Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật XII TN B & Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

print

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN B

Đáp ca : TV 106 :

Hiệp lễ : Hãy vững tâm :

Kết lễ : Trái tim rực cháy :

***

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Đáp ca – TV 138:

Hiệp lễ – Từ khi chào đời:

Kết lễ : Noi gương Gioan Tiền hô :