Thơ Phúc Âm CN 2 MV C

print

Sám Hối

Từ trong rừng vắng hô vang

Tiếng kêu sám hối rộn ràng đó đây

Quanh co uốn lại cho ngay

Nơi cao bạt xuống lấp đầy hố sâu

Ghồ ghề san phẳng đi nào

Dọn đường Chúa đến cất cao lời mời.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

 

Dọn Đường Chúa Đến

Gio-an cất tiếng kêu mời :

Nắn đường, lấp trũng, san đồi cho nhau.

Hận thù, ích kỉ, tự cao,

Diệt trừ tất cả nêu cao hãm mình.

Canh tân sám hối chứng minh,

Dọn đường Chúa đến, tâm tình đợi trông.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.