường cử hành vào lễ Thụ thai của Thánh Anna (tức là Sinh nhật Đức Mẹ). Tuy nhiên, ngày 28-1-1476, ĐGH Sixtô IV mở rộng lễ này cho toàn Giáo hội Tây phương, và năm 1483 ngài ra vạ tuyệt thông cho những người chống lại tín điều Vô nhiễm Nguyên tội. Khoảng giữa thế kỷ  XVII, mọi sự chống đối tín điều này đều không còn trong Giáo hội Công giáo.

TRẦM THIÊN THU
(Chuyển ngữ từ Catholicism.about.com)
Mừng lễ Đức Mẹ Vô nhiễm 2011

 

8/12-40. ƠN CỨU CHUỘC VÀ ĐẶC ÂN VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Tín điều Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội có quan hệ mật thiết với chương trình Ngôi Hai nhập: 8/12-40

Tín điều Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội có quan hệ mật thiết với chương trình Ngôi Hai nhập thể. Tổng quát hơn, nhà thần học H. Urs von Balthasar nói rằng “Toàn bộ Thánh Mẫu học phải được giải thích theo Kitô học, và chính điều này làm nên sự cao cả của Đức Maria”.  Thiên Chúa đã chọn Đức Maria cùng hiệp thông cho chương trình cứu rỗi và ban cho Mẹ sự tinh tuyền ban đầu.  Trong sự khiêm hạ, Mẹ đã nhận với vai nữ tì trong chương trình hồng ân này.  Điều đó gợi ý cho chúng ta, những người đang chuẩn bị chào đón Chúa Hài Đồng giáng thế lần thứ 2011, cũng cần chuẩn bị một hang đá đơn sơ, trong sạch, như Ngài đã ban cho Đức Maria – hang đá ấy chính là tâm hồn của mỗi người.

Ngày lễ mừng Vô Nhiễm Nguyên Tội (08 tháng 12) và lễ Sinh nhật của Đức Maria (08 tháng 9) có quan hệ về mặt thời gian và sự kiện.  Nghĩa là lễ mừng Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội tiến hành trước 09 tháng so với lễ Sinh Nhật Đức Maria.  Yếu tố thời gian và tính chặt chẽ của các sự kiện, còn liên quan đến một số thánh lễ khác của đạo Công giáo.  Lễ mừng sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả – ngày 24 tháng 6, trước ngày lễ Giáng sinh sáu tháng, còn lễ Thiên thần Truyền Tin ngày 25 tháng 3 thì trước Giáng sinh tròn chín tháng.

Ngày 08 tháng 12, chính là thời điểm Đức Maria được thụ thai, theo một phương thức đặc biệt, vì đã được Thánh Thần nhào nặn trong cung lòng thánh nữ Anna.  Người được hình thành như là một tạo vật mới (Hiến chế tín lí Lumen Gentium).

Tín điều Vô Nhiễm nguyên Tội của Đức Maria được khẳng định trong giáo lý Công giáo.  Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ khỏi tì ố của tội nguyên tổ vào lúc Mẹ được thụ thai.  Mẹ đã được Thiên Chúa ban cho ân sủng tràn đầy, mà chúng ta tìm thấy trong đọan Tin Mừng về lời chào của Thiên thần Gabriel khi đối thoại với Mẹ Maria “Hãy vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng.  Chúa ở cùng Người” Lc (1, 28).

Một thời gian dài, ơn Vô nhiễm nguyên tội dành cho Đức Maria trở thành đề tài tranh luận và chúng ta xác tín sự cần thiết tuyệt đối ơn cứu chuộc nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô.  Chân phước Gioan Duns Scot đề xuất một giải pháp dung hòa về sự Vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria và giáo lý về sự cứu chuộc của Đức Kitô bằng cách phân rõ 2 trường hợp của ơn cứu chuộc: ơn cứu chuộc bằng cách gìn giữ và ơn cứu chuộc bằng cách chữa trị.  Thiên Chúa đã dùng phương cách thứ nhất cho Đức Maria và cách thứ hai cho chúng ta.  Và như thế, nếu mọi người đều phạm tội trong Adam, thì Đức Maria lại được gìn giữ để trở thành một ngoại lệ.  Chính Mẹ đã nhận được ân sủng lớn lao này, khi Thiên Chúa lập trình cho chương trình cứu chuộc con người từ muôn đời.  Còn chúng ta chỉ được thụ hưởng ơn này sau ngày lãnh nhận bí tích rửa tội.

Một vấn đề được đặt ra, tại sao tước hiệu Vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria được công bố muộn màng, năm 1854 do Giáo hoàng Piô IX mới long trọng tuyên bố?  Thật ra không phải chỉ có tước hiệu trên, mà các tước hiệu còn lại của Đức Maria cũng được công bố chậm.  Đặc ân Đức Mẹ hồn xác lên trời, đến năm 1950 mới được Giáo hoang Piô XII công bố.  Điều này chứng tỏ 2 ý sau:

1. Thần học là môn khoa học, con đường tiếp cận chân lý của nó thông thường theo phương pháp tiệm tiến.  Nghĩa là cần có thời gian và sự đóng góp đa dạng từ nhiều phía khác nhau của nhiều thần học gia.

2. Chúng ta thừa nhận rằng, Tin Mừng ít đề cập đến Đức Maria, và tất nhiên việc đề cập đến yếu tố Vô nhiễm nguyên tội càng ít tường minh. Lí do chính yếu, vì Chúa Giêsu là nhân vật chính trong Tin Mừng – Thiên Chúa muốn con người tập trung chú ý vào Đức Kitô. Trong Tin Mừng, thì cuộc khổ nạn, sự chết và phục sinh của Ngài lại là trọng tâm.  Chúng ta dễ thấy, nội dung Tin Mừng có bố cục tập trung vào quảng đời ba năm họat động của Ngài, dù Ngài trải qua 33 năm trên trần thế.

Khoảng năm 60 thuộc thế kỉ thứ nhất, Tin Mừng đầu tiên của thánh Mác-cô xuất hiện.  Mác-cô lại bắt đầu Tin Mừng của mình bằng việc Chúa Giêsu chịu phép rửa, nghĩa là xem nhẹ tuổi trẻ Chúa Giêsu và vai trò Đức Maria.  Tiếp theo về thời gian, là sự xuất hiện Tin Mừng thánh Mat-thêu, Lu-ca, Gio-an. Người ta chỉ bắt gặp sự xuất hiện của Đức Maria được diễn tả rõ ràng trong Lu-ca, sau đó là Gio-an.

Việc khám phá chậm các tín điều này của giáo hội Công giáo, vừa mang tính khoa học, vừa nằm trong sự quan phòng khôn ngoan của Thiên Chúa trong công trình cứu chuộc dành cho loài người.

Lạy Đức Maria, sau khi được sạch nhờ phép thanh tẩy, chúng con vẫn tiếp tục chọn đi trên con đường tội lỗi vì sự yếu đuối và đức tin yếu kém.  Xin hãy cầm tay dẫn dắt vì chúng con chỉ là những đứa trẻ muốn đi đúng đường và bình yên trên con đường ấy trong sự che chở của Mẹ, cho dù đó là đường Thập Giá.

G. Tuấn Anh

—————————–

 

8/12-41.  Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lc 1,26-38

 

Khi nhắc đến đặc ân Vô Nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ, chúng ta không thể nào không nhắc đến: 8/12-41

Khi nhắc đến đặc ân Vô Nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ, chúng ta không thể nào không nhắc đến thánh Bê-na-đê-ta, nhân chứng độc nhất của Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội.

Vào năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pi-ô thứ IX đã tuyên tín, Đức Maria  là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội. Rất nhiều trong Giáo Hội đã phản đối với nhiều lý do, và lý do chính họ nêu ra là, không có bằng chứng trong Kinh Thánh.

Vào năm 1858, tại hang đá Lộ-Đức, Đức Mẹ đã hiện ra với một  cô thanh nữ quê mùa, nghèo nàn và ốm yếu tên là Bê-na-đê-ta và xác định rằng: “ Ta là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội”.

Chính Đức Mẹ đã đích thân xác nhận tín điều trên và từ đó đến nay, Lộ Đức đã trở thành thành phố của Đức Mẹ, là trung tâm hành hương Thánh Mẫu cho toàn thể thế giới. Nơi đó Mẹ đã ban bố không biết bao nhiêu ơn lành cho những bệnh nhân hồn xác. Biết bao nhiêu người, nhờ Mẹ đã trở về với Chúa khi đến với Mẹ tại thành phố của Mẹ.

Nhiều người ngạc nhiên không biết tại sao Đức Mẹ lại chọn một đứa con gái quê mùa dốt nát như thế để làm nhân chứng cho Mẹ.

Chúng ta không thể đoán được ý Mẹ, nhưng chúng ta cũng có thể suy đoán phần nào, một cách khách quan, thanh thản, Mẹ rất tinh tế khi chọn Bê-na-đê-ta.

Vì em dốt nát không thể bịa đặt một việc lớn lao như thế, và nếu bị hoang tưởng hay dối trá, em sẽ không thể đương đầu với những người chống đối, với cả nhóm cảnh sát với những người trí thức đến tra hỏi em.

Khi Bê-na-đê-ta nghe Đức Mẹ nói rõ: “ Ta là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội”, em không hiểu câu đó là gì. Em phải lặp đi lặp lại  suốt từ hang đá cho đến nhà cha xứ. Nghe em nói thầm trong miệng điều gì đó, người ta hỏi em: “ Con nói gì thế ?” Bê-na-đê-ta trả lời một cách tự nhiên: “ Con sợ quên”.

Khi đến nhà cha xứ, ngài mở cửa cho em vào và tự nhiên em chấp tay và nói rõ:

 “ Ta là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội”.

Cha xứ giựt mình: “ Con nói gì thế ?”

Bê-na-đê-ta lặp lại: “ Ta là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội”.

Cha xứ bình tĩnh hơn vặn lại: “ Con  nói gì thế ? Con có hiểu đó là gì không ?”

– “Thưa cha, không, vì thế con đã lặp lại để khỏi quên”.

Cha xứ để Bê-na-đê-ta đứng đó ngơ ngác. Ngài vào phòng riêng, đóng cửa lại, đến quì trước một bức tượng Đức Mẹ, nơi Ngài thường quì cầu nguyện, ngài rơi lệ vì quá sung sướng. Mẹ đã cho mọi người thấy, Đức Giáo Hoàng đã nói đúng. Khi tuyên tín “Đức Maria là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội”. Chính Đức Mẹ đã đích thân xác nhận tín điều nầy.

Bằng chứng  khác. Bê-na-đê-ta là một đứa con gái quê mu2q dốt nát, lại ốm yếu bệnh hoạn ( bệnh suyễn), đã trở nên một đứa trẻ kho6nnngoan, tươi sáng, nhưng rất chững chạc, can đảm, nhưng không mất vẻ ngây thơ của mình.

Thời bấy giờ, chánh quyền Pháp lại là một chánh quyền nghịch đạo, đã làm hết cách để biến câu chuyện nầy thành trò cưới cho mọi người. Bê-na-đê-ta bị cảnh sát nhốt, điều tra đủ các cách, nhưng không  thể nào qua mặt được cô bé 14 tuổi quê mùa nầy.

