Thơ Phúc Âm CN 4 MV C

print

Ra Đi

 Giuđa miền núi ra đi

Viếng thăm chị họ Hài Nhi nhảy mừng

Vì tin Mẹ Chúa xin vâng

Diễm phúc nữ giới chưa từng có ai

Con Mẹ là Chúa Ngôi Hai

Gioan chuẩn bị thiên thai giáng trần.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Đức Maria, Mẫu Gương Mùa Vọng

Vững tin Lời Chúa hứa xưa,

Sắt son tín thác: Mẹ thưa vâng lời.

Mẹ là gương sáng rạng ngời,

Noi gương chờ đợi, Chúa Trời viếng thăm.

Kiên tâm cầu nguyện chuyên chăm,

Gẫm suy Lời Chúa, ta hằng noi theo.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.