42. Lời nguyện hy sinh

print

42. Lời nguyện hy sinh

 “Ngài đã hy sinh chính bản thân mình.” (Ep 2, 14)

 

Lạy Chúa Giêsu!

Chúa đã hy sinh chính thân mình,

để làm quà tặng cho nhân thế,

 

chẳng có tình nào lớn lao hơn.

Nếu con chưa thực sự gặp Chúa,

chưa cảm nhận tình yêu của Chúa,

thì chẳng bao giờ con hy sinh đáp trả,

mà chỉ đon đả chạy theo danh giá.

 

Con chưa gần được Chúa

vì lòng con còn trắc trở.

Con chưa gặp được Chúa

vì trí con vẫn ngu ngơ.

Con chưa cảm nhận Chúa

vì tim con vẫn hững hờ.

 

Chúa thấy những yếu đuối và lầm lạc,

những dung dưỡng và dễ dãi thân con,

khiến cho cuộc sống bị xói mòn

và thiếu tự do để lựa chọn.

 

Đường đi theo Chúa, con đường hẹp,

đường hy sinh, đường thập giá cheo leo,

đỉnh núi Can-vê con phải trèo,

để hoàn thành nghĩa cả đời dâng hiến.

 

Xin cho con được tận tình yêu mến Chúa,

chẳng ngại hy sinh gian khó cuộc đời này,

để làm nên của lễ cuộc đời con,

dâng tiến Chúa Cha được vẹn tròn. Amen.