Thơ PÂ CN lễ Chúa Hiển Linh

print

Thơ PÂ CN lễ Chúa Hiển Linh

ÁNH SAO LẠ

            Ba Vua xứ lạ về chầu

              Ngôi sao dẫn lối nhiệm mầu đêm xưa

                     Triều thần hốt hoảng đón đưa

              Bêlem là điểm lọc lừa bất tương

                     Này vàng, mộc dược nhũ hương

              Xin dâng ấu Chúa thiên đường giáng sinh.

Lm Phêrô Trương Điệu

 

VỊ TÂN VƯƠNG

 Hỡi Be lem đất Giu đa

Ngươi đâu nhỏ bé thua xa nơi nào

Vì nơi ngươi đáng tự hào

Đấng Quân Vương sẽ làm Người sinh ra

Ngài là lãnh tụ dân ta

Đưa toàn dân khỏi tối tăm cõi đời

Hãy nhìn sao sáng trên trời

Cùng ba vua đến dâng lời ngợi ca.

 Hoa Xanh