Thơ PÂ CN 4 Mùa Chay Năm C

print

Trở Về

 

Lệ sầu khóc kiếp đi hoang

Chăn heo tủi phận bẽ bàng xót xa

Thôi thôi ta quyết về nhà

Mau mau quay gót về nhà năm xưa

Ta quỳ ta hứa xin chừa

Xin cha tha thứ cho vừa tình cha.

Lm Phêrô Trương Điệu

 

Sám Hối

Thưa Cha, con đã thật là

Biết bao lần phạm đến Cha đến Trời

Đời con thật đã hư rồi

Chẳng còn xứng đáng được lời …Cha ơi.

 

Xin Cha đối xử đáng đời

Như người đầy tớ chờ lời bảo sai

Con đây lầm lỡ những ngày

Và nay đã hiểu muộn màng tình Cha.

 

Về đi, dẫu quá đường xa

Còn hơn lây lất lang thang chợ đời

Về đi, tôi trở về thôi

Cho môi lại ấm một lời …Cha ơi.

Hoa Xanh