54. Xin ơn chết đi con người cũ

print

54. Xin ơn chết đi con người cũ

 “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi,

thì nó vẫn trơ trọi một mình…” (Ga 12,24)

 
 

Lạy Chúa Giêsu!

Chúa là hạt lúa đã chấp nhận mục nát,

để chôn vùi mọi tội lỗi của chúng con.

 

Chính Chúa đã muốn chết đi,

để phát sinh sự sống mới cho đời.

 

Nếu con không chết đi con người cũ,

cùng với những đam mê và dục vọng,

thì con chẳng còn gì để ước mong.

Nếu con cứ chiều chuộng bản thân,

con sẽ như hạt giống luôn trơ trọi,

chẳng có gì ích lợi cho đời.

 

Xin đừng để con tìm cách bao bọc mình,

đừng che chắn bởi lớp vỏ vô sinh,

đừng cố giữ một lớp chắn vô tình.

 

Xin cho con đừng bám lấy cái tôi,

đừng lo phòng thủ an toàn và đối phó,

cũng chẳng cần phải tính toán với so đo,

vì mọi sự đều là do bởi Chúa.

 

Xin cho con luôn sẵn sàng buông xả,

dám hy sinh và quên mình trong tất cả,

là một cách chết đi cho chính bản thân, 

để vươn cao trong đời sống tinh thần.

 

Đẹp biết bao khi đời con đổi mới,

theo như lời Chúa đã gọi mời,

là niềm vui mãi rạng ngời,

phát sinh sự sống cho đời hôm nay. Amen.