Họp Mặt Loan Báo Tin Mừng Hạt Vị Thanh

print

Họp Mặt Loan Báo Tin Mừng Hạt Vị Thanh

Hôm nay ngày 16 tháng 10 năm 2018, là ngày họp mặt loan báo Tin Mừng Hạt Vị Thanh. Ngay từ sáng sớm Qúy Cha, Qúy Tu Sĩ và khoảng 150 Qúy Ông Bà  Anh Chị Em trong các họ đạo của Hạt Vị Thanh, qui tụ về nhà thờ Vị Hưng để cùng học hỏi chia sẻ về sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Đề tài 1 : Sứ vụ của người Kitô hữu là loan báo Tin Mừng

Đề tài 2 : Nói không với những gì không phù hợp với sứ vụ loan báo Tin Mừng

Sau mỗi đề tài, các nhóm hội thảo rất sôi nổi về những thuận lợi và khó khăn trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, đưa ra hướng giải quyết. Kết thúc là thánh lễ do Cha Quản hạt hạt Vị Thanh  Alphongso Lê Kim Thạch chủ tế, Cha Philipphê Nguyễn Văn Hùng Trưởng ban loan báo Tin Mưng giáo phận Cần Thơ giảng lễ. Cha mời gọi cộng đoàn kết hợp với Chúa qua đời sống cầu nguyện, yêu thương, bác ái, hy sinh để sứ vụ loan báo Tin Mừng được kết quả tốt đẹp. Tạ ơn Chúa đã cho Hạt Vị Thanh chúng con có những giây phút ở bên Chúa và bên nhau, để chúng con có thể chia lửa loan báo Tin Mừng cho nhau, giúp nhau hăng say hơn trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

                                                                              MVTT/Hạt Vị Thanh