Đứng trước những lời  dọa nạt, cật vấnđủ cách, Bê-na-đê-ta tỏ ra thản niên, bình tĩnh, tươi cười, trả lời chững chạc, khôn ngoan… không ai bắt bẻ được điều gì. Đây phải chăng là một sự can thiệp thầm kín của Mẹ?

Bê-na đê-ta không bao giờ tỏ ra kiêu căng vì hồng ân đặc biệt của mình, và từ đó cho đến chết Bê-na-đê-ta vẫn sống khiêm tốn thánh thiện.

Hôm nay Giáo Hội tôn vinh Mẹ Maria trong hồng ân tuyệt diệu Vô Nhiễm nguyên tội của Mẹ, chúng ta hãy vui mừng nhìn về Mẹ với tất cả lòng thảo kính, với tất cả quả tim.

Thánh Kinh không nói đến hồng ân nầy một cách rõ rệt, nhưng thánh Luca, trong trình thuật việc truyền tin đã cho thấy, tuy không rõ  rệt lắm, nhưng đủ cho chúng ta thấy địa vị độc nhất vô nhị của Mẹ: “ Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà”. Không ai đã được  “đầy ân sủng như Mẹ”. Đầy ân sủng ở đây có thể hiểu là không tì vết, như E-và từ thuở ban đầu, trong trắng, trinh nguyên. Chỉ một mình Mẹ thôi, vì từ ngày A-đam phản bội, “ người Nữ sẽ đạp đầu con rắn” chính là Mẹ. Nếu Mẹ lệ thuộc vào ma quỉ, nếu Mẹ vướng mắc tội nguyên tổ, Mẹ làm sao đạp đầu con rắn ? Chúng ta có thể hiểu người nữ đó cũng là Giáo Hội, nhưng trước tiên là Mẹ Maria. Mẹ đã được hồng ân vô nhiễm, không phải do công nghiệp của cha mẹ, mà do Chúa Giê-su. Hơn nữa, Chúa Cha không thể để Con mình làm người mà không có một bà mẹ xứng đáng. Đặc ân vô nhiễm là một đặc ân thiết yếu để thực hiện công trình cứu chuộc của Chúa Cha.

Mẹ Thiên Chúa phải xứng đáng, Mẹ không thể khác được.

Đặc ân vô nhiễm là đặc ân cho chúng ta vì nhờ đó chúng ta nhận lãnh được quà tặng vô giá của Chúa Cha, đó là “ Con lòng bà gồm phước lạ”. Để sinh ra người con thần linh đó, Mẹ đương nhiên phải là một tạo vật duy nhất.

Chúng ta nhìn về Mẹ để tạ ơn Chúa, nhìn về Mẹ để thấy hạnh phúc của chúng ta, hạnh phúc được làm con của một bà Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội…

Thi sĩ người Pháp Paul Claudel đã có những vần thơ tuyệt vời để ca tụng Mẹ:

 “ Vì Mẹ đẹp,
Vì Mẹ là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội.
Người Nữ đã được phục hồi trong Ơn Thánh”…

( La Vierge à midi)

Mẹ đẹp !

Nét đẹp của Mẹ không là nét đẹp bên ngoài, nhưng là vẻ đẹp thâm sâu của Thiên Chúa thông ban cho tạo vật duy nhất của Ngài, để làm mẹ Ngôi Lời nhập thể.

Mẹ đẹp.

Người ta hỏi Bê-na-đê-ta: “ Bà ấy như thế nào ?”

Bê-na-đê-ta chỉ trả lời ngắn gọn: “ Bà ầy đẹp lắm !” Nghĩa là không thể diễn tả bằng ngôn ngữ của loài người. Người ta chọn một nhà điêu khắc danh tiếng để tạc tượng Đức Mẹ cho nhà thờ Lộ Đức, theo những gì Bê-na-đê-ta mô tả. Ông làm xong bức tượng và mãn nguyện vì tác phẩm của ông. Ông đã đem hết tài sức để thực hiện công trình nầy. Nhưng khi   Bê-na-đê-ta nhìn thấy bức tượng, nàng chỉ nói:

“Ồ ! không giống chút nào cả! Đức Mẹ đẹp lắm cơ !”

Nét đẹp của Mẹ là  “ xin vâng như lời Thiên thần truyền”.

Nét đẹp của Mẹ là khiêm tốn: “ Con là nữ tỳ của Thiên Chúa”.

Hãy xin Mẹ in những nét đẹp của Mẹ vào tâm hồn chúng ta để chúng ta tiếp tục sống cho Chúa hôm nay trong chờ đợi tha thiết, ngày kia trong vinh quang.

Thánh Lễ hôm nay là một tiến nói tạ ơn của chúng ta vì chúng ta đã được đoái thương. Cha trên trời đã ban cho chúng ta một người Mẹ tuyệt vời và với người mẹ đó, chúng ta nhận lãnh hồng ân cao quí hơn là chính Chúa Giê-su, Con Mẹ, Ngài vẫn là Em-ma-nu-en của chúng ta. Chúng ta đang trông đợi Ngài đến. Cùng với Mẹ, chúng ta đón nhận Chúa Giê-su qua tấm bánh nhiệm mầu, và nhờ Mẹ, chúng ta dấn thân hơn cho Nước Cha, cho công cuộc cứu chuộc của Chúa được thực hiện trong chúng ta và trong mọi tâm hồn đang chờ đón Chúa đến.

Linh mục Trầm Phúc

—————————–

 

8/12-42. LỄ MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Lm. GB. Trần Văn Hào SDB

Này tôi là nữ tì Chúa

 

Ngày 08 tháng 12 năm 1854 Đức Thánh Cha Piô IX đã long trọng công bố tín điều Đức Maria vô 8/12-42

Ngày 08 tháng 12 năm 1854 Đức Thánh Cha Piô IX đã long trọng công bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội qua thông điệp “ Ineffabilis Deus”. Bốn năm sau, khi hiện ra với thánh nữ Bernadetta tại hang đá Lộ đức, chính Đức Mẹ đã tái khẳng định: “ Ta là Đấng Vô nhiễm nguyên  tội”. Ngày hôm nay, Giáo hội cũng khai mở năm thánh tôn kính Lòng Thương Xót Chúa. Không phải tình cờ mà Giáo hội cử hành phụng vụ tôn kính Mẹ Vô nhiễm thai trong mùa vọng. Và cũng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà Đức Thánh Cha Phanxicô chọn ngày lễ hôm nay để mở cửa năm thánh tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa. Mẹ Maria Vô nhiễm chính là Evà mới đã chiến thắng con rắn xưa, mở ra cho chúng ta kỷ nguyên cứu độ, để cùng với Giáo hội chúng ta sống tâm tình mùa vọng mong chờ Đấng Cứu thế, Đấng sẽ đến trong ngày cánh chung để hoàn tất ơn cứu độ theo hoạch định của Chúa Cha. Đồng thời Mẹ cũng được gìn giữ khỏi vết nhơ nguyên tội để cưu mang Đức Giêsu, Đấng đã đến trần gian nhằm diễn bày lòng thương xót Chúa cho nhân loại tội lỗi. Mẹ Đấng Cứu thế cũng chính là Mẹ của Lòng Thương Xót (Mater Misericordiae).

Sống trong Thần khí

Thiết nghĩ, chúng ta không cần trưng ra những lý chứng thần học dẫn đến việc Giáo hội công bố tín điều Mẹ Vô nhiễm thai mà chúng ta mừng kính hôm nay. Giáo hội chọn các bài đọc trong phụng vụ của ngày lễ để mời gọi chúng ta chiêm ngắm dung mạo Đức Maria như một nữ tỳ khiêm hạ, sống dưới tác động Thần khí và luôn để Thiên Chúa hướng dẫn đời mình. Mẹ là khuôn mẫu tuyệt hảo giúp chúng ta đi sâu vào tâm thức mùa vọng chờ mong Chúa đến. Bài Tin mừng hôm nay thuật lại biến cố truyền tin, một sự kiện quan trọng mở ra cho nhân loại một trang sử mới, đó là kỷ nguyên ơn cứu độ. Đức Maria chỉ là một cô thôn nữ quê mùa chất phác, không học thức, không quyền quý cao sang.

Vì vậy Mẹ hoàn toàn ngỡ ngàng trước lời cầu ngỏ của thần sứ Gabriel: “ Việc ấy xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng” (Lc 1,34). Có vẻ như Đức Maria bối rối và thoáng chút sợ hãi. Nhưng thần sứ nói với Mẹ: “ Hỡi Maria đừng sợ, vì cô đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1,30). Trong Tin mừng khá nhiều lần Chúa Giêsu cũng nói với các học trò để trấn an các ông: “Đừng sợ, vì Ta đã thắng thế gian” (Ga 16,33); “Đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn anh em” (Mt 10, 28); “Hãy trỗi dậy, đừng sợ” (Mt 17, 8)… Đây không phải là những liệu pháp mang tính tâm lý, nhưng đó là lời Chúa Giêsu mời gọi các học trò đi sâu vào cảm thức đức tin, tín thác vào Thiên Chúa và quyền năng của Ngài. “Thầy đây, có phải ma đâu, đừng sợ” (Mt 14, 27).

Chỉ những tâm hồn thực sự sống trong ân sủng và tin tưởng nơi Chúa mới có được bình an và thoát khỏi sợ hãi. Ngược lại, nếu chúng ta bị cuốn hút bởi những bóng ma của tiền bạc, của lạc thú hay danh vọng phù vân, chúng ta sẽ luôn ngập chìm trong khiếp sợ. Trong thư gửi tín hữu Rôma, Thánh Phaolô đã viết: “Hướng đi của Thần khí là sự sống và bình an”(Rm 8,6). Đức Maria đã được Thánh thần phủ ngập và Mẹ hoàn toàn để Thiên Chúa hướng dẫn đời mình. “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên cô và quyền năng Đấng Tối cao sẽ phủ bóng trên cô” (Lc 1,35). Vì thế, khi mở lòng ra đón nhận Thần khí và ngoan thuần để Thánh Thần hướng dẫn, Mẹ đã hoàn toàn quy thuận thánh ý Thiên Chúa và luôn sống trong bình an: “ Xin hãy thực hiện nơi tôi những gì Chúa muốn” (Lc 1,38).
Đây chính là khuôn mẫu đức tin tuyệt hảo để chúng ta sống tinh thần mùa vọng mà Giáo hội mời gọi. Sách Tông đồ công vụ cũng thuật lại bầu khí cầu nguyện của Đức Maria cùng các tông đồ sau khi Chúa về trời. Kết quả, Thánh Thần đã xuống trên các Ngài, để từ đó, các tông đồ ra đi mọi nơi quảng bá Tin mừng Phục sinh, và Giáo hội bắt đầu triển nở từ đây.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 2, khi bắt đầu triều đại Giáo hoàng của Ngài, cũng gửi đi bức thông điệp đầu tay với tựa đề “Đừng sợ”. Ngài cũng muốn lập lại tâm tình tín thác của Đức Maria, luôn để Thánh Thần hướng dẫn, và Ngài không bao giờ sợ hãi giữa bao sóng gió dồn dập xảy đến. Ngài cũng mời gọi chúng ta khi đang sống trong mùa vọng lớn, chúng ta cũng hãy sống khiêm tốn như Đức Maria để chờ mong Chúa đến với tâm hồn ngập tràn niềm vui và an bình (xem Tông huấn Tertio Milennio Adveniente).

