Thơ Phúc Âm CN Lễ Lá

print

Vào Thành

 Vỗ tay miệng hát đi nào

Hoan hô Cứu Chúa đi vào Gialiêm

Lừa con tiến bước uy nghiêm

Cành cây áo trải là đường vua cao

Rồi đây tuôn đổ máu đào

Chết trên Thập Giá ngọt ngào tình cha.

Lm Phêrô  Trương Điệu