Thơ PÂ CN Chúa Chịu Phép Rửa

print

Thơ PÂ CN Chúa Chịu Phép Rửa

Phần Tôi

                    Phần tôi rửa nước phàm trần

          Còn Ngài thanh tẩy Thánh Thần lửa yêu

                   Phần tôi phận nhỏ cô liêu

          Còn Ngài cao trọng đủ điều quyền năng

                   Phần tôi thống hối Gio-đan

          Còn Ngài Cứu Thế sống bằng tình Cha.

Lm Pet Trương Điệu

Con Yêu Dấu

Dòng sông nhỏ đất Giọc đan

Hôm nay mừng Đấng cao sang uy quyền

Ngài là Đấng thánh tinh tuyền

Vậy mà phép rửa giữ nguyên luật truyền

Trong khi cầu nguyện lặng thinh

Thánh Thần ngự xuống dưới hình bồ câu

Trên trời vang tiếng thật lâu  

Con ta yêu dấu hãy nghe lời Ngài.

Hoa Xanh