Thơ Phúc Âm CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Năm B

print

Tiệc Ly

          Trình Thầy ăn lễ ở đâu

Căn phòng dọn sẵn nhiệm mầu vượt qua

Này Mình này Máu của Ta

Các con cầm lấy thiết tha tình Thầy

Ơn thiêng ban xuống dư đầy

Cho ai ăn uống sum vầy tình cha.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Bí Tích Thánh Thể

Mình Thầy nhận lấy mà ăn,

Uống đi chén Máu ngàn năm nhớ Thầy.

Bánh xưa cá nướng còn đâu?

Nhưng Mình Máu Chúa ơn sâu suốt đời.

Hiện thân Thánh Thể Chúa mời,

Nay ta hãy biết đáp lời kính tôn.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.