Thêm Dầu Cho Đèn Cháy Sáng

print

Thêm Dầu Cho Đèn Cháy Sáng

 Giáo Lý Viên Chánh Tòa, Cầu Nguyện Mùa Chay 2021

  

Hạnh phúc thay người dâng hiến thời giờ, trí tuệ và công sức,

đồng hành cùng Giáo Hội, truyền rao Kho Tàng Đức Tin cho muôn người!

Được cộng tác với Giáo Hội trong công cuộc chuyển trao Kho Tàng Đức Tin cho muôn thế, ấy là cái phúc dành cho những ai nghe được lời gọi mời thì thầm trong tâm trí, và dám can đảm đáp lời. Truyền trao Đức Tin là cái phúc, vì khi thực hiện công việc ấy, người ta đang chia sẻ cùng một cảm thức, một nỗi ưu tư, và cùng chia sẻ sứ mạng cứu độ con người với Thầy Giêsu Chí Thánh. Hạnh phúc thay những Giáo Lý Viên của Chúa, những người đang được đồng hành với Chúa và với đoàn chiên của Người trong Giáo Hội.

Trái ngon niềm hạnh phúc phải trả bằng giá là sự hy sinh. Để đem lại hạnh phúc và bình an đích thực cho con người, và để thành toàn trong Chúa Cha, Thầy Giêsu phải “không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây Thập Giá.” (Pl 2, 6-8)

Để “chứng quả” nên một với Thầy, người Giáo Lý Viên “bị đòi hỏi” một thái độ dấn thân vô vị lợi, vì tình yêu dành cho Chúa và cho con người. Giáo Lý Viên “bị đòi hỏi” phải có lòng kiên nhân bền lâu, nhờ đó mà tận tụy giảng dạy, mà cộng tác với các gia đình, với họ đạo, nuôi dưỡng và uốn nắn đời sống Đức Tin cho “đoàn chiên con” của Chúa. Giáo Lý Viên “bị đòi hỏi” phải hy sinh nhiều điều: hy sinh thời giờ nghỉ ngơi, để có giờ soạn giảng; hy sinh những cuộc vui ngày nghỉ, để hằng tuần, hằng tuần lên “giảng đường của Đức Tin,” v.v. Giáo Lý Viên cũng “bị đòi hỏi” hy sinh cả cái tôi, để Giêsu chiếm hữu, để “trở thành” Giêsu, và nhờ đó, thành “người mẫu” về đời sống Đức Tin cho “đoàn chiên con” noi theo.

“Nạp thêm dầu, để đèn cháy sáng!” Không được trả tiền công, nhưng Người Giáo Lý Viên “bị đòi hỏi” rất nhiều điều. Lấy “tiềm lực” ở đâu mà đáp ứng? Lấy sức mạnh ở đâu mà tuân theo? Sức mạnh ấy phải từ chính Chúa. Chỉ khi cảm nếm được niềm hạnh phúc trong những khoảnh khắc an yên, nghỉ ngơi trong Chúa, chỉ khi cảm nếm được niềm vui vì được Người thương mến, chỉ khi đụng chạm vào Lòng Thương Xót vô biên của Chúa, người Giáo Lý Viên mới có đủ “dầu” cho “ngọn đèn Đức Tin” của mình cháy sáng và tỏa lan trên “đoàn chiên con” của Chúa.

Chỉ trong tâm thế cầu nguyện mà thôi, người Giáo Lý Viên mới nhận được “dầu” từ chính Chúa. Chỉ trong cầu nguyện mà thôi, người Giáo Lý Viên mới có đủ sự kiên nhẫn cho một hành trình dài như thế. Chỉ trong cầu nguyện mà thôi, người Giáo Lý Viên mới có đủ trái tim “đủ to” để ôm trọn lấy những trò nghịch ngợm, thói ham chơi, và sự lơ đễnh, tâm hồn treo ngược cành cây – vốn là đặc điểm tự nhiên trong lứa tuổi – của “đoàn chiên con.” Qua cầu nguyện, xin Chúa ban sức mạnh cho các Giáo Lý Viên của Chúa! Amen!