Thơ Phúc Âm CN 4 Phục Sinh B

print

Chủ Chăn

Mục tử chăn giữ đoàn chiên

Nước trong bóng mát khắp miền cỏ xanh

Giêsu là chủ chiên lành

Không như chăn mướn gian manh sói già

Hy sinh Thập Giá ý Cha

Chiên nghe chiên mến bên ta no tròn

Ta còn chiên lạc héo hon

Làm sao gom tụ lên non một đàn.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Mục Tử Tốt Lành

Vì chiên Chúa đã hiến thân,

Dẫn đường quy tụ thành đoàn chiên ngoan.

Sớm hôm chăm sóc bảo ban,

Mong sao chiên béo, bình an suốt đời.

Được làm con Chúa bạn ơi!

Sống ngoan sống thánh như lời Chủ chiên.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.