Thơ PÂCN 22 TN Năm C

print

Bàn Cao

Bàn cao chỗ trọng mà chi

Ngồi vào chỗ cuối tức thì mới lên

Trần ai danh lợi chẳng bền

Chi bằng khiêm hạ Chúa đền phúc sau

Tiệc tùng bè bạn người giàu

Xin mời kẻ khó bớt đau tim người.

Pet Trương Điệu

 

 

Được Mời

Khi anh em đã được mời

Đi ăn tiệc chớ chọn ngồi chỗ trên

Kẻo khi có đấng bề trên

Người ta mời xuống chỉ thêm quê đời

 

Khi anh em đãi khách mời

Hãy mời những khách cuộc đời lầm than

Họ không thể trả dễ dàng

Anh em mới được vẻ vang sau này.

Hoa Xanh