Thơ Phúc Âm CN 1 MC B

print

 

Chiến Thắng Sa Mạc

Vào rừng sa mạc ăn chay

Không ăn không uống đêm ngày cử kiêng

Sa tan cám dỗ liên miên

Giêsu mắng nó ơn thiêng giúp Ngài

Thú vui danh lợi tiền tài

Là ba quỷ kế hỡi ai giữ gìn.

Lm Phêrô  Trương Điệu

Ăn Chay

Chúa lên rừng vắng ăn chay

Ta theo chân Chúa từ nay hãm mình

Dốc lòng sám hối hy sinh

Hưởng nhờ ơn Chúa, phục sinh tâm hồn.

Sưu tầm