Tu Viện Chúa Quan Phòng Cần Thơ Hướng Đến Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo

print

Tu Viện Chúa Quan Phòng Cần Thơ

Hướng Đến Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Giám mục Giáo phận Cần Thơ và những hướng dẫn thực hành cụ thể của Ban Loan Báo Tin Mừng trong ngày lễ Khánh Nhật Truyền Giáo 23/10/2022. Tu viện Chúa Quan Phòng Cần Thơ đã tổ chức đêm chầu Thánh Thể cầu nguyện cho việc Loan Báo Tin Mừng của giáo phận bắt đầu từ 18g30 đến 24g00. Cha linh hướng Emmanuel Nguyễn Công Quận đã chủ sự đặt Mình Thánh Chúa và hướng ý cầu nguyện chung, sau đó lần lượt các em trong khối huấn luyện, quý Srs Nhà chung thay phiên nhau chầu cho đến 24g00 đêm.

Sáng Chúa Nhật 23.10.2022, Tu viện Cần Thơ đã đón tiếp 99 anh chị em lương dân ở các nơi như: xóm Miên ( Chợ Xuân Khánh), xóm Chài, anh chị em lương dân xung quanh Tu viện và nhà thờ An Thạnh. Đúng 9g00, thánh lễ bắt đầu do cha Emmanuel chủ tế. Trong bài giảng, cha hướng anh chị em lương dân đến việc nhận biết ông Trời là Thiên Chúa và mọi người là anh chị em qua 2 câu lời nguyện tắt: “Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa; xin cho con nhận biết mọi người là anh chị em của con.” Thánh lễ diễn ra rất trang nghiêm và sốt sắng.

Sau Thánh lễ, mọi người dùng bữa cơm thân mật và trước khi ra về mỗi người còn nhận được phần quà mang về cho gia đình.

Thật vậy, bản chất của Giáo hội là truyền giáo, và truyền giáo là bổn phận của tất cả mọi Kitô hữu. Ước gì mỗi chúng ta luôn ghi nhớ lời của vị cha chung trong sứ điệp ngày thế giới truyền giáo năm 2022: “Trong việc loan báo Tin Mừng, gương sáng của đời sống Kitô giáo và việc rao giảng Đức Kitô là hai yếu tố không thể tách rời. Yếu tố này phục vụ yếu tố kia. Chúng là hai lá phổi mà mọi cộng đoàn phải dùng để thở, nếu muốn là cộng đoàn truyền giáo. Kiểu làm chứng cho Đức Kitô một cách đầy đủ, nhất quán và vui tươi này chắc chắn cũng sẽ là một lực hấp dẫn cho sự tăng trưởng của Hội Thánh trong thiên niên kỷ thứ ba này. Tôi khuyên nhủ mọi người một lần nữa lấy lại sự can đảm, thẳng thắn và dạn dĩ của các Kitô hữu thời kỳ đầu, để làm chứng cho Đức Kitô bằng lời nói và việc làm trong mọi lãnh vực của đời sống.”

 Ban truyền thông – TD Cần Thơ