Vâng Theo Sự Hướng Dẫn Của Chúa Thánh Thần

print

09.06.2019 – Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Ga 20,19-23

VÂNG THEO SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CHÚA THÁNH THẦN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ Chúa vì Chúa luôn yêu thương gia đình chúng con. Chúa đã đến với nhân loại để đem nhân loại trở về sống trong tình nghĩa với Chúa Cha. Xin Chúa gia tăng lòng tin, tình yêu và sức mạnh cho chúng con. Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần đến soi lòng mở trí và hướng dẫn chúng con, giúp chúng con luôn bước đi trong ánh sáng chân lý để có được sự sống của Chúa.

  • “Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: ‘Bình an cho các con’”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, lời chúc bình an của Chúa thật quý giá đối với mỗi người chúng con. Cuộc sống của chúng con có quá nhiều điều làm chúng con vướng bận, nên đôi khi chúng con gặp bất an. Lạy Chúa, sự hiện diện của Chúa sẽ mang lại bình an cho chúng con như khi xưa các môn đệ đã được Chúa Phục Sinh hiện ra và trao ban bình an. Thánh Thần Chúa ban đã giúp cho tâm hồn các ngài bừng cháy lòng nhiệt thành và sẵn sàng làm chứng cho Tin Mừng của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chắc chắn chúng con sẽ được bình an khi có Chúa hiện diện. Chúa luôn yêu thương và tuôn ban Thánh Thần của Chúa xuống trên gia đình chúng con. Tuy nhiên, Chúng con chưa thật sự mở lòng ra để đón nhận Bình an và Ân sủng của Chúa. Xin Chúa khơi lên trong gia đình chúng con một ngọn lửa tình yêu để chúng con luôn luôn sống vì nhau và cho nhau. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết kiến tạo và trao cho nhau ơn bình an của Chúa.

(thinh lặng)

  • “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đời sống gia đình gắn liền với thập giá và hy sinh. Vậy nên, mọi gia đình đều cần đến sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Thánh Thần hiện diện sẽ đốt lên trong lòng chúng con tình yêu và lòng mến Chúa hơn.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban Thánh Thần đến để canh tân bộ mặt địa cầu và đổi mới tâm hồn các tín hữu. Xin Chúa tiếp tục tuôn đổ Chúa Thánh Thần xuống trên từng người chúng con, nhất là những ai đang gặp khó khăn, đau khổ. Chúng con khao khát được Chúa Thánh Thần biến đổi và canh tân cuộc sống của chúng con. Xin Chúa giao hòa chúng con với Chúa và với nhau bằng nguồn động lực và sức mạnh tình yêu của Chúa Thánh Thần, một sức mạnh giúp chúng con hoán cải và hòa giải. Xin Chúa giúp chúng con có một tâm hồn rộng mở, biết dễ dàng tha thứ cho tha nhân, cũng như Chúa đã không bao giờ trì hoãn hay chậm trễ tha thứ cho chúng con khi chúng con thật lòng thống hối ăn năn.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương, Chúa đã muốn ở lại với chúng con. Đồng thời, Chúa cũng muốn chúng con luôn tiến bước trong Ân sủng và Tình yêu của Chúa. Xin Chúa ban Thánh Thần để dẫn dắt, thánh hóa và đốt lửa kính mến trong lòng chúng con. Xin Chúa giữ gìn chúng con, đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.