Thơ Phúc Âm CN Lễ Thánh Gia Năm B

print

Lên Đền

 Mẹ con bồng bế lên đền

Hiến dâng theo luật vững bền ơn cao

Như lời Chúa hứa hôm nào

Nay con thấy Chúa xiết bao ơn trời

Trẻ này nên cớ cho đời

Đứng lên ngã xuống rối bời ruột gan.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 Con Thảo

Mẫu gương con Chúa sáng ngời,

Yêu thương, phục vụ, vâng lời mẹ cha.

Khôn ngoan, đức hạnh nết na,

Gia đình hạnh phúc chan hòa vui tươi.

Chu tòan bổn phận, người ơi,

 Sống đời con thảo như Người nêu gương.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.