Thơ Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa

print

Lương Thực  Thần Linh

Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

Của ăn sức sống Thành đô Khải hoàn

Tâm hồn thể xác đoan trang

Bình an hạnh phúc tỏa lan mọi người

Lm. Biển Xanh.

 

Mình Máu Thánh

“Này là Mình Máu Thánh Ta

Máu Tân Ước sẽ đổ ra cứu đời

Chúng con và biết bao người

Được Mình Máu Chúa dưỡng nuôi linh hồn”

Sưu tầm