Thơ PÂCN 19 TN Năm C

print

Tỉnh Thức

Lòng con bám víu kho tàng

Trăm lo nghìn sợ bẽ bàng phù sinh

Sẵn sàng tỉnh thức tâm linh

Tớ hầu đợi chủ hy sinh nhiều điều

Cho nhiều đòi lại cũng nhiều

Tình yêu đền đáp bao nhiêu mới vừa.

Lm Pet Trương Điệu

Đợi Chờ

Anh em hãy thắt dây lưng

Thắp đèn cho sáng đợi trông chủ về

Để khi chủ đến cận kề

Vừa nghe tiếng gõ chẳng nề mở ngay

Chủ về quả thật là may

Cho đầy tớ vẫn hăng say miệt mài

Thật Thầy bảo thật không sai

Chủ sẽ đưa họ đến ăn với mình.

Hoa Xanh