58. Như cây hoa đời

print

58. Như cây hoa đời

 “… còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa

cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.” (Ga 15, 2)

 

 

Lạy Chúa!

Cây hoa cảnh chỉ tuyệt đẹp

khi nó được nghệ nhân uốn nắn,

cắt tỉa và chăm bón từng ngày.

 

Chúa là một nghệ nhân tuyệt vời,

muốn làm nên những tuyệt tác

là chính mỗi người chúng con.

 

Nếu con không chịu uốn nắn và cắt tỉa,

con chỉ là cây hoa dại bên đường,

chỉ gây chán chường cho thiên hạ.

 

Những cây trồng cho hoa trái cũng vậy,

cần được cắt tỉa để sinh hoa kết trái hơn,

Chúa muốn cây đời con được như thế,

nên Ngài cắt tỉa chẳng lạ gì.

 

Làm người ai cũng muốn mình tốt đẹp,

nét đẹp đơn sơ và trong sáng,

nét đẹp phục vụ và trao ban,

nét đẹp yêu thương và cao thượng,

nét đẹp điềm đạm và khiêm nhường…

 

Dù biết rằng,

chấp nhận cắt tỉa làm con đau đớn;

chấp nhận lầm lỗi làm con đau khổ;

chấp nhận sửa lỗi làm con đau buồn;

nhưng tất cả sẽ biến thành niềm vui,

khi cây đời con vẹn tròn như Chúa muốn. Amen.