Thơ Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C

print

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C

WCT: BBT mới nhận được một tập thơ PÂCN của Cố Lm Pet. Trương Điệu, sáng tác cho thiếu nhi khi Ngài làm cha sở Họ Thới Lai.Vì thế từ Mùa Vọng năm nay chúng tôi sẽ đăng thêm trong mục Thơ PÂCN những bài thơ của vị “Linh Mục Họa Sĩ” này.

 

Lc 21, 26-36

 1.Vững Tâm

                              Trời rung, đất chuyển sóng gầm

                   Loài người kinh hãi tím bầm ruột gan

                             Tầng mây sấm nổ lừng vang

                   Con người ngự đến rộn ràng không trung

                             Hỡi ai chè chén lạnh lùng

                   Tỉnh thức cầu nguyện để cùng vững tâm.

Lm Phêrô Trương Điệu

 ****

  1. Chớ Hoang Mang

Nhiều điều đáng sợ xảy ra

Trên bầu trời với trăng sao lạ lùng

Muôn dân dưới đất hãi hùng

Biển gào sóng thét bão bùng khắp nơi

Anh em sẽ thấy Con Người

Đầy quyền uy với rạng ngời vinh quang

Mừng vui lên, chớ hoang mang

Vì ơn Cứu Chuộc sẵn sàng được trao.

 

Hoa Xanh