Đức Maria, Evà mới

Trong thư Rôma, thánh Phaolô đã nhắc đến tội nguyên tổ: “ Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập thế gian, và tội lỗi gây nên sự chết” (Rm 5, 12). Tội đầu tiên do Ađam gây ra, với sự đồng thuận của Evà. Nhưng khi Đức Giêsu đến trần gian, Ngài đã đóng vai trò của Ađam mới để khai mào kỷ nguyên ơn cứu độ với sự đồng thuận của Evà mới là chính Đức Maria. Trong bài đọc thứ nhất, tác giả sách khởi nguyên thuật lại cho chúng ta câu chuyện về tội nguyên tổ mà Giáo hội trong đêm Thứ Bảy tuần thánh vẫn gọi là “tội hồng phúc” (bài Exultet). Tại sao ? Những trang đầu tiên của bộ Kinh thánh đã công bố cho chúng ta một tin mừng: ‘Dòng dõi người nữ sẽ đạp dập đầu con rắn’. Những trang cuối cùng trong bộ Sách thánh cũng nhắc lại cho chúng ta Tin mừng này: ‘Người nữ khải huyền sẽ chiến thắng con rồng lửa và ném nó xuống biển sâu’. Hình ảnh sự chiến thắng của ‘Người Phụ Nữ’ là biểu tượng nói về cuộc vinh thắng cuối cùng của Con chiên Khải hoàn. Trong đó, vai trò của Đức Maria rất cần thiết và quan trọng, giống như vai trò của Đấng Đồng Công Cứu chuộc. Mẹ đã tự nguyện quy thuận thánh ý Chúa với lời thưa xin vâng để kế hoạch cứu thế được thực hiện, và cuộc chiến thắng con rồng lửa khởi đầu từ đây. Vì thế, trình thuật truyền tin Giáo hội đọc lại trong phụng vụ hôm nay mang chở ý nghĩa sâu xa của tin mừng này. Hình ảnh người nữ trong sách Khải Huyền ám thị Giáo hội là hiền thê của Đức Giêsu, nhưng cũng không sai khi chúng ta áp dụng vào vai trò của Đức Maria. Ơn cứu độ mà Đức Giêsu khai mở chính là cách diễn bày lòng thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại. Đoạn thánh thi thánh Phaolô viết trong thư gửi giáo đoàn Ephêsô mà Giáo hội đọc lên hôm nay diễn tả mầu nhiệm cao cả này: “ Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Ngài ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Ngài”. Vì thế đặc ân Vô nhiễm nguyên tội gắn liền với chức phận làm Mẹ Đấng Cứu chuộc, và Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô 2 đã không ngần ngại gọi Mẹ là ‘Mater Misericordiae’, Mẹ của Lòng Thương xót. Có lẽ đây cũng chính là lý do Đức Thánh Cha Phanxicô chọn ngày hôm nay để mở cửa năm thánh tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa.

Kết luận

Vào năm 1989, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 tiếp ông Gorbachop và bà Raissa, phu nhân của ông ta, tại điện Vatican. Lúc bấy giờ Gorbachop là Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên xô, lãnh tụ của một cường quốc vào thời điểm ấy. Sau buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha trao tặng ông Tổng bí thư một cuốn Kinh thánh với hàng chữ bên ngoài “ Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”. Chúng ta biết dụng ý của Đức Thánh Cha muốn ám thị điều gì. Quay sang bà Raissa, vị Thánh Giáo hoàng tặng bà một cỗ tràng hạt với hàng chữ đi kèm “ Nữ Vương ban sự bình an”. Đức Thánh Cha muốn nói cho cả thế giới biết rằng, hòa bình thật sự nhân loại có thể kiến tạo được không phải do tiền bạc, do vũ khí hay sức mạnh quân sự. Nhưng  chúng ta phải học hỏi nơi Đức Maria và sống khiêm tốn như Ngài để có được hòa bình trên thế giới cũng như sự bình an nơi tâm hồn mỗi người. Thánh Phaolô rất có lý khi diễn tả:“Hướng đi của Thần Khí  là sự sống và bình an” (Rm 8,6). Mẹ đã hoàn toàn để Thần Khí hướng dẫn, vượt qua mọi sợ hãi, luôn sống ‘đẹp lòng Thiên Chúa’ và ngập tràn bình an trong tâm hồn. Đó là khuôn mẫu nội tâm cho tất cả mọi người chúng ta noi theo.
 
 Lạy Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội là Mẹ Đấng Cứu thế, cũng là Mẹ của Lòng Thương xót, xin cầu cho chúng con.

—————————–

 

8/12-43. Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm 08-12

Lm. F. Hồng Kim Linh

 

Trong tình mến Mẹ của một người con thảo, thánh De Monfort đã xưng hô với Mẹ rằng: Lạy Mẹ, 8/12-43

Trong tình mến Mẹ của một người con thảo, thánh De Monfort đã xưng hô với Mẹ rằng: Lạy Mẹ, con chúc tụng Mẹ là Ái Nữ dấu yêu của Chúa Cha, là Mẹ rất nhiệm mầu của Chúa Con, là Bạn rất trung tín của Chúa Thánh Thần.

“Bà là ai, tinh tuyền lúc đầu thai

xác hồn như ngọc tuyền

dư đầy ơn Thiên Chúa …

Kt. Ace., Bernadette, một trẻ nữ thôn quê chất phác, một tâm hồn trong trắng như thiên thần, một tính tình thơ ngây mỹ lệ, khi được Mẹ Thiên Chúa hiện ra, và theo lệnh của cha xứ, em đã hỏi Người: Bà là ai ? Và đến ngày đã định Mẹ đã trả lời em:

” Ta là Đấng đầu thai vô nhiễm nguyên tội”. Ôi cái đặc ân cao quí nhất của Mẹ Maria. Một đặc ân, mặc dầu Mẹ chưa tỏ ra, thì bao đời con cái Mẹ cũng đã tôn vinh rồi.

Thế thì Mẹ tỏ ra làm gì ? – Có phải là để xác minh cái tín điều mà Giáo hội vừa tuyên bố không ? – Hẳn là không, vì Giáo hội đã có ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, không thể sai lầm khi rao giảng chân lý đức tin. Mẹ muốn tỏ ra để làm cho niềm vui của con cái khi đón nhận tín điều “Mẹ Maria đầu thai vô nhiễm nguyên tội” được thêm phần rạng rỡ hân hoan. Giữa lúc trào lưu tự do tư tưởng thấm nhập tâm trí con người, làm cho người ta muốn xây dựng lại một xã hội khác với xã hội đức tin, thì chính Mẹ đến giữa đau thương của con cái về tinh thần cũng như vật chất để tưởng lệ, để củng cố niềm tin cho con cái mình. Ôi tình thương cao cả của Mẹ hiền đối với con cái. (Lễ 11-2: Hôm nay kỷ niệm sự kiện Mẹ tỏ ra đặc ân của Mẹ) – (Lễ 8-12:) Hôm nay mừng lễ Mẹ vô nhiễm nguyên tội, chúng ta hãy cùng nhau suy tư về đặc ân cao quí của Mẹ.

Tại sao Chúa lại dành cho Mẹ cái đặc ân cao quí ấy ? Cũng chỉ vì một lý do: Tình Yêu ! Tình yêu của Thiên Chúa vô biên đối với loài người tội lỗi. Tất cả con Eva sinh ra đều mắc vòng tội lụy bởi tội nguyên tổ ! Để cứu gỡ chúng ta khỏi vòng tội lụy ấy thì tự đời đời Thiên Chúa đã có ý định tách biệt mọt con người có đủ uy quyền để đạp dập đầu con rắn hỏa ngục ngày xưa đã lừa dối tổ tông chúng ta. Nên cũng tự đời đời Chúa đã đặt một quan hệ mật thiết với Mẹ Maria.

Quan hệ mật thiết ấy, thánh tiến sĩ Tôma, một trí tuệ siêu việt của nhân loại, đã viết: Chức làm Mẹ Thiên Chúa đã ban cho Đức Mẹ một địa vị cao cả vô cùng. Chúng ta không thể hiểu, chúng ta không thể có một ý niệm đúng về sự cao sang của Mẹ, khi Thiên Chúa đặt Đức Maria làm Mẹ mình, cũng như chúng ta không thể hiểu, không thể ý niệm đúng về quan hệ cao siêu giữa Đức Mẹ với Ba Ngôi Thiên Chúa: với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Trong tình mến Mẹ của một người con thảo, thánh De Monfort đã xưng hô với Mẹ rằng: Lạy Mẹ, con chúc tụng Mẹ là Ái Nữ dấu yêu của Chúa Cha, là Mẹ rất nhiệm mầu của Chúa Con, là Bạn rất trung tín của Chúa Thánh Thần.

I.- Mẹ là Con rất yêu dấu của Chúa Cha. – Thưa ace. tất cả chúng ta đã được gọi và quả thật là con Thiên Chúa nhờ bí tích Thánh tẩy. Chúa đã ban ơn nghĩa để nhắc chúng ta lên bậc sống siêu nhiên, nói cách khác, là được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Như thế nghĩa là chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa. Còn Mẹ Maria quả hơn chúng ta bội phần ; bởi vì với đặc ân vô nhiễm nguyên tội, Mẹ là Đấng “đầy ơn phúc”, và ơn phúc của Mẹ ở vào một bậc tuyệt đỉnh, ở một mức tuyệt vời. Đặc ân vô nhiễm nguyên tội đã làm cho Mẹ nên đẹp đẽ sáng chói hơn các thiên thần và các thánh.

Mẹ là người duy nhất trong con cái loài người không một giây phút vương mắc bóng tội. Thánh Gioan Tẩy giả sinh ra, theo các thánh giáo phụ, đã được khỏi tội nguyên tổ, dẫu sao cũng đã mắc tội sáu tháng trong thai rồi. Còn Đức Maria, ngay từ giây phút đầu tiên thành thai, đã được Thiên Chúa gìn giữ khỏi tội nguyên tổ. Như thế, dù là một phần nghìn giây phút thì Mẹ cũng không vương mắc tội tổ tông và linh hồn Mẹ đã được tràn đầy ơn thánh một cách toàn vẹn. Chúng ta nhờ ơn cứu chuộc mà được nên con cái Chúa, thì chính đặc ân vô nhiễm nguyên tội làm cho Mẹ xứng đáng là người con gái yêu quí độc nhất của Đức Chúa Cha.

II.- Mẹ là Mẹ nhiệm mầu của Đức Chúa Con. Thánh De Monfort đã gọi Mẹ như thế. Ngày xưa thánh Philippê xin Chúa Giêsu cho mình được xem thấy Đức Chúa Cha, thì Người trả lời rằng:”Hỡi Philippê, ai xem thấy Thầy là đã xem thấy Chúa Cha”.

