Thơ PÂ CN 6 Phục Sinh Năm C

print

Đấng Phù Trợ 

Các con đâu có mồ côi

Thánh Thần phù trợ đắp bồi lòng tin

Một mai thầy đến quang vinh

Bây giờ tạm vắng bóng hình thân yêu

Yêu thầy thì giữ luật này

Cha thầy thương mến ban nhiều phúc thiêng.

Lm Pet Trương Điệu

 

Giữ Lời Thầy

Những ai yêu mến lời Thầy

Thì người ấy sẽ giữ ngay hết lòng

Cha Thầy yêu mến đợi trông

Đến và ở lại với người ấy ngay

Thầy đi để lại những ngày

Bình an cho những ai người lòng ngay

Thầy không ban lối thế gian

Mà ban bằng chính bình an của Thầy.

Hoa Xanh.