Thơ PÂCN 33 TN A & CTTĐVN

print

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 

Gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Các Thánh tử đạo Việt Nam

Kiên trung chiến thắng vẻ vang muôn đời

Hy sinh công đức sáng ngời

Soi đường dẫn lối tuyệt vời mai sau.

Bền Đỗ Cứu Độ

Người đời bách hại chúng ta

Kiên trì vững bước Chúa Cha độ trì

Thánh Thần nguồn mạch khắc ghi

Giê-su cứu độ những gì ban cho.

Lm. Biển Xanh.

 

CN 33 TN A

 Nén Bạc

Đi xa sản nghiệp chủ giao

Có người một nén hố đào an thân

Chủ về công sức chia phần

Người khôn trung tín tảo tần lợi to

Kẻ ngu chôn giấu thêm lo

Trắng tay khổ lụy dầy vò lương tâm.

Lm Phêrô  Trương Điệu

Sinh Lời

“Khả năng ta Chúa ban cho

Chính là nén bạc dành cho mọi người

Phải đem phục vụ sinh lời

Làm vinh danh Chúa giữa đời đừng quên”.

Sưu tầm