Phải rồi, Ngôi Lời – Chúa Con – đã làm người là trở nên hữu hình đối với chúng ta, nhờ đó chúng ta biết được quan hệ mật thiết giữa Đức Chúa Cha với Đức Mẹ, chúng ta càng dễ dàng hiểu được sự kết hợp mật thiết giữa Đức Chúa Con và Đức Mẹ.

Mẹ là Mẹ của Ngôi Lời nhập thể tức là Mẹ của Thiên Chúa, nhờ đức tin chúng ta nắm vững chân lý đó ; tuy nhiên sự mầu nhiệm vẫn bao gồm một điều lạ lùng: một tạo vật đã sinh ra Đấng Tạo hóa của mình. Giây phút chịu thai của ngày Truyền Tin, giây phút đầu tiên làm Mẹ ở máng cỏ Bêlem được kết thúc trong một Thiên-Chúa-Hài-Nhi. Người Con Mẹ sinh ra chính là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật

Chức làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria đã làm cho Người trở nên Đấng Đồng-Công-Cứu-Chuộc chúng ta. Từ ngày Ngôi Lời nhập thể trong lòng Mẹ cho đến giờ bị treo trên thập giá, đặc biệt trong những ngày thương khó, Mẹ luôn luôn ở sát bên Con mình để làm trọn ý nghĩa Đồng-Công-Cứu-Chuộc ấy. Chính vì thế Mẹ được ban đặc ân vô nhiễm nguyên tội.

III.- Sau nữa, Mẹ là Bạn Trung Tín của Chúa Thánh Thần. Đức Lêô XIII, một vị Giáo hoàng rất sùng kính Đức Mẹ và là một Tiến sĩ Mân côi đã một cách nào biểu dương quyền năng cao cả của Đức Mẹ.

Không một ai ca tụng sự kết hợp lạ lùng giữa Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ với một lòng sốt mến được như thánh De Monfort. Chính người đã viết: Thiên chúa Ngôi Ba vốn là son sẻ – nghĩa là không sinh ra một Ngôi Vị nào. Nhưng với Đức Mẹ, trong Đức Mẹ, Chúa Thánh Thần đã trở nên phong phú (sinh sản), nghĩa là với Đức Mẹ, trong Đức Mẹ, Chúa Thánh Thần đã dựng nên một kỳ công – đó là một Thiên-Chúa-làm-Người. Và cũng với Đức Mẹ, trong Đức Mẹ, cho đến tận thế, Chúa Thánh Thần hằng ngày đã tạo nên những con người được tiền định, những thành viên của Nhiệm Thể Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần muốn nhìn nhận ở Mẹ là một Bạn Tình phong phú, một Bạn Tình bất khả phân ly, nhưng nhất là một người Bạn rất trung tín của mình, nên đã ban cho Đức Mẹ đặc ân Vô nhiễm nguyên tội. Chính nhờ sự tuyển chọn đặc biệt nầy mà Chúa Thánh Thần mới đến trong Mẹ và uy quyền của Đấng Tối Cao mới bao phủ Mẹ để thực hiện mầu nhiệm Nhập Thể.

Kt. ace. Để tóm tắt lại những lý do đó, chúng ta hãy nghe thánh Léonard de Port Maurice nói: “Đức Maria là tuyệt tác của toàn thiện, toàn mỹ, trong đó Thiên Chúa biểu dương toàn năng của mình. Mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, tầng trời, cả vũ trụ nầy là gì ? Chỉ là công trình của ngón tay Thiên Chúa (Ps 8,4). Nhưng Trinh Nữ Maria là công trình của cánh tay Ngài (Fecit potentiam in bracchio suo). Để tạo thành Mẹ Maria, toàn thể Ba Ngôi rất đáng tôn thờ đã hành động:

Ngôi Nhất dùng tất cả quyền năng mình,
Ngôi Hai dùng tất cả khôn ngoan mình,
Ngôi Ba dùng tất cả tình yêu mình.

Và điều đó rất hợp lý, vì:

Chúa Cha hằng hữu tạo dựng Maria làm Ái Nữ của mình,
Chúa Con tô điểm cho Mẹ mình,
Chúa Thánh Thần trang sức cho Bạn mình.

Kết.- Ôi Maria, Mẹ hiền của chúng con,
Mẹ đã được tuyển chọn cách mầu nhiệm,
Mẹ đã được dựng nên cách lạ lùng.

Từ nơi Mẹ đã tỏa ra ánh sáng chói lòa phản ánh sự vinh hiển của Thiên Chúa Ba Ngôi. Mẹ là Đền thờ huy hoàng của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa thánh Thần. Mẹ là ngôi nhà vàng giữa muôn tạo vật sáng ngời ánh vinh quang. Ánh sáng cao quang của Mẹ đã tỏa tràn thế gian soi lối trong đêm tối mịt mùng.

Chúng con chúc tụng Mẹ,
Chúng con ca ngợi Mẹ
Là Đấng “Tinh tuyền lúc đầu thai,
Là Đấng “Xác hồn như ngọc tuyền,
Là Đấng “dư đầy ơn Thiên Chúa”.

Đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Mẹ củng cố lòng tin của chúng con. Chiến thắng vinh quang của Mẹ là sức mạnh cho chúng con chiến thắng ba thù.

Trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, chúng con xin níu lấy tay Mẹ, nhớ đến Mẹ, kêu tên Mẹ. Theo Mẹ chúng con không sợ lầm, cầu khẩn Mẹ chúng con không tuyệt vọng, nghĩ đến Mẹ chúng con hết lo âu, có Mẹ nâng đỡ, chúng con thêm vững vàng, có Mẹ chở che chúng con không sợ hãi, có Mẹ dìu dắt chúng con không vấp ngã, có Mẹ phù trì chúng con đi tới đích, và ở bến thiên đàng chúng con sẽ chúc tụng vinh quang Mẹ muôn đời. Amen

—————————–

 

8/12-44. Được tái sinh khỏi tội nguyên tổ

Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm 08-12

Lm Trần Bình Trọng

Lễ Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Năm A

St 3: 9-15, 20; Ep 1: 3-6, 11-12; Lc 1: 26-38

 

Hôm nay cùng với Giáo Hội, người Công giáo và Chính thống giáo mừng Lễ Ðức Maria Vô nhiễm Nguyên 8/12-44

Hôm nay cùng với Giáo Hội, người Công giáo và Chính thống giáo mừng Lễ Ðức Maria Vô nhiễm Nguyên tội. Vô nhiễm nguyên tội có nghĩa là từ lúc thụ thai trong lòng bà thánh Anna, trinh nữ Maria được giữ gìn khỏi tội nguyên tổ, do ơn huệ đặc biệt của Chúa ban. Cũng từ lúc bắt đầu hiện hữu, trinh nữ Maria được đầy ơn phúc vì không vướng mắc tội nguyên tổ. Vì vậy mà thiên thần Gáprien bái chào Trinh Nữ: Kính mừng Maria đầy ơn phúc (Lc 1:28). Thánh kinh không ghi rõ việc trinh nữ Maria được thụ thai vô tội. Tuy nhiên Thánh kinh có ám chỉ việc đó. Một việc ám chỉ là Thiên Chúa tuyên án phạt con rắn đã cám dỗ ông Ađam và bà Evà phạm tội ăn trái cấm: Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người nữ, .. dòng giống người nữ sẽ đạp vào đầu mi (St 3:15). Con rắn đó được ám chỉ về quỉ dữ. Còn người nũ được ám chỉ về trinh nữ Maria.

Lễ Ðức Maria Vô nhiễm Nguyên tội được mừng chín tháng trước ngày sinh nhật của Mẹ Maria. Tín điều Ðức Maria Vô nhiễm Nguyên tội được Ðức Giáo Hoàng Piô IX công bố năm 1854 với lời: Từ lúc mới thụ thai, trinh nữ Maria được giữ gìn khỏi mọi vết nhơ nguyên tội do ân sủng và đặc ân siêu việt mà Thiên Chúa ban tặng xét theo công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Ðấng cứu chuộc nhân loại (Ineffabilis Deus, 8-12/1854).

Trước khi Ðức Giáo Hoàng Piô IX công bố tín điều Ðức Maria Vô nhiễm Nguyên tội vào năm 1854, thì giáo hữu ở Giáo hội Ðông phương đã mừng lễ Ðức Maria Vô nhiễm Nguyên tội từ thế kỉ thứ bảy. Còn giáo hữu thuộc Giáo hội Tây phương mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm vào thế kỉ thứ chín. Như vậy thì Ðức Giáo Hoàng chỉ khẳng định lại Tín điều giáo dân đã tin tưởng từ lâu đời, chứ không đơn phương độc mã tuyên bố một tín điều mà không thăm dò ý kiến của toàn thể Giáo Hội. Khi Ðức Mẹ hiện ra ở Lộ Ðức, tự xưng: Ta là Ðấng Vô nhiễm Nguyên tội đã khẳng định lại tín điều Vô nhiễm Nguyên tội. Ðiều này càng làm cho người tín hữu xác tín vào việc Ðức Maria không hề mắc tội tổ tông truyền. Vào năm 1846, Hội đồng Giám mục Hoa kì xin Toà thánh La Mã nhận Ðức trinh nữ Maria dưới tước hiệu Vô Nhiễm Nguyên tội làm bổn mạng nước Mĩ. Chỉ một năm sau vào năm 1847 thì được Ðức Giáo Hoàng Piô IX phê chuẩn.

Suy ra ta thấy có sự liên hệ giữa việc người tín hữu tin có tội nguyên tổ và việc tin vào ơn vô nhiễm nguyên tội của Mẹ Maria. Ân huệ mà mỗi người nhận được khi chịu phép rửa tội cũng giống ân huệ mà Thiên Chúa ban cho trinh nữ Maria Vô nhiễm Nguyên tội. Hiệu quả đều giống nhau tức là được giải thoát khỏi tội nguyên tổ. Qua Bí tích Rửa tội, người tín hữu được sinh lại trong nước và Thánh Thần, nghĩa là được tái sinh khỏi tội nguyên tổ. Câu chuyện Phúc âm theo Thánh Luca là việc hoàn tất lời ngôn sứ Isaiah: Một trinh nữ sẽ thụ thai và đặt tên Con Trẻ là Giê-su (Lc 1:31).

Tại sao Thiên Chúa phải gìn giữ trinh nữ Maria khỏi mắc tội tổ tông? Lí do là vì nếu Con Thiên Chúa phải sinh ra do người đàn bà mắc tội nguyên tổ, thì đó là điều ô nhục cho thánh Tử. Trong buổi thuyết trình cho nhóm khoảng tám trăm tham dự viên tĩnh tâm thuộc phong trào Thánh linh, gồm đa số là linh mục tại Ðại học Steubenville thuộc bang Ohio vào đầu thập niên 1980, một mục sư Tin lành thuộc phái Baptist có tên là Joe Garlington được mời chia sẻ. Ông bày tỏ trước kia ông thường thắc mắc tại sao Giáo hội Công giáo quá đề cao và nhấn mạnh đến vai trò của trinh nữ Maria. Rồi ông  đi tra khảo Thánh kinh và thấy việc trinh nữ được đầy ân sủng có ghi trong Thánh kinh (Lc 1:28). Từ đó ông ta cũng đọc: Kính mừng Maria, đầy ân phúc.

