Thơ Phúc Âm CN 4 Mùa Vọng B

print

Truyền Tin

Chúa sai thiên sứ truyền tin

Đức Mẹ thắc mắc nhưng tin vững vàng

Đời ta những lúc gian nan

Ngước nhìn lên Mẹ xin ơn phù trì.

Sưu Tầm

 

Xin Vâng

Nhiệm mầu ẩn giấu bao đời,

Hôm nay tỏ lộ cho người trần gian.

Nhờ lòng Trinh nữ hiền ngoan,

Giê – su con Chúa được ban như “Lời”.

Noi gương Trinh nữ tuyệt vời,

“Xin vâng” ta quyết một đời trung trinh.

Lm Pet Quang