59. Xin ơn từ bỏ

print

59. Xin ơn từ bỏ

 “Từ bỏ hết những gì mình có.” (Lc 14, 33)

 

Lạy Chúa Giêsu!

Sống là chấp nhận từ bỏ,

 

từ bỏ cái xấu không nói gì,

còn từ bỏ cái tốt để chọn điều tốt hơn.

 

Từ bỏ là cách diễn tả một tình yêu,

khi yêu con mới sẵn sàng từ bỏ.

 

Từ bỏ điều con có, và có thêm mỗi ngày.

Điều hôm nay chưa dính bén, mai lại có.

Điều đã bỏ từ lâu, nay lại dính bén,

nên từ bỏ phải là thái độ liên tục.

 

Từ bỏ làm con sợ hãi và luyến tiếc,

nhưng rồi cũng giống như phiến đá,

nhiều thô nhám và xấu xí nhăn nheo,

thành một tác phẩm khi để thợ đục đẽo,

 

Từ bỏ như điều kiện để giải thoát,

khỏi những gì kiềm buộc và tù hãm,

để tâm con nhẹ nhàng và thanh thoát,

vươn lên khỏi bụi cát phàm trần.

 

Từ bỏ xem ra luôn là một điều khó,

vì con thích dung dưỡng và dễ dãi,

để được sống thoải mái và an nhàn.

 

Thế nhưng con thấy bất an và bất xứng,

khi bước theo chân Chúa mỗi ngày.

 

Xin cho con được dám luôn từ bỏ,

từ bỏ hoài, từ bỏ mãi không ngơi,

cho tới khi gặp được Chúa muôn đời,

nơi vinh phúc sáng ngời con mong đợi. Amen