Có những người coi việc Giáo Hội nhấn mạnh đến địa vị và vai tró của trinh nữ Maria như là xa vời với thực tế vì Trinh nữ được tách rời ra khỏi đám quần chúng, tách biệt ra khỏi mọi người đàn bà khác. Trinh nữ Maria được thụ thai vô nhiễm nguyên tội. Rồi Trinh nữ mang thai Ðấng Cứu thế cách kì diệu do quyền phép Chúa Thánh Thần. Thánh sử Luca thường đề cao giá trị của người đàn bà vì bà Maria đóng vai trò quan trọng trong công trình cứu chuộc. Không một người đàn bà nào đã được nhiều phụ nữ đội tên cho bằng trinh nữ Maria. Không có một tên thánh nào được nhiều người chọn làm bổn mạng cho bằng tên thánh Maria. Như vậy đàn ông không thể bắt chước nữ tính của trinh nữ Maria. Các bà lập gia đình không thể bắt chước cuộc sống trồng trinh của trinh nữ (1) .

Tuy nhiên tất cả mọi người, đàn bà cũng như đàn ông, già trẻ, lớn bé đều có thể noi gương trinh nữ Maria ở những điểm khác. Ðiều mà ta có thể noi gương Mẹ Maria là mở rộng tâm hồn đón nhận lời Chúa và sống theo ý Chúa: Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Người thực hiện nơi tôi, như lời sứ thần truyền (Lc 1:38). Một nhân đức khác ta có noi gương Mẹ là đức khiêm tốn. Trinh nữ Maria không nuôi tham vọng làm mẹ Ðấng cứu thế như những bà, cô bên Do Thái thời bấy giờ. Nhìn thấy lòng khiêm tốn nơi trinh nữ Maria, Thiên Chúa đã cất nhắc Trinh nữ lên địa vị làm Mẹ Ðấng Cứu thế.

Hôm nay khi suy niệm về ơn vô nhiễm nguyên tội của Mẹ Maria, ta cũng tâm niệm về ơn tái sinh khỏi tội nguyên tổ trong Bí tích Rửa tội. Và ta tự hỏi: Tôi có gìn giữ  ơn vô nhiễm khỏi tội khi lãnh nhận bí Tích Rửa tội không? Nếu đánh mất ơn nghĩa với Chúa bằng cách sa phạm tội, tôi có cố gắng phục hồi ơn Chúa không? Tôi có kêu cầu Mẹ Maria giúp bằng cách sống theo ý Chúa ? (2)

Cũng như Mẹ Maria mong đợi Chúa Cứu thế đến lần thứ nhất trong lịch sử nhân loại, ta đang sống trong Mùa Vọng cũng mong đợi Chúa đến lần thứ hai để kết thúc trong lịch sử loài người. Giữa hai cuộc thăm viếng vĩ đại này, Chúa thường đến trong tâm hồn người tín hữu bằng ơn thánh. Cùng với Mẹ, ta cầu xin Chúa đến ngự trị trong tâm hồn và đời sống mỗi người bằng ơn thánh.

Lời cầu nguyện xin Mẹ giúp xa tránh tội:

Lạy Mẹ Maria, đầy ơn phúc!
Mẹ được giữ gìn khỏi tội nguyên tổ từ khi thụ thai.
Xin Mẹ dạy con biết cải thiện đời sống
như sứ điệp Mẹ dạy ở Lộ Ðức.
Và xin Mẹ ban ơn phù trợ để con khỏi sa phạm tội
hầu được sống trong ơn nghĩa với Chúa. Amen.

—————————–

 

8/12-45. Vì được Chúa ở cùng

Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm 08-12

http://phaolomoi.net

 Lm. Giuse. Đinh Quang Thịnh

ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM, VÌ ĐƯỢC CHÚA Ở CÙNG

 

Khi ta nhìn Đức Ma-ri-a trong mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người, thì Đức Ma-ri-a là Mẹ 12-45

Khi ta nhìn Đức Ma-ri-a trong mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người, thì Đức Ma-ri-a là Mẹ của Thiên Chúa (Hội Thánh kính ngày 1.1)

 Khi ta nhìn Đức Ma-ri-a trong mầu nhiệm Hội Thánh, thì Đức Ma-ri-a là đấng Vô Nhiễm, vì là Hiền Thê của Tân Lang Giêsu mà Hội Thánh kính hôm nay.

 Chính Đức Giê-su đã gọi Mẹ mình bằng danh hiệu Bà lúc khởi đầu và lúc kết thúc cuộc đời công khai của Ngài.

 – Khởi đầu cuộc đời công khai của Đức Giê-su, Ngài “thai nghén” Hội Thánh qua tiệc cưới Cana là dấu chỉ. Nơi đây Đức Giê-su nói với Mẹ: “Này Bà, giữa tôi và Bà nào có việc gì” (Ga 2,4a). Đức Giê-su gọi Mẹ mình là Bà,Ngài có ý xác nhận Đức Ma-ri-a là Eva mới, sẽ làm ứng nghiệm lời hứa tiền Tin Mừng Thiên Chúa cứu độ loài người: “Người phụ nữ sẽ đạp nát đầu rắn” (St 3,15 – Theo bản dịch Phổ Thông). Bà Eva mới này mới làm ứng nghiệm lời ông Adam nói với vợ: “Bà là mẹ các sinh linh” (St 3,20), nghĩa là mẹ của những người được Thiên Chúa cứu độ.

 – Kết thúc đời công khai của Đức Giê-su, khi Ngài bị treo trên thập giá là thời điểm Ngài sinh ra Hội Thánh, là con của Bà Maria, Eva mới,  như Lời Đức Giê-su nói về sự liên hệ giữa môn đệ của Ngài với Đức Ma-ri-a: “Hỡi Bà, này là con Bà”, đoạn Ngài nói với môn đệ: “Này là Mẹ con”, và từ giờ đó môn đệ đã lĩnh lấy bà về nhà mình” (Ga 19,26-27).

 Như thế hai lần Đức Giê-su gọi Mẹ bằng danh hiệu Bà mở đầu và kết thúc cuộc đời công khai của Ngài, là Ngài có ý nhấn mạnh: Từ khởi sự cho đến hoàn tất, những công việc tôi đều có sự tham dự tích cực của bà Maria. Vì thế, thánh Phao-lô nói: “Cũng chỉ vì một người mà sự tội đã đột nhập vào thế gian, và vì tội, thì sự chết nữa và như vậy sự chết đã lan qua hết mọi người, một khi mọi người đều đã phạm tội… Ấy thế, mà sự chết đã ngự trị từ Adam cho đến ông Mô-sê, trên những kẻ không phạm tội (vì lúc đó chưa có Luật) bằng cách vi phạm giống như Adam phản ảnh của Đấng sẽ đến. Nhưng không phải sa ngã sao ơn huệ cũng vậy. Vì nếu bởi sự sa ngã của một người, nhiều người đã chết, thì còn dãy tràn hơn biết bao trên nhiều người, ơn của Thiên Chúa, lộc trong ơn của một người, Đức Giê-su Ki-tô”(Rm 5,12.14-15).

 Bởi đó, Đức Ma-ri-a là tiền thân của các Ki-tô hữu, vì qua Bí tích Thánh Tẩy, người Ki-tô hữu cũng là một trinh nữ thanh khiết, như Maria, Mẹ của mình, được đính hôn với Tân Lang Giêsu, (x 2Cr 11,2). Chính vì vậy mà Hội Thánh tuyên xưng Đức Ma-ri-a là một Trinh Nữ Vô Nhiễm Chúa chọn từ muôn thuở, để cùng với Adam cuối cùng (x 1Cr 15,45b) sinh ra dòng giống nhân loại mới là Hội Thánh. Do đó giáo huấn của Công Đồng Vat.II, trong Hiến Chế Hội Thánh số 56: “Vì Eva không vâng Lời Chúa, nên đã sinh ra nhân loại phải chết ; nhưng nhờ Đức Ma-ri-a, Eva mới cùng với Adam cuối cùng, sinh ra dòng giống nhân loại mới được sống muôn đời hạnh phúc dồi dào”, và như thế Đức Ma-ri-a đã làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia nói về thời đại Thiên Chúa ra tay cứu độ: “Dòng giống chúng sẽ được biết đến trong các nước, và miêu duệ chúng lừng danh giữa muôn dân ; ai thấy chúng đều nhận biết đích thị là dòng giống được Thiên Chúa chúc lành” (Is 61,9: Bài đọc). Bởi đó, khi Đức Ma-ri-a vừa nghe bà Elyzabeth người chị họ chúc tụng: “Trong nữ giới có người là diễm phúc ! Vì đáng chúc tụng thay quả lòng Bà! Và bởi đâu tôi được thế này là Mẹ Chúa đến với tôi” (Lc 1,42-43).

Vừa nghe lời chúc tụng ấy, Đức Ma-ri-a cất tiếng ca ngợi Chúa: “Tâm hồn con nhảy mừng trong Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,47: Đáp ca). Tâm tình ca tụng Chúa của Đức Ma-ri-a đã nối dài lời chúc tụng của bà Anna, dù hiếm hoi mà được Chúa cho sinh con trong tuổi già: “Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa, nhờ Chúa con ngẩng đầu hiên ngang, con mở miệng nhạo báng quân thù. Vâng con vui sướng vì được Ngài cứu độ” (1Sm 2,1). Và như thế, lời tạ ơn trên của Đức Ma-ri-a lại làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia nói về thời Thiên Chúa ra tay cứu loài người khỏi án tử vì tội: “Tâm hồn con vui sướng trong Chúa, mạng con nhảy mừng trong Thiên Chúa con thờ, vì Người đã mặc cho con áo cứu độ. Chiến bào công chính, Người phủ lên con, như tân lang chỉnh tề đai mão và tân nương điểm trang phục sức” (Is 61,10: Bài đọc). Và  như thế Đức Ma-ri-a đã xác nhận mình là Tân Nương đã được Chúa điểm trang phục sức đứng kề bên Adam cuối cùng chỉnh tề đai mão, vì Ngài là Vua.

 Ơn huệ quý báu Chúa ban cho Đức Ma-ri-a chỉ có thể tồn tại nhờ Mẹ đến Nhà Chúa gặp thấy Con đang giảng dạy giáo lý. Quả thật, mầu nhiệm này Đức Giê-su hữu ý bắt cha mẹ Ngài phải đến Nhà Thờ, mới được bình an. Đó là lý do Ngài trốn cha mẹ ở lại Nhà Thờ, để từ đó Con Thiên Chúa đồng hành với cha mẹ trở về quê Nazareth (x Lc 2, 41-51: Tin Mừng). Sau này từ Nazareth Đức Giê-su bắt đầu đời sống công khai, đem Tin Mừng cứu độ cho muôn dân (x Lc 4,14t).

