Thơ Phúc Âm CN 5 TN B

print

Tình Thương

Simon có một mẹ già

Cùng thầy quá bộ về nhà ủi an

Bà già sốt rét miên man

Cầm tay Chúa cứu tiêu tan bệnh tình

Bữa ăn đãi Chúa linh đình

Người người tuôn đến tôn vinh Chúa Trời.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

 Đấng Thiên sai,

Giê – su là Đấng Thiên sai,

Đem nguồn hạnh phúc cho ai khổ sầu.

Những người bệnh tật ốm đau,

Được Ngài cứu chữa, thật mầu nhiệm thay.

Loan cho nhân thế hôm nay,

Tình thương Thiên Chúa mỗi ngày mọi nơi.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.