Thơ Phúc Âm CN Lễ Chúa Ba Ngôi B

print

Rủ Nhau

Rủ nhau về núi Gali

Lệnh truyền rao giảng ra đi cứu đời

Bước chân truyền giáo muôn nơi

Quyền năng Thiên Chúa muôn đời Ba Ngôi

Này anh này chị cùng tôi

Ca khen Thiên Chúa bầy tôi làm gì.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Một Chúa Ba Ngôi

Giê-su mặc khải Ba Ngôi,

Chúa luôn hiện hữu trong đời thọ sinh.

Dựng nên, cứu chuộc, tái sinh,

Cha, Con cùng Chúa Thánh Linh muôn đời.

Ngợi khen chúc tụng không ngơi,

Giữ gìn thân xác xứng nơi đền thờ.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.