 Vậy ta hãy bắt chước “Đức Trinh Nữ Ma-ri-a ghi nhớ Lời Chúa và suy niệm trong lòng” (Lc 2,19: Tung Hô Tin Mừng), để qua Phụng Vụ Thánh Lễ Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Ma-ri-a, Hội Thánh  muốn nhắc nhở con cái mình: Người Công Giáo đã được trở nên con cái Mẹ, thì phải nên giống Mẹ năng đến Nhà Thờ gặp Chúa, vì mỗi khi phạm tội là ta lạc mất Chúa, hãy trở lại Đền Thờ để tham dự Thánh Lễ, nhờ Chúa ta được thanh tẩy, và cho ta tham dự vào ơn Vô Nhiễm của Mẹ. Như lời thánh Gioan nói: “Mầm giống của Đức Ki-tô lưu lại trong kẻ ấy, và kẻ ấy không thể phạm tội, bởi chưng đã được sinh bởi Thiên Chúa” (1Ga 3,9). Đó là hiệu quả chính của Bí tích Thánh Thể mà sách Giáo Lý Roma đã xác quyết:

 ¨      Việc rước lễ giúp ta xa lánh tội lỗi, khi chúng ta rước Mình Chúa Ki-tô “đã phó nộp vì ta” và Máu “đã đổ ra cho mọi người được tha tội”. Vì thế Bí tích Thánh Thể không thể kết hợp chúng ta với Chúa Ki-tô, nếu Chúa Ki-tô không thanh tẩy chúng ta khỏi tội đã phạm và giúp chúng ta xa lánh tội lỗi (số 1393).

 ¨    Nhờ tình yêu mà Bí tích Thánh Thể khơi dậy trong tâm hồn, chúng ta được gìn giữ khỏi phạm tội trọng, càng tham dự vào sự sống Chúa Ki-tô, chúng ta càng sống mật thiết với Người ; nhờ đó giảm bớt nguy cơ phạm tội trọng lìa xa Chúa (số 1395).

 ¨      Nhờ tham dự Thánh Thể, ta được gắn bó với Chúa Giê-su Phục Sinh chặt chẽ hơn, vì Ngài đã tha các tội nhẹ của ta, và bảo vệ ta khỏi phạm tội trọng (số 1416).

—————————–

 

8/12-46. Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm 08-12

Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News

 

Từ những thế kỷ đầu tiên, đặc biệt là tại Công Đồng Ephese vào năm 431, Giáo Hội đã bày tỏ và 8/12-46

Từ những thế kỷ đầu tiên, đặc biệt là tại Công Đồng Ephese vào năm 431, Giáo Hội đã bày tỏ và lưu truyền niềm tin cao cả về Đức Mẹ, Mẹ của Chúa Giêsu là đấng không vương tội tổ tông.

Và Giáo Hội đã phải chờ đợi suốt một thời gian lâu dài để chứng nghiệm “những mầu nhiệm ân sủng” về Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Thánh Irênê đã cảm nhận rằng Đức Mẹ Maria là Vô Nhiễm nguyên tội và tuyên dương Mẹ là bà Eva mới. Nhưng phải chờ mãi đến thế kỷ XV Giáo Hội mới bắt đầu công bố: “ Thiên Chúa đã sửa soạn cho Con Thiên Chúa một cung lòng xứng đáng cho Ngài và làm cho Mẹ Người là một người Trinh nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Với mục đích đó, Thiên Chúa đã gìn giữ Đức Mẹ tinh tuyền khỏi mọi tội lỗi, nhờ vào ân sủng đặc biệt được hưởng trước sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô.”

Nhưng đúng vào năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pius IX mới công bố thành tín điều: “Đức Mẹ là Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Bốn năm sau vào năm 1858, tín điều này được chứng minh trên toàn thế giới một cách bất ngờ, khi một em bé gái 14 tuổi tên là Bernadette Soubirous không biết đọc biết viết được Đức Mẹ hiện ra tại hang đá Massabielle ở Lộ Đức đã nói với em: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyện Tội” (Que soy era Imacula Conception)

Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria không chỉ là được bảo toàn khỏi sự xấu, vết nhơ của tội tổ tông và mọi thứ tội lỗi khác, mà còn là sự viên mãn của ân sủng. Ân sủng đó không phải là Đức Mẹ được đón nhận một cách thụ động mà chính là một công trình thâu nhận được bằng một đời sống đức tin anh hùng.

Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội là đấng hoàn toàn phú thác tin cậy vào Lời Thiên Chúa, đón nhận một trọng trách nặng nề và một sứ mệnh cao cả là làm Mẹ của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại.

Mẹ Maria chính là người nữ đã thốt lên lời “Xin Vâng” với Thiên Chúa của Mẹ và tuyệt đối trung thành: hoàn toàn liên kết mật thiết với Chúa Con vô điều kiện…dù khi bà con thân thuộc ở Nazaret cho là điên rồ và ruồng bỏ và cho đến khi Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng trên thánh gía trên đồi Calvaire: “Bà đã đứng cạnh thánh gía của Chúa Giêsu”

—————————–

 

8/12-47. Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm 08-12

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Lc 1, 26-38

 

Mỗi người chúng ta đều có một bà mẹ trần thế. Mẹ là người sinh ra ta, cho ta bú mớm vỗ về, an ủi ta. 8/12-47

Mỗi người chúng ta đều có một bà mẹ trần thế. Mẹ là người sinh ra ta, cho ta bú mớm vỗ về, an ủi ta. Mẹ là người dậy ta tiếng nói đầu đời. Mẹ đưa ta tới trường ,mở rộng chân trời cho ta tiến bước. Mẹ dậy ta biết vượt thắng gian nan, đẩy lui thử thách, biết quí trọng thời gian. Mẹ làm gương cho ta về lòng bao dung, chia sẻ, nhân ái. Mẹ dậy ta phải sống công bằng bác ái. Mẹ giúp ta ham sống và tìm ra ý nghĩa cuộc đời. Mẹ là niềm an ủi, là hạnh phúc và là sức mạnh để ta lướt thắng gian nguy .Vâng, Chúa đã trao cho mỗi người một bà Mẹ đáng yêu, đáng quí trọng, Chúa lại ban tặng cho nhân loại một bà Mẹ trổi vượt trên mọi bà Mẹ thế trần. Mẹ có tên tuyệt vời không tên nào dưới thế có thể diễn tả hết như Mẹ đã được gọi: MARIA .

– Maria là ai ?
– Tại sao Mẹ lại vô nhiễm nguyên tội ?
– Đặc ân vô nhiễm nguyên tội giúp ích gì ta ?

I. MARIA LÀ AI ?

Ở đây , ta chỉ nói lướt qua về Maria qua đoạn suy niệm này vì bài này không phải là một nghiên cứu về tiểu sử của Mẹ theo nhãn giới Kinh Thánh hay suy tư thần học mà người viết chỉ phác hoạ đôi nét cơ bản để người đọc dễ nhận ra Maria là ai. Maria là Mẹ Đấng cứu thế, đã sinh ra Chúa Giêsu. Maria được sinh ra trong một gia đình đạo đức, thánh thiện. Cha Người là thánh Gioankim và mẹ Người là bà thánh Anna. Maria được sinh ra vào lúc hai ông bà Gioankim và Anna đã già nua, tuổi tác .Maria sống ở làng quê Nazarét, miền Bắc nước Palestina. Lớn lên như mọi người con gái thời đó, Maria đã đính hôn với Giuse, làm nghề thợ mộc ở làng Nagiarét, thuộc dòng dõi vua Đavít.

Tuy đã đính hôn với Giuse, nhưng Maria đã khấn giữ mình đồng trinh để đời đời dành riêng cho Thiên Chúa, nên chính trong thời điểm này, ý định của Thiên Chúa đã đổ xuống trên trinh nữ Maria. Thiên Chúa đã sai Thiên sứ Gabrien đến gặp trinh nữ Maria và nói lên ý định tuyệt vời của Thiên Chúa, chọn Maria làm Mẹ Đấng Cứu Thế . “…và này đây bà sẽ thụ thai,sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu “(Lc 1, 31 )

Maria bối rối, hoang mang, thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xẩy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !”(Lc 1,34 ). Thiên sứ đã giải thích cho Maria rằng: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà,và quyền năng Đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa “(Lc 1, 35 ) Sau khi được giải thích về việc thụ thai mà vẫn giữ mình thuộc trọn Thiên Chúa, Maria dứt khoát nói lời xin vâng: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói “(Lc 1,38 ) . Và Ngôi Hai là Chúa Giêsu đã ngự trị trong lòng Đức Trinh nữ Maria .

Rồi lúc đến ngày sinh con, Mẹ Maria đã hạ sinh Chúa Giêsu nơi hang đá Bêlem(Lc 2,7 ), khi hai ông bà Giuse và Maria phải trở về quê quán để khai hộ khẩu theo lệnh của hoàng đế Au-gút-tô (Lc 2,1 ) . Sau đó hai ông bà Giuse và Maria lại phải đem Chúa Giêsu lánh qua nước Aicập để tránh việc tàn sát con trẻ của hoàng đế Hêrôđê cho tới khi Hêrôđê băng hà; hai ông bà Giuse và Maria lại bồng bế Hài nhi Giêsu trở về Nazarét quê nhà.

Mẹ Maria đã sống một cuộc đời hết sức âm thầm với Chúa Giêsu và thánh Giuse suốt 30 năm Chúa ở với hai ông ba. Trong ba năm Chúa đi rao giảng và kết nạp các môn đệ, chúng ta chỉ gặp Đức Mẹ một lần ở tiệc cưới Cana. Lần khác nữa khi Mẹ Maria và vài người bà con đi tìm Chúa Giêsu, Chúa đã trả lời: “…Những người nghe và giữ lời Ta giảng dậy, đó là Mẹ và anh em của Ta ” (Mc 3,31-35 ) . Một lần nữa , chúng ta bắt gặp Mẹ Maria đứng dưới chân Thập Giá Chúa Giêsu trên đồi Canvê(Ga 19,25 ). Lần cuối cùng,chúng ta thấy Mẹ Maria và các môn đệ cầu nguyện chung trong nhà tiệc ly để chờ đợi Chúa Thánh Thần (Cv 1,14 ). Rồi sau đó, có lẽ Đức Mẹ đã theo thánh Gioan đi rao giảng Tin Mừng ở Tiểu Á và đã qua đời ở Êphêsô .

Maria đã sống ẩn dật, âm thầm nhưng vì Mẹ là Mẹ Đấng cứu thế , nên muôn đời mọi thế hệ đều ngợi khen, tung hô Mẹ .

II. TẠI SAO MẸ LẠI VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI ?

Tội nguyên tổ do hai ông bà tổ tiên Adong và Eva đã truyền lại cho con cháu muôn đời. Riêng Mẹ Maria vì là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đấng cứu Thế, Thiên Chúa đã dành cho Người đặc ân vô cùng quí giá ngay khi Người còn đang trong cung lòng bà thánh Anna, vì công nghiệp của Chúa Giêsu Con Mẹ sẽ sinh ra sau này, Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ Maria nguyên tuyền, trinh trắng,không hề mang tì vết: đó là đặc ân vô nhiễm nguyên tội Thiên Chúa dành riêng cho mình Mẹ mà thôi .

