Thơ Phúc Âm CN 4 MC B

print

 

Cứu Chúa

Rắn đồng treo cột Sinai

Cứu dân Do Thái một mai sống còn

Giêsu cứu Chúa Ngôi Con

Chết treo thập giá cho tròn ý Cha

Ai tin sẽ được thứ tha

Xa lìa tăm tối xấu xa cải chừa.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 Rắn đồng

Rắn đồng xưa cứu dân riêng,

Nay cây thập giá, dấu thiêng cứu đời.

Tình yêu Thiên Chúa cao vời,

Tặng ban Con Một cứu người trần gian.

Đáp tình Chúa đã thương ban,

Ta nay quyết sống hiền ngoan mỗi ngày.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.