Thơ Phúc Âm CN 3 Phục Sinh

print

Tin Vui

 Giêsu hiện đến uy linh

Tông Đồ bối rối tưởng mình thấy ma

Này xương, này thịt này Ta

Như lời đã phán cho nhà Ích- diên

Rồi đây từ phố Gialiêm

Các con làm chứng nỗi niềm Phục Sinh.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Chứng Nhân Phục Sinh

 Này đây dấu chứng Phục sinh,

Hiện ra, Chúa dạy Thánh Kinh, mở lòng.

Chúa dùng cá nướng mật ong,

Rõ ràng Chúa đó, thật không nào ngờ.

Nào ta, chớ có làm ngơ,

Tin Mừng đón nhận, còn chờ đợi chi ?

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.