Chính vì thế, không một phút, một giây nào trong đời sống, Đức Mẹ đã phải khuất phục ma quỉ, đã ở trong tình trạng tội lỗi. Dù khi thụ thai, dù lúc sinh con, Mẹ Maria luôn thuộc trọn về Chúa, nghĩa là lúc nào Mẹ cũng đầy tràn ân sủng của Chúa Thánh Thần, lúc nào Mẹ cũng đầy tràn ân phúc. Mẹ không hề mắc tội dù tội riêng mình làm vì Thiên Chúa đã tuyển chọn Mẹ, Mẹ phải là Đấng hoàn toàn nhất để xứng đáng làm Mẹ Ngôi Hai làm người. Mẹ là “Evà mới ” như Giáo Hội đã ca tụng Mẹ “Thiên Chúa đã dọn cho con Ngài một chỗ ở xứng đáng nhờ đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Trinh Nữ” . “Mẹ được giữ sạch không vương chút tội lỗi nhờ vào ân sủng do cuộc tử nạn của Chúa Giêsu “.

Đức thánh Cha Piô IX đã long trọng tuyên bố tín điều Mẹ vô nhiễm nguyên tội ngày 8 tháng 12 năm 1854 và chỉ bốn năm sau đó chính Đức Mẹ đã hiện ra với Bernadetta tại Lộ Đức ngày 25 tháng 3 năm 1858 đã xác nhận: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”.

III. ĐẶC ÂN VÔ NHIỄM GIÚP GÌ CHO TA ?

Chúng ta là con cái Đức Mẹ,Một người Mẹ hoàn hảo nhất, tốt đẹp nhất vì Mẹ luôn trong trắng, luôn tươi xinh, không một vết tì ố nào có thể làm ô nhiễm tâm hồn Mẹ .

Với đặc ân vô nhiễm nguyên tội, đặc ân được gìn giữ hồn xác vẹn toàn , Mẹ Maria là “Evà mới “, Evà mang sự sống, chứ không mang cái chết, chỉ có tội mới đem lại sự dữ, mang lại cái chết cho con người , còn Mẹ vì là người vẹn toàn được Thiên Chúa ấp ủ, bao bọc như Chúa gìn giữ con ngươi mắt Chúa, nên Maria đã trở nên mẫu gương trung thành tuyệt đối cho ta về đức trinh khiết Mẹ dành trọn vẹn cho Thiên Chúa. Mẹ trở thành sao mai dẫn lối nhân loại vượt qua cuộc hải hành trần gian đầy cam go thử thách nhờ lòng tin kiên vững không hề lay chuyển qua lời thưa Xin Vâng của Mẹ. Maria đã cho ta hiểu qua đặc ân vô nhiễm nguyên tội , Mẹ bắt nguồn từ chính Thiên Chúa, Đấng nguyên vẹn, ngàn trùng chí Thánh , Đấng vô cùng chung thủy đối với nhân loại này .

Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội ,xin cho chúng con hiểu được rằng Chúa đã yêu thương Mẹ, yêu thương mọi người chúng con và không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được .

Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết ngước nhìn lên Mẹ dù cuộc đời chúng con có muôn ngàn vấp ngã , để chúng con luôn trỗi dậy và được Mẹ dắt tay trỗi dậy.

Xin Mẹ giúp chúng con và nhân loại biết bước đi trong vâng phục, tin tưởng và cậy trông như Mẹ đã luôn tuân phục ý Chúa, làm theo ý Chúa và thực thi Lời Chúa.

—————————–

 

8/12-48. Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm 08-12

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Lc 1, 26 – 38

 

Nói về Mẹ quả là một điều vô cùng hạnh phúc. Bởi vì, ai chẳng yêu thương Mẹ mình, ai chẳng muốn 8/12-48

Nói về Mẹ quả là một điều vô cùng hạnh phúc. Bởi vì, ai chẳng yêu thương Mẹ mình, ai chẳng muốn đền ơn báo hiếu Mẹ Cha. Mẹ Cha ở đời đã sinh ra chúng ta, đã ẵm bồng, dưỡng dục, nuôi nấng chúng ta. Cha Mẹ đã đổ biết bao mồ hôi nước mắt vì chúng ta. Công ơn ấy chúng ta đền đáp biết bao cho vừa, đến khi nào mới cân xứng ! Mẹ Cha trần thế còn như vậy, huống chi đối với Đức Mẹ, người Mẹ trên mọi người Mẹ thế trần. Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ của Hội Thánh và là Mẹ của mỗi Kitô hữu chúng ta. Do đó, nói về Mẹ, Hội Thánh đã có biết danh hiệu để ca tụng Mẹ,tất cả Kitô hữu đã có biết bao lời tôn vinh Mẹ. Nói cho cùng, mọi danh hiệu Hội Thánh dùng để tôn vinh Mẹ nhằm ca tụng lòng từ bi của Chúa. Thiên Chúa đã yêu thương Mẹ từ đời đời, đã gìn giữ Mẹ sạch mọi vết bùn nhơ của tội lỗi, Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội…

NHỮNG ƠN CAO CẢ THIÊN CHÚA DÀNH CHO MẸ MARIA:

Mẹ Maria đã được đắc sủng nơi Thiên Chúa, chính vì thế, Thiên Chúa đã gìn giữ Đức Mẹ và cho Đức Mẹ những hồng ân cao quí nhất mà không một ai trên trần thế đã được như Mẹ. Thiên Chúa đã ban cho Mẹ bốn đặc ân vô cùng quí giá, nhân loại khi nghe đều cúi đầu khâm phục: ơn vô nhiễm nguyên tội, ơn khiết trinh, ơn khỏi tội và ơn hồn xác lên trời. Thiên Chúa quả thực đã yêu thương Mẹ, đã cất nhắc Mẹ và để chọn Mẹ làm Mẹ Thiên Chúa, chính Ngài đã gìn giữ Mẹ ngay từ giây phút đầu tiên của đời Mẹ, đã không để cho Mẹ vướng mắc bất cứ một chút bợn nhơ nào dù đó là do ông bà nguyên tổ đã lỗi phạm. Mẹ đã có ơn thánh trong tâm hồn ngay từ giây phút đầu tiên trong đời của Mẹ. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nên việc Mẹ thụ thai hoàn toàn do ý định của Thiên Chúa. Mẹ Maria đã được ơn trinh khiết ngay khi thụ thai Chúa Giêsu bởi phép Chúa Thánh Thần. Mẹ hoàn toàn thuộc trọn Thiên Chúa. Do đó, Thiên Chúa luôn gìn giữ Mẹ, luôn nâng đỡ Mẹ và luôn chở che, phù trì Mẹ để Mẹ không hề mắc một tội nào dù đó là tội riêng do mình gây ra. Nên, Thiên Chúa đã đưa Mẹ cả hồn lẫn xác về trời khi Mẹ lìa cõi thế này. Tất cả những ơn cao trọng ấy, Thiên Chúa dành riêng cho Mẹ theo kế hoạch tình yêu của Ngài như lời thánh Phaolô đã viết trong thư gửi tín hữu Êphêsô:” Chúc tụng Thiên Chúa, là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước Thánh Nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người “( Ep 1, 3 – 4 ).

ƠN VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI:

Mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, chúng ta không đề cập đến tính chuyên môn của Thánh Mẫu Học, nhưng mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội là để chúng ta cảm tạ tri ân Thiên Chúa vì muôn ơn cao quí Thiên Chúa dành cho Mẹ và qua Mẹ, nhờ Mẹ chúng ta cũng được hưởng những ân huệ quí giá này. Mẹ được Thiên Chúa yêu thương, nên Ngài đã ban cho Mẹ một quà tặng, một món quà vô giá không ai có được. Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội nghĩa là Mẹ được Thiên Chúa đón nhận ngay từ đầu như một ân sủng, và nó được diễn tả ra trong suốt cuộc đời Mẹ bằng sự vâng phục tuyệt đối của Mẹ. Đây quả thực là hoa trái của tình yêu của Thiên Chúa. Và đây cũng là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương Mẹ từ đời đời. Ngôn từ đời đời nói lên chiều kích thâm sâu, bí nhiệm của Thiên Chúa. Đây cũng là mầu nhiệm tuyệt vời của lòng thương xót Chúa. Bởi vậy ơn vô nhiễm nguyên tội mà Mẹ Maria thụ đắc nói lên ý nghĩa vô cùng thâm sâu của trang đầu sách Khởi Nguyên và lời chào của sứ thần Gabriel trong ngày truyền tin:” Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ơn phúc “ ( Lc 1, 28 ). Chính lời chào của sứ thần Gabriel đã cho chúng ta nhận ra rằng Mẹ Maria đã được vô tội ngay trong cung lòng bà thánh Anna. Ơn Vô Nhiễm nguyên tội còn do Mẹ xác nhận khi Mẹ hiện ra với Bernadette ở Lộ Đức vào ngày 25 tháng 3 năm 1854 nghĩa là vào lần hiện ra thứ 16, Mẹ đã xác nhận công khai: ” Ta là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội “. Do đó, Mẹ Maria Vô Nhiễm nguyên tội là một kiệt tác tối cao của Thiên Chúa, một tác phẩm hết sức khôn ngoan của Thiên Chúa và đây cũng là tác phẩm của tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa.

LỄ MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI DO AI TUYÊN BỐ VÀ CÓ Ý NGHĨA GÌ ?

Giáo Hội đã mừng lễ này từ lâu, nhưng phải đợi mãi đến ngày 8 tháng 12 năm 1854, Đức Giáo Hoàng Piô IX mới tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, Ngài đã ban hành bửu sắc Ineffabilis Deus tuyên bố rằng:” Chúng tôi tuyên xưng, công bố, và định tín giáo lý xác nhận Đức Trinh Nữ Maria-ngay từ giây phút đầu tiên được đầu thai, nhờ một ơn thánh cá biệt và đặc ân của Thiên Chúa toàn năng, dựa trên những công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ của nhân loại – đã được gìn giữ khỏi mọi tơ vương của tội nguyên tổ là một giáo lý đã được Thiên Chúa mặc khải, và vì thế, phải được mọi tín hữu tin nhận vững vàng và bền vững “.

Chính vì thế, Mẹ là mẫu gương tuyệt vời trên mọi tuyệt vời của mọi Kitô hữu bởi Mẹ đã được Thiên đặt làm Đấng bầu cử cho chúng ta. Chính vì Mẹ thuộc trọn về Thiên Chúa qua việc tận hiến của Mẹ, nên Thiên Chúa không thể từ chối với Mẹ điều gì, đến với Mẹ chúng ta sẽ được Mẹ dẫn tới Chúa. Thánh Germanô, Giám mục Constantinople đã nói: ” Hô hấp không phải chỉ là triệu chứng mà còn là nguyên nhân của sự sống. Cũng thế, danh hiệu Mẹ Maria Vô Nhiễm nguyên tội, Mẹ Thiên Chúa, nếu được các con cái Mẹ nói lên ở mọi nơi và trong mọi lúc, sẽ bảo đảm an toàn cho đời sống “.

ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ:

Tôi xin chia sẻ một kinh nghiệm nhỏ của tôi. Cuộc đời tôi luôn được gắn bó mật thiết với Đức Mẹ. Mỗi lần tôi mệt mỏi, mỗi lần tôi đang gặp thử thách lời đầu tiên của tôi bao giờ cũng là xin Mẹ hãy giúp con và tôi không quên đọc ba kinh Kính Mừng để ca ngợi ân huệ cao vời của Mẹ. Mỗi lần như thế tôi luôn cảm thấy được bình an. Khi làm việc truyền giáo cho người Dân tộc tôi vẫn luôn động viên, thúc giục họ hãy cậy trông vào Mẹ, vì Mẹ là người Mẹ luôn gần gũi và cảm thông với con người. Thứ bảy tuần nào cũng vậy, tôi luôn dành riêng để chia sẻ về Mẹ. Tôi cảm thấy vững dạ, an lòng dù rằng cuộc đời tôi không phải lúc nào cũng thẳng cánh cò bay, vì tôi hay bị đau những cơn đột xuất thập tử nhất sinh. Nhưng tôi luôn cậy trông vào Mẹ, quả thực Mẹ đã cứu tôi nhiều lần…Tôi xác tín lời thánh vịnh: ” Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa…Chúa Chính Chúa, Ngài sẽ ra tay…”. Tôi có thể an tâm và cùng với những tâm hồn tôi được sai tới phục vụ, luôn vững lòng tin, cậy bởi tôi có thể nói cứ vững lòng cậy trông vào Mẹ, Mẹ sẽ dẫn chúng ta đến với Chúa và chính Chúa, Ngài sẽ ra tay…

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm nguyên tội, xin cho chúng con được hưởng nếm hương thơm thánh thiện của Mẹ và để chúng con luôn biết chạy đến với Mẹ trong mọi biến cố của cuộc đời. Amen.

—————————–

 

8/12-49. Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm 08-12

Lm Trần Xuân Lãm

 

Lễ trọng này được mừng hằng năm vào ngày 8 tháng 12, để tôn kính Đức Maria dưới tước hiệu Vô 8/12-49

Lễ trọng này được mừng hằng năm vào ngày 8 tháng 12, để tôn kính Đức Maria dưới tước hiệu Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đầu tiên, lễ này xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ VIII bên Giáo hội Đông phương. Đến thế kỷ XIII, những thần học gia lừng danh như thánh Bê-na-đô, thánh Toma Aquina còn bàn cãi tranh luận. Vì có những người phản bác đã trưng dẫn lời thánh Phao-lô: “Bởi vì mọi người đã phạm tội.” (Rm 3: 23; Rm 5:12). Cuộc tranh luận dù gay go cũng đã đi tới điểm phù hợp chiếu theo văn bản Kinh thánh. Theo sách Sáng thế (St 3:15): “dòng giống người phụ nữ sẽ đạp dập đầu ngươi, và ngươi sẽ cắn gót chân người”. Chỉ có một người nữ đầy đủ uy quyền, không bị đè bẹp bởi tội là Đức Maria, và Người con của Ngài là Đức Giê-Su, là đối thủ đạp dập đầu ma quỷ.

Câu nói trên kia của Thánh Phao-lô “mọi người đã phạm tội”, phải hiểu cá nhân mỗi người phạm tội. Tội đây tức là tội cá nhân, khác với tội nguyên tổ mà mỗi người chúng ta mắc phải. Hơn nữa, thánh Phao-lô không nói chữ “tất cả” theo nghĩa tuyệt đối từng mỗi cá thể. Rõ ràng đã có những nố trừ: đó là A-Dong, E-Và trước khi sa ngã, và Chúa Giê-Su. Vậy dẫu Thánh Phao-lô muốn dạy rằng mọi người đã phạm tội tổ tông, thì chúng ta vẫn chấp nhận trừ ra A-Dong, E-Và, và Chúa Giê-Su, A-Dong mới. Như thế còn một luật trừ mà người Công giáo vẫn tin: Đức Maria, E-Và mới, không hề mắc tội tổ tông.

“Kính chào Bà đầy ơn phúc” (Luc: 1: 28), là mệnh đề Kinh thánh đã được các Giáo phụ giải thích ám chỉ việc Đức Mẹ đầu thai Vô Nhiễm và sự không vướng mắc vết tích tội lỗi của Đức Mẹ. Điều này rất phù hợp tương đắc với những hiểu biết và truyền thống các tín hữu đều chấp nhận tuân theo.

Đầu thế kỷ XIX, cuộc tranh luận thần học đến hồi kết thúc. Vào năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pi-ô IX đã công bố Học thuyết Đức Mẹ đầu thai Vô Nhiễm Nguyên Tội là Tín điều Đức Tin, và Lễ mừng trọng thể hằng năm vào ngày 8-12 trên toàn thế giới Công giáo. Công Giáo Hoa Kỳ đã chọn lễ này làm Bổn mạng.

Maria, Mẹ Vô Nhiễm của con! Xin giúp con chừa bớt tội lỗi, để mỗi ngày con càng được nên giống Chúa Giê-Su, Con của Mẹ, và đáng hưởng phúc Thiên Đàng cùng Mẹ. A-men.

—————————–

 

8/12-50. MẸ TRONG TRẮNG TUYỆT VỜI

Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm 08-12

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

 

Đọc lại Tin Mừng dưới ánh sáng của Mùa Vọng, mọi người Kitô hữu trên toàn thế giới như đang 8/12-50

Đọc lại Tin Mừng dưới ánh sáng của Mùa Vọng, mọi người Kitô hữu trên toàn thế giới như đang đứng trước những thách đố lớn lao về đời sống đức tin. Đó đây trên trái đất vẫn còn đói nghèo, thiên tai, chiến tranh, bệnh hoạn và những tệ nạn văn minh của con người. Loài người như đang phải đương đầu với những thế lực của sự dữ và ma quỉ. Cái ác hình như vẫn đâu đây rình rập con người. Tình trạng sợ hãi những tai họa của thiên nhiên hầu như vẫn chưa vơi con người vẫn lo âu, sợ hãi. Con người vẫn e dè với bóng tối của sự dữ, của ma quỉ. Lời của các thiên sứ trong đêm Giáng Sinh năm xưa vẫn còn vang vảng đâu đây:” Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm “. Nhân loại hình như vẫn đang sợ hãi trước bao nhiêu khó khăn giăng mắc, bao nhiêu thử thách bao quanh. Tuy nhiên, con người với lòng tin sẵn có, vẫn được mời gọi đi vào niềm phấn khởi, cậy trông của Đức Trinh Nữ ngày Truyền Tin:” Hãy vui lên, đừng sợ “. Lời nói của Thiên Thần Gabrien khi diện đối diện với Đức Mẹ được lập lại khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đãng quang Ngôi Giáo Hoàng ngày 22/10/1978 tại quảng trường Thánh Phêrô: “ Đừng sợ “.

Lời trấn an của sứ thần Gabrien khi xưa, cũng như lời mời gọi của Đức Thánh Cha Gioan phaolô II như kéo mọi người chúng ta trở về thực tế giữa trăm ngàn khó khăn, thử thách, âu lo và sợ hãi của thế giới. Ơn cứu rỗi quả thực đã được đổ xuống nhân loại, đổ xuống từng người, mọi người khi nhân loại nhận ra chiều sâu của chữ “Đừng sơ”:” Thiên Chúa yêu thương loài người đến nỗi đã ban Con Một của Ngài”. Người Con Một duy nhất của Thiên Chúa là Đức Kitô luôn hiện diện giữa loài người để minh chứng cho tình thương và sự ấp ủ quan phòng tuyệt diệu của Người hầu con người nhận ra sức mạnh vô biên của ơn cứu rỗi.

Ơn cứu rỗi ấy được trao cho Đức Kitô nhập thể làm người nơi cung lòng của một người nữ có tên là MARIA. Đức trinh nữ được chọn lựa và cất nhắc giữa muôn vàn người nữ trên trái đất. Do đó, Thiên Chúa đã dành cho Đức Mẹ muôn vàn ơn huệ mà không ai trên trần thế đã có được. Một trong những đặc ân ấy là ơn làm Mẹ Thiên Chúa và ơn vô nhiễm nguyên tội. Vì làm Mẹ của Đức Kitô, Mẹ Maria đã được ơn trinh thai vẹn tuyền, cả con người của Mẹ hoàn toàn trong trắng tuyệt mỹ. Với ơn vô nhiễm, Mẹ Maria không chỉ được sạch mọi tội, nhưng Mẹ còn được tràn đầy ơn phước.

Ơn huệ cao vời vô nhiễm của Mẹ phải đợi tới ngày 8 tháng 12 năm 1854 khi Đức Giáo Hoàng Piô IX nhân danh quyền vô ngộ của Tòa Thánh Phêrô tuyên bố tín điều:” Đức Mẹ Vô Nhiễm”, Giáo Hội mới hoàn toàn thở phào, tin tưởng tuyệt đối vào sự trắng trong của Mẹ và ca ngợi Mẹ vì ơn huệ quá tuyệt vời Thiên Chúa tặng ban cho Mẹ. Ơn vô nhiễm nguyên tội quả đã được vén lộ ngay từ những trang đầu của Sách Khởi Nguyên và lời sứ thần Gabrien trong ngày Truyền Tin cho Mẹ đã nói lên ơn huệ cao vời của Mẹ:” Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà “ ( Lc 1, 28 ). Niềm hân hoan của tín điều vô nhiễm được Mẹ xác nhận công khai, rõ ràng và trang trọng vào ngày 25/ 3/ 1858 khi Đức Mẹ hiện ra với Bernadette tại Lộ Đức và tiết lộ:” Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội “.

Thiên Chúa đã chọn Mẹ, đã ban cho Mẹ những đặc ân cao vời nhất. Điều đó chứng tỏ Mẹ thật xứng đáng làm Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa làm người. Mẹ là quà tặng của tình yêu vô biên của Thiên Chúa cho nhân loại. Mẹ là của quí hóa nhất múc từ sự khôn ngoan và quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa.

Đừng sợ không chỉ có nghĩa đầu môi chót lưỡi, nhưng là lời tuyên xưng mãnh liệt nhất của những người có đức tin. Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ của niềm tin. Mẹ đã không sợ khi được sứ thần Gabrien giải thích về ý định của Thiên Chúa và Mẹ đã xin thưa:” Này tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin hãy thành sự nơi tôi như lời sứ thần nói”( Lc 1, 38 ).

Lời kêu mời nhân loại:” Đừng sợ “ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II không phải là một lời ngẫu hứng, nhưng Đức Thánh Cha đã tin như Đức Mẹ xưa đối diện với sứ thần Thiên Chúa Gabrien. Do đó, Ngài đã kêu gọi nhân loại hãy sống niềm tin phấn khởi như Mẹ.

Mừng lễ Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức trinh nữ Maria, nhân loại hãy vui mừng, tin tưởng vì Mẹ đã chiến thắng xác thịt và ma quỉ. Mẹ đã đạp dập đầu con rắn là satan. Mẹ đã mặc áo mặt trăng, chân đạp mặt trời, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao như sách Khải Huyền diễn tả. Con Mẹ là Chúa Giêsu đã chiến thắng thế gian ngang qua thập giá. Nhưng trước khi bị treo lên thập giá, Con Một Thiên Chúa đã phải ngang qua cung lòng thánh thiện, tinh tuyền của Mẹ để sinh ra và Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỉ, satan nhờ sự cộng tác của Mẹ, nghĩa là Chúa Giêsu đã từ cung lòng của Đức Mẹ để mang ơn cứu rỗi cho toàn nhân loại.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con để chúng con luôn ca tụng những kỳ công vô cùng tuyệt diệu mà Chúa đã ban tặng cho nhân loại, cho từng người, cho mọi người ngang qua Mẹ. Amen.